krava

Kā mēs strādājam ar klientiem, lai atmuitotu preces

Kā mēs strādājam ar klientiem, lai atmuitotu preces

Uzziniet vairāk par muitas procedūrām un to, kā mēs varam sadarboties, lai nodrošinātu efektīvu atmuitošanas procesu.

Uzziniet vairāk par muitas procedūrām un to, kā mēs varam sadarboties, lai nodrošinātu efektīvu atmuitošanas procesu.

Ja importējat vai eksportējat preces, starptautiskajiem sūtījumiem ir jāiziet muitas procedūras, lai tos varētu ievest valstī vai izvest no tās. Pirms preces var tikt atbrīvotas piegādei, jāveic visa reglamentējošā kontrole un jānodrošina atbilstība prasībām.

Muitošanas process vairumā gadījumu ir vienkāršs, bet atsevišķās situācijā, piemēram, ja trūkst dokumentu vai precēm ir īpašas importēšanas prasības, tas var būt sarežģītāks. Šādos gadījumos mūsu komanda sadarbosies gan ar jums, gan valsts institūcijām aktīvāk, lai nodrošinātu sūtījuma pēc iespējas ātrāku atmuitošanu.

FedEx centrs

Muitošanas process

Eksportēšanas un importēšanas iestādēm ir jāapstrādā visas preces, un dažreiz tas jādara arī valstīs, kuras tiek šķērsotas tikai tranzītā.

Tostarp var būt jāpārbauda izmaksas un tas, vai preces atbilst noteiktajām prasībām. Dokumentu apstrāde ir jāveic pirms preces tiek atmuitotas ievešanai galamērķa valstī. To var veikt pirms sūtījums pamet izcelsmes valsti, ierašanās brīdī vai pēc tā ierašanās, ja nepieciešama papildu informācija vai dokumenti.

FedEx muitošanas komandas šādā gadījumā apstiprinās, vai saskaņā ar sniegtajiem dokumentiem preces atbilst noteikumiem. Ja preces neatbilst vai lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama turpmāka informācija, mūsu brokeri un speciālisti sazināsies tieši ar klientu.

Ja nepieciešamā informācija ir norādīta un visas preces atbilst, sūtījums tiek atmuitots, un klienta vārdā, ar FedEx kā brokeri/aģentu tiek izsniegti deklarācijas dokumenti.

Zvanu centrs

Kā mēs rīkojamies ar sarežģītākiem sūtījumiem

Mūsu muitošanas komanda atmuitošanas procesa laikā darbojas kā starpnieks starp klientu un muitas iestādēm, dažreiz pat sniedzot papildu atbalstu, ja atmuitošana ir sarežģīta.

Šāds atbalsts var ietvert palīdzēšanu klientiem iegūt un aizpildīt visus nepieciešamos dokumentus, pareizas nodevu un nodokļu apmaksas nodrošināšanu un pārliecināšanos, ka deklarācijas ir precīzas un atbilst visiem nepieciešamajiem noteikumiem, balstoties uz jūsu sniegto informāciju. Un, ja pastāv iespēja, ka jums pienākas nodokļu un nodevu atvieglojumi, mūsu eksperti sadarbosies ar jūsu importētāju, lai jūs tos saņemtu.

Atmuitošanas komanda strādās arī ar valsts iestādēm, lai atmuitotu noteiktas ierobežotās preces, kas varētu būt izaicinājums, vai sniegtu atbalstu, ja klientiem nepieciešams pašiem sazināties ar attiecīgajām iestādēm.

Tas var ietvert noteiktu preču pārbaudes vai organizēšana, lai muita pārbaudītu pakas, kas nejaušā secībā izvēlētas pārbaudei.

Turklāt komanda pārstāv klientu, ja preces tiek aizturētas muitā. Darbinieki apstiprinās aizturēšanas iemeslu un sazināsies ar jums, lai noskaidrotu, vai papildu informācija vai dokumenti var nodrošināt veiksmīgu piegādi.