FedEx kurir går i en sjukhuskorridor

Att skicka farligt gods

Att skicka farligt gods

Vilken typ av farligt gods som du vill skicka påverkar hur det ska packas och förberedas inför transport. En framgångsrik leverans är beroende av korrekt förberedelse och hantering.

 

 

 

Vilken typ av farligt gods som du vill skicka påverkar hur det ska packas och förberedas inför transport. En framgångsrik leverans är beroende av korrekt förberedelse och hantering.

 

 

 

5-punktsguide till att skicka farligt gods

Bild på dokument, i gråskala

1. Känn till gällande lagar och bestämmelser

Det är ytterst viktigt att följa gällande lagar och bestämmelser vid transport av farligt gods.

Bestämmelserna innehåller en mängd olika krav, bland annat detaljerade anvisningar om förpackningstyper, dokumentation och varningsetiketter som ska användas. Reglerna kan variera beroende på transportslag, därför ska du kontrollera med din transportör hur ditt farligt gods kommer att transporteras.

Bild på öppen bok, i gråskala

2. Se till att du fått utbildning

Alla som skickar farligt gods ska ha genomgått obligatorisk(a) utbildning(ar) och förstå gällande lagar och bestämmelser. Som alternativ, kan ett annat företag eller annan person som genomgått relevant(a) utbildning(ar) hyras in för att förbereda försändelsen å dina vägnar.

Bild på paket med ett utropstecken i en triangel, i gråskala

3. Klassificera och deklarera din försändelse på rätt sätt

Avsändaren är ansvarig för att säkerställa att det farliga godset har korrekt klassificering och rätt varningsetiketter, att det deklareras och packas korrekt, samt har korrekt dokumentation för ursprungsland/region, transit- och destinationsland/region. Är du osäker ska du kontrollera med tillverkaren eller din leverantör för att få reda på hur ditt farligt gods ska klassificeras.

Bild på FedEx-låda med prickar som faller ned i den, i gråskala

4. Packa din försändelse på korrekt sätt

I de flesta fall är det ett krav att certifierade förpackningar ska användas som har tydlig UN-märkning. Denna märkning visar att förpackningen har testats enligt särskilda kravspecifikationer som angetts för transport av farligt gods. Märkningen är olika för olika klassificeringar av farligt gods, och ytterligare märkning kan också komma att krävas – se aktuell version av IATA:s bestämmelser för transport av farligt gods för att ta reda på ifall dessa krävs för din försändelse.

Kunder kan inte skicka farligt gods med FedEx Express förpackningar förutom:

  • Biologiskt ämne Kategori B, som får transporteras i FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Boxes, och FedEx TempAssure förpackningar.
  • Tillåtna IATA Section II litiumbatterier.
Bild på en tagg, i gråskala

5. Ha korrekt märkning och dokumentation

För de flesta försändelser som innehåller farligt gods krävs tydlig märkning och varningsetiketter som visar klass och underavdelningar. Kunder kan köpa godkända varningsetiketter (eller se en lista på andra som säljer etiketter) på IATA:s webbplats för transport av farligt gods. Gamla etiketter på förpackningar som återanvänds måste avlägsnas.

Avsändare måste också säkerställa att de har korrekt dokumentation:

Flygfraktsedel: Automatiserade flygfraktsedlar kan skapas på självhäftande etiketter genom att använda fedex.com webbplats, och på självhäftande termoetiketter genom att använda alla versioner av FedEx Ship Manager.

Avsändarens deklaration: Avsändaren måste bifoga en utskriven 'Shipper's Declaration' för de flesta försändelser som innehåller farligt gods, och intyga att godset har packats, märkts, etiketterats och deklarerats enligt IATA:s bestämmelser för transport av farligt gods. Detta kan göras på elektronisk väg och kan kräva att kontaktuppgifter/akutnummer anges till en kontaktperson som kan nås dygnet runt för information.

Tulldokumentation: För alla försändelser som skickas till eller från en destination utanför Europa måste även tulldokumentation inkluderas.

Mer än leveranser

Labbtekniker tittar på ett provrör

Vad är farligt gods?

Lär dig mer om vad som är farligt gods och ifall din försändelse klassas som farligt gods.

Kvinna packar en vara i ett lager

Varför skicka farligt gods med FedEx?

Våra best-in-class anläggningar skickar ditt farligt gods tryggt och säkert.