Dienvidkoreja

ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīgums

ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīgums

Vai zinājāt, ka varat ietaupīt, veicot starptautiskos sūtījumus uz Dienvidkoreju un no tās?

ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīgums (FTA) atceļ gandrīz 99% visu importa nodevu ES vai Dienvidkorejas izcelsmes precēm1, padarot importēšanu un eksportēšanu vienkāršāku un izdevīgāku. Nolīgums stājās spēkā 2011. gadā, un viss, kas jāizdara, — jāpievieno faktūrrēķinam vienkārša deklarācija. Laika posmā no 2010. gada līdz 2018. gadam eksports no ES uz Dienvidkoreju palielinājās par 77%, Eiropas uzņēmumiem veiksmīgi izmantojot no tarifiem brīvu piekļuvi ienesīgajam Dienvidkorejas tirgum.2

Uzziniet, kādi var būt jūsu uzņēmuma ieguvumi no ES un Dienvidkorejas FTA.

Kādi ir uzņēmuma ieguvumi?

Eiro

Mazākas izmaksas

Gandrīz visiem izstrādājumiem nav jāmaksā nodevas, pazeminātas beztarifu barjeras. 

Starptautiskais

Uzlabota piekļuve

Vienkāršota piekļuve Dienvidkorejas tirgum var padarīt jūsu uzņēmumu konkurētspējīgāku un pavērt tam jaunas iespējas ieguldījumu jomā.

Dokuments

Vienkāršāki noteikumi

Tagad ES un Dienvidkorejas uzņēmumi var sadarboties vieglāk un ērtāk. 

Muita

Vienkāršotas un modernizētas muitas procedūras

Modernizētas muitas procedūras ļauj atmuitot preces ātri un vienkārši.

PIEZĪME: tirdzniecības nolīgums attiecas uz nodevām, nevis nodokļiem. Ir pilnā apmērā jāmaksā piemērojamais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par importēšanu uz ES vai uz Dienvidkoreju.

Kādus ieguvumus var gūt?

Lai izmantotu samazinātus vai 0% tarifus, izstrādājumiem jābūt ES izcelsmes. Viss, kas jāizdara, — jāaizpilda deklarācija. Oficiāls sertifikāts nav nepieciešams. Pievienojiet deklarāciju faktūrrēķinam (vai citam komercdokumentam) kopā ar detalizētu preču aprakstu kā parasti.

Paziņojums par izcelsmi (paraugs):

(Laika posms: no ___________ līdz __________)
 

Šajā dokumentā norādīto izstrādājumu eksportētājs (muitas atļaujas numurs: ______) apliecina, ka tālāk norādītajiem izstrādājumiem ir ES preferenciālā izcelsme, izņemot gadījumus, kad skaidri noteikts citādi.

__________________________________
(Vieta un datums)
 

_________________________________
(Eksportētāja paraksts, turklāt salasāmi jānorāda parakstošās personas vārds)

Svarīga piezīme: deklarācijā ir jāaizpilda pareizi, pretējā gadījumā muita to var noraidīt. Lūdzu, skatiet izcelsmes deklarācijas oficiālo tekstu, kas ir atrodams oficiālā nolīguma III pielikumā. Tekstā ir iekļautas paskaidrojošas piezīmes, un teksts ir pieejams visās piemērojamajās valodās. 

Muitas atļaujas numurs ir apstiprinātā eksportētāja numurs. Šis numurs ir jānorāda visiem sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 6000 €.

Kā saņemt apstiprinātā eksportētāja numuru

  • Lai saņemtu apstiprinātā eksportētāja numuru, sazinieties ar valsts muitas iestādi.
     
  • Vadlīnijas par to, kā saņemt šo statusu Eiropas Savienībā, skatiet arī šajā rokasgrāmatā.

Lai izmantotu samazinātus vai 0% tarifus, izstrādājumiem jābūt Dienvidkorejas izcelsmes. Viss, kas jāizdara, — nosūtītājam jāaizpilda vienkārša deklarācija. Oficiālais sertifikāts nav nepieciešams. Nosūtītājam ir jāiekļauj faktūrrēķinā (vai citā komercdokumentā) tālāk norādītā informācija. 

Paziņojums par izcelsmi (paraugs):

(Laika posms: no ___________ līdz __________)
 

Šajā dokumentā norādīto izstrādājumu eksportētājs (muitas atļaujas numurs: ______) apliecina, ka tālāk norādītajiem izstrādājumiem ir Dienvidkorejas preferenciālā izcelsme, izņemot gadījumus, kad skaidri noteikts citādi.

__________________________________
(Vieta un datums)
 

_________________________________
(Eksportētāja paraksts, turklāt salasāmi jānorāda parakstošās personas vārds)

Svarīga piezīme: deklarācijā ir jāaizpilda pareizi, pretējā gadījumā muita to var noraidīt. Lūdzu, skatiet izcelsmes deklarācijas oficiālo tekstu, kas ir atrodams oficiālā nolīguma III pielikumā. Tekstā ir iekļautas paskaidrojošas piezīmes, un teksts ir pieejams visās piemērojamajās valodās. 

Muitas atļaujas numurs ir apstiprinātā eksportētāja numurs, kas piešķirts uzņēmumam. Šis numurs ir jānorāda visiem sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 6000 €.

Kā FedEx var palīdzēt?

FedEx lidmašīna

Ātri starpkontinentālie sūtījumi

Mēs varam palīdzēt jūsu uzņēmumam pavērt jaunas iespējas. Izmantojot steidzamu paku nosūtīšanas pakalpojumu, varat importēt sūtījumus no Dienvidkorejas laika posmā no vienas līdz divām dienām, un eksportēt sūtījumus uz Dienvidkoreju divu dienu laikā*.

cilvēks strādā ar klēpjdatoru

Vienkārši lietojami muitošanas rīki

Kārtojiet muitas formalitātes vienkāršāk, izmantojot mūsu bezmaksas rīkus. FedEx elektroniskie tirdzniecības dokumenti (ETD) samazina muitošanas kavējumus, jo dokumenti tiek iesniegti elektroniski.

* Pakalpojuma pieejamība un norādītie piegādes laiki var atšķirties atkarībā no sūtījuma veida, izcelsmes valsts un galamērķa. Tiek piemēroti FedEx noteikumi un nosacījumi

Pirms nosūtīšanas vienmēr pārbaudiet likumus un noteikumus valstī, no kuras un uz kuru veicat sūtījumu. Plašāku informāciju skatiet Eiropas Komisijas vietnē.