Labbtekniker tittar på ett provrör

Farligt gods

Farligt gods

Allt du behöver veta om våra tjänster för att tryggt
och säkert skicka farligt gods över hela världen

 

 

 

Allt du behöver veta om våra tjänster för att tryggt
och säkert skicka farligt gods över hela världen

 

 

 

Vad klassas som farligt gods?

Farligt gods är varor eller ämnen som kan utgöra en fara för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön. De måste packas på ett korrekt sätt, hanteras varsamt och skickas professionellt enligt gällande krav för att säkerställa trygg och säker leverans till destinationsorten.

Är du osäker på ifall din försändelse klassas som farligt gods ska du fråga tillverkaren eller din leverantör om ett säkerhetsdatablad: Safety Data Sheet (SDS). Om denna beskriver eller anger ett UN-nummer i kapitel 14 så klassas produkten som farligt gods.

Vilka slags farligt gods kan vi skicka?

Det finns nio klassificeringar för farligt gods och det är viktigt att känna till vilka produkter som hör till vilken klass. Vissa produkter, såsom explosiva ämnen och giftiga ämnen, är tydligt farliga. Andra slags produkter kan överraska oss. Aerosolsprejer, parfymer och de flesta produkter som innehåller litiumbatterier – som mobiltelefoner eller laptops – klassas också som farligt gods.

De olika klasserna för farligt gods anges nedan.

Åtkomligt farligt gods

Klass 1: Explosiva ämnen och föremål - varningsetikett

Klass 1: Explosiva ämnen och föremål

(exempelvis fyrverkerier och nödraketer)

Kan endast godtas på vissa marknader och för en viss delklass

Klass 2.1: Gaser, brandfarliga - varningsetikett

Klass 2.1: Gaser, brandfarliga

(exempelvis aerosolsprejer eller gasol)

Klass 2.2: Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga - varningsetikett

Klass 2.2: Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga

(exempelvis komprimerat syre)

Klass 2.3: Gaser, giftiga - varningsetikett

Klass 2.3: Gaser, giftiga

(exempelvis kolmonoxid)
Accepteras ej av FedEx 

Klass 3: Brandfarliga vätskor - varningsetikett

Klass 3: Brandfarliga vätskor

(exempelvis lösningsmedel och färg)

Klass 4.1: Brandfarliga fasta ämnen - varningsetikett

Klass 4.1: Brandfarliga fasta ämnen

(exempelvis tändstickor)

Klass 4.2: Självantändande ämnen - varningsetikett

Klass 4.2: Självantändande ämnen

(exempelvis fosfor)

Klass 4.3: Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten - varningsetikett

Klass 4.3: Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

(exempelvis kalciumkarbid)

Klass 5.1: Oxiderande ämnen - varningsetikett

Klass 5.1: Oxiderande ämnen

(exempelvis gödningsmedel)

Klass 5.2: Organiska peroxider - varningsetikett

Klass 5.2: Organiska peroxider

(exempelvis glasfiber-reparationssatser)

Klass 8: Frätande ämnen - varningsetikett

Klass 8: Frätande ämnen

(exempelvis blekmedel eller kaustiksoda)

Oåtkomligt farligt gods

Klass 6.1: Giftiga ämnen - varningsetikett

Klass 6.1: Giftiga ämnen

(exempelvis pesticider)

Klass 6.2: Smittförande ämnen - varningsetikett

Klass 6.2: Smittförande ämnen

(exempelvis blodprover eller medicinska spår)

Kan godtas på vissa marknader och under vissa villkor

Klass 7: Radioaktiva ämnen - varningsetikett

Klass 7: Radioaktiva ämnen

(exempelvis rökdetektorer)
Accepteras endast inom vissa marknader

Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 1 - varningsetikett
Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 2- varningsetikett

Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål

(exempelvis airbags, magneter, telefoner eller laptops)


Mer än leveranser

FedEx kurir går i en sjukhuskorridor

Att skicka farligt gods

Allt du behöver veta om hur du förbereder och skickar farligt gods. 

Kvinna packar en vara i ett lager

Varför skicka farligt gods med FedEx?

Våra best-in-class anläggningar skickar ditt farligt gods tryggt och säkert.