Πληκτρολόγηση

Πώς να ετοιμάσετε τα έγγραφα εκτελωνισμού

Πώς να ετοιμάσετε τα έγγραφα εκτελωνισμού

Γιατί είναι σημαντικά τα τελωνειακά έγγραφα;

Κατά τη διέλευση των εμπορευμάτων από τα σύνορα, είστε υπεύθυνοι για την προετοιμασία των τελωνειακών εγγράφων.

Ο τύπος των εγγράφων που απαιτούνται εξαρτάται από τον τύπο των εμπορευμάτων που εξαγάγετε, την εμπορική τους αξία και τη χώρα/περιοχή προορισμού. Τα έγγραφα εξαγωγής που απαιτούνται συχνότερα είναι η διεθνής αεροπορική φορτωτική και το εμπορικό τιμολόγιο, ενδέχεται όμως να χρειαστούν και άλλα έγγραφα.

Η σωστή συμπλήρωση όλων των εγγράφων θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τις καθυστερήσεις στο τελωνείο.

Πώς να συμπληρώσετε ένα εμπορικό τιμολόγιο

Μάθετε τι χρειάζεται σε αυτό το βασικό έγγραφο για τον εκτελωνισμό και κάντε λήψη του προτύπου μας για το εμπορικό τιμολόγιο, ώστε να κάνετε τη συμπλήρωσή του ακόμα πιο εύκολη.

Τι είναι η φορτωτική αερομεταφοράς;

Δείτε πώς η φορτωτική αερομεταφοράς παίζει καίριο ρόλο στην κατανόηση και την παρακολούθηση της αποστολής σας και μάθετε πώς να τη συμπληρώνετε σωστά.

Πώς να περιγράψετε με ακρίβεια τα εμπορεύματά σας

Μάθετε πώς να περιγράφετε με ακρίβεια τα εμπορεύματά σας, ώστε να ικανοποιούνται οι τελωνειακές αρχές και να αποφεύγονται οι άσκοπες καθυστερήσεις.

Άλλα σημαντικά έγγραφα

Κατανοήστε ποια πρόσθετα δικαιολογητικά ενδέχεται να χρειαστούν, ώστε η διασυνοριακή διέλευση της αποστολής σας να είναι ομαλή.