notebook

Změny pravidel EU v platbách DPH

Změny pravidel EU v platbách DPH

Evropská unie zavádí několik klíčových změn do svých pravidel k platbám DPH, které vstoupí v platnost 1. července 2021.

Evropská unie zavádí několik klíčových změn do svých pravidel k platbám DPH, které vstoupí v platnost 1. července 2021.

Koho tyto změny ovlivní?

Změny budou mít vliv na všechny druhy podnikání, ale ovlivní především prodejce v oblasti business-to-consumer (B2C) a online trhy sídlící v EU, i mimo EU, které prodávají zboží zákazníkům v EU.*

Nová pravidla mohou přinést jednodušší postupy a snížit administrativní zátěž. Mohou také ovlivnit způsob, jakým obchodujete v rámci EU.

Tři největší změny jsou:


Ikona libry

Velká Británie zavedla změny svých pravidel k platbám DPH už v lednu 2021, v návaznosti na odchod z EU. Bližší informace o těchto změnách najdete v naší souhrnné příručce


1. Zrušení výjimky z platby DPH u zásilek s hodnotou zboží do 22 €

Co to znamená?

Od 1. července 2021 se bude u veškerého komerčního zboží importovaného do EU účtovat DPH, a to bez ohledu na jeho hodnotu. U zásilek s hodnotou 150 € nebo méně mohou firmy účtovat DPH v okamžiku prodeje pomocí nového systému Import One-Stop Shop (IOSS), nebo může být DPH vyžadováno od koncového zákazníka celním deklarantem (např. FedEx). 

Podniky v EU, které prodávají online zboží pocházející mimo EU zákazníkům v EU, se mohou volitelně přihlásit do systému IOSS. Bližší informace o systému Import One-Stop Shop (IOSS) najdete na webových stránkách Evropské komise.

Jak to může ovlivnit mé podnikání?

Společností z EU, které prodávají zboží v rámci členských států EU, se zrušení limitu 22 € pro zásilky s nízkou hodnotou nedotkne. Společnosti v EU, které prodávají zboží importované do EU, už však nebudou moci importovat zásilky s hodnotou pod 22 €, aniž by zaplatily DPH.

Ikona nápadu

Jak by to mohlo fungovat v praxi?

Scénář

Online prodejce v Německu prodává jeden pár ponožek v ceně 10 € zákazníkovi z EU, který se také nachází v Německu. Tento pár ponožek je zákazníkovi zasílán z Číny.

Před 1. červencem 2021

Zásilku lze do EU importovat bez DPH, protože celková hodnota zboží nepřekračuje 22 €.

Po 1. červenci 2021

DPH se uplatňuje u všech zásilek bez ohledu na jejich hodnotu. Výše DPH bude vyměřena pravidly té země, ve které sídlí kupující.

2. Zavedení jednotného systému pro přiznání DPH One-Stop Shop (OSS)

Co to znamená?

Pokud se podniky registrují do systému OSS, nebudou se už muset registrovat pro platbu DPH v každé zemi EU, kde prodávají zboží. Spolu se zavedením systému OSS ruší EU také systém limitů pro platby DPH z prodeje zboží na dálku. To znamená, že podniky budou muset účtovat sazbu DPH té země EU, ve které zákazník sídlí už od prvního prodeje, nikoli po dosažení určitého limitu.

Jak to může ovlivnit mé podnikání?

Podniky se už nebudou muset registrovat pro platbu DPH v různých zemích EU. Nově budou mít možnost vyplnit měsíční OSS formulář, ve kterém uvedou všechny své prodeje v rámci EU. Podniky zaplatí DPH svým místním úřadům, které tuto daň posléze přerozdělí příslušným zemím.

Tento krok by mohl online prodejcům zjednodušit přeshraniční proces, snížit náklady spojené s dodržováním pravidel pro platbu DPH a potenciálně podpořit růst přeshraničního obchodu.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou podniky v EU, u kterých roční přeshraniční prodej nepřesahuje 10 000 € (platí pro B2C prodej zboží a služeb). Tyto podniky mohou si mohou účtovat jejich místní sazbu DPH a vykazovat prodeje v jejich lokálním přiznání k DPH.

Ikona nápadu
Jak by to mohlo fungovat v praxi?
Scénář

Francouzský e-commerce prodejce prodává elektroniku zákazníkům v pěti dalších zemích EU.

Před 1. červencem 2021

Tento prodejce je povinen zaregistrovat se a účtovat DPH v každé z těchto zemí EU. Podnik účtuje zákazníkům jejich lokální sazbu DPH, pokud prodeje v této zemi překračují určitou hranici.

Po 1. červenci 2021

Prodejce se nemusí registrovat v každé zemi, kde své zboží prodává. Nově může řešit všechny prodeje v rámci EU prostřednictvím jednotného systému pro přiznání k DPH - OSS a registrovat se pouze v jeho zemi. Podnik bude muset účtovat takovou výši DPH, jakou mu určuje lokální sazba DPH v zemi zákazníka, bez ohledu na celkovou hodnotu prodeje v dané zemi.


Ikona informací

Společnosti, které chtějí vstoupit do systému One-Stop Shop (OSS), by se od 1. dubna 2021 měly registrovat na portálu OSS příslušné členské země EU.


3. Některé online trhy se stanou zodpovědnými výběrčími DPH

Co to znamená?

Trhy, kterých se nová pravidla EU k platbě DPH týkají, se například mohou stát online platformami, které usnadňují prodejní transakce. Umožňují prodejcům prodávat zboží přímo zákazníkům.

Místo prodejců to budou právě určité trhy, které budou zodpovídat za výběr, vykazování a odvod DPH splatné na straně koncového zákazníka. Toto schéma bude platné pro vnitrostátní i zahraniční transakce jakékoli hodnoty.

Jak to může ovlivnit mé podnikání?

Podniky, které své transakce provádějí online, budou moci zrušit svou registraci pro platbu DPH v členských státech EU, protože za dodavatele zboží, a tedy i entitu zodpovědnou za výběr DPH, budou považovány příslušné trhy. Mohla by se tak snížit administrativní zátěž prodejců v EU.

Ikona nápadu
Jak by to mohlo fungovat v praxi?
Scénář

E-commerce prodejce se sídlem v EU prodá online vázu v hodnotě 90 € zákazníkovi v jiném členském státu EU.

Před 1. červencem 2021

Podnik prodávající vázu zodpovídá za účtování DPH zákazníkovi a poukázání této daně příslušným úřadům.

Po 1. červenci 2021

Za výběr DPH od zákazníka a zajištění předání této daně příslušným úřadům odpovídá nově trh, prostřednictvím kterého byla váza prodána.


Ikona informací

Další podrobnosti o fungování jednotného systému OSS poskytuje Úřad pro publikace Evropské unie. Prodejci mohou najít více informací zde, informace pro online trhy naleznete zde.


*Země EU: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Upozorňujeme, že na základě společného protokolu vyjednaného mezi EU a Spojeným královstvím, zůstává Severní Irsko součástí zóny EU pro platbu DPH za zboží. To znamená, že tato nová ustanovení budou platit také u zboží importovaného do Severního Irska z ostatních zemí světa.

Rádi bychom vás upozornili, že uvedené informace neslouží k právním ani daňovým poradenstvím. Tyto webové stránky slouží pouze k informativním účelům, a nemusí uvádět aktuální právní či jiné informace. Čtenáři těchto informací, kteří potřebují poradit ohledně jakékoli konkrétní právní nebo daňové záležitosti, by se měli obrátit na vlastního poradce. Neneseme odpovědnost za jakékoli provedené nebo neprovedené kroky na základě obsahu těchto stránek. Obsah těchto stránek uvádí informace tak, jak jsou nám v tuto chvíli známy. Nemůžeme zaručit, že jsou stránky zcela bezchybné.