Kanada

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada

Visste du att du kan spara pengar på dina internationella försändelser till och från Kanada? Det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada som syftar till att öka handeln och skapa tillväxt och jobb. Det tar bort 98 % av alla importavgifter för gods med ursprung i EU eller Kanada – vilket gör det enklare och billigare att både importera och exportera. Allt som krävs är att du lägger till en enkel deklaration på den kommersiella fakturan. Avtalet har gällt sedan september 2017 och det beräknas europeiska exportörer sparar in runt 590 miljoner euro på avgifter varje år.1

Så här kan du dra nytta av CETA.

Vad kan mitt företag tjäna på det?

Euro

Kostnadsbesparingar

Tullavgifter på nästan alla produkter tas bort och icke-tariffära hinder minskar. 

Internationellt

Förbättrad åtkomst

Enklare åtkomst till de kanadensiska och europeiska marknaderna kan innebära nya tillfällen för ditt företag att konkurrera och investera. 

Dokument

Enklare regler

Det är nu lättare för europeiska och kanadensiska företag att arbeta tillsammans. Exempelvis erkänns certifikat för bedömningar av överensstämmelse och många yrkeskvalifikationer på båda platser.

Tullen

Enklare, moderna tullrutiner

Moderna tullrutiner gör att ditt gods kan släppas igenom snabbt och enkelt.

OBS! Handelsavtalet gäller tullavgifter, inte skatter. All eventuell tillämplig moms (GST/HST) vid import till Kanada samt moms vid import till EU ska fortfarande betalas.

Hur kan jag dra nytta av det här?

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna ha sitt ursprung i Kanada eller EU (”Canada/EU”). Allt som krävs är en deklaration. Inget formellt certifikat krävs. Du lägger bara till följande på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument) tillsammans med en utförlig beskrivning av godset, på vanligt vis. 

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No.______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Canada/EU preferential origin.

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Underskrift och namnförtydligande)

Obs! Det är mycket viktigt att deklarationen fylls i korrekt annars kan den nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsdeklarationen. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk.  

För EU-exportörer är tullmyndighetens tillståndsnummer företagets nummer som registrerad exportör (Rex-nummer). Det krävs för alla försändelser med ett värde på över 6 000 euro.

Så här får du ett Rex-nummer

  • Registrera dig online hos Tullverket. Du kan också fylla i det här formuläret och skicka det till dem.
     
  • Om du använder Rex för första gången kan det vara en bra idé att läsa Rex-vägledningen.
     
  • När du får ditt Rex-nummer kan du lägga till det på kommersiella fakturor för försändelser till Kanada med ett värde på mer än 6 000 euro.

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna ha sitt ursprung i Kanada eller EU (”Canada/EU”). Allt som krävs är en enkel deklaration från avsändaren i Kanada. Inget formellt certifikat krävs. Se bara till att de lägger till nedanstående text på sin kommersiella faktura (eller annat kommersiellt dokument). Ursprungsdeklarationen bör vara på samma språk som fakturan. 

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No. ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Canada/EU preferential origin. 

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Underskrift och namnförtydligande)

Obs! Det är mycket viktigt att deklarationen fylls i korrekt annars kan den nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsdeklarationen. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk.  

För kanadensiska exportörer är Customs Authorisation No. detsamma som företagets bolagsnummer från Kanadas uppbördsmyndighet (Canada Revenue Agency Business Number).

Hur kan FedEx hjälpa till?

FedEx-flygplan

Snabba interkontinentala transporter

Vi hjälper ditt företag nå sin fulla potential. Med vår expresspakettjänst kan du importera från Kanada på bara 2 dagar, och exportera till Kanada på 1–3 dagar.*

arbetar på en laptop

Enkla tullverktyg

Gör det lätt att klarera med våra kostnadsfria verktyg. Med FedEx elektroniska handelsdokument minskar du risken för tullförseningar genom att du skickar in dokumenten elektroniskt.

* Tjänsternas tillgänglighet samt transittider kan variera beroende på typen av försändelse, avsändningsort och destination. FedEx villkor och begränsningar gäller. 

Se alltid till att kontrollera regler och bestämmelser i det land du skickar till och från innan du skickar försändelsen. Du kan hitta mer information på Europeiska kommissionens webbplats