Man achter laptop

Belastingen en invoerrechten

Belastingen en invoerrechten

Waarom moet ik belastingen en invoerrechten betalen?

Omdat u wellicht onbekend bent met een btw- en/of invoerrechten factuur hebben we de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen voor u verzameld. Hierin leest u meer over wat deze heffingen inhouden.

Heeft u nog meer vragen? Neem contact op met de Klantenservice.

Wat zijn btw, invoerrechten en voorschotsprovisie en waarom moet ik deze kosten betalen?

Btw en invoerrechten zijn heffingen die van toepassing kunnen zijn op producten die ingevoerd worden vanuit landen/gebieden buiten de Europese Unie.

Invoerrechten zijn een manier om landen/gebieden te beschermen tegen goedkopere producten uit derde landen/gebieden. Naast invoerrechten moet u meestal belasting over de toegevoegde waarde (btw) betalen. Voor meer informatie over andere mogelijk kosten verbonden aan uw zending, klik hier en ga naar ‘mogelijke kosten verbonden aan zendingen’.

 

Wie betaalt deze heffingen?

Btw en invoerrechten zijn voor rekening van de ontvanger, tenzij de verzender of derde partij op de vrachtbrief heeft aangegeven dat hij de kosten accepteert.

 

Wat is een voorschotprovisie*?

FedEx betaalt namens u de btw en invoerrechten aan de douane zodat uw goederen door de douane kunnen worden ingeklaard.

Dit brengt een Voorschotprovisie met zich mee die, afhankelijk van het bedrag aan btw en invoerrechten, als volgt wordt berekend:

Btw- en invoerrechtenbedrag Voorschotprovisie
€0 to €50 30% van het btw- en invoerrechtenbedrag met een minimum van €5,00
€50 to €600 Een vast bedrag van € 15,00
€ 600 of meer 2,5% van het btw- en invoerrechtenbedrag

 

Waarom ontvang ik een factuur voor btw en/of invoerrechten?

U heeft een zending via FedEx geïmporteerd. FedEx heeft de rechten voorgeschoten en belast u deze door via een factuur. Wanneer u goederen via FedEx invoert, moeten er uiteraard ook douaneformaliteiten worden vervuld. Doorgaans doet in dat geval FedEx voor u de douaneformaliteiten. Naast de eventueel verschuldigde belastingen, rekent FedEx daarbij onkosten aan (raadpleeg voorschotprovisie).

Waarom heeft FedEx mij hierover niet geïnformeerd bij het afleveren van de zending?

FedEx hanteert een krediet limiet van 150 euro voor particulieren en 750 euro voor bedrijven met een geldige BTW registratie voor de eerste zending. Mochten de rechten hoger uitvallen dan zullen wij u voor aflevering van de zending een schatting van de hoogte van de btw en/of invoerrechten geven. Voor de volgende zending hanteren we een limiet op basis van het betalingsgedrag.

Ik heb al btw betaald toen ik het product van de leverancier kocht.

De btw die u betaalt aan de leverancier van het product staat los van de btw die u betaalt bij invoer van het product in België. Deze belasting wordt geheven door de nationale overheid. De btw bij invoer wordt berekend op basis van de waarde van de goederen, de totale vrachtkosten van de zending en de douanerechten.

 

Ik heb de btw en/of invoerrechten vooruitbetaald.

U heeft voor uw zending een geschat bedrag aan btw en/of invoerrechten betaald. Deze schatting is gedaan voordat de zending daadwerkelijk was ingevoerd. Als het geschatte bedrag lager is dan de daadwerkelijke heffingen, verzoeken wij u het verschil bij te betalen. FedEx volgt telkens de instructies aangegeven op de luchtvrachtbrief. Indien er onduidelijkheden zijn i.v.m. vooruitbetalingen, gelieve contact op te nemen met de verzender.

 

Volgens mij heeft de verzender alle kosten voor deze zending al betaald.

De btw en/of invoerrechten worden pas bepaald bij invoer in het land/gebied van bestemming. De verzender geeft op de luchtvrachtbrief aan wie de betaler is van de invoerrechten en btw. Indien er onduidelijkheden zijn, gelieve contact op te nemen met de verzender.

Ik ben een tijdelijke bezoeker in België.

U dient de heffingen toch te voldoen, maar u kunt de kosten mogelijk terugvorderen zodra u België verlaat. Dit hangt af van de specifieke zending en is niet van toepassing op particulieren. Voor meer informatie kan u steeds terecht op de Belgische Douane website.

Voor meer informatie kunt u onze klantenservice bellen op 02 752 75 75.

 

Ik heb de goederen online aangekocht.

De prijzen waarmee op websites buiten de EU wordt geadverteerd, zijn meestal exclusief de heffingen die voor België en de EU zijn vastgesteld.

Ga naar de website van de belastingdienst voor meer uitleg.

 

De zending is een geschenk

Zendingen met een waarde tot 45 euro zijn vrijgesteld van invoerrechten en btw als ze voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • De zending wordt gestuurd van een privépersoon naar een privépersoon.
 • De afzender dient een privépersoon te zijn en het adres van de ontvanger moet een privéadres zijn.
 • De zending heeft een incidenteel karakter.
 • De aard en hoeveelheid is zodanig, dat de zending geen commercieel karakter heeft.
 • De goederen worden verzonden door de afzender, zonder dat daar betaling tegenover staat.
 • Op de vrachtbrief en de pro forma factuur moet het woord ‘gift’ staan.
 • Op de pro forma factuur moet een volledige beschrijving en de waarde van de zending staan.

Goederen waarvoor accijnzen gelden, zoals tabak en alcohol, zijn uitgesloten van de vrijstelling tot 45 euro.

 

De zending bevat samples

Samples kunnen in België worden ingevoerd zonder heffing van btw en/of invoerrechten als ze voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • De inhoud van de zending is ongeschikt voor verkoop;
 • De inhoud van de zending heeft een te verwaarlozen waarde.

Deze informatie moet op de handelsfactuur en op al het andere papierwerk behorende bij de zending worden vermeld. Daarmee kan de douane de zending op basis van de correcte gegevens inklaren. Klik hier voor meer informatie.

 

Mijn goederen zijn tweedehands

Btw en/of invoerrechten worden geheven over goederen ongeacht de ouderdom of vorige eigenaar. Als u een origineel kunstwerk aanschaft gelden aangepaste tarieven als de goederen aan de juiste criteria voldoen.

Hoe weiger ik een zending?

Om geclassificeerd te worden als ‘geweigerde zending’ moet de zending aan de volgende criteria voldoen:

 • De goederen zijn defect of beschadigd of de goederen voldoen niet aan de voorwaarden of contractbepalingen van de leverancier.
 • Alle claims moeten worden gedaan voordat de zendingen worden geretourneerd of vernietigd.
 • Alle claims moeten aangegeven zijn binnen 21 kalenderdagen nadat de invoer heeft plaatsgevonden.

U moet invoerrechten en belastingen aan FedEx betalen, daarna kunt u de claim voor het weigeren van de zending indienen bij de Belgische douane. Klik hier voor contactinformatie of bel onze klantenservice op 02 752 75 75.

Ik wil meer informatie over btw en invoerrechten.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over:

 

Ik heb een algemene vraag over mijn factuur of over mijn account.

Klik hier voor contactinformatie of bel onze klantenservice op 02 752 75 75.

Meer informatie over een ET14000-vergunning en hoe u uw BTW kunt verleggen

Als uw vraag te maken heeft met btw-wijzigingen in de EU, ga dan hier naar onze specifieke pagina over dit onderwerp.

Hoe betaal ik?


Geautomatiseerd clearingsysteem van banken

Contact- en bankgegevens België:

Via overschrijving:

Naam: FedEx Express Belgium International BVBA
Bank: KBC Bank NV
IBAN: BE34 7370 4865 9990
BIC/SWIFT: KREDBEBB

Bij overschrijving is het belangrijk het factuurnummer te vermelden in de vrije mededeling. Om bij betaling van meerdere facturen zeker te zijn van een correcte verwerking, gelieve een betalingsspecificatie te willen e-mailen naar becashapps@fedex.com

Online betaling

Online betaling

Heeft u een e-mail of sms van ons ontvangen met het verzoek om btw en invoerrechten te betalen? Als dit zo is, gebruik dan de link in de e-mail of sms om uw betaling uit te voeren.

Heeft u een btw- en invoerrechtenfactuur die u nog moet betalen? Als dit zo is, dan kunt u deze gemakkelijk en veilig betalen via ons portaal voor Online Betalen.

Bent u een vaste klant? Meld u dan aan voor FedEx Billing Online om uw facturen in digitale vorm te ontvangen. Dit is eenvoudiger en u bespaart tijd en papier.


Betalen per cheque

Automatisch incasso

U kunt betalen via een domiciliëringsmandaat met doorlopende machtiging. De benodigde documenten zijn te verkrijgen via onze collections afdeling op het nummer 0032 2 752 7988of 0032 2 752 7488 of u kunt uw verzoek per e-mail sturen naar becollections@fedex.com.


Alle informatie is correct vanaf de datum van bekendmaking en Federal Express Europe Inc. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van informatie over derde partij contractgegevens zonder voorafgaande kennisgeving. De douane maakt de finale beslissing voor alle importzendingen. De algemene voorwaarden met betrekking tot uw FedEx factuur kunt u hier terugvinden.