Όχημα της FedEx Express με φόντο ένα όμορφο φαράγγι

Αναφορές σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ)

Αναφορές σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ)
Έκθεση Global Citizenship για το 2021

Έκθεση ΠΚΔ για το 2021

Διαβάστε την πιο πρόσφατη Έκθεση σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) για την πρόοδο και τις επιδόσεις σχετικά με σημαντικά θέματα ΠΚΔ κατά το οικονομικό έτος 2020, που έληξε στις 31 Μαΐου του 2020. Η αναφορά παραπέμπει σε δείκτες από τα πρότυπα των οργανισμών Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) και Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Γραφικό για τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σημαντικά θέματα ΠΚΔ

Στην αξιολόγηση σημαντικότητας συνοψίζονται οι προτεραιότητές μας όσον αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) για τους πελάτες μας, τα μέλη των ομάδων, τους μετόχους, την επιχείρηση και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση για το 2019 έγινε εκ νέου αποτίμηση για τα θέματα που είχαν προηγουμένως εντοπιστεί ως τα πλέον σημαντικά από τις οπτικές γωνίες της επιχείρησης, των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας, αλλά και προσδιορισμός νέων και αναδυόμενων θεμάτων.

Λογότυπο CDP

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της έκθεσης CDP 2020

CDP είναι η διεθνής πλατφόρμα κοινοποίησης για θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία υποβάλλουμε αναφορές σε ετήσια βάση. Το 2020, λάβαμε βαθμολογία B (επίπεδο διαχείρισης) στην αναφορά CDP Climate Change Disclosure Ranking για τις προσπάθειές μας ως προς τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση των εκπομπών.


Αρχείο εκθέσεων

Έκθεση global citizenship για το 2014

Έκθεση Global Citizenship για το 2014

Έκθεση global citizenship για το 2013

Έκθεση Global Citizenship για το 2013

Έκθεση global citizenship για το 2012

Έκθεση Global Citizenship για το 2012

Έκθεση global citizenship για το 2011

Έκθεση Global Citizenship για το 2011

Έκθεση global citizenship για το 2010

Έκθεση Global Citizenship για το 2010

Έκθεση global citizenship για το 2009

Έκθεση Global Citizenship για το 2009

Έκθεση global citizenship για το 2008

Έκθεση Global Citizenship για το 2008