Služby, aktuality o nařízeních a důležitá upozornění

Novinky

Novinky

Buďte informováni o nejnovějších nařízeních, přerušeních služeb,
aktualitách o službě a upozorněních.

Aktualizace koronaviru (COVID-19)

Pokračujeme a budeme pokračovat v doručování zásilek do a z postižených oblastí podle toho, jak to místní podmínky a platná omezení dovolí. Pokud chcete zkontrolovat stav své zásilky, získat cenovou nabídku nebo zpracovat nové objednávky, využijte k tomu naše online nástroje.

V reakci na poptávku na trhu jsme dokonce přidali lety navíc.

Abychom v této náročné době mohli svým zákazníkům poskytovat ty nejlepší možné služby, zavádíme od 6. dubna až do odvolání dočasný příplatek na všechny mezinárodní zásilky a nákladní přepravu FedEx Express a TNT.

Příplatek se nevztahuje na vnitrostátní zásilky.     

Kvůli pandemii COVID-19 je výrazně omezeno cestování po celém světě. Bohužel tato omezení mají negativní vliv na plnění našich vysokých standardů přepravních služeb. V důsledku toho jsme se rozhodli pozastavit naši záruku vrácení peněz za všechny služby FedEx Express, a to s okamžitou platností. FedEx Express hraje klíčovou roli v globálním dodavatelském řetězci. Jsme odhodláni i nadále propojovat svět, a to i během tohoto nelehkého období. Své přepravní služby provozujeme v souladu s vládními omezeními a předpisy a takto budeme postupovat i v budoucnu. Rovněž se zaměřujeme na poskytování pomocných dodávek v oblastech, které to nejvíce potřebují.

Novinky pro zákazníky

Zákazníci mohou očekávat, že při přepravě zásilek bude docházet ke zpožděním. Aktuální informace najdete v příslušném souboru PDF.

Pokud posíláte zásilky do Saúdské Arábie, vezměte prosím na vědomí, že od 30. září 2019 je při zasílání do této země pomocí online nástrojů společnosti FedEx potřeba použít správná poštovní směrovací čísla a jejich formáty.

Od data nabytí platnosti již nebude bez správného poštovního směrovacího čísla možné v online aplikacích společnosti FedEx vygenerovat přepravní štítek.

Tato změna pomůže předcházet ztraceným nebo nevyzvednutým zásilkám, což přispěje ke zlepšení služeb našeho zákaznického servisu a také dodržování regulačních požadavků.
 

Používáte funkci adresáře?

Pokud často využíváte funkci adresáře nebo jiný zdroj adres příjemce, aktualizujte si veškeré údaje týkající se Saúdské Arábie a uložte si správné poštovní směrovací číslo ve správném formátu nejpozději do 29. září 2019. Informace o doručovací adrese příjemce doporučujeme aktualizovat nyní, předejdete tak problémům s generováním přepravních štítků.

Následující tabulka obsahuje formáty poštovních směrovacích čísel pro danou zemi.


Kód země

Region

Formát PSČ platný od 30. září 2019
SA
Saúdská Arábie
Střední východ ČČČČČ (5 číslic)

Další informace
Prosím kontaktujte náš zákaznický servis.

Pokud posíláte zásilky do Ekvádoru, Rumunska a/nebo na Slovensko, vezměte prosím na vědomí, že od 1. dubna 2019 je potřeba u zásilek do kterékoli z uvedených zemí, při využití nástrojů společnosti FedEx, používat správné poštovní směrovací číslo a správný formát poštovního směrovacího čísla.

Od data nabytí platnosti již nebude bez správného poštovního směrovacího čísla možné v online aplikacích společnosti FedEx vygenerovat přepravní štítek.

Tato změna pomůže předcházet ztraceným nebo nevyzvednutým zásilkám, což přispěje ke zlepšení služeb našeho zákaznického servisu a také dodržování regulačních požadavků.
 

Používáte funkci adresáře?

Pokud často využíváte funkci adresáře nebo jiný zdroj adres příjemce, prosíme, aktualizujte si veškeré údaje týkající se výše uvedených zemí a uložte si správný formát poštovního směrovacího čísla nejpozději do 31. března 2019. Informace o doručovací adrese příjemce doporučujeme aktualizovat nyní, předejdete tak problémům s generováním přepravních štítků.

Následující tabulka obsahuje formáty poštovních směrovacích čísel pro dané země. Vezměte prosím na vědomí, že se mění také formát poštovního směrovacího čísla pro Ekvádor.


Kód země

Region

Formát poštovního směrovacího čísla platný od 1. dubna 2019
EC
Ekvádor
LAC XXXXXX (6 číslic)*
RO
Rumunsko
EU XXXXXX (6 číslic)
SK
Slovensko
EU XXXXX (5 číslic)

*Poznámka: Předchozí formát poštovního směrovacího čísla obsahoval pouze pět číslic.

Další informace
Prosím kontaktujte náš zákaznický servis.

IATA uvádí, že lithiové baterie jsou dnes preferovaným zdrojem energie pro značnou část spotřebního zboží od mobilních telefonů a dětských hraček až po automobily a elektrokola. Takové zásilky jsou však považovány za nebezpečné zboží a mohou představovat bezpečnostní riziko, pokud nejsou připraveny k přepravě v souladu s přepravními předpisy. Pro více informací klikněte zde.

Snížení rizika a zvýšení bezpečnosti

Od této chvíle při přípravě zásilky obsahující lithiové baterie sekce II (UN3481 a UN3091) za použití řešení FedEx Ship ManagerTM®Software, FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services nebo kompatibilních řešení FedEx® uveďte, které typy lithiových baterií jsou součástí vaší zásilky.

Protože jsou lithiové baterie v Sekci II méně regulovány než jiné typy lithiových baterií, Vaše označení pomůže zvýšit jejich viditelnost v celé naší síti, a zajistí tak bezpečnost a integritu zásilek až do místa jejich doručení.

Jak specifikovat zásilku ve Vaší aplikaci

Software FedEx Ship Manager ®

 • Otevřete FedEx Ship Manager (správce přepravy).
 • Zvolte možnost Odeslat a poté Vytvořit zásilku, abyste mohli vyplnit údaje o zásilce.
 • V sekci Zvláštní manipulacezaškrtněte položku „lithiové baterie/články“ a klikněte na tlačítko Upravit, abyste mohli vybrat popis, který odpovídá Vaší zásilce:
  • Ion balený se zařízením (UN 3481, PI966)
  • Ion obsažený v zařízení (UN 3481, PI967)
  • Kov balený se zařízením (UN 3091, PI969)
  • Kov obsažený v zařízení (UN 3091, PI970)

FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services nebo kompatibilní řešení FedEx®

 • Otevřete si Vámi preferovaný způsob přepravy.
 • Vyplňte své přepravní údaje tak, jak jste zvyklí.
 • V sekci Nebezpečné zboží uveďte příslušnou klasifikaci lithiových baterií/článků, která se vztahuje na Vaši zásilku:
  • Ion balený se zařízením (UN 3481, PI966)
  • Ion obsažený v zařízení (UN 3481, PI967)
  • Kov balený se zařízením (UN 3091, PI969)
  • Kov obsažený v zařízení (UN 3091, PI970)

Chcete-li získat nejnovější aktualizace, pokyny od vývojářů a další informace týkající se Vaší preferované aplikace pro přepravu od vývojového střediska zdrojů FedEx, klikněte zde.

Další informace

 • Přečtěte si více o lithiových bateriích v příručce IATA o regulacích nebezpečného zboží, která je k dispozici k zakoupení na webu iata.org. Tato příručka obsahuje informace o balení, značení, štítkování a dokumentaci lithiových baterií.

V souladu s novým vládním nařízením (U.S. Executive Order) jsou s okamžitou platností a do odvolání pozastaveny veškeré příchozí a odchozí služby do a ze Sýrie.

IATA uvádí, že lithiové baterie jsou dnes preferovaným zdrojem energie pro značnou část spotřebního zboží od mobilních telefonů a dětských hraček až po automobily a elektrokola. Takové zásilky jsou však považovány za nebezpečné zboží a mohou představovat bezpečnostní riziko, pokud nejsou připraveny k přepravě v souladu s přepravními předpisy. Pro více informací klikněte zde.

Snížení rizika a zvýšení bezpečnosti

Při přípravě zásilek přes FedEx Ship ManagerTM na webové stránce fedex.com obsahujících lithiové baterie Sekce II (UN3481 & UN3091) uvádějte od teď také typ lithiové baterie v zásilce.

Protože jsou lithiové baterie v Sekci II méně regulovány než jiné typy lithiových baterií, Vaše označení pomůže zvýšit jejich viditelnost v celé naší síti, a zajistí tak bezpečnost a integritu zásilek až do místa jejich doručení.

Snadné použití

 • V hlavičce v horní části této stránky vyberte možnost Odeslat a poté Odeslat online – všechny funkce.
 • Pokud nejste přihlášeni, zadejte přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).
 • Zvolte možnost Odeslat a poté Vytvořit zásilku, abyste mohli vyplnit údaje o zásilce.
 • V sekci Speciální služby (volitelné) zvolte položku „lithiové baterie/články“ a popis, který odpovídá vaší zásilce:

  • Lithium-iontové baterie/články balené se zařízením (UN 3481 – Instrukce balení 966)
  • Lithium-iontové baterie/články jako součást zařízení (UN 3481 – Instrukce balení 967)
  • Lithiové kovové baterie/články balené se zařízením (UN 3091 – Packing Instruction 969)
  • Lithiové kovové baterie/články balené se zařízením (UN 3091 – Packing Instruction 970)

Další informace

 • Přečtěte si více o lithiových bateriích v příručce IATA o regulacích nebezpečného zboží, která je k dispozici k zakoupení na webu iata.org. Tato příručka obsahuje informace o balení, značení, štítkování a dokumentaci lithiových baterií.

Aktuality o nařízeních

Export produktů spadajících pod kontrolu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vždy po přepravcích vyžadoval, aby u zásilek spadajících do této kategorie byly v přepravní dokumentaci uvedeny základní produktové informace.

FDA nedávno zvýšila požadované množství dat v přepravních dokumentech, které nově zahrnují i produktové a plánované kódy FDA, pokud možno jako součást obchodních faktur anebo na samostatném dokumentu. Kódy jsou povinné a nadále již není možné používat označení UNKNOWN (UNK).

Nové podmínky se vztahují na všechny komodity kontrolované FDA – zdravotnické prostředky, humánní a veterinární léčivé přípravky a biologické produkty. Největší dopad mají na zdravotnické prostředky. Pokud bude jakákoli část přepravní dokumentace neúplná nebo nesprávná, zásilka nebude puštěna do oběhu na území Spojených států.

Abychom předešli zpoždění v přepravě, žádáme všechny zákazníky FedEx, kteří posílají do USA zásilky podléhající nařízením FDA, aby přepravní dokumentaci připravili správně, kompletně a plně v souladu s nařízeními FDA.

Informace o tom, zda Vaše přepravní dokumentace splňuje nová nařízení, naleznete zde. Případně další informace naleznete přímo na webu FDA.

Zásady společnosti FedEx Express platné pro přepravu nebezpečného zboží se mění následovně. Tato nezávislá iniciativa je reakcí na předpokládané změny právních předpisů v souvislosti s rostoucími obavami ohledně bezpečnosti při manipulaci s jednotlivými nebo hromadnými zásilkami obsahujícími lithiové baterie.

S platností od 1. ledna 2017 proto zákazníci společnosti FedEx Express mohou odesílat zásilky obsahující lithiové baterie (čísla UN 3090 a UN 3480) pouze jako plně regulované nebezpečné zboží.

Tato iniciativa nám rovněž pomůže zvýšit viditelnost různých typů lithiových baterií v rámci naší přepravní sítě a zajistit integritu takových zásilek nebezpečného zboží až do okamžiku jejich doručení do konečného místa určení.

Jak se tato iniciativa dotkne zásilek obsahujících lithiové baterie?

S platností od 1. ledna 2017 musejí zákazníci společnosti FedEx Express při odesílání zásilek s čísly UN 3090 a UN 3480 postupovat následovně:

 • K zásilkám je nutné přiložit Prohlášení odesílatele o nebezpečném zboží (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods), které musí vyplnit zaměstnanec s příslušným školením v oblasti přepravy nebezpečného zboží.
 • Na značce Lithium Battery (IATA Obr. 7.1.C), kterou lze používat od 1. ledna 2017, je třeba uvést příslušné číslo UN. Pokud byste však chtěli nejprve použít zásoby předem označených obalů nebo štítků Lithium Battery (IATA Obr. 7.4.H), které ještě máte k dispozici, můžete tak učinit, a to až do 31. prosince 2018. Po tomto datu již bude povinná značkaLithium Battery. 

Poznámka:Jestliže používáte štítek Lithium Battery, společnost FedEx žádá, abyste uvedli číslo UN na obalu vedle tohoto štítku [FX-05]. Tento způsob značení bude společnost FedEx povinně vyžadovat s platností od 1. července 2017.

Značka Lithium Battery 
(platná od 1. ledna 2017)

Značka Lithium Battery

Štítek Lithium Battery
(platný do 31. prosince 2018)

Značka Lithium Battery

* Prostor pro číslo (čísla) UN

** Prostor pro telefonní číslo a dodatečné informace

Přestože se toto nové nařízení nevztahuje na jednotlivé lithiové baterie zabalené se zařízením nebo obsažené v zařízení (UN 3091 a UN 3481, jak je stanoveno v sekci II), i u těchto zásilek bude nutné postupovat podle výše uvedených pokynů, které se týkají používání značky Lithium Battery nebo štítku Lithium Battery.

 • Připojte ke každé zásilce štítek Lithium Battery (lithiová baterie) třídy 9 a štítek Cargo Aircraft Only (Pouze letecký náklad)
 
Lithiová baterie
Cargo Aircraft
 • Zkontrolujte, že všechny zásilky obsahující lithiové baterie splňují požadavky IATA na balení UN 3480 - PI965 a UN 3090 - PI968.

Poznámka: Na zásilky obsahující lithiové baterie, které jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží, se mohou vztahovat manipulační příplatky.

Kde najdete další informace?

 • Přečtěte si o nových zásadách společnosti FedEx Express pro přepravu lithiových baterií v příručce pro nebezpečné zboží Dangerous Goods Regulations Manual asociace IATA, kterou si můžete zakoupit na webu www.iata.org. Najdete tam rovněž informace o balení a značení lithiových baterií a související dokumentaci.

Důležitá upozornění

Aktualizovali jsme Přepravní podmínky společnosti FedEx Express Europe. Aktualizované Podmínky, platné od 1. června 2021 si můžete zobrazit zde. Pokud budete od 1. června nadále využívat služeb společnosti FedEx Express, vyjadřujete tím svůj souhlas s aktualizovanými Podmínkami (pokud nebude výslovně dohodnuto jinak).

Neoprávněné používání obchodních názvů, značek služeb a log společnosti FedEx®

Společnost FedEx byla upozorněna na neoprávněné používání jejích obchodních názvů, značek služeb a log osobami či společnostmi, které se podvodně vydávají za společnost FedEx nebo za její zástupce.

Každý den jsou rozesílány miliony podvodných e-mailů a SMS zpráv. Snaží se budit zdání, že přicházejí z celé řady různých zdrojů. U některých má být odesílatelem společnost FedEx či její zástupci. Podvodné e-mailové a SMS zprávy, často nazývané „phishing“ či „brand spoofing“, jsou stále častější. Tyto typy zpráv často využívají loga, barvy a právní prohlášení dotyčné společnosti, aby vypadaly věrohodně. Jsou posílány se záměrem uvést lidi v omyl a získat od nich peníze či osobní informace, například uživatelská jména, hesla anebo údaje o kreditních kartách, a to pro účely spáchání krádeže, krádeže totožnosti anebo dalších trestných činů.

Rozpoznávání „phishingových“ e-mailů a SMS zpráv

Rozpoznávání phishingových podvodných e-mailů a SMS zpráv je základem pro to, abyste se proti takovým krádežím a dalším trestným činům mohli bránit. Ukazatele, že by určitá zpráva mohla být podvodná, zahrnují následující:

 • Neočekávané žádosti o peněžní prostředky za doručení balíku či jiného předmětu, žádosti o osobní anebo finanční informace, například vaše číslo sociálního zabezpečení, číslo bankovního účtu či další identifikační údaje.
 • Odkazy na webové adresy s nesprávně uvedenými či mírně pozměněnými webovými adresami. Například může jít o variace správné webové adresy fedex.com, např. fedx.com či fed-ex.com.
 • Alarmující zprávy a výzvy k okamžité akci, například: „Platnost vašeho účtu bude během 24 hodin pozastavena, pokud nebudete reagovat.“ nebo tvrzení, že jste vyhráli v loterii nebo jinou cenu.
 • Chyby v pravopisu a gramatice a nadměrné používání vykřičníků (!).

Společnost FedEx formou nevyžádaných zpráv zasílaných poštou, e-mailem či přes telefon nepožaduje za zboží v přepravě či v úschově ve společnosti FedEx žádné platby ani osobní údaje. Pokud jste obdrželi podvodný e-mail nebo SMS zprávy, které prohlašují, že jsou od společnosti FedEx, můžete je přeposlat na adresu abuse@fedex.com, a tak je nahlásit.

Pokud máte jakékoli dotazy či obavy ohledně služeb poskytovaných společností FedEx, projděte si naše služby v oddílu Služby FedEx nebo kontaktujte zákaznický servis společnosti FedEx.

Internet představuje významný komunikační kanál spojující společnost FedEx s jejími zákazníky. Přestože neexistuje žádná zaručeně spolehlivá metoda, jak bránit neoprávněnému užívání názvu FedEx, neustále takové aktivity sledujeme, abychom mohli zájmy našich zákazníků hájit ještě lépe.

Děkujeme vám za pomoc při identifikaci a boji proti emailovým a SMS podvodům.


POZNÁMKA: Společnost FedEx neodpovídá za žádné poplatky ani náklady, které vám vzniknou v důsledku podvodných aktivit zneužívajících název, značky služeb či loga společnosti FedEx.

FedEx nepožaduje převody peněz přes třetí strany ani nežádá zákazníky o online platby za své služby před doručením zásilky.

Použití loga a názvu FedEx na takových webových stránkách je neoprávněné a naše právní oddělení bude tuto záležitost řešit s příslušnými orgány.

Společnost FedEx chrání s maximálním nasazením bezpečnost a integritu naší sítě.

Přestože neexistuje žádná spolehlivě fungující metoda, jak zabránit, aby bylo uznávané jméno FedEx užíváno ve spamových emailech či potenciálně podvodných zprávách, neustále veškeré takovéto aktivity sledujeme a spolupracujeme s trestními orgány po celém světě.

Vyzýváme zákazníky, aby byli obezřetní v případě jakýchkoli žádostí, které neobdrží přímo od zaměstnance společnosti FedEx či z domény s naším jménem, zvláště pak pokud obsahuje přílohu, kterou má zákazník otevřít.

Zákazníci by neměli váhat nás kontaktovat, pokud mají jakékoli otázky týkající se pravosti a platnosti e-mailové zprávy žádající zálohovou platbu či poskytnutí dalších či osobních údajů.