Noteikumi un nosacījumi — tiešsaistes konta ar atlaidi reģistrācija (Online Account Registration with Discount/OADR)

OADR programma (“Programma”):

  1. Reģistrējot FedEx kontu tiešsaistē no 2021. gada 1. martā, tiks uzskatīts, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem.
  2. Kad būs veiksmīgi pabeigta tiešsaistes konta reģistrācija vietnē fedex.com, jūs varat sākt sūtīšanu, izmantojot savas jaunās Programmas atlaides, ja jūsu sūtījums tiek atzīts par piemērotu sūtījumu (kā definēts tālāk 3. punktā).
  3. Tiek uzskatīts, ka “piemērots sūtījums” ietver visus starptautiskos sūtījumus un izslēdz vietējos sūtījumus.
  4. Piedāvātās atlaides tiks aprēķinātas, pamatojoties uz standarta tarifiem, kas ir spēkā dienā, kad sūtījumi tiek piedāvāti FedEx.Standarta tarifi ir publicēti vietnē fedex.com un ir apskatāmi šeit. Piemērojamā atlaide saskaņā ar šo Programmu ir pieejama šeit.
  5. Ja vien šajos noteikumos un nosacījumos nav norādīts citādi, saskaņā ar šo Programmu piedāvātās atlaides attiecas tikai uz standarta saraksta tarifiem, transportēšanas maksām, nevis uz piemaksām, īpašām apstrādes maksām, nodevām, nodokļiem vai citām papildu vai minimālajām maksām.
  6. Programmas ietvaros piedāvātās atlaides nevar apvienot ar citām FedEx atlaidēm, kas pieejamas no FedEx Express vai pie jebkura pilnvarota FedEx pārstāvja.
  7. FedEx patur tiesības mainīt, pārveidot, apturēt un/vai pārtraukt ar šo Programmu piedāvātās atlaides, mainīt fedex.com publicētos standarta saraksta tarifus, un jebkurā laikā bez jebkāda iemesla, bez iepriekšēja brīdinājuma piemērot piemaksas (tostarp, bet ne tikai, arī degvielas piemaksu).
  8. Piemērojamie pārvadājumu nosacījumi, kas ir spēkā sūtīšanas dienā, attiecas uz visiem piemērotajiem sūtījumiem, kas tiek pārvadāti saskaņā ar Programmu. Ja ir pretruna starp pārvadājumu nosacījumiem un šiem noteikumiem un nosacījumiem, spēkā ir pirmie.
  9. FedEx patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šos noteikumus un nosacījumus. Piemērojamas attiecīgās valsts regulatīvās normas.