Vietnam

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

 

 

 

 

 

 

Visste du att du kan spara pengar på dina internationella försändelser till och från Vietnam? Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (EVFTA) skapar stora möjligheter för företag i båda regionerna genom att tullavgifter tagits bort för nästan alla produkter med ursprung i EU eller Vietnam. Allt som krävs är att du lägger till ett enkelt intyg på den kommersiella fakturan.

Så här kan du dra nytta av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

Vad kan ditt företag tjäna på det?

Euro

Kostnadsbesparingar

Tullavgifter på nästan alla produkter tas bort antingen direkt eller med tiden och hinder för icke-tullsatser minskar.

Internationellt

Förbättrad åtkomst

Enklare åtkomst till den vietnamesiska marknaden kan innebära nya möjligheter för ditt företag.

Dokument

Enklare regler

Det är nu lättare för företag i EU och Vietnam att samarbeta, till exempel genom att ha gemensamma standarder för produktsäkerhet.

Tullen

Enklare, moderna tullrutiner

Moderna tullrutiner gör att ditt gods kan släppas igenom snabbt och enkelt.

OBS! Handelsavtalet gäller tullavgifter, inte skatter. All eventuell tillämplig moms vid import till Vietnam eller EU behöver fortfarande betalas.

Hur kan jag dra nytta av det här?

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna ha sitt ursprung i EU. Allt som krävs är ett intyg. Inget formellt certifikat krävs. Du lägger bara till följande på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument) tillsammans med en utförlig beskrivning av varorna, på vanligt vis:

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Exportörens underskrift samt namnförtydligande för personen som undertecknar intyget)

Ursprungsintyg är giltiga i 12 månader från det datum då de skapas för export till Vietnam.

Det är mycket viktigt att intyget fylls i korrekt, annars kan det nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsintyget. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk.

Tullmyndighetens tillståndsnummer är företagets nummer som registrerad exportör (Rex-nummer). Det krävs för alla försändelser med ett värde på över 6 000 euro.

Så här får du ett Rex-nummer

  • Registrera dig online hos Tullverket.

  • Om du använder Rex för första gången kan det vara en bra idé att läsa Rex-vägledningen.

  • När du får ditt Rex-nummer kan du lägga till det på kommersiella fakturor för försändelser till Vietnam med ett värde på mer än 6 000 euro.

Varor värda 6 000 euro eller mindre

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna vara av vietnamesiskt ursprung. För varor värda 6 000 euro eller mindre krävs det bara ett intyg från avsändaren i Vietnam. Inget formellt certifikat krävs. Se bara till att de lägger till nedanstående text på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument). Ursprungsintyget bör vara på samma språk som fakturan.

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Vietnam preferential origin.

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Exportörens underskrift samt namnförtydligande för personen som undertecknar intyget)

Ursprungsintyg är giltiga i 12 månader från det datum då de skapas för export till EU.

Det är mycket viktigt att intyget fylls i korrekt, annars kan det nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsintyget. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk.

För vietnamesiska exportörer som exporterar varor värda mindre än 6 000 euro kan utrymmet för tullmyndighetens tillståndsnummer lämnas tomt.

Varor värda mer än 6 000 euro

För försändelser från Vietnam som är värda mer än 6 000 euro krävs ett ursprungsintyg som utfärdats av behöriga myndigheter i Vietnam.

Erhålla ett ursprungscertifikat

  • Om du behöver ett ursprungscertifikat kan du kontakta Vietnams departement för industri och handel eller handelskammare.

  • Prover och krav för ursprungscertifikatet anges i bilaga VII för protokoll 1 i avtalet.

Hur kan FedEx hjälpa till?

FedEx-flygplan

Snabba interkontinentala transporter

Vi hjälper ditt företag nå sin fulla potential. Med vår expresspakettjänst kan du importera från Vietnam och exportera till Vietnam på bara 2 dagar*.

arbetar på en laptop

Enkla tullverktyg

Gör det lätt att klarera med våra kostnadsfria verktyg. Med FedEx elektroniska handelsdokument (ETD) minskar du risken för tullförseningar genom att du skickar in dokumenten elektroniskt.

* Tillgängligheten för de tjänster och transittider som beskrivs kan variera beroende på försändelsetyp, ursprung och destination. Villkor och begränsningar gäller – besök fedex.com för fullständig information om våra tjänster.

Se alltid till att kontrollera regler och bestämmelser i det land du skickar till och från innan du skickar försändelsen. Det finns mer information i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.