notebook

Změny pravidel EU v platbách DPH

Změny pravidel EU v platbách DPH

Evropská unie zavedla několik klíčových změn do svých pravidel k platbám DPH, které vstoupily v platnost 1. července 2021.

Evropská unie zavedla několik klíčových změn do svých pravidel k platbám DPH, které vstoupily v platnost 1. července 2021.

Koho tyto změny ovlivní?

Změny mají vliv na všechny druhy podnikání, ale ovlivní především prodejce v oblasti business-to-consumer (B2C) a online trhy sídlící v EU, i mimo EU, které prodávají zboží zákazníkům v EU.*

Nová pravidla mohou přinést jednodušší postupy a snížit administrativní zátěž. Mohou také ovlivnit způsob, jakým obchodujete v rámci EU.

Tři největší změny jsou:


Ikona libry

Velká Británie zavedla změny svých pravidel k platbám DPH už v lednu 2021, v návaznosti na odchod z EU. Bližší informace o těchto změnách najdetev naší souhrnné příručce


1. Zrušení výjimky z platby DPH u zásilek s hodnotou zboží do 22 €

Co to znamená?

Od 1. července 2021 se u veškerého komerčního zboží importovaného do EU účtuje DPH, a to bez ohledu na jeho hodnotu. U zásilek s hodnotou 150 € nebo méně mohou firmy účtovat DPH v okamžiku prodeje pomocí nového systému Import One-Stop Shop (IOSS), nebo může být DPH vyžadováno od koncového zákazníka celním deklarantem (např. FedEx).

POZOR! Z důvodu prodlevy schvalování novely zákona o DPH budou v České republice všechny importované zásilky s hodnotou do 22 € i nadále osvobozeny od platby DPH. To může vést ke zpoždění procesu odbavení těchto zásilek nebo k žádostem ze strany našich celních odborníků o doplnění chybějících údajů u Vašich zásilek. Další vývoj budeme nadále sledovat a informovat Vás. Spokojenost zákazníků je pro nás naprostou prioritou, proto společně s příslušnými úřady pracujeme na zajištění hladkého průběhu celého procesu.

Jak to může ovlivnit mé podnikání?

Zrušení limitu 22 € pro zásilky s nízkou hodnotou se netýká společností se sídlem v EU prodávajících zboží pocházející z ostatních členských států EU. Společnosti v EU, které prodávají zboží importované do EU, už musí DPH odvádět i u zásilek s hodnotou do 22 €. POZOR, výjimka platí pro Českou republiku, kde kvůli zpoždění v legislativním procesu platí přechodné období, ve kterém se DPH u zásilek s hodnotou do 22 € zatím nevyměřuje.

Ikona nápadu

Jak by to mohlo fungovat v praxi?

Scénář

Online prodejce v Německu prodává jeden pár ponožek v ceně 10 € zákazníkovi z EU, který se také nachází v Německu. Tento pár ponožek je zákazníkovi zasílán z Číny.

Před 1. červencem 2021

Zásilku lze do EU importovat bez DPH, protože celková hodnota zboží nepřekračuje 22 €.

Po 1. červenci 2021

DPH se uplatňuje u všech zásilek bez ohledu na jejich hodnotu. Výše DPH je vyměřena pravidly té země, ve které sídlí kupující.


Ikona informací

Podniky v EU, které zákazníkům v EU prodávají zboží odesílané ze zemí mimo EU (zásilky v hodnotě do 150 €), mohou volitelně využít systém IOSS. Ten prodejcům umožňuje účtovat DPH přímo v okamžiku prodeje a zároveň odvádět DPH rovnou příslušným úřadům. Celý proces tak může být pro zákazníka snadnější a transparentnější, a přispívá k efektivnějším celním postupům. Pokud zákazník nevyužívá systém IOSS, vybere společnost FedEx DPH přímo od zákazníka ještě před doručením zásilky a následně jej za zákazníka vyplatí příslušným úřadům.

Chcete-li od 1. července 2021 čerpat výhody systému IOSS, zaregistrujte se v jakémkoli členském státě EU a uveďte své číslo IOSS při objednávání přepravy v online nástroji u všech B2C e-commerce zásilek, na které se nová pravidla vztahují. V tomto případě se jedná o zásilky odesílané ze zemí mimo EU přímo zákazníkům v EU, jejichž hodnota nepřesahuje 150 € (a nepodléhají platbě spotřební daně).

FedEx/TNT poté předá toto číslo celním úřadům v rámci celní deklarace.

Pokud prodáváte zboží (odesílané ze zemí mimo EU) přes online platformu a ta se přihlásila do systému IOSS, musíte použít číslo IOSS dané online platformy a sdělit jej straně zodpovědné za celní deklaraci (například společnosti FedEx).

Používáte-li jednu z našich automatizovaných přepravních platforem, můžete zadat číslo IOSS už při objednávání přepravy. Upozorňujeme, že potřebujeme pouze dvanáctimístné číslo IOSS, nepřidávejte prosím text „IOSS“. Postup se liší podle platformy, kterou používáte:

Pokud používáte modernizovaný online přepravní nástroj FedEx Ship ManagerTM na stránkách fedex.com nebo myTNT 2, zadejte číslo IOSS do pole Odesílatel nebo DIČ odesílatele.
Pokud používáte platformu Toolbox, zadejte číslo IOSS do pole DPH.
Pokud používáte software Global Ship Manager, zadejte číslo IOSS do pole DPH / ID celního úřadu / EIN.
Používáte-li webové služby FedEx, zadejte číslo IOSS do pole TIN.
Používáte-li TNT ExpressConnect, zadejte své číslo IOSS do pole DPH.
Používáte-li integrované řešení k vytváření datového souboru EDI TNT NFF, zadejte číslo IOSS do pole DPH.
Využíváte-li při přepravě přizpůsobené řešení TNT EDI, obraťte se prosím na svého obchodního zástupce, který Vás spojí se členem technického týmu podpory. 
Využíváte-li integraci vlastního systému s některým z našich standardních online nástrojů, možná bude nutné upravit mapování vašich dat na relevantní pole. V případě potřeby se prosím obraťte na svého obchodního zástupce, který Vás spojí se členem týmu technické podpory.
Objednáváte-li přepravu přes externího zprostředkovatele, kontaktujte prosím daného zprostředkovatele a požádejte o údaje pro vaši platformu.

Používáte-li přepravní řešení, které v tomto seznamu není uvedeno, bude nutné, abyste se přesunuli na vhodnou online platformu – například modernizovaný online přepravní nástroj FedEx Ship ManagerTM na stránkách fedex.com nebo myTNT 2. Jinak systém IOSS nebude možné využívat.

Pokud číslo IOSS při objednání přepravy neuvedete podle výše uvedených pokynů a pokud odesílatel využije jinou nestandardní metodu sdělení čísla IOSS, nemůže FedEx garantovat úspěšné doručení vaší zásilky. V takovém případě může být koncovému zákazníkovi účtována DPH.

FedEx a TNT přijímají číslo IOSS pouze v případě, že je poskytnuto prostřednictvím našich automatizovaných online řešení. Chcete-li využívat systém IOSS, nemůžete zasílat ruční letecké nákladní listy.

Další informace o systému IOSS najdete na webu Evropské komise.


2. Zavedení jednotného systému pro přiznání DPH One-Stop Shop (OSS)

Co to znamená?

Pokud se podniky registrují do systému OSS, nemusí se už registrovat pro platbu DPH v každé zemi EU, kde prodávají zboží. Spolu se zavedením systému OSS zrušila EU systém limitů pro platby DPH z prodeje zboží na dálku. To znamená, že podniky musí účtovat sazbu DPH té země EU, ve které zákazník sídlí, už od prvního prodeje, nikoli po dosažení určitého limitu.

Jak to může ovlivnit mé podnikání?

Podniky se už nemusí registrovat pro platbu DPH v každé zemi EU, kde prodávají své zboží. Místo toho mají možnost vyplnit čtvrtletně OSS formulář, ve kterém uvedou všechny relevantní prodeje spotřebitelům v rámci EU. DPH pak zaplatí svým místním úřadům, které tuto daň posléze přerozdělí příslušným zemím.

Tento krok by mohl online prodejcům zjednodušit přeshraniční proces, snížit náklady spojené s dodržováním pravidel pro platbu DPH a potenciálně podpořit růst přeshraničního obchodu.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou podniky sídlící v jednom členském státě EU, u kterých roční přeshraniční prodej nepřesahuje 10 000 € (platí pro B2C prodej zboží a určité služby). Tyto podniky si mohou účtovat sazbu DPH státu, ve kterém sídlí, a vykazovat prodeje ve svém lokálním daňovém přiznání.

Ikona nápadu
Jak by to mohlo fungovat v praxi?
Scénář

Francouzský e-commerce prodejce prodává elektroniku zákazníkům v pěti dalších zemích EU, přičemž roční hodnota prodeje přesahuje 10 000 €.

Před 1. červencem 2021

Tento prodejce byl povinen zaregistrovat se v každé z těchto 5 zemí zvlášť a účtovat DPH každého státu, kde roční obrat přesáhl určitou místní hranici.

Po 1. červenci 2021

Prodejce se už nemusí registrovat v každé zemi, kde své zboží prodává. Nově může řešit všechny prodeje spotřebitelům v EU prostřednictvím jednotného systému pro přiznání k DPH – OSS a registrovat se pouze v zemi, kde sídlí. Výši DPH bude muset účtovat dle země, ze které pochází zákazník, a to bez ohledu na celkovou hodnotu prodeje v dané zemi.


Ikona informací

Společnosti, které chtějí vstoupit do systému One-Stop Shop (OSS), by se od 1. dubna 2021 měly registrovat na portálu OSS příslušné členské země EU.


3. Některé online trhy se staly zodpovědné za výběr DPH

Co to znamená?

Trhy, kterých se nová pravidla EU k platbě DPH týkají, se například mohou stát online platformami, které usnadňují prodejní transakce. Umožňují prodejcům prodávat zboží přímo zákazníkům.

Místo prodejců to jsou samotné trhy (elektronická rozhraní), kdo zodpovídá za výběr, hlášení a odvod DPH od koncového zákazníka. Trhy (např. online platformy) vybírají DPH, pokud jde o následující obchodní transakce:

  • Dovoz zásilek typu B2C v hodnotě do 150 € do EU (pokud se daný trh přihlásil do systému IOSS).
  • Prodej zboží v rámci EU prodejci, kteří se nacházejí mimo EU, ale prodávají spotřebitelům v EU.
Jak to může ovlivnit mé podnikání?

U dovozu zásilek typu B2C v hodnotě do 150 €, kde se trh (např. online platforma) přihlásil do systému IOSS, musí podniky prodávající přes danou platformu použít pro správný odvod DPH číslo IOSS (tzv. IOSS VAT ID) a sdělit jej straně zodpovědné za celní deklaraci (například společnosti FedEx).

Prodejci, kteří prodávají zboží přes více různých trhů (elektronických rozhraní typu online platforma), si musí jasně evidovat všechny prodeje, které provedly přes každý z nich. Tito prodejci musí poskytnout celnímu deklarantovi odpovídající číslo IOSS (tzv. IOSS VAT ID) pro každý tento prodej, podle toho, přes který trh byl prodej uskutečněn.

Prodejci mimo EU, kteří pro svůj prodej zboží zákazníkům v EU využívají nejrůznější online platformy, se už nemusí registrovat pro platbu DPH v členských státech EU. Za dodavatele zboží, a tedy entitu zodpovědnou za výběr DPH, jsou totiž považovány příslušné online platformy. Prodejcům ze zemí mimo EU se tím může snížit administrativní zátěž.

Ikona nápadu
Jak by to mohlo fungovat v praxi?
Scénář

Prodejce se sídlem mimo EU, zaměřený na online prodej, prodává vázu v hodnotě 90 €. Tuto vázu prodává ze svého skladu v EU a využívá k tomu elektronické rozhraní – online trh.

Před 1. červencem 2021

Prodejce se sídlem mimo EU zodpovídal za účtování DPH zákazníkovi a tuto daň také odváděl příslušným úřadům.

Po 1. červenci 2021

Za výběr DPH od zákazníka a zajištění předání této daně příslušným úřadům odpovídá nově trh, prostřednictvím kterého byla váza prodána.


Ikona informací

Další podrobnosti o fungování jednotného systému OSS poskytuje Úřad pro publikace Evropské unie. Prodejci mohou najít více informací zde, informace pro online trhy naleznete zde.


*Země EU: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Upozorňujeme, že na základě společného protokolu vyjednaného mezi EU a Spojeným královstvím, zůstává Severní Irsko součástí zóny EU pro platbu DPH za zboží. To znamená, že tato nová ustanovení platí také u zboží importovaného do Severního Irska z ostatních zemí světa.

Rádi bychom vás upozornili, že uvedené informace neslouží k právním ani daňovým poradenstvím. Tyto webové stránky slouží pouze k informativním účelům, a nemusí uvádět aktuální právní či jiné informace. Čtenáři těchto informací, kteří potřebují poradit ohledně jakékoli konkrétní právní nebo daňové záležitosti, by se měli obrátit na vlastního poradce. Neneseme odpovědnost za jakékoli provedené nebo neprovedené kroky na základě obsahu těchto stránek. Obsah těchto stránek uvádí informace tak, jak jsou nám v tuto chvíli známy. Nemůžeme zaručit, že jsou stránky zcela bezchybné.