FedEx bestelwagen

Wat zijn btw en invoerrechten?

Wat zijn btw en invoerrechten?

Btw en invoerrechten zijn een belangrijk onderdeel van internationale verzendingen, maar ze kunnen verwarrend zijn

Btw en invoerrechten zijn een belangrijk onderdeel van internationale verzendingen, maar ze kunnen verwarrend zijn

Welke invloed hebben btw en invoerrechten op uw zending?

Btw en invoerrechten van de douane kunnen een grote impact hebben op de volledige verzendkosten, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe de autoriteiten ze berekenen en wie verantwoordelijk is voor de betaling. Dit bespaart u en uw ontvanger tijd en moeite.

Btw en invoerrechten worden geheven om belastinginkomsten en lokale bedrijven te beschermen. Over bijna alle internationale zendingen worden btw en invoerrechten berekend, en de douane baseert dit op informatie vermeld op de handelsfactuur en andere relevante documenten.

De zending wordt pas vrijgegeven nadat de autoriteiten de betaling ontvangen hebben. Douanetoeslagen zijn gebaseerd op:

 • Productwaarde
 • Handelsovereenkomsten (indien van toepassing)
 • Land van fabricage
 • Omschrijving van het eindgebruik van het product
 • De geharmoniseerde tariefcode (HS-code) van het product
 • Landspecifieke regels

Wat is het verschil tussen Value Added Tax (VAT) en Goods and Services Tax (GST)?

De meeste landen heffen een nationale belasting, vastgesteld op basis van de waarde van de goederen en services. Hoewel de gebruikte terminologie per land kan verschillen, blijft het principe gelijk. In sommige landen, zoals Canada, de VS, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland, wordt dit de Goods and Services Tax, of GST, genoemd.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie (EU) hebben Value Added Tax (VAT) of btw. Bedrijven die btw-geregistreerd en volledig belastbaar zijn, zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke btw-kosten omdat het een belasting over uitgaven van consumenten is. In andere landen staat het misschien bekend als IVA, TVA, btw en AFA, maar het principe blijft gelijk.

Ga naar de website van de Taxation and Customs Union van de Europese Commissie voor EU-specifieke btw-tarieven.

GST

Goods and Services Tax

 • Canada
 • VS
 • Singapore
 • Australië
 • Nieuw-Zeeland

Btw

Belasting toegevoegde waarde

 • Verenigd Koninkrijk
 • Europese Unie (EU)

Hoe worden btw en invoerrechten bepaald?

Hoe berekent de douane btw en invoerrechten over import?

Douaneautoriteiten houden rekening met verscheidene factoren wanneer ze de btw en invoerrechten berekenen.

Over het algemeen zijn deze berekeningen gebaseerd op de beschrijving op de luchtvrachtbrief en de bijbehorende HS-code. Soms spelen echter ook andere zaken mee bij de berekening van het uiteindelijke bedrag, zoals de herkomst van de zending en de reden voor import. Sommige goederen zijn ook onderhevig aan andere kosten zoals accijns.

In de meeste landen worden invoerrechten berekend door de waarde van de inhoud van de zending (plus verzekeringskosten en een percentage van de verzendkosten) te vermenigvuldigen met het invoerrechtpercentage van de HS-code van het product.

Btw wordt berekend door de waarde van de inhoud van de zending (plus vrachtkosten, invoerrechten en landingskosten) te vermenigvuldigen met het btw-tarief. Dit kan 20%, 5% of 0% zijn, afhankelijk van het product dat verzonden wordt.

Waardering

De vaakst voorkomende waarderingsmethode is de transactiewaardemethode. Het is gebaseerd op de prijs die u betaalde toen u de goederen kocht, voordat ze geïmporteerd worden. U moet een bewijs van de prijs toevoegen aan uw import, bijvoorbeeld een kopie van de factuur van de verkoper.

Indien ze nog niet bij de prijs van de verkoper zijn inbegrepen, moeten sommige van deze kosten mogelijk aan de waardering worden toegevoegd:

 • Levering tot aan de grens
 • Commissies (m.u.v. koopcommissies)
 • Royalties en licentiekosten die u betaald heeft voor de geïmporteerde goederen als een verkoopvoorwaarde
 • Verpakkingen
 • Verkoopopbrengsten die de wederverkoper ontvangt
 • Goederen of services die u gratis of tegen gereduceerde kosten aan de koper geeft, bijvoorbeeld onderdelen die u in de geïmporteerde goederen gebruikt, of ontwikkelings- en ontwerpactiviteiten die nodig zijn om de imports te produceren.

Aangeven waarde voor de douane en btw en invoerrechten

Douanemedewerkers gebruiken de aangegeven waarde van een zending (de waarde van de verzonden goederen die een verzender aangeeft), samen met een omschrijving van de goederen, om de btw en invoerrechten te bepalen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de aangegeven waarde op de handelsfactuur nauwkeurig is, anders vermoedt de douane mogelijk dat de goederen ondergewaardeerd zijn en kunnen ze een onderzoek instellen. Onnauwkeurig aangegeven waarden zijn een van de vaakst voorkomende reden voor vertragingen bij de douane en geschillen over btw en invoerrechten. 

De aangegeven waarde van een zending vertegenwoordigt de verkoopprijs of eerlijke marktwaarde van de inhoud van de zending, zelfs als deze niet verkocht wordt.

Vrijstelling van geschenken

Veel landen staan geschenken belastingvrij toe indien de waarde lager is dan een bepaald bedrag en indien het verzonden geschenk geen gereguleerd of verboden artikel is.

Er gelden strenge voorwaarden, zoals:

 • De ontvanger moet een particulier zijn.
 • Het geschenk moet gratis verzonden worden en "incidenteel van aard" zijn.
 • Het woord "geschenk" moet vermeld staan op de luchtvrachtbrief en de handelsfactuur.
 • Alle items moeten gespecificeerd worden met hun eigen volledige omschrijving en waarde en gemarkeerd worden als "geschenk".
 • Over items die alcohol of tabak bevatten worden accijnzen berekend.
 • Items met voedsel zijn mogelijk niet toegestaan of vereisen aanvullende documenten en zijn mogelijk onderhevig aan aanvullende controles, die mogelijk kunnen leiden tot aanvullende kosten.

Tijdelijke import

Veel landen staan een vrijstelling toe voor items die tijdelijk geïmporteerd of geëxporteerd worden, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Sommige veelvoorkomende redenen voor tijdelijke import zijn gebruik voor tentoonstellingen, import voor reparaties of trainingsdoeleinden.

Hoe betaalt u de btw en invoerrechten?

FedEx-voorschotprovisie

Indien u btw en invoerrechten moet betalen tijdens het importeren van een zending, dan betaalt FedEx mogelijk namens u de btw en invoerrechten aan de douane zodat uw goederen door de douane kunnen worden ingeklaard.

Dit brengt een Voorschotprovisie met zich mee, afhankelijk van het bedrag aan btw en invoerrechten, zoals hieronder omschreven.

Verantwoordelijke partij

Tijdens het invullen van de FedEx Express luchtvrachtbrief, kunt u kiezen wie verantwoordelijk is voor het betalen van btw en invoerrechten - dit kan de verzender, de ontvanger of een derde partij zijn. Indien u niet op de luchtvrachtbrief vermeldt wie deze kosten betaalt, dan is de ontvanger de verantwoordelijke partij.

Incoterms zijn de overeenkomst tussen de verzender en ontvanger over wie verantwoordelijk is voor welke kosten, waaronder btw en invoerrechten. De Incoterms moeten altijd vermeld staan op de handelsfactuur zodat de autoriteiten duidelijk kunnen zien wie de kosten betaalt.

Niet-FedEx-accounthouders

Indien de ontvanger niet over een FedEx-account beschikt, moeten de btw en invoerrechten mogelijk betaald worden voordat de goederen vrijgegeven worden. Dan worden zendingen op het station van eindbestemming vastgehouden totdat er betaalregelingen zijn getroffen.

Volgens de vervoerovereenkomst met FedEx is de verzender aansprakelijk voor de btw en invoerrechten die bij de zending in rekening worden gebracht. Als de ontvanger het pakket weigert, of indien de derde partij met FedEx-account weigert te betalen voor de btw en invoerrechten, worden de btw en invoerrechten bij de oorspronkelijke verzender in rekening gebracht.

Btw- en invoerrechtenbedrag Voorschotprovisie
€0 to €50 30% van het btw- en invoerrechtenbedrag met een minimum van € 5
€50 to €600 Een vast bedrag van € 15
€ 600 of meer 2,5% van het btw- en invoerrechtenbedrag

Waarom moet ik belastingen en invoerrechten betalen?

U verwachtte mogelijk geen factuur voor belastingen en invoerrechten, en daarom hebben we een overzicht met veelgestelde vragen gemaakt, zodat u begrijpt wat er onder deze kosten valt.

Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice.

Wat zijn belastingen en invoerrechten? 

Btw en invoerrechten worden opgesteld, toegepast en in rekening gebracht door de autoriteiten, en FedEx past de tarieven opgesteld door de autoriteiten toe in de douaneaangifte.

Invoerrechten zijn een belasting die door de douane wordt geheven op producten die internationaal verzonden worden. Deze rechten zijn bedoeld om de kosten van geïmporteerde goederen op hetzelfde niveau te brengen als die van goederen die lokaal worden geproduceerd. Dit zorgt ervoor dat de concurrentie eerlijk blijft.

Btw wordt meestal nationaal vastgesteld en bij verkoop in rekening gebracht voor goederen verkocht en geïmporteerd in een land. Het wordt ook geheven over goederen die een land binnenkomen, meestal tijdens het importeren of tijdens de verkoop in het land van herkomst.

Btw wordt in verschillende landen anders genoemd, bijvoorbeeld VAT (Value Added Tax) in het Verenigd Koninkrijk, GST (Goods and Services Tax) in de VS, TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) in Frankrijk, btw (belasting toegevoegde waarde) in Nederland en USt (Umsatzsteuer) in Duitsland. 

Hoe worden btw en invoerrechten toegepast?

Btw en invoerrechten zijn afhankelijk van de HS-code en het land van herkomst. Over het algemeen is btw een percentage van de waarde van de goederen, en over sommige goederen wordt in sommige landen geen btw geheven, zoals kinderkleding/-schoenen/-boeken en sommige etenswaren.

Over het algemeen zijn deze berekeningen gebaseerd op de beschrijving op de luchtvrachtbrief en de bijbehorende HS-code. Soms spelen echter ook andere zaken mee bij de berekening van het uiteindelijke bedrag, zoals de herkomst en de reden voor import. Over sommige artikelen worden ook andere kosten geheven, zoals accijnzen, een aanvullende belasting gebaseerd op hoeveelheid. Voorbeelden zijn artikelen zoals alcohol, tabak en olie. Over goederen die onderhevig zijn aan handelsbeperkingen en andere beperkingen worden mogelijk extra kosten geheven.

Hoe worden invoerrechten berekend?

Invoerrechten worden berekend over de waarde van de inhoud van de zending aangegeven op de handelsfactuur, samen met mogelijke verzekeringskosten en een percentage van de vervoerskosten. Samen worden deze ook wel de waarde voor douane genoemd. Deze waarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met het invoerrechtpercentage van de HS-code vermeld door de verzender.

Wie moet er betalen? 

Over het algemeen kunt u de autoriteiten op twee manieren betalen. De eerste optie is dat de ontvanger de btw en invoerrechten rechtstreeks aan de autoriteiten betaalt, meestal op het moment van import. Btw kan in sommige landen uitgesteld worden, afhankelijk van de inningsprocedure van het land van import. Invoerrechten moeten op het moment van import aan de autoriteiten betaald worden, met uitzondering van specifieke douaneprocedures die vooraf goedgekeurd zijn.

De tweede optie is dat FedEx ze namens de ontvanger aan de autoriteiten betaalt. Dit wordt meestal betaald met onze eigen vergunning die fungeert als een bankrekening met rechtstreekse betaling aan de autoriteiten. Vervolgens factureren wij de ontvanger voor een bijdrage vooraf voor de service, tenzij de Incoterms aangeven dat de verzender betaalt.

Wat is de Voorschotprovisie?

FedEx kan de btw en invoerrechten namens u betalen, zodat we uw zending zo snel mogelijk kunnen leveren. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht, ook wel een Voorschotprovisie genoemd (onderdeel van onze aanvullende toeslagen). Ga naar onze pagina met aanvullende servicekosten om de kosten in het land van bestemming te zien.

Waarom heeft FedEx mij tijdens de levering hier niet over geïnformeerd? 

Waar mogelijk nemen we vóór levering van een zending contact met u op met een schatting van de kosten voor btw en invoerrechten. Dit is echter niet altijd mogelijk, en we hebben een pakket vaak al afgeleverd voordat we op de hoogte zijn van deze kosten.

Ik heb de belastingen en invoerrechten vóór levering al betaald. Waarom brengen jullie ze opnieuw bij mij in rekening?

Belastingen worden door de autoriteiten meestal op het moment van import geheven. Indien u de belasting al aan uw leverancier betaald heeft en dit niet duidelijk vermeld staat op de documenten die de verzender overhandigt heeft, dan is FedEx hiervan niet op de hoogte. Bespreek dit met uw leverancier en zorg ervoor dat de juiste Incoterms vermeld staan op de handelsfactuur voor toekomstige zendingen.

Waarom factureren jullie mij voor een ander btw- en invoerrechtenbedrag dan jullie oorspronkelijke inschatting?

Ten tijde van de import brengen we mogelijk een geschat bedrag in rekening. We berekenen dit bedrag voordat uw zending wordt beoordeeld door de lokale autoriteiten. Indien het geschatte bedrag lager is dan het definitieve bedrag, dan bent u verplicht het verschil te betalen. Indien het geschatte bedrag hoger is, dan betalen wij het verschil terug.

Indien het bedrag op uw factuur afwijkt van het bedrag dat u vooraf betaald heeft, neem dan contact op met de klantenservice.

Ik denk dat de verzender alle kosten inzake deze zending betaald heeft, dus waarom word ik gefactureerd?

De verzender vermeldt met behulp van de juiste Incoterms op de luchtvrachtbrief en handelsfactuur wie welke kosten betaalt. FedEx volgt deze instructie van de verzender op en heeft u mogelijk gefactureerd indien de vermelde Incoterms aangeven dat de ontvanger btw en invoerrechten betaalt. Indien u van mening bent dat de verzender deze kosten zou moeten betalen, dan moet u dit met hen bespreken. De verzender moet ervoor zorgen dat de Incoterms correct en duidelijk op de documenten vermeld staan voor toekomstige zendingen.

Worden btw en invoerrechten geheven als ik tijdelijk in een land verblijf?

U moet de btw en invoerrechten betalen, maar u heeft mogelijk recht op teruggave van deze kosten wanneer u vertrekt. Dit is afhankelijk van het land en uw omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.

Worden er btw en invoerrechten geheven indien ik mijn goederen online koop?

De prijzen vermeld op websites zijn vaak exclusief btw en invoerrechten. Zo lijken de producten goedkoper dan lokale producten, dus let op mogelijke aanvullende kosten op het moment van import.

Worden er btw en invoerrechten geheven indien de zending een geschenk is? 

Sommige landen staan toe dat geschenken belastingvrij geïmporteerd worden, maar de criteria daarvoor zijn vaak streng:

 • De verzender moet een particulier zijn en de ontvanger moet het pakket ontvangen op een particulier adres.
 • Het geschenk moet gratis verzonden worden en "incidenteel van aard" zijn.
 • Het woord "geschenk" moet op de luchtvrachtbrief en de handelsfactuur vermeld staan, samen met een gedetailleerde omschrijving van het geschenk.
 • Alle goederen moeten gespecificeerd worden met hun eigen volledige omschrijving en waarde.

Niet alle landen staan geschenken toe, dus controleer de regels van uw land van bestemming.

Opmerking: over items die alcohol of tabak bevatten worden accijnzen berekend. Voor items met voedsel of andere gecontroleerde items heeft u mogelijk aanvullende documentatie nodig en voor deze items gelden mogelijk aanvullende controles, die mogelijk kunnen leiden tot aanvullende kosten.

Als ik monsters verzend, moet ik dan btw en invoerrechten betalen?

Monsters kunnen vaak zonder belastingen en invoerrechten naar een land geïmporteerd worden, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De goederen mogen alleen als monsters gebruikt worden, bijv. één handschoen of beschadigde kleding
 • Ze hebben een verwaarloosbare waarde
 • Ze zijn bedoeld om bestellingen te bemachtigen voor de goederen die het monster vertegenwoordigt

Het moet duidelijk op de handelsfactuur en andere documenten vermeld staan dat het item een monster is. Zo kan FedEx aan de autoriteiten melden dat het om een monster gaat en vrijstelling aanvragen van de btw en invoerrechten.

Moet ik btw en invoerrechten betalen indien het om tweedehands goederen gaat?

Over tweedehands goederen worden mogelijk nog steeds btw en invoerrechten geheven. Voor goederen geclassificeerd als antiek of origineel kunstwerk geldt mogelijk een gereduceerd btw-tarief afhankelijk van de nationale regels en of uw goederen aan de juiste criteria voldoen. Een verklaring die de leeftijd bevestigd en aangeeft dat het om een kunstwerk gaat moet vaak vermeld staan op de factuur of aanvullende documenten om de status te bevestigen. Controleer de douanewebsite in het land van bestemming of vraag uw klant om te bevestigen of uw goederen aan de criteria voldoen.

Ik wil de zending niet meer in ontvangst nemen. Wat gebeurt er met de btw en invoerrechten?

Om als geweigerde import geclassificeerd te worden, moet uw zending aan strenge regels voldoen:

 • Goederen zijn defect of beschadigd voordat ze ingeklaard worden.
 • Ze voldoen niet aan de contractuele voorwaarden van de leverancier.
 • Claims moeten ingediend worden voordat de goederen geretourneerd of vernietigd worden.
 • Claims moeten binnen 12 maanden na de oorspronkelijke invoer bij de autoriteiten ingediend worden.

U moet de btw en invoerrechten aan FedEx betalen, en een claim indienen bij de autoriteiten om uw zending te weigeren.

Waar vind ik meer informatie?

Ik wil meer informatie over btw en invoerrechten.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over:

Ik heb een algemene vraag over mijn factuur of over mijn account.

Klik hier voor contactinformatie of bel onze klantenservice op 02 752 75 75.

Meer informatie over een ET14000-vergunning en hoe u uw BTW kunt verleggen

Online betaling

Via overschrijving

Naam: FedEx Express Belgium International BVBA
Bank: KBC Bank NV
IBAN: BE34 7370 4865 9990
BIC/SWIFT: KREDBEBB

Bij overschrijving is het belangrijk het factuurnummer te vermelden in de vrije mededeling. Om bij betaling van meerdere facturen zeker te zijn van een correcte verwerking, gelieve een betalingsspecificatie te willen e-mailen naar becashapps@fedex.com

Geautomatiseerd clearingsysteem van banken

BACS

Heeft u een e-mail of sms van ons ontvangen met het verzoek om btw en invoerrechten te betalen? Als dit zo is, gebruik dan de link in de e-mail of sms om uw betaling uit te voeren.

Heeft u een btw- en invoerrechtenfactuur die u nog moet betalen? Als dit zo is, dan kunt u deze gemakkelijk en veilig betalen via ons portaal voor Online Betalen.

Bent u een vaste klant? Meld u dan aan voor FedEx Billing Online om uw facturen in digitale vorm te ontvangen. Dit is eenvoudiger en u bespaart tijd en papier.

Geautomatiseerd clearingsysteem van banken

Automatisch incasso

U kunt betalen via een domiciliëringsmandaat met doorlopende machtiging. De benodigde documenten zijn te verkrijgen via onze collections afdeling op het nummer 0032 2 752 7988of0032 2 752 7488of u kunt uw verzoek per e-mail sturen naar becollections@fedex.com.

Alle informatie is correct vanaf de datum van bekendmaking en FedEx is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van informatie over derde partij contractgegevens zonder voorafgaande kennisgeving. De douane maakt de finale beslissing voor alle importzendingen. De algemene voorwaarden met betrekking tot uw FedEx factuur kunt u hier terugvinden.