FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Skapa, kör, hantera och hämta rapporter – allt på samma ställe.

Skapa, kör, hantera och hämta rapporter – allt på samma ställe.

Standardrapporttyper

Detaljerad rapport över adresskorrigeringar

Få detaljer på försändelsenivå för alla försändelser som täcks, där en avgift för adresskorrigering tagits ut. Informationen i den här rapporten kan användas för att minska leveransfel och tilläggskostnader genom att felaktiga adresser kan uppdateras.

Dimensionell paketinformation – faktureringsuppgift

Hitta detaljer på försändelsenivå för alla försändelser som täcks, där ett paket fakturerades utifrån en dimensionell eller överskriden vikt.

Sammanfattning över kostnad och volym (USD och fakturerad valuta)

Få en sammanslagen vy över volym, kostnad och vikt för försändelser som täcks, utifrån tre betalningsklassifikationer:

 • Förbetald: försändelser som har betalats för och skickats med samma kontonummer.
 • Mottagande: försändelser där du identifieras som mottagaren. Du betalade för försändelsen och avsändarkontot är inte samma som det betalande kontot.
 • Tredje part: försändelser som du betalat för men där du inte är identifierad som vare sig avsändare eller mottagare.

Avsändarsammanfattning – fakturadatum (USD)

Få en sammanslagen vy över volym, kostnad och vikt för försändelser som täcks, utifrån kontonummer och tre betalningsklassifikationer (definitionerna hittar du här ovanför):

 • Förbetald
 • Mottagande
 • Tredje part

Försändelseinformation – Faktura (USD)

Få detaljer på försändelsenivå för alla försändelser som täcks som har fakturerats under en viss tidsperiod.

Hantera dina rapporter

Som godsavsändare har du åtkomst till administrativa funktioner för FedEx Reporting Online. Det innebär att du kan:

 • ta emot e-postmeddelanden när rapporter har slutförts
 • bjuda in användare i din organisation så att de kan skapa egna rapporter

organisera rapporter så som du vill och få en djupgående vy över din information. Med FedEx Reporting Online kan du:

 • utforma dina egna sammanfattningsrapporter
 • skapa och spara anpassade kontogrupper
 • exportera rapporter i formaten Excel, CSV, PowerPoint och PDF
 • dela konton utifrån kontonummer, företag eller adress
 • visualisera utgifter och volym år för år utifrån genomsnittlig och total kostnad per kilo, per artikel med mera
 • välja mellan USD och fakturerad valuta samt kilo eller pund
 • generera rapporter över försändelseinformation på daglig, vecko- eller månadsbasis
 • skapa anpassade interaktiva rapporter för att visa trender, filtrera data och skapa diagram, grafer med mera. Du kan även spara de här mallarna och använda dem upprepade gånger.

Välj mellan två nivåer av rapportering:

Sammanfattning

 • Välj mellan enstaka tillfällen eller återkommande per vecka eller månad.
 • Få upp till 24 månaders data med veckovisa och månadsvisa schemaläggningsalternativ.
 • Visa diagram med trender år för år.
 • Filtrera pågående rapporter.

Detaljerad

 • Välj valfritt datumintervall för upp till två år i enstaka rapporter.
 • Välj mellan alternativ för återkommande per dag, vecka eller månad.
 • Kör flera rapporter samtidigt.
 • Anpassa rapporten och utforma dina egna rapporteringsalternativ.

Du hittar mer information om att använda FedEx Reporting Online i villkoren.