Service, regeluppdateringar och viktiga meddelanden

Servicenyheter

Servicenyheter

Missa inte de senaste regeluppdateringarna, servicestörningarna,
servicenyheterna och varningarna.

Coronavirus (COVID-19)

Vi har och kommer fortsätta att bedriva verksamhet till och från drabbade områden i den utsträckning de lokala förhållandena och begränsningarna gör det möjligt. Vänligen använd våra onlineverktyg för att kontrollera din försändelses status, få en prisuppgift eller göra nya bokningar.

Vi har dessutom lagt till extra flyg för att möta marknadens efterfrågan.

För att vi ska kunna fortsätta ge våra kunder bästa möjliga service under den här tiden inför vi en tillfällig tilläggsavgift på alla internationella paket- och fraktgodsförsändelser med FedEx Express och TNT från och med den 6 april och tills vidare.

Tilläggsavgiften gäller inte för inrikesförsändelser.     

Effekterna av covid-19 får lokala, statliga och nationella regeringar i Europa och runt om i världen att dagligen utfärda arbets- och resebegränsningar, vilket påverkar vår förmåga att uppfylla våra höga servicestandarder. Som ett resultat har vi fattat beslutet att avbryta vår återbetalningsgaranti för alla FedEx Express-tjänster, med omedelbar verkan och tills vidare. FedEx Express spelar en avgörande roll i den globala försörjningskedjan och knyter samman världen under denna kritiska tid, och vi kommer att fortsätta arbeta såsom regeringens restriktioner och förordningar tillåter. Vi förblir också fokuserade på att betjäna våra kunder och tillhandahålla nödmaterial till de områden som behöver det mest.

Servicenyheter för kunder

Kunder kan uppleva leveransförseningar. Se vår PDF om serviceuppdateringar för den senaste informationen.

För dig som skickar försändelser till Saudiarabien. Vänligen observera att du, från och med den 30 september, 2019, behöver ange ett korrekt postnummer och postnummerformat när du skickar en försändelse till Saudiarabien via ditt FedEx automatiserade transportverktyg.

Från och med 1 april kommer du inte längre att kunna skapa en fraktsedel via ditt FedEx automatiserade transportverktyg om du har inkorrekta postnummeruppgifter.

Detta bidrar till förbättrad service till våra kunder, att färre försändelser försvinner eller överges, samt hjälper oss att följa gällande lagar och bestämmelser.
 

Använder du adressboken?

Om du ofta använder adressboken eller någon annan resurs som innehåller mottagaradresser måste du uppdatera posterna för Saudiarabien och ange korrekt postnummer i korrekt format, innan den 29 september, 2019. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina mottagares adressuppgifter nu för att undvika problem när du ska skapa fraktsedlar.

Följande tabell visar korrekt postnummerformat för detta land.


Landskod

Region

Postnummerformat giltigt fr.o.m. 30 september, 2019
SA
Saudiarabien
Mellanöstern NNNNN (5 siffror)

För mer information
Vänligen kontakta din lokala kundtjänst.

För dig som skickar försändelser till Ecuador, Rumänien och/eller Slovakien. Vänligen observera att du, från och med den 1 april, 2019, behöver ange ett korrekt postnummer och postnummerformat när du skickar en försändelse till något av dessa tre länder via ditt FedEx automatiserade transportverktyg.

Från och med 1 april kommer du inte längre att kunna skapa en fraktsedel via ditt FedEx automatiserade transportverktyg om du har inkorrekta postnummeruppgifter.

Detta bidrar till förbättrad service till våra kunder, att färre försändelser försvinner eller överges, samt hjälper oss att följa gällande lagar och bestämmelser.
 

Använder du adressboken?

Om du ofta använder adressboken eller någon annan resurs som innehåller mottagaradresser måste du uppdatera posterna för dessa länder och ange korrekt postnummer i korrekt format, innan den 31 mars 2019. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina mottagares adressuppgifter nu för att undvika problem när du ska skapa fraktsedlar.

Följande tabell visar korrekt postnummerformat för de tre länderna. Obs! att Ecuadors postnummer har nytt format.


Landskod

Region

Postnummerformat giltigt fr.o.m. 1 april, 2019.
EC
Ecuador
LAC XXXXXX (6 siffror)*
RO
Rumänien
EU
XXXXXX (6 siffror)
SK
Slovakien
EU XXXXX (5 siffror)

*Obs!: Det gamla postnummerformatet innehöll endast 5 siffror.

För mer information
Vänligen kontakta din lokala kundtjänst.

IATA har rapporterat att litiumbatterier numera är den mest använda energikällan i många konsumtionsvaror, exempelvis mobiltelefoner, barnleksaker, bilar och elcyklar. Sådana försändelser klassas emellertid som farligt gods och kan utgöra en säkerhetsrisk om de inte förbereds i enlighet med gällande transportbestämmelser. Klicka här för mer information.

Minska riskerna och öka säkerheten

Hädanefter ska du, när du förbereder försändelser som innehåller litiumbatterier Section II (UN3481 och UN3091) med FedEx Ship ManagerTM på fedex.com, ange vilken typ/vilka typer av litiumbatterier som din försändelse innehåller.

Eftersom Section II-batterier inte är lika hårt reglerade som andra typer av litiumbatterier hjälper du oss att synliggöra dem i vårt nätverk och säkra ditt farliga gods säkerhet och integritet ända fram till dess slutdestination.

Enkelt att använda

 • I sidhuvudet längst upp på den här sidan väljer du Skicka och Skicka online – alla funktioner
 • Ange användarnamn och lösenord om du ännu inte loggat in.
 • Välj Skicka och Skapa en försändelse för att ange information om försändelsen.
 • Under Specialtjänster (tillval) väljer du ”Litiumbatterier” och den beskrivning som passar din försändelse:

  • Litiumjonbatterier förpackade med utrustning (UN3481 – Förpackningsinstruktioner 966)
  • Litiumjonbatterier i utrustning (UN3481 – Förpackningsinstruktioner 967)
  • Litiummetallbatterier förpackade med utrustning (UN3091 – Förpackningsinstruktioner 969)
  • Litiummetallbatterier i utrustning (UN3091 – Förpackningsinstruktioner 970)

För mer information

 • Läs mer om litiumbatterier i manualen IATA – Dangerous Goods Regulations som finns att köpa på iata.org. Manualen innehåller information om hur man förpackar litiumbatterier, märkning, klassificering och dokumentation.

Med omedelbar effekt och i enlighet med USA:s exekutiva order är service till och från Syrien inställd tills vidare.

Regeluppdateringar

Export av produkter som övervakas av Food and Drug Administration (FDA) till USA har alltid inneburit att transportföretag ska tillhandahålla den obligatoriska produktinformation som föreskrivs av FDA på försändelsedokumentationen.

Nyligen ökade FDA det antal uppgifter som krävs för att färdigställa försändelseposter. De nya uppgifterna är bl.a. FDA:s koder för produkt och avsedd användning. Företrädesvis anges de på den medföljande kommersiella fakturan eller på ett separat faktablad. Dessa är obligatoriska och innebär att det inte längre är tillåtet att ange UNKNOWN (UNK) i någon kategori.

De nya tilläggen gäller för alla varor som övervakas av FDA – medicinsk utrustning, läkemedel för människor och djur och biologiska produkter – men de största förändringen avser medicinsk utrustning. Om någon del av den medföljande försändelsedokumentationen är felaktig eller ofullständig godtas försändelser inte längre för import till USA.

För att undvika försändelseförseningar, uppmanar vi alla FedEx kunder som exporterar produkter som övervakas av FDA att se till att deras försändelsedokumentation är korrekt, fullständig och till fullo uppfyller FDA:s krav.

Om du vill få mer information om hur du kontrollerar att din försändelsedokumentation uppfyller de nya kraven klickar du här. Du kan även följa riktlinjerna som tillhandahålls på FDA:s webbplats.

Handelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada trädde provisoriskt i kraft den 21 september 2017. Det avvecklar ca 98 % av alla importtariffer 1 mellan de två regionerna och skapar stora affärsmöjligheter genom att göra det enklare att importera och exportera varor och tjänster.

Viktiga fördelar för din verksamhet

 • Atalet gör det billigare för EU-företag att bedriva handel i Kanada (och givetvis för kanadensiska företag att bedriva handel här) genom att avveckla de tariffer som företagen betalar i tullen.
 • Det kan även leda till nya handelspartners och investeringsmöjligheter, samt göra det enklare att få tillgång till material, komponenter och mycket mer.

Krav

För att dra fördel av tulltariffen på 0 % måste produkterna som importeras till Kanada ha sitt ursprung i EU (de produkter som importeras till EU måste på samma sätt ha sitt ursprung i Kanada). Det är viktigt att notera att ursprungsintyg inte utfärdas av tullmyndigheterna och EUR1-formuläret kan inte längre användas som ursprungsbevis. Ursprungsbeviset baseras nu på en deklaration och inte på ett formellt intyg.

Som exportör måste du skriva en ursprungsförsäkran på den kommersiella fakturan – eller på ett annat kommersiellt dokument – tillsammans med en fullständig beskrivning av dina produkter. Produkterna med ursprung inom EU får då tullfrihet genom CETA, med ursprungsdeklarationen som grund.

Observera att du, för försändelser som uppgår till ett värde på över 6 000 euro, måste ange ditt nummer för systemet med registrerade exportörer (även känt som REX-nummer) med din egen ursprungsförsäkran. Om du inte har ett REX-nummer måste du registrera dig i REX-systemet innan du fortsätter.

Om du vill se ett exempel på en försäkran eller läsa mer om REX-registrering kan du besöka våra sida om CETA.

Så här kan FedEx hjälpa till

På FedEx kan vi hjälpa ditt företag att nå sin potential på global nivå. När det gäller export till Kanada erbjuder vi service med tullklarerade försändelser från dörr-till-dörr från EU till Kanada på bara 1-3 arbetsdagar2.

Kontakta FedEx om du funderar på att göra affärer med Kanada.

1 Vissa jordbruksprodukter förblir begränsade, och tullar på andra produkter kommer att avvecklas under de närmaste åren.

2 Transittider och leveransservice kan variera beroende på destination och ursprung. Kontakta kundtjänst på 0200 252 252 för att validera servicetillgänglighet beroende på ditt postnummer.

FedEx Express gör följande ändringar i våra fraktregler beträffande farligt gods. Det här oberoende initiativet är en förberedelse inför förmodade regelförändringar till följd av en växande oro över säker hantering av bulkförsändelser eller fristående försändelser av litiumbatterier.

Fr.o.m den 1 januari 2017 kan FedEx Express-kunder som skickar bulkförsändelser av litiumbatterier (U3090 och UN 3480) bara göra det genom att behandla alla sådana försändelser som helt föreskriftsreglerat farligt gods.

Detta initiativ hjälper oss även att göra olika typer av litiumbatterier synliga i hela vårt nätverk och säkrar det farliga godsets integritet fram till dess slutdestinationer.

Hur ändrar detta initiativ bulkförsändelser av litiumbatterier?

Fr.o.m. den 1 januari 2017 måste kunder som skickar UN3090- och UN3480-försändelser göra följande:

 • Lägga till avsändardeklaration för farligt gods som endast kan fyllas i av personal som utbildats med avseende på farligt gods.
 • Ange UN-numret på litiumbatteriets märke  (IATA-bilden 7.1.C), vilket du kan använda fr.o.m. den 1 januari 2017. Om du vill använda din företiketterade förpackning eller etiketter som du har på lager med litiumbatteriets etikett (IATA-bild 7.4.H) kan du emellertid fortsätta att göra det fram till den 31 december 2018 då litiumbatteriets märke blir obligatorisk. 

Obs! Om du använder litiumbatteriets etikett begär FedEx att du lägger till UN-numret på förpackningen bredvid etiketten [FX-05]. Detta kommer att bli ett obligatoriskt krav från FedEx den 1 juli 2017.

 Märke 
för litiumbatterier (giltig fr.o.m. den 1 januari 2017)

Märke för litiumbatterier

 Etikett 
för litiumbatterier (giltig t.o.m. den 31 december 2018)

Märke för litiumbatterier

*Plats för UN-nummer.

** Plats för telefonnummer för ytterligare information.

Även om den nya regeln inte gäller enskilda litiumbatterier som förpackats med eller finns inuti utrustningen (UN3091 och UN3481 enligt definitionen i Section II), måste du följa de anvisningar som anges ovan beträffande placering av litiumbatteriets märke eller etikett.

 • Sätt fast en Klass 9-etikett för litiumbatterier och en Endast fraktflyg-etikett på varje försändelse.
 
Litiumbatteri
Fraktflyg
 • Granska hela litiumbatteriförsändelsens emballage och försäkra dig om att det uppfyller IATA:s förpackningsinstruktioner UN3480 – PI965 och UN3090 – PI968.

Observera att det kan tillkomma en tilläggsavgift för farligt gods vid försändelser som innehåller sådana litiumbatterier.

Var hittar jag mer information?

 • Read about the new FedEx Express Lithium Battery Policy Change in the IATA Dangerous Goods Regulations Manual available for purchase at www.iata.org. This also carries information on lithium battery packing, marking, labelling & documentation.

With effect from 1st May 2016 the Union Customs Code (UCC) becomes the applicable customs law within all twenty-eight member states of the European Union (EU).

Its introduction will have a very significant impact on the way in which goods are imported, exported, cleared and forwarded. It is therefore very important that you make sure you are fully aware of all the new provisions of the UCC.

Here’s a brief summary we’ve prepared to help you get to grips with the key changes to customs regulations and procedures as they now affect you:

 • the customs authorities in each member state are required to re-assess all existing customs related authorisations between 1st May 2016 and 1st May 2019 at the latest;
 • Inward Processing Relief (IPR) and Processing under Customs Control (PCC) licenses will be merged into one scheme, the IPR Suspension;
 • a new definition of exporter is now provided. NB all exporters must either be officially established and registered within the EU or else be represented by an officially appointed fiscal representative;
 • each individual customs authority is now obliged to collect all duty amounts, including those for goods valued at less than 10 EUR (a practice currently not yet the case in all EU countries);
 • a Safety and Security Entry Summary Declaration (ENS) is scheduled to be introduced in 2020 for all values of goods with the exception of items of correspondence;
 • a 6-digit harmonised code for every commodity will also be required to be entered on each ENS in 2020.

What do you need to do differently?

 • a Binding Tariff Information (BTI) reference number must be quoted on all customs declarations required for eligible products. Note that the BTI period of validity is reduced to three years;
 • when determining the customs base for the calculation of duty and taxes on any relevant product, the value of the last sale before entering the EU must be taken;
 • when applicable, royalties and license fees must be included in the customs value;
 • the Value Declaration (DV1) requirement will be automated and will only be required for values above 20,000 EUR.

It should be noted that several of the above requirements are dependent on changes to national customs systems and procedures. We therefore strongly advise you to regularly check individual country’s customs websites for exact implementation dates and related documentation requirements.*

In the meantime you can be sure that FedEx will provide updates and make the introduction of all these new requirements as straightforward and simple as possible for you.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

Q: What will change as of 1st of May 2016 in the way FedEx is doing customs clearance on our behalf?

A: There will be no difference in the way we perform customs clearance. There might however be changes on a later date.

Q: Do we have to provide you with new or specific information upfront?

A: The Binding Tariff Information (BTI) reference number now becomes mandatory. You will have to provide FedEx with your BTI reference number in order to guarantee you are granted to use the approved tariff code for that customs declaration.

Q: How long is the Binding Tariff Information (BTI) reference number valid for?

A: A BTI is only valid for 3 years. You have to keep track of this date and ensure you file a new request on time to ensure continuation of the BTI process.

Q: How is the customs base determined for calculating the duty and taxes?

A: It is the value of the last sale before entering the EU that must be taken into account.

Q: How does the new way of calculating the duty and taxes impact indirect selling or chain selling activities?

A: If your shipment travels outside the EU before being shipped to its final destination in the EU, the valuation of its goods is changing.

For example, if a Chinese company sells goods to a company in Dubai that immediately sells them to an EU consignee, it’s the consignee’s order that triggers the moving of the goods out of China. The value of the goods to use on the EU customs entry declaration is the price agreed between the Dubai seller and EU buyer. For customs clearance purposes the commercial invoice of the Dubai seller and EU buyer is needed.

Q: What about royalties and license fees?

A: If your buyer pays you royalties or license fees, you should either list them separately on the invoice with their price or make it clear that they are included in the overall price.

Q: What is happening with duty amounts below 10 EUR?

A: Customs authorities now have the obligation to collect all duty amounts regardless of value meaning you could see your overall duty/tax invoice amount increasing if you have such shipments.

Q: Are there any changes to the information I should put on the invoice?

A: You still have to include a detailed description of the goods. By 2020, in addition to that, a 6 digits harmonized code per product category should be given as this will be required on the safety and security entry summary declaration (ENS). The code is common in all the countries member of the World Customs Organization (WCO).

Q: Are shipments with a value below 22 EUR impacted by the UCC?

A: You could occasionally experience a customs delay on those shipments as Customs authorities might also stop shipments within this category to perform additional checks for safety and security purposes. However, there is no immediate impact expected.

Q: What else should I know as an exporter?

A: The definition of an exporter now changes. The exporter needs to be established in the EU or to have appointed a fiscal representative in the EU. If you are a customer involved in triangle exports, you are impacted and need to check if your setup is in line with the new legal requirements. FedEx advises you to contact your accountant or legal consultant for help if you are unsure about your legal setup in the EU.

Q: Is a DV1 (value declaration) still required?

A: The DV1 will be automated and only necessary for values above 20,000 EUR. This is however not yet a fact as of May 1, 2016 and is depending upon systems changes in the individual Member States of the EU.

Q: Is the de minimis (goods value under which no duty is due) changing?

A: No, it remains at 150 EUR for duty.

Q: Any influence on Authorised Economic Operators (AEO)?

A: If you aren’t AEO certified yet, a new criteria is added to obtain the customs simplifications certification. You have to prove the professional qualifications of your customs clearance staff either by demonstrating they have 3 years’ work experience, showing training records or proving you are holder of an official degree.

Q: Will anything change to my Inward Processing Relief (IPR) or PCC (Processing under Customs Control) license?

A: Yes. IPR and PCC will merge into one scheme. The IPR drawback scheme will be abolished and compensatory interest will no longer be due, leaving IPR suspension as the only scheme possible.

Viktiga meddelanden

Unauthorized use of FedEx® Business Names, Service Marks and Logos

FedEx has been alerted to the unauthorized use of its business names, service marks and logos by persons or companies fraudulently representing themselves as FedEx or as representatives of FedEx.

Millions of fraudulent e-mails and sms messages are deployed daily. They claim to come from a wide variety of sources, and some claim to be from FedEx or representing FedEx. Fraudulent e-mail and sms messages, often referred to as "phishing" or brand "spoofing," are becoming increasingly common. These types of messages often use corporate logos, colors and legal disclaimers to make it appear as though they are real. They are sent in an attempt to trick people into sending money and providing personal information such as usernames, passwords and/or credit card details, and for the purpose of committing theft, identity theft and/or other crimes.

Recognizing Phishing Scam E-mails and sms messages

Recognizing phishing scam e-mails and sms messages is key to protecting yourself against such theft and other crimes. Indicators that an e-mail or sms message might be fraudulent include:

 • Unexpected requests for money in return for delivery of a package or other item, personal and/or financial information, such as your Social Security number, bank account number, or other identification.
 • Links to misspelled or slightly altered Web-site addresses. For example, variations on the correct Web-site address fedex.com, such as fedx.com or fed-ex.com.
 • Alarming messages and requests for immediate action, such as "Your account will be suspended within 24 hours if you don't respond" or claims that you've won the lottery or a prize.
 • Spelling and grammatical errors and excessive use of exclamation points (!).

FedEx does not request, via unsolicited mail, e-mail or sms messages, payment or personal information in return for goods in transit or in FedEx custody. If you have received a fraudulent e-mail or sms message that claims to be from FedEx, you can report it by forwarding it to abuse@fedex.com.

If you have any questions or concerns about services provided by FedEx, please review our services at FedEx Services or contact FedEx Customer Service.

The Internet is an important channel connecting FedEx to its customers. While there is no foolproof method to prevent the unauthorized use of the FedEx name, we continuously watch for such activity in order to help safeguard our customers' interests.

Thank you for helping us identify and take action against e-mail & sms fraud.


NOTE: FedEx is not responsible for any charges or costs incurred as a result of fraudulent activity that abuses the FedEx name, service marks and logos.

FedEx does not require money transfers through third-party escrow services or online payment services prior to shipment delivery.

The use of the FedEx logo and name on these websites is unauthorized and our legal department will address this matter with the relevant authorities.

FedEx is committed to protecting the security and integrity of our network.

While there is no foolproof method to prevent the respected FedEx name from being used in spam emails or potential scams, we are constantly monitoring for such activity and work cooperatively with law enforcement agencies around the world.

We urge customers to be suspicious of any request not coming directly from a FedEx employee or domain name, especially if it contains an attachment which the customer is asked to open.

Customers should not hesitate to contact us if they have questions regarding the legitimacy of an email soliciting payment in advance or requests to provide additional or personal information.