Cilvēki, kas sarunājas

Kā aizpildīt starptautisko sūtījumu dokumentāciju

Kā aizpildīt starptautisko sūtījumu dokumentāciju

Kā aizpildīt faktūrrēķinu

Faktūrrēķins ir galvenais dokuments, ko vairums muitas iestāžu ārvalstīs izmanto, lai kontrolētu un novērtētu importa sūtījumus un aprēķinātu nodevas. Tālāk varat lejupielādēt faktūrrēķina veidni rediģējamā PDF faila formātā.

Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai aizpildītu faktūrrēķinu.
 

1. Sūtījuma transportēšanas pavadzīmes numurs

Ievadiet FedEx sūtījuma transportēšanas pavadzīmes numuru. Šī ir galvenā atsauce, ko izmantojam sūtījumam.

2. Eksporta sūtījuma atsauces dati (t. i., pasūtījuma numurs, rēķina numurs utt.)

Muitas procedūru izpildei vienmēr ir nepieciešams rēķina numurs.

3. Nosūtītājs/eksportētājs

Norādiet vārdu/nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un eksportētāja komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI) vai nodokļu maksātāja identifikācijas numuru.

4. Saņēmējs/importētājs

Norādiet vārdu/nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un importētāja komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI) vai nodokļu maksātāja identifikācijas numuru.

5. Importētājs (ja nav saņēmējs)

Ja ar sūtījumu rīkosies importētājs, kas nav saņēmējs, norādiet pilnu vārdu/nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

6. Izsmeļošs preču apraksts

Aprakstā jānorāda:

 • kas tas ir;
 • cik daudz;
 • no kā tas ir izgatavots;
 • kam tas ir paredzēts.
 • Piemēri:
  • divas tērauda atsperes kokapstrādes iekārtai;
  • juridiskie dokumenti uz 30 lappusēm;
  • ēdiens — viena bundža ar persiku gabaliņiem.

7. Izgatavošanas valsts/teritorija

Norādiet sākotnējo izgatavošanas valsti/teritoriju katrai precei sūtījumā. Ja sūtījumā ir vairākas preces no dažādām izgatavošanas valstīm/teritorijām, norādiet izgatavošanas valsti/teritoriju blakus katra attiecīgā izstrādājuma aprakstam.

8. Vienības vērtība

Jānorāda patiesa muitas vērtība — pat gadījumā, ja precēm, ko sūtāt, nav darījuma vērtības. Ja sūtījumā ir vairākas preces ar dažādām vērtībām, norādiet vērtību blakus katra attiecīgā izstrādājuma aprakstam.

9. Paraksts

Pirms parakstīsiet deklarāciju, pārbaudiet, vai informācija tajā atbilst informācijai sūtījuma transportēšanas pavadzīmē. Kopā ar sūtījuma transportēšanas pavadzīmi ievietojiet arī faktūrrēķina oriģinālu un divas kopijas, parakstot visus faktūrrēķina eksemplārus.

Kā aizpildīt sūtījuma transportēšanas pavadzīmi tiešsaistē un augšupielādēt muitas dokumentus rīkā FedEx Ship Manager® vietnē fedex.com

Piesakieties rīkā FedEx Ship Manager vietnē fedex.com.

 1. Virs sadaļas Norēķinu informācija noklikšķiniet uz Preferences.
 2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Aktivizēt elektroniskos tirdzniecības dokumentus.
 3. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas. Viss ir gatavs.
 1. Informācija par nosūtītāju

  Obligāti norādiet pilnu adresi un tālruņa numuru.

  Ja šis ir komerciālais sūtījums ar galamērķi ārpus Eiropas Savienības, obligāti norādiet savu EORI numuru.

 2. Informācija par saņēmēju

  Norādiet saņēmēja adresi un tālruņa numuru.

  Ja šis ir komerciālais sūtījums ar galamērķi ārpus Eiropas Savienības, obligāti norādiet saņēmēja nodokļu maksātāja identifikācijas numuru/EORI numuru.

 3. Informācija par maksātāju

  Aizpildiet informāciju par maksātāju. Tā ir nepieciešama pārvadāšanas nolūkam, kā arī nodevu un nodokļu aprēķināšanas nolūkam.

Muitas dokumentācija: 2. darbība
 1. Norādiet informāciju par izstrādājumu/preci.

  Noformējot sūtījumus, kam ir nepieciešama muitas dokumentācija, tiks parādīts jauns logs, kurā varēsiet ievadīt visu informāciju par preci.

 2. Informācija par preci

  Par katru preci sūtījumā ir jānorāda šī informācija:

  • izsmeļošs preču apraksts angļu valodā;
   • kas tas ir;
   • no kā tas ir izgatavots;
   • cik daudz;
   • kam tas ir paredzēts.
  • Muitas vērtība: vērtība muitai ir jānorāda obligāti — pat gadījumā, ja precēm, ko sūtāt, nav darījuma vērtības (nulles vērtību nevar norādīt).
  • Izgatavošanas valsts/teritorija: ja sūtījumā ir vairākas preces no dažādām izgatavošanas valstīm/teritorijām, norādiet izgatavošanas valsti/teritoriju blakus katra attiecīgā izstrādājuma aprakstam.
 3. Izvēlieties pamata muitas dokumentus, ko vēlaties augšupielādēt vai izveidot.

  • Faktūrrēķins
   • Ieteikums: izmantojiet savu faktūrrēķinu.
   • Lai dokumentus varētu augšupielādēt elektroniski, ir nepieciešams aktivizēt elektroniskos tirdzniecības dokumentus. Pārliecinieties, ka šī opcija ir aktivizētas.
   • Pārbaudiet, vai informācija faktūrrēķinā atbilst informācijai sūtījuma transportēšanas pavadzīmē.
  • Pro-forma rēķins
   • To izmanto, nosūtot bezmaksas preces, tādas kā produktu paraugi, katalogi vai izstrādājumi, kas nav paredzēti pārdošanai.
   • Ievērojiet, ka dažās valstīs/teritorijās pro-forma rēķini netiek pieņemti, tāpēc iesakām katram gadījumam sagatavot arī faktūrrēķinu.
  • Papildu tirdzniecības dokumenti
   • Pievienojiet jebkādus citus tirdzniecības dokumentus, kas ir nepieciešami precei un/vai galamērķī. 
Muitas dokumentācija: 3. darbība
 1. Drukājiet uzlīmes un dokumentus.

  Beigās ir jāpārbauda un jāizdrukā sūtījumu transportēšanas pavadzīme.

 2. Pievienotie dokumenti

  Jūs varat apskatīt dokumentus, kas ir pievienoti sūtījumam.

 3. Norādījumi, kā rīkoties pēc drukāšanas

  Salokiet izdrukāto lapu pa horizontālo līniju.

  Ievietojiet uzlīmi sūtījuma dokumentu paketē un piestipriniet to sūtījumam.

Piezīme: ja faktūrrēķins nav augšupielādēts rīkā FedEx Ship Manager®, izdrukājiet faktūrrēķinu trijos eksemplāros, parakstiet tos un pievienojiet sūtījumam kopā ar sūtījuma transportēšanas pavadzīmi.

Muitas dokumentācija: 4. solis