Cenas

Mūsu tarifi un piemaksas

Mūsu tarifi un piemaksas

Lejupielādējiet mūsu standarta tarifus

Neatkarīgi no tā, vai jūsu sūtījumi ir smagi vai viegli, steidzami vai mazāk steidzami, FedEx var piedāvāt piemērotu risinājumu — par konkurētspējīgiem tarifiem, lai laicīgi nogādātu sūtījumus galamērķī.

Tālāk norādīti FedEx pakalpojumu tarifi, kas stājas spēkā 2021. gada 4. janvārī.

Pakalpojumi ar pievienoto vērtību un piemaksas

Mūsu pakalpojumi ar pievienoto vērtību ļauj pielāgot FedEx pakalpojumus jūsu specifiskajām vajadzībām. Ar nestandarta sūtījumiem vai papildu pakalpojumiem saistītās pārvadājumu izmaksas var radīt papildu piemaksas.

Mūsu pakalpojumi ar pievienoto vērtību un piemaksas 2021. gadā nemainīsies, izņemot:

Lai radītu iespēju šajā laika posmā nodrošināt klientiem labākos iespējamos pakalpojumus, mēs ieviešam pagaidu piemaksu par visiem FedEx Express un TNT starptautiskajiem paku un kravu sūtījumiem. Šī piemaksa stāsies spēkā no 6. aprīļa, un mēs turpināsim tās piemērošanu līdz turpmākam paziņojumam.

Šī piemaksa neattiecas uz iekšzemes sūtījumiem.     

Nosaukuma maiņa no “muitošanas izmaksas” uz “muitas izmaksu avanss”. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Papildu muitošanas procedūru maksas.

Papildu apstrādes izmaksas Trešā apdraudējuma izraisītāja ieviešana (AHS - Additional Handling Surcharge). AHS tagad tiek piemērotas sūtījumiem, kuros ietverta jebkāda paka, kuras garums un apkārtmērs kopā pārsniedz 266 cm (garums + platums x2 + augstums x2).

FedEx Freight ASV pasta indeksu kopsavilkums, kas būs spēkā no 2021. gada 18. janvāra. Sūtījumiem, kurus paņem vai piegādā no attālām zonām vai vietām ar sarežģītu piekļuvi, piemēro papildmaksu par paņemšanu ārpus zonas vai par piegādi ārpus zonas. Skatiet to pasta indeksu un pilsētu sarakstu, kur tiek piemērota šī piemaksa, sākot no 2021. gada 18 janvāra.

Uz visu sniegto informāciju attiecas FedEx Express pārvadājumu nosacījumi.

Pārvadājumu tarifi būs spēkā no 2021. gada 4. janvāra. FedEx Express saglabā tiesības mainīt tarifus, piemaksas un apgabalus pēc saviem ieskatiem (piemēram, saistībā ar Breksitu) ar vai bez iepriekšēja paziņojuma un saskaņā ar pārvadājumu nosacījumiem. FedEx Express var jebkurā laikā grozīt, mainīt vai pārtraukt FedEx Express piedāvātos pakalpojumus ar vai bez iepriekšēju brīdinājumu. Pakalpojumu pieejamība var atšķirties atkarībā no paņemšanas vai piegādes vietas vai laika, sūtījuma izmēra vai svara vai preces veida.