Sjukvårdspersonal med surfplatta

Leverera kritiska försändelser när de verkligen behövs

Leverera kritiska försändelser när de verkligen behövs

Vi levererar tillsammans

Den globala pandemin sätter press på alla företag – och för de som skickar värdefullt, brådskande och/eller temperaturkänsligt gods kan utmaningen vara ännu större.

I den här guiden ger vi några tips på hur dessa företag – och alla andra – kan uppfylla sina unika behov. Vi förklarar också hur du med FedEx hjälp kan fortsätta att leverera viktigt gods snabbt och tillförlitligt under den här perioden.

Sjuksköterska som förbereder en medicinsk försändelse

1. Upprätthåll affärskontinuiteten

Vi vet att den aktuella situationen kan orsaka störningar i dina vanliga distributionsprocesser. Men det finns åtgärder som du kan vidta för att optimera affärskontinuiteten.

Arbeta med en logistikleverantör som kan garantera säkerheten

Välj en logistikpartner som förstår ditt behov av säkerhet. På FedEx är vår strategi ”Säkerheten framför allt”. Vi följer officiella riktlinjer för att skydda både kunder och medarbetare. Vi har implementerat en policy för kontaktlös service, vilket innebär att vi tagit bort kravet på leveransunderskrifter.*

* Underskrift vid leverans krävs för försändelser med alternativet Vuxens underskrift krävs (ASR) eller Direkt underskrift krävs (DSR).

Tänk på lokala bestämmelser

Se till att du har koll på detaljerna angående eventuella isoleringsåtgärder som gäller för dina utländska kunder samt angående specifika bestämmelser i de länder du levererar till.

FedEx arbetar i enlighet med alla lokala regler för att snabbt leverera viktigt gods. Ett bra exempel på det här är hälso- och sjukvård. Vi tillhandahåller fortfarande leveranser till (inklusive till namngivna mottagare) och upphämtningar från sjukhusavdelningar, förutsatt att det är säkert för våra medarbetare. Vi samarbetar även nära med sjukhus för att säkerställa att vi levererar och hämtar försändelser på de lämpligaste platserna under rådande omständigheter. Vi har specialtjänster tillgängliga för tidskritiska försändelser och tjänsteåtgärder samt för att leverera brådskande medicinska leveranser till eller från avgränsade postnummer, om undantag tillåts för sådana leveranser.*

* För försändelser som skickas från Europa. Servicebegränsningar kan gälla beroende på den lokala situationen.

Chaufför som levererar paket

2. Leverera prioriterade försändelser säkert

När fler liv än någonsin tidigare är beroende av snabba och korrekta leveranser kan du uppleva större efterfrågan och snävare tidsfrister. Överväg följande åtgärder för att säkerställa att dina högst prioriterade leveranser kommer fram säkert och i tid:

Välj prioriterad leverans

Skicka dina försändelser med den snabbaste tillgängliga tjänsten, så att du säkert vet att du kan uppfylla korta deadlines. När det är brådskande rekommenderar vi FedEx Priority Alert® för FedEx-försändelser och Time-Definite Express-tjänster för TNT-försändelser.

Skydda temperaturkänsligt gods

Skydda temperaturkänsliga försändelser med särskilda förpackningar och specialiserade transporttjänster. FedEx erbjuder förpackningslösningar för att hålla en viss temperatur för godset: rumstemperatur, nedkylt eller fryst. Det här inkluderar vår innovativa Medpak VI°C-förpackning för kunder inom hälso- och sjukvård. De kan dra nytta av vårt pålitliga transportnätverk och vår återanvändbara förpackning som det inte har rapporterats en enda temperaturavvikelse för sedan den introducerades.

Outsourca hanteringen av leveranskedjan

Öka effektiviteten i ditt företag och fokusera på era viktigaste leveranser genom att lämna över hanteringen av er leveranskedja till en pålitlig samarbetspartner. Vi på FedEx har ett stort utbud av leveranskedjelösningar för att hjälpa våra kunder anpassa sig till en stressigare period och optimera sina processer.

Obs! Vi anpassar en del av våra tjänster för att avspegla den snabbt föränderliga situationen världen över. Du hittar mer information i våra serviceuppdateringar.

Chaufför som levererar paket

3. Använd skräddarsydda lösningar

De restriktioner som har införts världen över har gjort det mer utmanande att skicka brådskande leveranser. De skräddarsydda lösningarna i våra specialtjänster kan hjälpa dig med följande:

Utnyttja en skräddarsydd tjänst

Skicka gods via optimerade rutter med korta transittider och exklusiva fordon som uppfyller dina exakta behov. Få flexibel upphämtning även utanför kontorstid samt support från ett dedikerat team.

Upplev fullständig trygghet

Skicka kritiska, värdefulla och ömtåliga leveranser med en dedikerad kurir som tryggt gör en personlig leverans till en namngiven mottagare, samtidigt som våra experter inom specialtjänster håller dig uppdaterad i realtid.

Uppfyll tidskritiska deadlines

Maximera produktiviteten genom att skicka kritiska produkter med den brådska som krävs. Få leverans samma dag (i Europa) eller nästa dag till de flesta destinationer världen över.*

* Tillgängligheten för de tjänster och transittider som beskrivs kan variera beroende på avsändningsort och destination. Regler och villkor gäller.

Obs! Vi anpassar en del av våra tjänster för att avspegla den snabbt föränderliga situationen världen över. Du hittar mer information i våra serviceuppdateringar.

Chaufför som levererar paket

4. Fortsätt ge stöd till dina kunder

Under den här svåra tiden är det viktigt att du försäkrar era kunder om att ni kan fortsätta uppfylla deras behov. 

Håll kunderna uppdaterade

Spåra förloppet för kundernas leveranser och dela regelbundet uppdateringar med dem så att de vet vad som händer. Vi på FedEx erbjuder flera olika spårningsverktyg (inklusive uppdateringar på rörlig fot och djupare insikter) samt insyn praktiskt taget i realtid.

Ge dem kontroll hela vägen

Se till att dina kunder vet att de kan lita på att ni tar hand om deras försändelse varje steg på vägen. Vi har dedikerade servicedeskar i fler än 50 länder som övervakar och kontrollerar försändelser, från att de skickas tills att de tas emot.

Dra nytta av expertisen hos en erfaren partner

Få hjälp av en logistikexpert. Vi på FedEx har flera årtiondens expertis av transport inom många olika branscher, inklusive över 30 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Vi har lokala kundservicespecialister som är utbildade inom transport av läkemedelsprodukter, medicinsk apparatur och kliniska prover.


Varningsikon

Tillfälliga exportrestriktioner

Världen över har myndigheter infört tillfälliga exportrestriktioner för visst gods, inklusive personlig skyddsutrustning (PPE). Men situationen ändras snabbt och därmed även de olika bestämmelserna. Du hittar mer information i våra serviceuppdateringar.


Flygplan

Vi gör skillnad under covid-19-krisen

När en kund behövde få andningsutrustning till åtta olika sjukhus i ett område i norra Italien som drabbats svårt av covid-19 kunde vårt snabba, tillförlitliga nätverk och vår specialiserade kapacitet göra det möjligt – samtidigt som vi prioriterade våra medarbetares säkerhet.

Vi tar oss an utmaningen

En krisinsats inleddes för att hämta 26 respiratorer i Nederländerna och leverera dem så snabbt som möjligt. Det var ingen lätt uppgift då dessa respiratorer behövde levereras till zoner där verksamheten och trafiken var begränsad.

Kampen mot klockan

Vårt team för specialtjänster ordnade dedikerad direkttransport från ett lager i Roosendaal till de åtta sjukhusen i norra Italien inom 24 timmar. De 26 respiratorerna skickades via marktransport fram till flygnavet i Liège där de sedan flögs till Bologna med högsta prioritet.

Bidra till behandling som räddar liv

Tidigt nästa dag lastades apparaterna av i Bologna och levererades direkt till de åtta sjukhusen.  Inom 24 timmar efter att de anlänt användes alla respiratorerna omedelbart för att rädda liv.

Läs mer om hur våra specialtjänster kan hjälpa dig att bibehålla kontrollen över dina mest värdefulla försändelser.

* Tillgängligheten för de tjänster och transittider som beskrivs kan variera beroende på avsändningsort och destination. Regler och villkor gäller – besök fedex.com samt tnt.com för en fullständig beskrivning av våra tjänster.

 

Obs! Vi anpassar en del av våra tjänster för att avspegla den snabbt föränderliga situationen världen över. Se detaljerna om den aktuella tillgängligheten av våra tjänster.

 

Obs! Den information som ges i det här dokumentet utgör inte juridisk eller finansiell rådgivning, och inte heller bokförings-, skatte- eller handelsrådgivning. Det är utformat för att ge allmän information som rör näringsliv och handel under covid-19-utbrottet. Innehållet, informationen och tjänsterna häri ersätter inte anskaffandet av råd från en expert, exempelvis en advokat, advokatfirma, revisor eller en finansiell rådgivare.