Tahvelarvuti

Õigusalased hoiatused

Õigusalased hoiatused

Vaadake lisateavet viimaste rahvusvahelise kaubanduse uuenduste kohta ja kuidas need võivad teie ettevõtet mõjutada.

Vaadake lisateavet viimaste rahvusvahelise kaubanduse uuenduste kohta ja kuidas need võivad teie ettevõtet mõjutada.

Uusimad õigusalased uuendused

Mis on juhtunud?

EL-i ja Vietnami vabakaubandusleping jõustus 1. augustil 2020. See asendab EL-i üldise soodustuste süsteemi, mis Vietnamile kehtis.

Keda see mõjutab?

Kõiki, kes tegelevad EL-i ja Vietnami vahel EL-ist või Vietnamist pärinevate kaupade impordi või ekspordiga.

Mis muutub?

EL-i-Vietnami vabakaubandusleping teeb järgmist:

  • Eemaldab kohe enamiku tollimaksudest
  • Kaotab 2030. aastaks järk-järgult ülejäänud kaupade tollimaksud, mis hõlmavad kuni 99% kogu kaubandusest
  • Lihtsustab ja ajakohastatab tolli- ning päritolureeglite menetlusi, vähendab bürokraatlikku asjaajamist ja vähendab ettevõtete kulusid
  • Ühtlustab tehnilisi ja mittetariifseid kaubandustõkked, mis ettevõtlust tarbetult piiravad
  • Loob EL-i-Vietnami investeeringute kaitse lepingu kaudu kaubanduse õiguslik raamistiku, mis tagab mõlema poole ettevõtete ja tarbijate õigused. See jõustub hilisemal kuupäeval.

Kokkulepete eesmärk on edendada mõlema poole jätkusuutlikku arengut, et kindlustada tugevam tööhõive, keskkonna- ja inimõiguste kaitse.

Mida peaksite nüüd tegema?

Vietnam on praegu osa EL-i üldise soodustuste süsteemi kavast ja see jääb kehtima kuni kaheks aastaks. Saate otsustada, kas eelistate sellel perioodil kasutada üldist soodustuste süsteemi või vabakaubanduslepingut, kuid peaksite olema teadlik, et üldise soodustuste süsteemi tingimused võivad vabakaubanduslepingust erineda.

EL-i eksportijad peavad vabakaubanduslepingu jaoks kvalifitseerumiseks täitma faktuurarve alusel päritoluavalduse. Saadetiste jaoks, mille väärtus on üle 6000 euro, peavad EL-i eksportijad registreeruma REX-süsteemis.

Vietnami eksportijad peavad vabakaubanduslepingu jaoks kvalifitseerumiseks täitma faktuurarve alusel päritoluavalduse. Saadetiste jaoks, mille väärtus on üle 6000 euro, vajavad Vietnami eksportijad ka päritolusertifikaati.

EL-i-Vietnami vabakaubanduslepingu kohta lisateabe saamiseks saate lugeda seda laiaulatuslikku juhendit ning teave vabakaubanduslepingu päritolureeglite kohta on saadaval EL-i juhenddokumendis.