Τελωνείο

Εργαλεία εκτελωνισμού

Εργαλεία εκτελωνισμού

Παρακολουθήστε την αποστολή σας προετοιμάζοντάς την για τη διαδικασία του εκτελωνισμού.

Παρακολουθήστε την αποστολή σας προετοιμάζοντάς την για τη διαδικασία του εκτελωνισμού.

Προγραμματίστε εκ των προτέρων για επιτυχία κατά τον εκτελωνισμό

Η FedEx προσφέρει ποικιλία διαδικτυακών πόρων και εργαλείων για να σας βοηθήσει να επαληθεύσετε ότι οι αποστολές σας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της χώρας εισαγωγής ή της περιοχής σας.

Electronic Trade Documents

Μεταφορτώστε ηλεκτρονικά τα τελωνειακά έγγραφα για να αποφύγετε καθυστερήσεις εκτελωνισμού και να διασφαλίσετε την έγκαιρη παράδοση των διεθνών αποστολών σας.

Μάθετε περισσότερα

Επιπλέον πληροφορίες για τον εκτελωνισμό

Συσκευασία αποστολής

Διαχειριστής Παγκόσμιων Συναλλαγών

Η υπηρεσία Global Trade Manager και το Κέντρο προετοιμασίας εγγράφων της FedEx σας παρέχουν μια ολοκληρωμένη πηγή για πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς αποστολές.

Τέλη επικουρικού εκτελωνισμού

Τέλη επικουρικού εκτελωνισμού

Η FedEx προσφέρει τις τυπικές διαδικασίες εκτελωνισμού, όμως προσφέρουμε επίσης και μια πλήρη σειρά λύσεων προστιθέμενης αξίας, όταν υπάρχουν ειδικές ανάγκες εκτελωνισμού για τις αποστολές σας.

Εμπορικές συμφωνίες

Μάθετε περισσότερα για τις συμφωνίες με χώρες σε όλο τον κόσμο, με τις οποίες μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν πραγματοποιείτε αποστολές.

Μάθετε περισσότερα