Singapore

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

Visste du att du kan spara pengar på dina internationella försändelser till och från Singapore? Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore skapar stora möjligheter för företag i båda regionerna genom att göra det enklare och billigare att importera och exportera. För att dra nytta av den tullfria åtkomsten behöver du bara lägga till ett enkelt intyg på den kommersiella fakturan.

Så här kan du dra nytta av frihandelsavtalet mellan EU och Singapore.

Vad kan ditt företag tjäna på det?

Euro

Kostnadsbesparingar

Tullfri handel och minskade hinder för icke-tullsatser är möjligt för nästan alla varor.

Internationellt

Förbättrad åtkomst

Enklare åtkomst till den singaporianska marknaden kan innebära nya möjligheter för ditt företag.

Dokument

Enklare regler

Det är nu lättare för företag i EU och Singapore att samarbeta, till exempel genom att ha gemensamma standarder för produktsäkerhet.

Tullen

Enklare, moderna tullrutiner

Moderna tullrutiner gör att ditt gods kan släppas igenom snabbt och enkelt.

OBS! Handelsavtalet gäller tullavgifter, inte skatter. All eventuell tillämplig moms (GST) vid import till Singapore samt moms vid import till EU ska fortfarande betalas.

Hur kan jag dra nytta av det här?

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna ha sitt ursprung i EU. Allt som krävs är ett intyg. Inget formellt certifikat krävs. Du lägger bara till följande på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument) tillsammans med en utförlig beskrivning av varorna, på vanligt vis:

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Exportörens underskrift samt namnförtydligande för personen som undertecknar intyget)

Ursprungsintyg är giltiga i 12 månader från det datum då de skapas för export till Singapore.

Det är mycket viktigt att intyget fylls i korrekt, annars kan det nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsintyget. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk.

Tullmyndighetens eller behörig myndighets tillståndsnummer är ditt tillståndsnummer som exportör. Det krävs för alla försändelser med ett värde på över 6 000 euro.

Så här får du tillstånd

  • Kontakta Tullverket för att bli en godkänd exportör.

  • Det finns också vägledning om statusen som godkänd exportör i EU i den här guiden.

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna vara av singaporianskt ursprung. Allt som krävs är ett intyg från avsändaren i Singapore. Inget formellt certifikat krävs. Se bara till att de lägger till nedanstående text på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument). Ursprungsintyget bör vara på samma språk som fakturan.

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Singapore preferential origin.

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Exportörens underskrift samt namnförtydligande för personen som undertecknar intyget)

Ursprungsintyg är giltiga i 12 månader från det datum då de skapas för export till EU.

Det är mycket viktigt att intyget fylls i korrekt, annars kan det nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsintyget. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk.

För singaporeanska exportörer är tullmyndighetens eller behörig myndighets tillståndsnummer företagets unika enhetsnummer. Det tillhandahålls vid registrering hos myndigheterna i Singapore och krävs för alla försändelser som hävdar förmånsursprung, oavsett värde.

Hur kan FedEx hjälpa till?

FedEx-flygplan

Snabba interkontinentala transporter

Vi hjälper ditt företag nå sin fulla potential. Med vår expresspakettjänst kan du importera från Singapore och exportera till Singapore på bara 2 dagar*.

arbetar på en laptop

Enkla tullverktyg

Gör det lätt att klarera med våra kostnadsfria verktyg. Med FedEx elektroniska handelsdokument (ETD) minskar du risken för tullförseningar genom att du skickar in dokumenten elektroniskt.

*Tillgängligheten för de tjänster och transittider som beskrivs kan variera beroende på försändelsetyp, ursprung och destination. Villkor och begränsningar gäller – besök fedex.com för fullständig information om våra tjänster.

Se alltid till att kontrollera regler och bestämmelser i det land du skickar till och från innan du skickar försändelsen. Det finns mer information i frihandelsavtalet mellan EU och Singapore.