Εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ

Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ­-ΗΒ

Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ­-ΗΒ

Το ξέρατε ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές από ή προς το ΗΒ;

Η Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας (TCA) ΕΕ-ΗΒ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι το εμπόριο με το ΗΒ είναι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν, η TCA διασφαλίζει ότι το εμπόριο των αγαθών μπορεί να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται αφορολόγητα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε μια απλή δήλωση στο εμπορικό τιμολόγιο.

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την TCA μεταξύ ΕΕ-ΗΒ.

Τι θα κερδίσει η επιχείρησή μου;

Ευρώ

Εξοικονόμηση κόστους

Όλα τα εμπορεύματα πληρούν τα κριτήρια για να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο αφορολόγητου εμπορίου, ενώ μειώνονται και οι φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα.

Διεθνής

Συνεχής πρόσβαση

Η ανανεωμένη πρόσβαση στις αγορές του ΗΒ μπορεί να σημαίνει νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας.

Τελωνείο

Απλουστευμένες, σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού

Οι σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμφωνία εμπορίου ισχύει για δασμούς, όχι φόρους. Εξακολουθεί να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής τυχόν εφαρμοστέου ΦΠΑ για εισαγωγές στο ΗΒ ή στην ΕΕ.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ;

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης ΕΕ". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Προσθέστε απλά τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό σας (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο), μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων σας, όπως θα κάνατε συνήθως:

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός μητρώου εξαγωγέα______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης ΕΕ.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Όνομα του εξαγωγέα)

Οι δηλώσεις προέλευσης θα είναι έγκυρες για 24 μήνες από την ημερομηνία δημιουργίας τους για εξαγωγές στο ΗΒ.

Η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ο Αριθμός μητρώου εξαγωγέα είναι ο Αριθμός Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα σας (REX). Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000 €.

Πώς θα λάβετε αριθμό REX

  • Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στην εθνική τελωνειακή αρχή σας.
     
  • Εάν είστε χρήστης REX για πρώτη φορά, ίσως θέλετε να διαβάσετε το Έγγραφο οδηγιών REX.
     
  • Μόλις λάβετε τον αριθμό REX, μπορείτε να τον προσθέσετε στα εμπορικά τιμολόγια των αποστολών προς ΗΒ με αξία άνω των 6.000 €.

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης ΗΒ". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση από τον αποστολέα στο ΗΒ. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Απλά βεβαιωθείτε ότι θα προσθέσει τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό του (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο):

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός μητρώου εξαγωγέα ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης ΗΒ.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Όνομα του εξαγωγέα)

Οι δηλώσεις προέλευσης θα είναι έγκυρες για 12 μήνες από την ημερομηνία δημιουργίας τους για εισαγωγές από το ΗΒ.

Η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ο Αριθμός μητρώου εξαγωγέα είναι ο αριθμός EORI της εταιρείας. Απαιτείται για όλες τις αποστολές ανεξαρτήτως αξίας.

Πώς θα αποκτήσετε αριθμό EORI

  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν αριθμό EORI μπορούν να επισκεφθούν τον ειδικό ιστότοπο της κυβέρνησης του ΗΒ.

  • Σημείωση: αν ο αποστολέας σας έχει ήδη έναν αριθμό EORI και δεν ξεκινά με GB, θα χρειαστεί να κάνει αίτηση για νέο αριθμό.

Εμπόριο με τη Βόρεια Ιρλανδία

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με τη Βόρεια Ιρλανδία. Σύμφωνα με τους όρους του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ ΕΕ-ΗΒ, τα εμπορεύματα που μετακινούνται μεταξύ της ΕΕ και της Βόρειας Ιρλανδίας θεωρούνται ενδοκοινοτικά εμπορεύματα, για τα οποία δεν ισχύουν οι τελωνειακοί έλεγχοι.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία διαδικασία εκτελωνισμού κατά τη μετακίνηση εμπορευμάτων προς ή από τη Βόρεια Ιρλανδία και μπορείτε να συνεχίσετε να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές χωρίς περιορισμούς, όπως μέχρι τώρα.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η FedEx;

Αεροπλάνο FedEx

Γρήγορες διηπειρωτικές αποστολές

Βοηθάμε την επιχείρησή σας να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της. Με την υπηρεσία πακέτων express, μπορείτε να εισαγάγετε από το ΗΒ και να εξαγάγετε στο ΗΒ σε μόλις 1-2 ημέρες**.

εργασία σε φορητό υπολογιστή

Εύχρηστα εργαλεία εκτελωνισμού

Κάντε τον εκτελωνισμό ευκολότερο, χάρη στα δωρεάν εργαλεία μας. Με την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών σας εγγράφων μέσω των FedEx Electronic Trade Documents, μειώστε τον κίνδυνο καθυστερήσεων στο τελωνείο.

* Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και οι χρόνοι διαμετακόμισης που αναφέρονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο αποστολής, την προέλευση και τον προορισμό. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις – επισκεφθείτε το fedex.com για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Συμβουλευτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας από και προς την οποία προγραμματίζετε αποστολές, πριν προχωρήσετε στην πραγματοποίησή τους. Ανατρέξτε στη Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ για περισσότερες πληροφορίες.