Mazumtirdzniecības veikala īpašnieks tur rokā FedEx uzlīmi un lūkojas uz savu datoru

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Muitošana var būt ātra un vienkārša.
 

Muitošana var būt ātra un vienkārša.
 

FedEx Electronic Trade Documents (ETD) ir vienkāršs bezmaksas risinājums, kas ļauj elektroniski pārsūtīt starptautisko sūtījumu muitas dokumentus.

Lietošanas priekšrocības

Sieviete skatās uz audumu blakus klēpjdatoram

 

Ātrāka starptautisko sūtījumu sagatavošana

Augšupielādējiet savus muitas dokumentus vai izmantojiet FedEx ģenerētos dokumentus — jums vairs nebūs jādrukā, jāparaksta, jāsaloka un jāpievieno tirdzniecības dokumenti katram sūtījumam. Varat arī pielāgot šos dokumentus, augšupielādējot uzņēmuma veidlapas un paraksta attēlu.

FedEx lidmašīna FedEx centrā

Mazāks kavējuma risks muitā

Tirdzniecības dokumentu iesniegšana pirms sūtījuma paātrina muitošanu un ļauj ātri pārskatīt dokumentus. Ja dokumentos būs kļūdas vai pietrūks kāda dokumenta, jūs par to uzzināsiet ātrāk. Tādējādi risks, ka sūtījums kavēsies muitā, būs mazāks.

FedEx uzlīme uz galda blakus tastatūrai un pelei

 

Mazākas izmaksas un mazāk ogļskābās gāzes emisiju

Samaziniet papīra un tonera patēriņu, noformējot starptautiskos sūtījumus elektroniski. Lai gan sūtījumiem Eiropas Savienībā nav nepieciešama muitošana, Electronic Trade Documents (ETD) var izmantot arī ES sūtījumiem — šajā gadījumā būs nepieciešams izdrukāt tikai nosūtīšanas uzlīmi.

BUJ

Ne visās valstīs un teritorijās tiek pieņemti sūtījumi, kas veikti, izmantojot Electronic Trade Documents (ETD).

Ja izcelsmes vai galamērķa valsts (vai abas valstis) neveic datorizētu muitošanu, marķējumā būs norādīts, ka šis ir sūtījums ar elektroniskajiem dokumentiem un oriģināliem (EWO). Tas nozīmē, ka muitas dokumentus var augšupielādēt elektroniski un iesniegt brokerim pārskatīšanai, taču, lai ievērotu tiesību aktu prasības, sūtījumam jāpievieno muitas dokumenti drukātā veidā.

Apskatiet visu sarakstu, lai noskaidrotu, kādus dokumentus pieņem valstīs un teritorijās, no kurām vai uz kurām sūtāt.

Electronic Trade Documents (ETD) var izmantot FedEx Express® importa un eksporta sūtījumiem. Electronic Trade Documents (ETD) vislabāk ir piemēroti preču sūtījumiem, t.i., sūtījumiem, kas nav dokumenti. Electronic Trade Documents (ETD) var izmantot arī bīstamu preču sūtījumiem un sūtījumiem ar sauso ledu.

Electronic Trade Documents (ETD) ir pieejami rīkā FedEx Ship Manager™ vietnē fedex.com (jaunā un iepriekšējā versija), programmatūrā FedEx Ship Manager, kā arī FedEx tīmekļa pakalpojumos un FedEx serverī. Plašāku informāciju skatiet lapā Kā izmantot Electronic Trade Documents (ETD).

Jums ir nepieciešams augšupielādēt faktūrrēķinu (CI) vai pro forma rēķinu. Citus muitas dokumentus (piemēram, izcelsmes sertifikātu, rakstveida ražošanas apstiprinājumu utt.) var augšupielādēt atkarībā no izcelsmes un galamērķa valstīm un sūtījumam piemērojamajām prasībām.

Faktūrrēķins

 • Faktūrrēķinu izmanto, kad preces ir daļa no komercdarījuma vai ir paredzētas pārdošanai un saskaņā ar muitas iestāžu prasībām ir klasificējamas, lai pareizi aprēķinātu nodevas un nodokļus.
 • Šis ir galvenais starptautiskā sūtījuma dokuments, kas ir jāaizpilda, jo tas kalpo par pamatu visiem pārējiem tirdzniecības dokumentiem. Informācijai, kas tiek norādīta citos starptautisko sūtījumu dokumentos, tostarp aviopārvadājumu pavadzīmē vai nosūtīšanas uzlīmē, ir jāatbilst faktūrrēķina informācijai.
 • Faktūrrēķinu sagatavo eksportētājs. Faktūrrēķins ir nepieciešams importētājam, lai pierādītu īpašuma tiesības un nokārtotu nodevu un nodokļu maksājumu.
 • Faktūrrēķinu nav nepieciešams izsniegt precēm brīvā apritē, kas nosūtamas Eiropas Savienības robežās. Faktūrrēķins ir obligāts sūtījumos uz valstīm ārpus ES.

Pro forma rēķins

 • To izmanto, nosūtot bezmaksas preces, tādas kā produktu paraugi, dāvanas, katalogi vai produkti, kas nav paredzēti pārdošanai vai par tām nav jāmaksā.
 • Tomēr jāņem vērā, ka dažās valstīs/teritorijās pro forma rēķini netiek pieņemti, tāpēc iesakām katram gadījumam sagatavot arī faktūrrēķinu.

Iesniedzot elektroniski:

 • drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 dokumentus vienam sūtījumam;
 • viena dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB.
 • Tiek pieņemti šādi formāti: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png vai .pdf.
 • Faila nosaukumā jābūt mazāk par 244 rakstu zīmēm.
 • Meklējiet starptautiskajam sūtījumam nepieciešamos dokumentus FedEx tirdzniecības vadītāja starptautisko dokumentu meklēšanas sadaļā.
 • Sagatavot, glabāt un atkārtoti lietot muitas dokumentus varat FedEx dokumentu sagatavošanas centrā tiešsaistē.
 • Pārbaudiet, vai informācija, jo sevišķi preces vērtība un apraksts, ir norādīta precīzi un konsekventi visos nepieciešamajos dokumentos.