Priser

Kapasitetstillegg

Kapasitetstillegg

FedEx har holdt hjulene i gang og levert viktige forsendelser gjennom hele covid-19-pandemien. Vi går nå inn i en ny travel høytidssesong der vi forventer fortsatt høy etterspørsel etter kapasitet, og økte driftskostnader i hele nettverket vårt.

For å fortsette å levere den beste servicen til kundene våre under denne utfordrende tiden, implementerer vi følgende kapasitetstillegg: For fraktforsendelser fra Europa til USA/Canada vil kapasitetstillegget øke fra € 0,70 til € 2,00 per kilo, og det vil tre i kraft 4. oktober 2021.

Fra 2. november 2020 vil den midlertidige tilleggsavgiften vises på fakturaen som kapasitetstillegg.

Oppdatert 17. september 2021

For de fleste utgående forsendelser fra Kina starter en økt tilleggsavgift fra €0,90 til €1,80 per kilo 29. april 2020.

For de fleste utgående forsendelser fra Kina gjelder en redusert tilleggsavgift fra €1,80 til €0,90 per kilo 22. juni 2020.

For alle forsendelser som starter i Europa og MEISA og går til USA og Canada, vil en tilleggsavgift på EUR 0,20 til EUR 0,50 per kilo tre i kraft 2. november 2020.

Den 28. desember 2020 reduseres tilleggsavgiften for alle forsendelser fra Europa og MEISA til USA og Canada fra 4,90 NOK til 2,30 NOK per kilo.

For fraktforsendelser mellom Europa og USA/Canada, vil kapasitetstillegget øke fra € 0,20 til € 0,70 per kilo, og det vil tre i kraft 17. mai 2021.

For fraktforsendelser fra Europa til USA/Canada vil kapasitetstillegget øke fra € 0,70 til € 2,00 per kilo, og det vil tre i kraft 4. oktober 2021.

Ekstragebyr (NOK per kilo)

Tilleggsavgiften nedenfor viser til betalere i Europa. For innkommende eller tredjepartsforsendelser, tilkommer det et kapasitetstillegg for eksport- eller import, basert på opprinnelseslandet eller -området.

Eksport Destinasjonsland
Opprinnelsesland Europa USA/Canada Kina Resten av verden
Europa – pakker 2,30 2,30 2,30 2,30
Europa – fraktforsendelser 2,30 20,90 2,30 2,30

Minimumsgebyr for pakker: 10,60 NOK/forsendelse

Minimumsgebyr for fraktforsendelser: 530 NOK/forsendelse

Importer Opprinnelsesland
Destinasjonsland Europa USA/Canada Kina Resten av verden
Europa – pakker 2,30 2,30 10,60 2,30
Europa – fraktforsendelser 2,30 7,10 10,60 2,30

Minimumsgebyr for pakker: 10,60 NOK/forsendelse

Minimumsgebyr for fraktforsendelser: 530 NOK/forsendelse

Ikrafttredelsesdato: 4. oktober 2021


Hvorfor innfører FedEx et ekstragebyr under en global helsekrise?

Driftsforstyrrelsen og usikkerheten i den globale fraktbransjen har økt kostnadene våre. Dette midlertidige ekstragebyret gjør det mulig for oss å fortsette driften så effektivt som mulig, frem til de globale markedsforholdene går tilbake til normalen.

Hvor lenge vil ekstragebyret gjelde?

Inntil videre. Vi vil kontinuerlig evaluere dette ekstragebyret. Markedsforholdene endrer seg raskt som et resultat av koronaviruset. Vår prioritet er å fortsette å gi den beste mulige servicen til kundene våre i denne perioden med usikkerhet og øktende kostnader med å yte tjenester, og dette ekstragebyret lar oss gjøre dette.