Paketleverans

Brexit: Vanliga frågor och svar

Brexit: Vanliga frågor och svar

Vi besvarar de vanligaste frågorna om Brexit, om hur ditt företag kan påverkas och hur vi kan stödja dig.

Nätverkskapacitet, rutter och transportmedel

Vårt operativa team granskar ständigt nätverkets prestanda och utformning för att säkerställa att vi erbjuder våra kunder snabbast möjliga transittider och bästa möjliga service. Vi har tagit en titt på alla möjliga alternativ och rutter och upprättar våra Brexit-planer för att minska eventuell påverkan, vilket kan inbegripa alternativa ingångs-/utgångspunkter.

FedEx använder flera flygplatser och hamnar i Storbritannien och Europa och kommer att fortsätta med det efter Brexit för att säkerställa att vi kan tillhandahålla de tjänster våra kunder behöver. Dessa kan variera från dag till dag beroende på produkten eller tjänsten som kunden väljer. De skiljer sig även beroende på upphämtnings- och leveransadress.

Nuvarande punkter för flygtransport in till och ut ur Storbritannien är Stansted, East Midlands, Birmingham, Heathrow, Newcastle, Belfast, Edinburgh och Glasgow.

Våra vägdepåer och hubbar är strategiskt placerade över hela Storbritannien för att säkerställa att vi uppnår transittider och servicenivåer för alla regioner. Vi har 54 depåer i Storbritannien och vi har hubbar i Atherstone, Kingsbury, Lount, Dartford, Preston, Stoke, Milton Keynes och Swindon.

Våra kombinerade nätverks- och ruttalternativ erbjuder ytterligare möjligheter, inklusive flyg, med flexibel kapacitet för att passa efterfrågan. Vi utvärderar hur vi bäst ska optimera våra ruttalternativ inför de troligaste scenarierna.

FedEx och TNT har tillsammans ett heltäckande globalt nätverk med 55 000 vägtransporter och över 700 flygavgångar inom Europa varje vecka. Vi planerar att fortsätta använda vårt nätverk efter Brexit, oavsett utgång, och kommer att fortsätta utvärdera både nätverket och vår kapacitet att hålla transittiderna.

I nuläget har vi tusentals medarbetare jorden runt som gör det möjligt att transportera försändelser varje dag trots ofta komplexa gränser och förordningar. 15 miljoner försändelser som skickas dagligen på 670 flyg, 425 000 teammedlemmar och lokala experter på varje kontinent – vi har den storlek och infrastruktur som krävs för att möta alla dina import- och exportbehov nu och i framtiden.

FedEx och TNT hanterar och transporterar redan farligt gods i sitt nätverk i enlighet med relevanta regler och bestämmelser från ADR och IATA. Dessa är internationella regler, som inte enbart är giltiga för EU-länder, vilket medför att de fortsätter gälla för Storbritannien även efter Brexit.

Tullen

Detta förhandlas fortfarande mellan Storbritannien och EU. Om ett formellt utträdesavtal inte undertecknas upphör Storbritanniens medlemskap i den inre marknaden och Europeiska unionens tullunion kl. 23:00 GMT den 31 oktober 2019*. Detta scenario kallas för Brexit utan utträdesavtal.

I detta scenario upphör fri frakt av gods över gränserna mellan Storbritannien och EU. En föreslagen övergångsperiod från mars 2019 till december 2020 i syfte att ge verksamheter ytterligare tid att reagera på ändringarna skulle inte gälla. Gods som köps och säljs mellan Storbritannien och EU skulle påverkas av samma krav som gods från andra länder i enlighet med Världshandelsorganisationens regler, inklusive betalning av tullavgifter och skatt.

Likt alla företag inväntar vi vidare uppdateringar och uppgifter från brittiska regeringen och EU:s myndigheter. Medan Brexitförhandlingarna fortsätter planerar FedEx och TNT att vara redo för Brexit. Vår dedikerade tvärfunktionella Brexit-arbetsgrupp bedömer potentiella följder och utarbetar olika planer för att kunna vägleda ditt företag genom alla framtida förändringar.

Detaljer om vad du kan vänta dig vid Brexit utan utträdesavtal och vad det skulle innebära finns här (C) eller här (Europeiska kommissionens beredskapsmeddelanden).

Detta beror till stor del på vad myndigheter i Storbritannien och EU kommer överens om, och kan skilja sig åt beroende på om det blir ett övergångsavtal, framtida handelsavtal eller ett scenario utan utträdesavtal. Detaljer om vad du kan vänta dig vid Brexit utan utträdesavtal och vad det skulle innebära finns här (Brittiska regeringens information om förberedelser inför Brexit utan utträdesavtal) eller här (Europeiska kommissionens beredskapsmeddelanden).

FedEx och TNT har tusentals medarbetare världen över som arbetar med klarering, som gör det möjligt för miljontals artiklar att korsa gränser varje dag. Vi planerar och förbereder våra resurser och vår kapacitet för att vara redo för Brexit.

Ett Economic Operator Registration and Identification-nummer (EORI) är ett registrerings- och identifikationsnummer i Europeiska unionen för företag som importerar eller exporterar gods in i eller ut ur EU. Företag som tidigare endast har bedrivit affärer i EU kommer att behöva ett EORI-nummer för att bedriva affärer utanför EU, och om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.

En ansökan kan göras genom myndighetswebbplatsen i ditt land. FedEx kommer att behöva ditt brittiska EORI-nummer vid tulldeklaration å dina vägnar.

Vi vet att den brittiska skattemyndigheten har börjat införa en ny tulldeklarationstjänst (CDS) i stället för det nuvarande systemet för tullhantering av import och export (CHIEF). Vår roll som nyckelaktör gör att vi samarbetar fullt ut med CDS-teamet och kommer att vara redo att migrera till CDS enligt överenskommen tidplan. Vi kommer att hålla våra kunder informerade om alla förändringar som kan påverka dem, och fortsätter tills vidare att inrapportera till CHIEF.

FedEx och TNT har för närvarande tullfria lagerlokaler på flera platser. Eventuella ändringar som kan krävas efter Brexit är för närvarande inte kända och vi fortsätter planera för att vara redo för Brexit.

Det finns för närvarande förbjudet gods till och från de flesta länder och det listas vanligtvis på landets relevanta myndighetswebbplatser. Dessutom kan det finnas vissa restriktioner beroende på typ av gods, kvantitet och land, utöver specifika restriktioner för FedEx. Kontrollera alltid på FedEx.se för vidare information.

AEO-status

FedEx Express och TNT har AEO-status. Detta är en internationellt erkänd kvalitetsmärkning som täcker varje aspekt av internationell transport av gods och företaget som driver leveranskedjan – från dokumenterad efterlevnad av tull- och skatteregler, kontroll av transaktioner och varuflöde inklusive affärsbokföring och registerhållning, erkänd ekonomisk solvens, dokumenterade kunskaper eller yrkeskvalifikationer för den verksamhet som utförs, samt lämpliga säkerhets- och skyddsnormer.

Företag som innehar AEO-status kan dra fördel av påskyndad behandling av leveranser vid tullkontroller och när tullen väljer AEO-försändelser för vidare kontroll eller inspektion prioriteras de över icke-AEO, vilket gör hela transportprocessen smidigare och effektivare.

Alla som är involverade i den internationella leveranskedjan och utför tullrelaterade aktiviteter i EU kan ansöka om AEO-status, oavsett företagets storlek. AEO erkänns i många länder utanför EU, inklusive Kina, Japan och USA, och stöds och uppmuntras aktivt av Världshandelsorganisationen.

moms

Storbritannien har meddelat att om de lämnar EU utan ett utträdesavtal kommer de att introducera uppskjuten bokföring för importmoms på gods som förs in i Storbritannien. Detta innebär att momsregistrerade företag i Storbritannien som importerar gods till Storbritannien kan redogöra för importmoms på sin momsdeklaration i stället för att betala importmoms direkt eller strax efter att gods anländer till Storbritanniens gräns. Detta gäller både för import från EU och andra länder. Vidare information om moms för företag vid Brexit utan utträdesavtal finns här.

Den brittiska regeringen har meddelat att om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal kommer momsregistrerade företag i Storbritannien att fortsätta kunna tillämpa 0 % moms för företag i EU utan att behöva fylla i försäljningslistor för Europeiska kommissionen.

Då momsregistrerade företag i Storbritannien inte måste fylla i försäljningslistor från Europeiska kommissionen kommer registreringen av dessa försäljningar att ändras. Företag i Storbritannien som exporterar gods till företag i EU kommer att behöva behålla bevis på att gods har lämnat Storbritannien, för att stödja tillämpningen av 0 % moms. De flesta företag behåller redan denna typ av bevis som en del av befintliga förfaranden för export till länder utanför EU. Vidare ändringar kommer att meddelas i sinom tid av brittiska regeringen.

Om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal kommer företag i Storbritannien att kunna fortsätta kräva återbetalning av moms från EU-medlemsstater, men i framtiden måste de använda befintliga förfaranden för företag utanför EU.

Företag i Storbritannien kommer inte längre att ha åtkomst till EU:s momsretursystem. Förfaranden för återbetalning av moms varierar i EU och därför måste företag i Storbritannien vara medvetna om förfaranden i individuella länder där de ådrar sig kostnader och vill kräva en återbetalning.

Brexit utan utträdesavtal

Storbritannien ska enligt planen lämna EU kl. 23.00 GMT den 31 oktober 2019. Den brittiska regeringen har meddelat att Storbritanniens medlemskap i den inre marknaden och Europeiska unionens tullunion upphör om det vid denna tidpunkt inte har slutits något utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Information om vad man kan förvänta sig och hur man kan förbereda sig inför Brexit utan utträdesavtal finns här(brittiska regeringens information om förberedelser inför Brexit utan utträdesavtal) eller här (Europeiska kommissionens beredskapsmeddelanden)

Myndigheter i Storbritannien och EU har i sina förberedelsemeddelanden sagt att handel med EU kommer att ske på Världshandelsorganisationens villkor om inget utträdesavtal kommer till stånd. Fri varurörlighet mellan Storbritannien och EU skulle upphöra och företag skulle behöva tillämpa samma tull- och punktskatteregler som för länder utanför EU. Information om detta finns i förberedelsemeddelanden från den brittiska regeringen här och EU här, som konstaterar att företag skulle behöva visa upp import- eller exportdeklarationer, korrigera sina internationella transportvillkor för att återspegla om de är importörer eller exportörer samt tillhandahålla import- eller exportlicens för kontrollerat gods. Tullkontroller kan komma att utföras och importskatter och andra eventuella skatter blir obligatoriska att betala. FedEx som transportföretag skulle bli tvunget att säkerhets- och trygghetsdeklarera vid inresa eller utresa.

För att säkerställa att vi fortsätter erbjuda våra kunder bästa möjliga service efter Brexit har FedEx och TNT bildat en tvärfunktionell arbetsgrupp som ska övervaka utvecklingar och utvärdera avtal så att vi kan anpassa oss efter eventuella ändringar i god tid.

Ingen kan förutsäga exakt vad som kommer att förändras, men vi planerar för alla eventualiteter och kommer att fortsätta utvärdera påverkan i alla våra verksamhetsområden för att säkerställa att vi kan ge våra kunder bästa möjliga service oavsett var de skickar från eller till.

Förberedelser

Företag tycker att det är svårt att planera inför eventuella Brexitscenarier eftersom man fortfarande inte vet särskilt mycket. Vi anser att det är viktigt att samarbeta med våra kunder för ökad förståelse kring hur deras affärsverksamhet påverkas, särskilt med avseende på förändringar gällande transportvolymer eller flöden.

Våra rekommendationer för de steg som företag kan ta nu kan delas in i fyra huvudområden:

 1. Förberedelser innan du skickar
 2. Förstå vad som behövs för att skicka och exportera
 3. Säkerställ en problemfri import
  • Bestäm dig för och definiera dina importpreferenser och operativa modell (klarera själv eller genom tredje part)
  • Se till att din leverantör har fått de lokala klareringsinstruktionerna
  • Se webbsidan för mer information, för FedEx och TNT
 4. Överväg mottagarna
  • Förstå följderna av tullavgift på mottaget gods.
  • Förstå innebörden av Inco-terms
  • Förstå den moms som krävs på gods och den brittiska regeringens förslag om uppskjuten bokföring för moms
  • Förstå avgifter och mekanismer för betalning av skatter och moms
  • Förbered obligatoriska auktoriseringar för internationell handel

FedEx Global Trade Manager erbjuder omfattande resurser för att förenkla internationella transporter för kunder av alla storlekar och med olika erfarenhetsnivåer. Det är en webbaserad tjänst som är tillgänglig dygnet runt för att hjälpa dig med internationella obligatoriska dokument. Med det kostnadsfria verktyget Find International Documents kan du hitta och skriva ut import- och exportdokumentation för över 220 länder. Det här verktyget hjälper till med tullklareringsprocessen. Med verktyget Estimate Duties and Taxes kan du ange uppgifter för din specifika försändelse och beräkna uppskattade tullavgifter, skatt och andra avgifter som kan tillkomma för din internationella försändelse.

TNT har lättanvända automatiserade transportverktyg som sparar tid tack vare mindre pappersarbete, eliminerar manuella misstag och hjälper dig hålla koll på din försändelse. Du kan skicka och spåra försändelser med full insyn, med bara några klick.

Våra verktyg inkluderar:

 • myTNT: Det snabbaste och enklaste alternativet för att skicka regelbundna TNT-försändelser. Få åtkomst till din egen säkra plats på webbplatsen för att hantera allt på ett och samma ställe.
 • Express Connect: Med vår portfölj av webbintegrerade lösningar kan du integrera TNT:s transporttjänster med din webbplats och dina interna affärssystem.
 • Express Manager: För företag som skickar ett stort antal försändelser – integreras med ditt eget system. Konsolidera (samlasta) försändelser och spara tid.
 • Express Import: Planera smidiga importer med det här onlinebaserade verktyget. Få fakturorna i din egen valuta och på ditt språk för enkel jämförelse.

Irland

Efter Brexit kommer inte Nordirland, eftersom det tillhör Storbritannien, att vara en del av den Europeiska unionen längre. Republiken Irland kommer att fortsätta vara medlem i EU. Storbritannien och EU fortsätter diskutera framtida handelsförbindelser mellan Nordirland och Republiken Irland, inklusive den så kallade Backstop-lösningen. Men resultatet är i nuläget ovisst. Oavsett resultatet av dessa diskussioner kommer FedEx och TNT att fortsätta stödja kunder med transport- och logistikbehov i Storbritannien, Nordirland, Irland och övriga länder.

 *Korrekt information vid publiceringstillfället, men kan komma att ändras.