Service, regeluppdateringar och viktiga meddelanden

Servicenyheter

Servicenyheter

Missa inte de senaste regeluppdateringarna, servicestörningarna,
servicenyheterna och varningarna.

Coronavirus (COVID-19)

Vi har och kommer fortsätta att bedriva verksamhet till och från drabbade områden i den utsträckning de lokala förhållandena och begränsningarna gör det möjligt. Vänligen använd våra onlineverktyg för att kontrollera din försändelses status, få en prisuppgift eller göra nya bokningar.

Vi har dessutom lagt till extra flyg för att möta marknadens efterfrågan.

För att vi ska kunna fortsätta ge våra kunder bästa möjliga service under den här tiden inför vi en tillfällig tilläggsavgift på alla internationella paket- och fraktgodsförsändelser med FedEx Express och TNT från och med den 6 april och tills vidare.

Tilläggsavgiften gäller inte för inrikesförsändelser.     

Effekterna av covid-19 får lokala, statliga och nationella regeringar i Europa och runt om i världen att dagligen utfärda arbets- och resebegränsningar, vilket påverkar vår förmåga att uppfylla våra höga servicestandarder. Som ett resultat har vi fattat beslutet att avbryta vår återbetalningsgaranti för alla FedEx Express-tjänster, med omedelbar verkan och tills vidare. FedEx Express spelar en avgörande roll i den globala försörjningskedjan och knyter samman världen under denna kritiska tid, och vi kommer att fortsätta arbeta såsom regeringens restriktioner och förordningar tillåter. Vi förblir också fokuserade på att betjäna våra kunder och tillhandahålla nödmaterial till de områden som behöver det mest.

Servicenyheter för kunder

Kunder kan uppleva leveransförseningar. Se vår PDF om serviceuppdateringar för den senaste informationen.

För dig som skickar försändelser till Saudiarabien. Vänligen observera att du, från och med den 30 september, 2019, behöver ange ett korrekt postnummer och postnummerformat när du skickar en försändelse till Saudiarabien via ditt FedEx automatiserade transportverktyg.

Från och med 1 april kommer du inte längre att kunna skapa en fraktsedel via ditt FedEx automatiserade transportverktyg om du har inkorrekta postnummeruppgifter.

Detta bidrar till förbättrad service till våra kunder, att färre försändelser försvinner eller överges, samt hjälper oss att följa gällande lagar och bestämmelser.
 

Använder du adressboken?

Om du ofta använder adressboken eller någon annan resurs som innehåller mottagaradresser måste du uppdatera posterna för Saudiarabien och ange korrekt postnummer i korrekt format, innan den 29 september, 2019. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina mottagares adressuppgifter nu för att undvika problem när du ska skapa fraktsedlar.

Följande tabell visar korrekt postnummerformat för detta land.


Landskod

Region

Postnummerformat giltigt fr.o.m. 30 september, 2019
SA
Saudiarabien
Mellanöstern NNNNN (5 siffror)

För mer information
Vänligen kontakta din lokala kundtjänst.

För dig som skickar försändelser till Ecuador, Rumänien och/eller Slovakien. Vänligen observera att du, från och med den 1 april, 2019, behöver ange ett korrekt postnummer och postnummerformat när du skickar en försändelse till något av dessa tre länder via ditt FedEx automatiserade transportverktyg.

Från och med 1 april kommer du inte längre att kunna skapa en fraktsedel via ditt FedEx automatiserade transportverktyg om du har inkorrekta postnummeruppgifter.

Detta bidrar till förbättrad service till våra kunder, att färre försändelser försvinner eller överges, samt hjälper oss att följa gällande lagar och bestämmelser.
 

Använder du adressboken?

Om du ofta använder adressboken eller någon annan resurs som innehåller mottagaradresser måste du uppdatera posterna för dessa länder och ange korrekt postnummer i korrekt format, innan den 31 mars 2019. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina mottagares adressuppgifter nu för att undvika problem när du ska skapa fraktsedlar.

Följande tabell visar korrekt postnummerformat för de tre länderna. Obs! att Ecuadors postnummer har nytt format.


Landskod

Region

Postnummerformat giltigt fr.o.m. 1 april, 2019.
EC
Ecuador
LAC XXXXXX (6 siffror)*
RO
Rumänien
EU
XXXXXX (6 siffror)
SK
Slovakien
EU XXXXX (5 siffror)

*Obs!: Det gamla postnummerformatet innehöll endast 5 siffror.

För mer information
Vänligen kontakta din lokala kundtjänst.

IATA har rapporterat att litiumbatterier numera är den mest använda energikällan i många konsumtionsvaror, exempelvis mobiltelefoner, barnleksaker, bilar och elcyklar. Sådana försändelser klassas emellertid som farligt gods och kan utgöra en säkerhetsrisk om de inte förbereds i enlighet med gällande transportbestämmelser. Klicka här för mer information.

Minska riskerna och öka säkerheten

Hädanefter ska du, när du förbereder försändelser som innehåller litiumbatterier Section II (UN3481 och UN3091) med FedEx Ship ManagerTM på fedex.com, ange vilken typ/vilka typer av litiumbatterier som din försändelse innehåller.

Eftersom Section II-batterier inte är lika hårt reglerade som andra typer av litiumbatterier hjälper du oss att synliggöra dem i vårt nätverk och säkra ditt farliga gods säkerhet och integritet ända fram till dess slutdestination.

Enkelt att använda

 • I sidhuvudet längst upp på den här sidan väljer du Skicka och Skicka online – alla funktioner
 • Ange användarnamn och lösenord om du ännu inte loggat in.
 • Välj Skicka och Skapa en försändelse för att ange information om försändelsen.
 • Under Specialtjänster (tillval) väljer du ”Litiumbatterier” och den beskrivning som passar din försändelse:

  • Litiumjonbatterier förpackade med utrustning (UN3481 – Förpackningsinstruktioner 966)
  • Litiumjonbatterier i utrustning (UN3481 – Förpackningsinstruktioner 967)
  • Litiummetallbatterier förpackade med utrustning (UN3091 – Förpackningsinstruktioner 969)
  • Litiummetallbatterier i utrustning (UN3091 – Förpackningsinstruktioner 970)

För mer information

 • Läs mer om litiumbatterier i manualen IATA – Dangerous Goods Regulations som finns att köpa på iata.org. Manualen innehåller information om hur man förpackar litiumbatterier, märkning, klassificering och dokumentation.

Med omedelbar effekt och i enlighet med USA:s exekutiva order är service till och från Syrien inställd tills vidare.

Regeluppdateringar

Export av produkter som övervakas av Food and Drug Administration (FDA) till USA har alltid inneburit att transportföretag ska tillhandahålla den obligatoriska produktinformation som föreskrivs av FDA på försändelsedokumentationen.

Nyligen ökade FDA det antal uppgifter som krävs för att färdigställa försändelseposter. De nya uppgifterna är bl.a. FDA:s koder för produkt och avsedd användning. Företrädesvis anges de på den medföljande kommersiella fakturan eller på ett separat faktablad. Dessa är obligatoriska och innebär att det inte längre är tillåtet att ange UNKNOWN (UNK) i någon kategori.

De nya tilläggen gäller för alla varor som övervakas av FDA – medicinsk utrustning, läkemedel för människor och djur och biologiska produkter – men de största förändringen avser medicinsk utrustning. Om någon del av den medföljande försändelsedokumentationen är felaktig eller ofullständig godtas försändelser inte längre för import till USA.

För att undvika försändelseförseningar, uppmanar vi alla FedEx kunder som exporterar produkter som övervakas av FDA att se till att deras försändelsedokumentation är korrekt, fullständig och till fullo uppfyller FDA:s krav.

Om du vill få mer information om hur du kontrollerar att din försändelsedokumentation uppfyller de nya kraven klickar du här. Du kan även följa riktlinjerna som tillhandahålls på FDA:s webbplats.

Handelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada trädde provisoriskt i kraft den 21 september 2017. Det avvecklar ca 98 % av alla importtariffer 1 mellan de två regionerna och skapar stora affärsmöjligheter genom att göra det enklare att importera och exportera varor och tjänster.

Viktiga fördelar för din verksamhet

 • Atalet gör det billigare för EU-företag att bedriva handel i Kanada (och givetvis för kanadensiska företag att bedriva handel här) genom att avveckla de tariffer som företagen betalar i tullen.
 • Det kan även leda till nya handelspartners och investeringsmöjligheter, samt göra det enklare att få tillgång till material, komponenter och mycket mer.

Krav

För att dra fördel av tulltariffen på 0 % måste produkterna som importeras till Kanada ha sitt ursprung i EU (de produkter som importeras till EU måste på samma sätt ha sitt ursprung i Kanada). Det är viktigt att notera att ursprungsintyg inte utfärdas av tullmyndigheterna och EUR1-formuläret kan inte längre användas som ursprungsbevis. Ursprungsbeviset baseras nu på en deklaration och inte på ett formellt intyg.

Som exportör måste du skriva en ursprungsförsäkran på den kommersiella fakturan – eller på ett annat kommersiellt dokument – tillsammans med en fullständig beskrivning av dina produkter. Produkterna med ursprung inom EU får då tullfrihet genom CETA, med ursprungsdeklarationen som grund.

Observera att du, för försändelser som uppgår till ett värde på över 6 000 euro, måste ange ditt nummer för systemet med registrerade exportörer (även känt som REX-nummer) med din egen ursprungsförsäkran. Om du inte har ett REX-nummer måste du registrera dig i REX-systemet innan du fortsätter.

Om du vill se ett exempel på en försäkran eller läsa mer om REX-registrering kan du besöka våra sida om CETA.

Så här kan FedEx hjälpa till

På FedEx kan vi hjälpa ditt företag att nå sin potential på global nivå. När det gäller export till Kanada erbjuder vi service med tullklarerade försändelser från dörr-till-dörr från EU till Kanada på bara 1-3 arbetsdagar2.

Kontakta FedEx om du funderar på att göra affärer med Kanada.

1 Vissa jordbruksprodukter förblir begränsade, och tullar på andra produkter kommer att avvecklas under de närmaste åren.

2 Transittider och leveransservice kan variera beroende på destination och ursprung. Kontakta kundtjänst på 0200 252 252 för att validera servicetillgänglighet beroende på ditt postnummer.

FedEx Express gör följande ändringar i våra fraktregler beträffande farligt gods. Det här oberoende initiativet är en förberedelse inför förmodade regelförändringar till följd av en växande oro över säker hantering av bulkförsändelser eller fristående försändelser av litiumbatterier.

Fr.o.m den 1 januari 2017 kan FedEx Express-kunder som skickar bulkförsändelser av litiumbatterier (U3090 och UN 3480) bara göra det genom att behandla alla sådana försändelser som helt föreskriftsreglerat farligt gods.

Detta initiativ hjälper oss även att göra olika typer av litiumbatterier synliga i hela vårt nätverk och säkrar det farliga godsets integritet fram till dess slutdestinationer.

Hur ändrar detta initiativ bulkförsändelser av litiumbatterier?

Fr.o.m. den 1 januari 2017 måste kunder som skickar UN3090- och UN3480-försändelser göra följande:

 • Lägga till avsändardeklaration för farligt gods som endast kan fyllas i av personal som utbildats med avseende på farligt gods.
 • Ange UN-numret på litiumbatteriets märke  (IATA-bilden 7.1.C), vilket du kan använda fr.o.m. den 1 januari 2017. Om du vill använda din företiketterade förpackning eller etiketter som du har på lager med litiumbatteriets etikett (IATA-bild 7.4.H) kan du emellertid fortsätta att göra det fram till den 31 december 2018 då litiumbatteriets märke blir obligatorisk. 

Obs! Om du använder litiumbatteriets etikett begär FedEx att du lägger till UN-numret på förpackningen bredvid etiketten [FX-05]. Detta kommer att bli ett obligatoriskt krav från FedEx den 1 juli 2017.

 Märke 
för litiumbatterier (giltig fr.o.m. den 1 januari 2017)

Märke för litiumbatterier

 Etikett 
för litiumbatterier (giltig t.o.m. den 31 december 2018)

Märke för litiumbatterier

*Plats för UN-nummer.

** Plats för telefonnummer för ytterligare information.

Även om den nya regeln inte gäller enskilda litiumbatterier som förpackats med eller finns inuti utrustningen (UN3091 och UN3481 enligt definitionen i Section II), måste du följa de anvisningar som anges ovan beträffande placering av litiumbatteriets märke eller etikett.

 • Sätt fast en Klass 9-etikett för litiumbatterier och en Endast fraktflyg-etikett på varje försändelse.
 
Litiumbatteri
Fraktflyg
 • Granska hela litiumbatteriförsändelsens emballage och försäkra dig om att det uppfyller IATA:s förpackningsinstruktioner UN3480 – PI965 och UN3090 – PI968.

Observera att det kan tillkomma en tilläggsavgift för farligt gods vid försändelser som innehåller sådana litiumbatterier.

Var hittar jag mer information?

 • Läs mer om FedEx policyförändring gällande litiumbatterier i manualen IATA Dangerous Goods Regulations som finns att köpa på www.iata.org. Den innehåller även information om hur man förpackar litiumbatterier, märkning, klassificering och dokumentation.

Fr.o.m. den 1 maj 2016 blir unionens tullkodex UCC (Union Customs Code) den tillämpliga tullagen inom EU:s alla tjugoåtta medlemsländer.

Dess införande kommer att ha en betydande inverkan på hur varor importeras, exporteras, klareras och vidarebefordras. Det är därför mycket viktigt att du försäkrar dig om att du känner till alla nya bestämmelser i UCC.

Vi har tagit fram en kort sammanfattning för att hjälpa dig att förstå de viktigaste förändringarna av de tullföreskrifter och -förfaranden som påverkar dig:

 • Tullmyndigheterna i varje medlemsstat är skyldiga att ompröva alla befintliga tullrelaterade tillstånd mellan den 1 maj 2016 och senast den 1 maj 2019.
 • IPR-licenser (Inward Processing Relief) och PCC-licenser (Processing under Customs Control) kommer att slås samman till ett enda system, IPR Suspension.
 • En ny definition av exportör har tagits fram. Observera att alla exportörer måste vara officiellt etablerade och registrerade inom EU, eller representeras av ett officiellt utsett skatteombud.
 • Numera har varje individuell tullmyndighet skyldighet att debitera alla tullbelopp, inklusive de för varor värda mindre än 10 euro (för närvarande är detta inte fallet i alla EU-länder).
 • En summarisk införseldeklaration (Entry Summary Declaration – ENS) beträffande säkerhet planeras att införas under 2020 för alla varuvärden, med undantag för brevförsändelser.
 • Dessutom måste man även ange en 6-siffrig harmoniserad kod för varje vara på varje ENS år 2020.

Vad behöver du göra annorlunda?

 • Ett bindande klassificeringsbesked (Binding Tariff Information – BTI) ska anges på alla tulldeklarationer som krävs för tillämpliga produkter. Observera att giltighetstiden för BTI minskas till tre år.
 • Vid bestämning av förtullningsvärdet för beräkning av tullavgifter och skatter för tillämpliga produkter, måste hänsyn tas till värdet av den sista försäljningen innan EU-införseln.
 • Royalties och licensavgifter måste inkluderas i tullvärdet i tillämpliga fall.
 • Deklarationen av tullvärdet (DV1) som krävs kommer att automatiseras och endast krävas vid varuvärden över 20 000 euro.

Observera att flera av de ovanstående kraven beror på förändringar av nationella tullsystem och -förfaranden. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker det specifika landets tullmyndighets webbplats för exakta datum och relaterade dokumentationskrav.*

Under tiden kan du lita på att FedEx ger dig uppdateringar och presenterar alla de nya kraven på ett så enkelt och lättförståeligt sätt som möjligt.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

F: Kommer det att ske några förändringar fr.o.m. den 1 maj 2016 av hur FedEx utför tullklarering åt oss?

S: Vi kommer att utföra tullklarering på samma sätt som tidigare. Det kan emellertid ske förändringar senare.

F: Måste vi förse er med ny eller särskild information i förväg?

S: Det bindande klassificeringsbeskedet (BTI) blir nu obligatoriskt. Ni kommer att behöva ge FedEx ert BTI-referensnummer för att säkerställa att ni får använda den godkända tariffkoden vid tulldeklarationen.

F: Hur länge är BTI-referensnumret giltigt?

S: Ett BTI-referensnummer är endast giltigt i tre år. Ni måste ha detta datum i åtanke och se till att ni lämnar in en ny ansökan i tid för att undvika avbrott i BTI-processen.

F: Hur bestäms värdet för beräkning av tullavgifter och skatter?

S: Det är värdet av den sista försäljningen innan varorna kom in i EU som måste tas i beaktande.

F: Hur påverkar den nya metoden för beräkning av tullavgifter och skatter indirekt försäljning eller kedjeförsäljning?

S: Värderingen av varan ändras om din försändelse skickas utanför EU innan den skickas till slutmålet inom EU.

Om exempelvis ett kinesiskt företag säljer varor till ett företag i Dubai som sedan omedelbart säljer dem vidare till en EU-mottagare, är det mottagarens order som utlöser varornas transport från Kina. Varuvärdet som ska användas på tulldeklarationen vid inträdet i EU är det överenskomna priset mellan säljaren i Dubai och köparen i EU. Det är den kommersiella fakturan från säljaren i Dubai till köparen i EU som behövs vid tullklareringen.

F: Hur blir det med royalties och licensavgifter?

S: Om din köpare betalar royalties eller licensavgifter till dig, ska du antingen lista dem separat på fakturan med prisuppgifter eller förtydliga att de ingår i den totala summan.

F: Vad händer med tullbelopp på under 10 euro?

S: Tullmyndigheterna har numera skyldighet att debitera alla tullbelopp oavsett värde, vilket innebär att din totalsumma för tull/skatt ökar om du har sådana försändelser.

F: Finns det några förändringar vad gäller den information jag ska ange på fakturan?

S: Du måste fortfarande inkludera en detaljerad beskrivning av varorna. Fr.o.m. 2020 måste du dessutom ange en 6-siffrig harmoniseringskod per produktkategori eftersom koden kommer att krävas på den summariska införseldeklarationen (ENS) beträffande säkerhet. Koden är gemensam för alla länder som är medlemmar i Världstullorganisationen (World Customs Organization – WCO).

F: Påverkas försändelser med ett värde på under 22 euro av UCC?

S: Du kommer ibland att uppleva en fördröjning av dessa försändelser, eftersom tullmyndigheterna kan stoppa försändelser i denna kategori för att utföra ytterligare säkerhetskontroller. Men ingen omedelbar effekt förväntas.

F: Vad mer bör jag veta som exportör?

S: Definitionen av exportör ändras nu. Exportören måste vara etablerad i EU eller ha utsett ett skatteombud i EU. Kunder som är involverade i triangelexport påverkas och måste kontrollera om arrangemangen överensstämmer med de nya rättsliga kraven. FedEx råder dig att kontakta din revisor eller juridiska konsult om du är osäker på ditt juridiska arrangemang i EU.

F: Krävs en deklaration av tullvärde (DV1) fortfarande?

S: DV1 kommer automatiseras och krävs endast vid varuvärden på över 20 000 euro. Men detta är ännu inte ett faktum den 1 maj 2016 och beror på systemförändringar hos de enskilda EU-medlemsländerna.

F: Ändras miniminivån (tullavgiftsfritt varuvärde)?

S: Nej, den är fortfarande 150 euro för tull.

F: Påverkas de godkända ekonomiska aktörerna (Authorised Economic Operators – AEO) på något sätt?

S: Om du inte är AEO-certifierad ännu läggs ett nytt kriterium till för att du ska få tullförenklingscertifiering. Du måste bevisa din förtullningspersonals yrkeskvalifikationer, genom att visa att de har tre års yrkeserfarenhet, utbildningsbevis eller en officiell examen.

F: Ändras något gällande våra IPR- (Inward Processing Relief) eller PCC-licenser (Processing under Customs Control)?

S: Ja. IPR och PCC kommer att slås samman till ett enda system. Restitutionssystemet IPR kommer att avskaffas och kompensationsränta kommer inte längre att debiteras, vilket innebär att IPR Suspension kvarstår som enda möjliga system.

Viktiga meddelanden

Vi har uppdaterat transportvillkoren för FedEx Express i Europa. Dessa träder i kraft den 1 juni 2021. Gå till allmänna transportvillkor. Användning av FedEx Express-tjänsterna från och med den 1 juni innebär ett godkännande av de uppdaterade villkoren, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits.

Otillåten användning av FedEx® företagsnamn, servicemärken och logotyper

FedEx har uppmärksammats på att dess företagsnamn, servicemärken och logotyper har använts utan tillåtelse av personer eller företag som utger sig för att vara FedEx eller representera FedEx.

Miljontals bedrägliga e-postmeddelanden och sms skickas ut varje dag. Avsändarna utger sig för att representera en lång rad källor, och en del säger sig för att representera FedEx. Bedrägliga e-postmeddelanden och SMS, ofta kallat "nätfiske" eller "brand spoofing," blir allt vanligare. I den här typer av meddelanden används ofta företags logotyper, färger och juridiska ansvarsfriskrivningar för att det ska se ut som om de är verkliga. De skickas ut i ett försök att få människor att skicka pengar och lämna ut personuppgifter som t.ex. användarnamn, lösenord och/eller kreditkortsuppgifter, och i syfte att begå stöld, identitetsstöld och/eller andra brott.

Så här känner du igen nätfiske i e-postmeddelanden och SMS

Det är viktigt att lära sig att känna igen nätfiske i e-postmeddelanden och SMS för att kunna skydda sig mot stöld och andra brott. Tecken på att ett e-postmeddelande eller SMS har skickats i bedrägligt syfte är bland annat:

 • Oväntade förfrågningar om pengar i utbyte mot en paketleverans eller annat föremål, personlig och/eller finansiell information, som t.ex. ditt personnummer, bankkontonummer eller annan identifierande information.
 • Länkar till felstavade eller något ändrade webbplatsadresser. Till exempel varianter av den riktiga webbplatsadressen fedex.com, som fedx.com eller fed-ex.com.
 • Alarmerande meddelanden och uppmaningar om omedelbara åtgärder, som t.ex. "Ditt konto kommer att spärras inom 24 timmar om du inte svarar" eller påståenden om att du vunnit på lotteri eller fått ett pris.
 • Stav- och grammatikfel och överdriven användning av utropstecken (!).

FedEx begär aldrig betalning eller personuppgifter i utbyte mot gods som är på väg eller befinner sig i FedEx förvar via oönskad post, e-post eller SMS. Om du har tagit emot bedräglig e-post eller SMS som sägs komma från FedEx kan du rapportera detta genom att vidarebefordra meddelandena till abuse@fedex.com.

Om du har frågor eller funderingar beträffande tjänster som tillhandahålls av FedEx ber vi dig titta närmare på våra tjänster på FedEx tjänster eller kontakta FedEx kundtjänst.

Internet är en viktig kanal för kommunikationen mellan FedEx och våra kunder. Det finns ingen idiotsäker metod för att förhindra obehörig användning av FedEx namn, men vi håller hela tiden ett vakande öga på dylika försök för att skydda våra kunders intressen.

Tack för att du hjälper oss att identifiera och bekämpa e-post- och SMS-bedrägerier.


OBS! FedEx ansvarar inte för några avgifter eller kostnader som uppstår till följd av bedrägliga aktiviteter där man missbrukar FedEx namn, servicemärken och logotyper.

FedEx begär aldrig överföringar av pengar genom externa företag eller onlinebetalningsföretag innan en försändelse levereras.

Användningen av FedEx logotyp och namn på dylika webbsidor är inte godkänd och vår juridiska avdelning kommer att ta upp detta ärende med berörda myndigheter.

FedEx strävar efter att skydda vårt nätverks säkerhet och integritet.

Det finns ingen idiotsäker metod för att förhindra att FedEx respekterade namn används i oönskade e-postmeddelanden eller potentiella bedrägerier, men vi håller ständigt ett vakande öga på dylika aktiviteter och samarbetar med brottsbekämpande organ världen över.

Vi uppmanar våra kunder att vara misstänksamma vid förfrågningar som inte kommer direkt från en FedEx-anställd eller ett FedEx-domännamn, i synnerhet om de innehåller en bilaga som kunden ombeds öppna.

Tveka aldrig att kontakta oss om du har frågor angående legitimiteten hos e-postmeddelanden där man begär förskottsbetalning eller ytterligare information eller personuppgifter.