FedEx-plan

Säkerheten först under covid-19

Säkerheten först under covid-19

Vi är medvetna om det förtroende du ger oss när vi levererar till dörren, lastbryggan eller arbetsplatsen. Därför vill vi berätta om de åtgärder vi på FedEx har vidtagit för att hålla dig – och våra medarbetare – säkra under utbrottet av covid-19.

”Säkerheten först” är någonting som vi på FedEx tar väldigt allvarligt på. Vi är lyhörda för de rekommendationer som kommer från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) i vår strävan att skydda våra kunder och medarbetare.

Raj Submaranium
Raj Submaranium
raj subramaniam signature

Raj Subramaniam
Ordförande och verksamhetschef
FedEx Corporation

Vi är medvetna om det förtroende du ger oss när vi levererar till dörren, lastbryggan eller arbetsplatsen. Därför vill vi berätta om de åtgärder vi på FedEx har vidtagit för att hålla dig – och våra medarbetare – säkra under utbrottet av covid-19.

”Säkerheten först” är någonting som vi på FedEx tar väldigt allvarligt på. Vi är lyhörda för de rekommendationer som kommer från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) i vår strävan att skydda våra kunder och medarbetare.

raj subramaniam signature

Raj Subramaniam
Ordförande och verksamhetschef
FedEx Corporation

Raj Submaranium

Vi vidtar åtgärder för att skapa säkerhet

I takt med att världen anpassar sig till coronavirusets (covid-19) påverkan följer vi i första hand rekommendationerna från ECDC, WHO och andra ledande hälsoorganisationer. Vi tillämpar dessa rekommendationer på de över 475 000 FedEx-medarbetare världen över som håller vårt nätverk igång. Därmed har vi vidtagit en rad åtgärder, bland annat följande:

  • Utbildar medarbetarna om viruset och informerar om hur man håller arbetsplatsen ren
  • Uppmuntrar medarbetarna att tillämpa rutiner för god hygien, däribland att tvätta händerna ofta
  • Förstärker utbildningen och hygienen med regelbunden information och påminnelser på arbetsplatsen
  • Vi utökar våra försiktighetsåtgärder till leveransplatsen
  • Vi slopar tillfälligt kraven på underskrift för de flesta leveranser i Europa, förutom för försändelser där vuxens underskrift krävs.
    • Vi desinficerar regelbundet den utrustning vi använder vid leveranser
  • Uppmuntrar medarbetarna att vara uppmärksamma på sin hälsa och uppsöka läkare om de utvecklar influensaliknande symtom
    • Samtliga medarbetare som uppger sig ha eller uppvisar influensaliknande symtom ombeds att stanna hemma

 

Vi tänker steget längre

Vi utnyttjar vår erfarenhet av att bemöta utmanande situationer som kräver att vi implementerar åtgärder för att upprätthålla vår drift och samtidigt begränsa inverkan på våra kunder. FedEx och TNT har 115 års erfarenhet av att proaktivt hantera situationer som kan uppstå när och var som helst i världen. Oavsett om det handlar om sociala omvälvningar eller naturkatastrofer är vi duktiga på att med ögonblicklig verkan implementera beredskapsplaner och har inom hela vårt nätverk flexibilitet att göra de justeringar som krävs för att vi ska kunna fortsätta att erbjuda bästa möjliga service.

Det är händelsens omfattning som avgör i hur stor grad våra planer implementeras. För covid-19 utnyttjar vi samtliga resurser. Vår planering vid en pandemi omfattar affärsplaner för kontinuerlig drift som utformats för att göra vart och ett av våra verksamma företag framgångsrika, även under de svåraste förhållandena. Dessa planer har trätt i kraft och när det är dags för det övergår vi till planerna för återhämtning.

Vi erbjuder serviceuppdateringar

Vi bedriver verksamhet till och i drabbade områden i den utsträckning de lokala förhållandena och begränsningarna gör det möjligt. Vi följer samtliga föreskrifter och riktlinjer från myndigheter vad gäller spridningen av viruset. Dessa arbets- och resebegränsningar kan påverka försändelser till och från drabbade områden, samt försändelser som skickas inom dessa områden. Vi har justerat våra leveransåtaganden för vissa drabbade områden. Vi använder vårt logistiska nätverk för att minimera inverkan på tjänsterna, så att vi kan fortsätta att leverera bästa möjliga service till våra kunder. Besök fedex.com eller tnt.com för att kontrollera statusen för ditt paket eller se uppdaterad transitinformation. Håll dig uppdaterad med serviceuppdateringar

Vanliga frågor

Vi är mycket noga med att följa riktlinjerna från ECDC, WHO och andra folkhälsoorganisationer och vidtar de försiktighetsåtgärder som rekommenderas vad gäller våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet.

Observera att våra medarbetare inte har tillåtelse att skriva under enskilda frågeformulär om hälsa och resande. Vi anser att de åtgärder vi vidtar för att främja god hygien och uppmuntra medarbetare att stanna hemma från arbetet om de är sjuka följer riktlinjerna från ECDC och WHO.

WHO har dessutom förkunnat att covid-19 är att betrakta som en pandemi. Samhällsspridningen utgör nu ett orosmoment, så resor till specifika platser är inte längre den främsta avgörande faktorn för potentiell exponering. I och med detta offentliggör vi inte någon medarbetares resehistorik. 

Situationen övervakas noga och vi återupptar den vanliga verksamheten så snart det är möjligt under omständigheterna. 

Information om statusen för försändelser finns på fedex.com eller tnt.com.

I syfte att underlätta efterlevnaden av Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer om social distansering och göra vår del för att förhindra spridningen av coronaviruset mellan våra samhällen slopar vi tillfälligt och med omedelbar verkan de flesta krav på underskrifter för FedEx Express i Europa.

Vi har en lång tradition av att hantera perioder med stora mängder försändelser och händelser som kräver en ökad volym för våra kunder. Kontakta ditt säljkontakt så snart som möjligt för att se till att informationen om dina ökade försändelsebehov når rätt team i planeringssyfte.

När en katastrof inträffar mobiliserar vi FedEx globala flotta och utnyttjar vår oöverträffade transportinfrastruktur för att snabbt och effektivt skicka akuta resurser till och från hjälporganisationer.

Vi stöttar för närvarande hjälpinsatserna genom våra långvariga relationer med organisationer för humanitär hjälp, som Direct Relief och International Medical Corps. Dessa hjälporganisationer tillhandahåller kritiska förnödenheter, såsom masker, medicinska skyddskläder och handskar för engångsbruk. FedEx upprätthåller en tät kommunikation med dessa och övriga ideella organisationer för att säkerställa att våra resurser nyttjas på ett effektivt sätt.

Sedan starten på 2020 har FedEx skickat tio humanitära hjälpförsändelser med medicinska förnödenheter till Kina i samarbete med Direct Relief.

Dessa försändelser har innehållit kirurgmössor, operationsrockar, overaller, masker, handskar, skoöverdrag och visir.

Övrig användbar information

Du hittar fakta och den senaste informationen om viruset på ECDC:s webbplats och WHO:s webbplats.
Du kan besöka FedEx nyhetsrum för att se vårt officiella uttalande om våra åtgärder mot covid-19.