Kanāda

ES un Kanādas brīvās tirdzniecības nolīgums

ES un Kanādas brīvās tirdzniecības nolīgums

Vai zinājāt, ka varat ietaupīt, veicot starptautiskos sūtījumus uz Kanādu un no tās? Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) ir brīvās tirdzniecības līgums, kas noslēgts starp ES un Kanādu ar nolūku veicināt tirdzniecības attīstību un radīt jaunas darbavietas. Šis nolīgums atceļ aptuveni 98% visu importa nodevu ES vai Kanādas izcelsmes precēm, padarot importēšanu un eksportēšanu vienkāršāku un izdevīgāku. Viss, kas jāizdara, — jāpievieno faktūrrēķinam vienkārša deklarācija. Nolīgums stājās spēkā 2017. gada septembrī, un paredzams, ka, pateicoties nolīgumam, Eiropas eksportētāji var ietaupīt nodevu izmaksas aptuveni 590 miljonu eiro apmērā katru gadu.1

Uzziniet, kādi var būt jūsu uzņēmuma ieguvumi no CETA.

Kādi ir uzņēmuma ieguvumi?

Eiro

Mazākas izmaksas

Gandrīz visiem izstrādājumiem nav jāmaksā nodevas, pazeminātas beztarifu barjeras. 

Starptautiskais

Uzlabota piekļuve

Vienkāršota piekļuve Kanādas un Eiropas tirgiem var padarīt jūsu uzņēmumu konkurētspējīgāku un pavērt tam jaunas iespējas ieguldījumu jomā. 

Dokuments

Vienkāršāki noteikumi

Tagad ES un Kanādas uzņēmumi var sadarboties vieglāk un ērtāk. Piemēram, atbilstības novērtēšanas sertifikāti un vairākas profesionālās kvalifikācijas ir savstarpēji atzītas par derīgām.

Muita

Vienkāršotas un modernizētas muitas procedūras

Modernizētas muitas procedūras ļauj atmuitot preces ātri un vienkārši.

PIEZĪME: tirdzniecības nolīgums attiecas uz nodevām, nevis uz nodokļiem. Ir pilnā apmērā jāmaksā apgrozījuma nodoklis (GST) un/vai saskaņotais pārdošanas nodoklis (HST) par importu uz Kanādu un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par importu uz ES.

Kādus ieguvumus var gūt?

Lai izmantotu samazinātus vai 0% tarifus, izstrādājumiem jābūt Kanādas vai ES izcelsmes (Kanāda/ES). Viss, kas jāizdara, — jāaizpilda deklarācija. Oficiālais sertifikāts nav nepieciešams. Pievienojiet deklarāciju faktūrrēķinam (vai citam komercdokumentam) kopā ar detalizētu preču aprakstu kā parasti. 

Paziņojums par izcelsmi (paraugs):

(Laika posms: no ___________ līdz __________)
 

Šajā dokumentā norādīto izstrādājumu eksportētājs (muitas atļaujas numurs: ______) apliecina, ka tālāk norādītajiem izstrādājumiem ir Kanādas/ES preferenciālā izcelsme, izņemot gadījumus, kad skaidri noteikts citādi.

__________________________________
(Vieta un datums)
 

_________________________________
(Paraksts un vārds drukātiem burtiem)

Svarīga piezīme: deklarācijā ir jāaizpilda pareizi, pretējā gadījumā muita to var noraidīt. Lūdzu, skatiet izcelsmes deklarācijas oficiālo tekstu, kas ir pieejams ar paskaidrojošām piezīmēm visās piemērojamajās valodās.  

ES eksportētājiem muitas atļaujas numurs ir reģistrētā eksportētāja (REX) numurs. Šis numurs ir jānorāda visiem sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 6000 €.

Kā saņemt REX numuru

  • Veiciet reģistrāciju valsts muitas iestādē tiešsaistē. Varat arī aizpildīt šo veidlapu un nosūtīt to atpakaļ iestādei.
     
  • Ja esat jauns REX numura lietotājs, aicinām izlasīt REX vadlīnijas.
     
  • Kad jums tiks piešķirts reģistrētā eksportētāja numurs, varēsiet to norādīt faktūrrēķinos par sūtījumiem, ko sūtāt uz Kanādu ar vērtību virs 6000 €.

Lai izmantotu samazinātus vai 0% tarifus, izstrādājumiem jābūt Kanādas vai ES izcelsmes (Kanāda/ES). Viss, kas jāizdara, — Kanādas nosūtītājam jāaizpilda vienkārša deklarācija. Oficiālais sertifikāts nav nepieciešams. Nosūtītājam ir jāiekļauj faktūrrēķinā (vai citā komercdokumentā) tālāk norādītā informācija. 

Paziņojums par izcelsmi (paraugs):

(Laika posms: no ___________ līdz __________)
 

Šajā dokumentā norādīto izstrādājumu eksportētājs (muitas atļaujas numurs: ______) apliecina, ka tālāk norādītajiem izstrādājumiem ir Kanādas/ES preferenciālā izcelsme, izņemot gadījumus, kad skaidri noteikts citādi. 

__________________________________
(Vieta un datums)
 

_________________________________
(Paraksts un vārds drukātiem burtiem)

Svarīga piezīme: deklarācijā ir jāaizpilda pareizi, pretējā gadījumā muita to var noraidīt. Lūdzu, skatiet izcelsmes deklarācijas oficiālo tekstu, kas ir pieejams ar paskaidrojošām piezīmēm visās piemērojamajās valodās.  

Kanādas eksportētājiem muitas atļaujas numurs ir numurs, ar kuru uzņēmums ir reģistrēts Kanādas ieņēmumu aģentūrā.

Kā FedEx var palīdzēt?

FedEx lidmašīna

Ātri starpkontinentālie sūtījumi

Mēs varam palīdzēt jūsu uzņēmumam pavērt jaunas iespējas. Izmantojot steidzamu paku nosūtīšanas pakalpojumu, varat importēt sūtījumus no Kanādas tikai divu dienu laikā un eksportēt sūtījumus uz Kanādu laika posmā no vienas līdz trim dienām*.

cilvēks strādā ar klēpjdatoru

Vienkārši lietojami muitošanas rīki

Kārtojiet muitas formalitātes vienkāršāk, izmantojot mūsu bezmaksas rīkus. FedEx tiešsaistes tirdzniecības dokumenti (ETD) samazina muitošanas kavējumus, jo dokumenti tiek iesniegti elektroniski.

* Pakalpojuma pieejamība un norādītie piegādes laiki var atšķirties atkarībā no sūtījuma veida, izcelsmes valsts un galamērķa. Tiek piemēroti FedEx noteikumi un nosacījumi

Pirms nosūtīšanas vienmēr pārbaudiet likumus un noteikumus valstī, no kuras un uz kuru veicat sūtījumu. Plašāku informāciju skatiet Eiropas Komisijas vietnē