FedEx Express furgons ar ainavisku kanjonu fonā

Vides, sociālo jautājumu un pārvaldības ziņojumi

Vides, sociālo jautājumu un pārvaldības ziņojumi
2021. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2021. gada ESG ziņojums

Lasiet mūsu jaunāko vides, sociālo jautājumu un pārvaldības (Environment, Social, Governance — ESG) ziņojumu ar informāciju par materiālu ESG tēmu progresu un darbību mūsu 2020. finanšu gadā, kurš beidzās 2020. gada 31. maijā. Šajā ziņojumā ir atsauces uz indikatoriem no globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initiative — GRI) standartiem, Ieguldījumu ilgtspējas uzskaites standartu padomes (Sustainability Accounting Standards Board — SASB), kā arī darba grupu saistībā ar klimatu saistītas finanšu informācijas atklāšanu (TCFD).

Ieinteresēto pušu grafika

Materiālu ESG tēmas

Mūsu materiāla novērtējumā ir iezīmētas mūsu vides, sociālo jautājumu un pārvaldības (ESG) prioritātes klientiem, komandas biedriem, kapitāldaļu turētājiem un citām ieinteresētajām pusēm. Mūsu jaunākajā novērtējumā 2019. gadā tika atkārtoti novērtētas tēmas, kas iepriekš identificētas kā svarīgākās no uzņēmuma, ieinteresēto pušu un sabiedrības skatpunkta, kā arī identificētas jaunas tēmas.

CDP logotips

2020. GADA CDP atbilde

CDP globāla informācijas atklāšanas platforma par ietekmi uz vidi, un mēs tajā katru gadu sniedzam ziņojumus. 2020. gadā mēs saņēmām CDP klimata pārmaiņu informācijas atklāšanas ranga rezultātu B (pārvaldības līmenis) par ilgtspējas un emisiju pārvaldību.


Ziņojumu arhīvs

2017. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2017. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2014. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2014. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2013. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2013. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2012. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2012. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2011. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2011. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2010. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2010. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2009. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2009. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2008. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu

2008. gada ziņojums par globālo pilsoniskumu