Planšetinis kompiuteris

Įspėjimai dėl reikalavimų

Įspėjimai dėl reikalavimų

Sužinokite naujausius tarptautinės prekybos taisyklių atnaujinimus ir kokios įtakos jie gali turėti jūsų verslui.

Sužinokite naujausius tarptautinės prekybos taisyklių atnaujinimus ir kokios įtakos jie gali turėti jūsų verslui.

Naujausi reglamentuojančių teisės aktų atnaujinimai

Kas atsitiko?

Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) suderinta sistema (HS) naudojama tarptautinei prekių klasifikacijai, kai jomis prekiaujama tarpvalstybiniu mastu. Ji taikoma daugiau nei 200 valstybių, šalių ir teritorijų visame pasaulyje, o tai reiškia, kad 98 % pasaulio prekių yra klasifikuojamos vadovaujantis HS nomenklatūra. Ji peržiūrima kas 5 metus, o 2022 m. HS, septintasis suderintos sistemos nomenklatūros leidimas, įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d.

Prekių kodų nurodymas yra pagrindinis reikalavimas atliekant muitinės procesus, pavyzdžiui, pildant deklaracijas. Jie naudojami siekiant nustatyti, kokius muitus ir kitus mokesčius gali reikėti mokėti prekiaujant tarpvalstybiniu mastu. Labai svarbu, kad jie būtų teisingi, nes dėl klaidingos produkto klasifikacijos gali vėluoti muitinis įforminimas arba gali tekti mokėti didesnius muitus ir mokesčius.

Kas naujo 2022 m. HS?

Naujajame 2022 m. HS leidime iš viso yra 351 pakeitimas, apimantis daugumą prekių.

2022 m. HS pripažįstami naujų produktų srautai ir sprendžiami pasaulinės svarbos aplinkosaugos ir socialiniai klausimai. Kiti pavyzdžiai.

 • Elektros ir elektronikos atliekos (el. atliekos): į 2022 m. HS įtrauktos specialios nuostatos dėl jų klasifikavimo, siekiant padėti šalims įgyvendinti Bazelio konvenciją.
 • Nikotino turintys produktai ir nepilotuojami orlaiviai (UAV, taip pat vadinami dronais): naujos nuostatos supaprastina šių gaminių klasifikavimą.
 • Išmanieji telefonai: priskirtos atskiros subpozicijos.
 • Stiklo pluoštas ir metalo formavimo mašinos: buvo atlikti esminiai pertvarkymai, nes dabartinės subpozicijos tinkamai neatspindi šių sektorių technologinės pažangos.
 • Daugiafunkciai tarpiniai komplektai: bus daugiau atskirai klasifikuojamų produktų, pavyzdžiui, plokščiųjų ekranų modulių.

Taip pat buvo atnaujinta prekių, kurioms taikoma specialioji kontrolė pagal įvairias konvencijas, informacija ir sukurta daug naujų dvejopo naudojimo prekių subpozicijų.

Taip pat buvo atlikta pakeitimų, siekiant daugiau dėmesio skirti sveikatai ir saugai. Pripažinus priemonių diegimo vėlavimo pavojų, kai reikia greitai diagnozuoti infekcines ligas jų protrūkių metu, buvo pakeistos tokių diagnostinių rinkinių nuostatos ir supaprastintas klasifikavimas. Naujos nuostatos dėl placebo ir klinikinių tyrimų rinkinių, skirtų medicininiams tyrimams, leidžiant klasifikuoti juos nepateikiant informacijos apie placebo sudedamąsias dalis, leis lengviau atlikti medicininius tyrimus tarpvalstybiniu mastu. Ląstelių kultūros ir ląstelių terapija priklauso produktų klasėms, kurioms pritaikytos naujos specifinės nuostatos.

Kam tai daro įtaką?

Atlikta labai daug pakeitimų ir yra daug svarbių čia nepaminėtų pakeitimų, todėl labai svarbu, kad visos įmonės, gabenančios prekes į kitas šalis, peržiūrėtų pakeitimus ir įsitikintų, ar jie taikomi jų prekėms.

Ką turėtumėte daryti dabar?

Peržiūrėkite 2022 m. HS pakeitimus, kad nustatytumėte, ar kuris nors iš šių pakeitimų turi įtakos jūsų produktų klasifikacijai. Be to, importuotojai turėtų peržiūrėti visą produktų duomenų bazę, kad įsitikintų, jog dabartinės jų produktų klasifikacijos galios, kai įsigalios 2022 m. HS.

PMO paskelbė 2017–2022 m. atitikties lenteles, kurias galima naudoti norint patikrinti, ar dabartinis suderintos sistemos kodas pasikeis ir, jei taip, kaip bus klasifikuojamos atitinkamos prekės.

Atminkite.

PMO standartizuoja HS kodus šešių skaitmenų lygmeniu. Šis šešių skaitmenų kodas yra tarptautinis standartas, taikomas visoms programoje dalyvaujančioms šalims. Pirmieji du skaitmenys nurodo HS skyriaus antraštę, antrieji du – produkto pavadinimą, o paskutiniai du – konkrečią produkto subpoziciją arba subkategoriją.

Dauguma šalių pripažįsta šešių skaitmenų lygį, tačiau yra išimčių ir kai kuriose šalyse reikalaujama papildomų skaitmenų. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos, klasifikuodamos eksportuojamus produktus, naudoja 10 skaitmenų kodą, vadinamą B sąrašo numerį. Indijoje naudojami 8 skaitmenys, vadinami ITC numeriu („Indian Tariff Code“ numeris).

Būtina patikrinti šalies, į kurią siunčiate ar iš kurios siunčiate, reikalavimus.

Naudingos nuorodos.

Kas atsitiko?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įmonėms, importuojančioms prekes į Prancūziją, privaloma taikyti importo PVM atvirkštinį apmokestinimą. Be to, importo PVM valdymas ir surinkimas iš Prancūzijos muitinės buvo perduotas Prancūzijos mokesčių inspekcijai – Viešųjų finansų direktoratui (DGFiP).

Importo PVM deklaracija ir apmokėjimo informacija bus pateikiama ne muitinės deklaracijoje, o Prancūzijos PVM deklaracijoje. Šis PVM deklaracijos pateikimo atidėjimas vadinamas „atvirkštiniu apmokestinimu“. Atvirkštinis apmokestinimas reiškia, kad importo PVM nebemokamas importo vietoje.

Jei įmonė veiks kaip į Prancūziją importuojamų prekių įregistruotas importuotojas, nuo 2022 m. sausio 1 d. ji privalės būti registruota kaip Prancūzijos PVM mokėtoja ir turės pateikti Prancūzijos PVM deklaraciją.

Užsiregistruoti PVM mokėtojomis Prancūzijoje gali tiesiogiai Prancūzijoje įsteigtos įmonės arba įmonės, esančios ES ar JK. Įmonės, įsteigtos ne ES ar JK, norinčios veikti kaip įregistruotos savo prekių importuotojos, turės paskirti Prancūzijos mokesčių atstovą, kuris galės jų vardu pateikti PVM mokėtojo registracijos paraišką.

„FedEx“ klientai, siunčiantys prekes ne iš ES šalių verslo klientams Prancūzijoje, įregistruoto importuotojo muitinės dokumentuose turėtų pateikti Prancūzijos PVM mokėtojo registracijos numerį.

Atkreipkite dėmesį.

 • Internetinėje Prancūzijos PVM deklaracijoje importo PVM suma bus automatiškai užpildyta iš anksto, remiantis pirmiau Prancūzijos muitinei pateikta informacija, kuri išdėstyta muitinės deklaracijoje.
 • Prancūzijos muitinė sukurs interneto portalą, kad įmonės galėtų kiekvieną mėnesį atsisiųsti išsamią informaciją apie visas savo importo siuntas į Prancūziją.
 • Iš anksto užpildyta PVM deklaracija bus pasiekiama kiekvieno mėnesio 14 dieną Prancūzijos muitinės internetiniame mokesčių portale.
 • PVM deklaracijos pateikimo terminas visoms įmonėms, kurioms tenka prievolė sumokėti importo PVM, bus kiekvieno mėnesio 24 diena. 

Kam tai daro įtaką?

Pakeitimas taikomas įmonėms, kurios bus į Prancūziją įvežamų prekių įregistruotos importuotojos.

Ką turėtumėte daryti dabar?

Muitinės deklaracijoje dabar reikės nurodyti importuotojo Prancūzijos PVM mokėtojo kodą, todėl šią informaciją turite įtraukti į komercinę sąskaitą. Jei įmonė bus importuotoja, tačiau ji neturi Prancūzijos PVM mokėtojo numerio, ji turi susisiekti su Prancūzijos mokesčių administratoriumi, kad užsiregistruotų kaip PVM mokėtoja. Ne ES įsikūrusioms įmonėms gali tekti paskirti finansinį atstovą.

Importuojančioms įmonėms, kurios neturi Prancūzijos PVM mokėtojo numerio, arba privatiems asmenims importo PVM bus surenkamas importo metu pateikiant importo deklaraciją, kaip būdavo iki 2022 m. sausio 1 d.

Čia pateikta informacija nėra ir negali būti laikoma teisine ir (arba) mokestine konsultacija, nes ji skirta naudoti tik bendraisiais informaciniais tikslais. Ši informacija negali būti laikoma naujausia teisine arba kito pobūdžio informacija. Norėdami pasikonsultuoti konkrečiu teisiniu ir (arba) mokestiniu klausimu, šios informacijos skaitytojai turi kreiptis į savo konsultantą. Aiškiai atsisakoma visos atsakomybės už veiksmus, kurių imtasi arba nesiimta remiantis šios svetainės turiniu. Šios korespondencijos turinys pateikiamas „toks, koks yra“ ir jokiais būdais nepareiškiama, kad turinyje nėra klaidų.

Kas atsitiko?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios pakeitimai, susiję su nurodytų sanitarinių ir fitosanitarinių (SPS) prekių importu iš ES-27 ir Europos ekonominės erdvės (EEE) į DB.

Kam tai daro įtaką?

Klientams iš ES-27 ir EEE, kurie siunčia toliau nurodytas SPS prekes į DB.

 • Gyvi gyvūnai
 • Genetinės medžiagos produktai
 • Gyvūninės kilmės produktai (POAO), kuriems taikomos apsaugos priemonės
 • Didelės rizikos šalutiniai gyvūniniai produktai (ABP)
 • Didelės rizikos negyvūninės kilmės maistas ar pašarai (HRFNAO)
 • Visi reglamentuojami augalai ir augaliniai produktai

Kas pasikeis?

Nuo 2022 m. sausio 1 d.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. reikės iš anksto pranešti apie produktų, gyvūnų, maisto ir pašarų sistemų importą (IPAFFS). Mūsų JK importo įforminimo komandos užpildys išankstinius pranešimus DB importuotojų vardu.

Kol kas dokumentų tikrinimas atidėtas ir nebus reikalavimo prekes įvežti į DB per nustatytą įvežimo punktą, nes nebus tikrinama fizinė tapatybė. Tačiau šie patikrinimai bus pradėti taikyti nuo 2022 m. liepos 1 d., kartu bus reikalaujama pateikti eksporto sveikatos sertifikatus (EHC). Prieš išsiųsdamas prekes ES eksportuotojas turės pateikti EHC kopiją savo JK importuotojui.

Tolimesni pakeitimai 2022 m.

Be IPAFFS išankstinio pranešimo reikalavimų, nuo 2022 m. liepos 1 d. visoms pirmiau minėtoms prekių rūšims bus reikalingas galiojantis EHC arba SPS sertifikatas, kad būtų galima patikrinti dokumentus.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. pagal toliau nurodytą tvarkaraštį visi POAO ir ABP bei visi reglamentuojami augalai ir augaliniai produktai taip pat turės būti įvežami į DB per įvežimo punktą, kuriame veiks specializuotas pasienio kontrolės postas (BCP), net jei nėra būtina tikrinti dokumentus.

 • 2022 m. liepos 1 d. – visi likę reglamentuojami ABP ir visa mėsa bei mėsos produktai
 • 2022 m. rugsėjo 1 d. – visi pieno produktai
 • 2022 m. lapkričio 1 d. – visi likę reglamentuojami gyvūninės kilmės produktai, įskaitant sudėtinius produktus ir žuvies produktus 

Ką turėtumėte daryti dabar?

Jei esate ES eksportuotojas į DB, turite teisingai klasifikuoti savo prekes ir pateikti konkrečius prekių aprašymus visuose komerciniuose dokumentuose.

Įsitikinkite, kad komerciniuose dokumentuose pateikėte toliau nurodytą informaciją arba sukurkite IPAFFS suvestinės puslapį.

 • Kokio tipo gyvūninius produktus ar prekes siunčiate (pvz., POAO, ABP, HRFNAO ir t. t.)
 • Gyvūninės kilmės produktų ar prekių kilmė (kurioje šalyje jie pagaminti, iš kokios šalies kilę)
 • Prekės kodas
 • Prekės tipas
 • Prekės rūšis
 • Prekės svoris (kg)
 • Siuntos eksportavimo priežastis (t. y. vidaus rinka, tranzitas, moksliniai tyrimai ir kt.)
 • Siuntos pristatymo vieta
 • Kilmės vietos, importuotojo ir pristatymo vietos adresai ir kontaktinė informacija

Taip pat nuo 2022 m. liepos 1 d. prieš išsiųsdami prekes turėsite pateikti eksporto sveikatos sertifikatus (EHC).

Jei siunčiate jūroje sužvejotas žuvis ir kai kuriuos vėžiagyvius, kartu su savo komerciniais dokumentais papildomai turite pateikti patvirtintą sužvejotų žuvų kiekio sertifikatą.

Jei esate DB importuotojas ir mes susisieksime su jumis dėl muitinio įforminimo instrukcijų, pateikite visą reikiamą informaciją laiku.

Jei nuspręsite patys užpildyti išankstinį IPAFFS pranešimą, būtinai praneškite mums savo įgaliojimo numerį, kol prekės nepristatytos į DB. Norėdami tai padaryti, atsiųskite mums el. laišką, jo temos lauke nurodykite savo oro transporto važtaraščio (AWB) numerį, o el. laiško tekste savo įgaliojimo numerį. Toliau nurodyti kontaktiniai el. pašto adresai.

Naudinga informacija

Importuokite arba vežkite maistą ir gėrimus iš ES ir Šiaurės Airijos į Didžiąją Britaniją – GOV.UK (www.gov.uk)

Importuokite arba vežkite sudėtinius produktus iš ES ir Šiaurės Airijos į Didžiąją Britaniją – GOV.UK (www.gov.uk)

Produktų, gyvūnų, maisto ir pašarų importo sistema (IPAFFS) ​ – GOV.UK (www.gov.uk)

HM pajamos įgyvendinant pasienio operacijų modelį

Kas atsitiko?

2021 m. rugpjūčio 1 d. Indonezija priėmė naują reglamentą, kuris gali turėti įtakos tarptautinių siuntų įforminimui vietos muitinės institucijose. Jei nebus laikomasi šio naujo reglamento, siunta gali vėluoti.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pagal reglamentą reikalaujama, kad ne Indonezijoje esantys siuntėjai:

(1) gautų kiekvienos importuojamos siuntos gavėjo Indonezijoje mokesčių mokėtojo ID (NPWP); ir

(2) įvestų mokesčių mokėtojo ID (NPWP) oro transporto važtaraščio ir komercinės sąskaitos faktūros skiltyje „Gavėjas“.

Kam tai daro įtaką?

Visi, importuojantys siuntas tarp Europos ir Indonezijos.

Ką turėtumėte daryti dabar?

Ką reikia padaryti siunčiant siuntas į Indoneziją nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 • Susisiekite su gavėju Indonezijoje, kad gautumėte vietos mokesčių mokėtojo numerį / mokesčių mokėtojo ID (vadinamąjį NPWP).
 • Įveskite mokesčių mokėtojo ID siuntos oro transporto važtaraščio ir komercinės sąskaitos faktūros skiltyje „Gavėjas“.
 • Jei jūsų gavėjas neturi mokesčių mokėtojo ID, vietoj jo gali būti naudojamos kitos toliau nurodytos identifikavimo formos.
  • Indonezijos piliečiams vietoje mokesčių mokėtojo ID įveskite Indonezijos pilietybės numerį.
  • Tiems, kurie neturi Indonezijos pilietybės, vietoje mokesčių mokėtojo ID įveskite jų paso numerį.
 • Jei elektroniniu būdu ruošdami siuntimo dokumentus naudojate siuntimo įrankį, jo teksto laukelyje įveskite mokesčių mokėtojo ID (arba jo atitikmenį, kaip nurodyta aukščiau):
  •  „FedEx Ship ManagerTM“ svetainėje fedex.com (moderni versija): [GAVĖJO MOKESČIŲ MOKĖTOJO ID] teksto laukelis, esantis skiltyje „Atsiskaitymas“. Gavėjo mokesčių mokėtojo ID bus matomas oro transporto važtaraštyje.
  • „FedEx Ship ManagerTM“ svetainėje fedex.com (pagrindinė versija): [GAVĖJO MOKESČIŲ MOKĖTOJO ID] teksto laukelis, esantis skiltyje „Kam“.
  • „FedEx Ship ManagerTM“ programinė įranga: [PVM / EORI kodas] teksto laukelis, esantis skiltyje „Gavėjo informacija“.
  • „Global Ship ManagerTM“ programinė įranga: [PVM / EORI kodas] teksto laukelis, esantis skiltyje „Gavėjo informacija“.
  • „myTNT 2“: [PVM numeris] teksto laukelis, esantis skiltyje „Gavėjas“.

Kas atsitiko?

ES ir Vietnamo laisvosios prekybos sutartis (LPS) įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Ji pakeis ES bendrąją lengvatų sistemos (BLS) schemą Vietname.

Kam tai daro įtaką?

Visiems, kurie importuoja prekes (kurių kilmės šalis yra ES arba Vietname) į ES ir Vietnamą ar eksportuoja iš ES ir Vietnamo.

Kas pasikeis?

ES ir Vietnamo LPS lems toliau nurodytus pokyčius.

 • Nedelsiant panaikins didžiąją dalį muitų mokesčių.
 • Palaipsniui panaikins likusių prekių tarifus, kurie iki 2030 m. sudarys iki 99 % visos prekybos.
 • Supaprastins ir modernizuos muitinės ir kilmės šalies taisykles, bus mažiau biurokratijos ir sumažės įmonių išlaidos.
 • Racionalizuos technines ir su tarifais nesusijusias prekybos kliūtis, kurios be reikalo riboja verslą.
 • Pagal ES ir Vietnamo investicijų apsaugos sutartį (IAS) nustatys teisinę prekybos sistemą, kuri užtikrintų abiejų šalių įmonių ir vartotojų teises. Tai įsigalios vėliau.

Apibendrinant susitarimais siekiama skatinti tvarų abiejų šalių vystymąsi, siekiant stipresnio įdarbinimo, aplinkosaugos ir žmogaus teisių apsaugos.

Ką turėtumėte daryti dabar?

Šiuo metu Vietnamas yra ES BLS schemos dalis ir ji galios iki dvejų metų. Galite nuspręsti, ar šiuo laikotarpiu norėsite naudoti BLS ar LPS, tačiau turėtumėte žinoti, kad BLS sąlygos gali skirtis nuo LPS.

ES eksportuotojai turi užpildyti kilmės šalies deklaraciją, surašytą komercinėje sąskaitoje faktūroje, kad galėtų naudotis LPS. Siųsdami siuntas, kurių vertė didesnė nei 6000 EUR, ES eksportuotojai taip pat turės užregistruoti jas REX sistemoje.

Vietnamo eksportuotojai turi užpildyti kilmės šalies deklaraciją, surašytą komercinėje sąskaitoje faktūroje, kad galėtų naudotis LPS. Siųsdami siuntas, kurių vertė didesnė nei 6000 EUR, Vietnamo eksportuotojai taip pat turės pateikti kilmės sertifikatą.

Norėdami sužinoti daugiau apie ES ir Vietnamo LPS, galite perskaityti šį išsamų vadovą, o informacija apie LPS kilmės šalies taisyklių reikalavimus prieinama ES rekomendacijų dokumente.