Aizpildīšana

Kā sagatavot muitas dokumentāciju

Kā sagatavot muitas dokumentāciju

Kāpēc muitas dokumenti ir svarīgi?

Precēm, kas šķērso robežas, jūs esat atbildīgs par muitas dokumentācijas sagatavošanu.

Nepieciešamās dokumentācijas veids ir atkarīgs no eksportējamo preču veida, to komercvērtības un galamērķa valsti/teritoriju. Visbiežāk nepieciešamie eksportēšanas dokumenti ir starptautiskā aviopārvadājumu pavadzīme un faktūrrēķins, taču var būt nepieciešami arī citi dokumenti.

Ja pareizi aizpildīsiet dokumentāciju, izvairīsieties no aizkavēšanās muitā.

Kā aizpildīt faktūrrēķinu

Uzziniet, kas šajā svarīgajā dokumentā jānorāda atmuitošanai, kā arī lejupielādējiet mūsu faktūrrēķina veidni, lai atvieglotu tā aizpildīšanu.

Kas ir avio pārvadājumu pavadzīme?

Skatiet, cik svarīga ir avio pārvadājumu pavadzīmes loma sūtījuma izsekošanā, kā arī iemācieties to pareizi aizpildīt.

Kā precīzi aprakstīt preces

Uzziniet, kā precīzi aprakstīt preces, lai muitas dienestu būtu apmierināti un tiktu novērsti nevajadzīgi kavējumi.

Citi svarīgi dokumenti

Saprotiet, kāda papildu dokumentācija var būt nepieciešama, lai pārrobežu sūtījums tiktu izpildīts bez sarežģījumiem