Kultura bezpieczeństwa

Firma FedEx zobowiązała się do ciągłego ulepszania naszych zasad bezpiecznej pracy. Aktywnie promujemy i wspieramy kulturę bezpieczeństwa i zdrowia dla dobra naszych pracowników, kontrahentów i zainteresowanych stron oraz firmy i społeczeństwa.

W każdym dniu roboczym, FedEx dostarcza ponad siedem milionów przesyłek do klientów w ponad 220 krajach i terytoriach. Zarządzanie globalną siecią ludzi, zakładów, samochodów, samolotów i technologii wymaga, by zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zostały strategicznie włączone do wszystkich aspektów naszej działalności.

Krytyczny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo - wymownie wyraził to założyciel naszej firmy i prezes zarządu, Frederick W. Smith. „Tak jak dążymy do ciągłego ulepszania usług świadczonych na rzecz naszych klientów, powinniśmy także ciągłe doskonalić praktyki i procedury, które mogą uczynić nasze miejsce pracy bezpieczniejszym dla naszych pracowników”.

Wszechstronne nauczanie na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy jest integralną częścią naszych programów szkoleniowych, których zakresy w wielu przypadkach przekraczają wymogi ustawowe. Globalna sieć specjalistów ds. bezpieczeństwa ściśle współpracuje z zarządem i pracownikami nad określeniem metod uniknięcia obrażeń i wypadków, a także monitoruje zgodność z przepisami i procedurami bezpieczeństwa. Prowadzi ona również dochodzenia mające na celu ustalanie przyczyn wypadków w sposób umożliwiający eliminację czynności niebezpiecznych w przyszłości.

FedEx wierzy we wprowadzanie „najlepszych praktyk” względem bezpieczeństwa. Na przykład pracownicy pierwszej linii uczestniczący w pracach Zespołów ds. Ciągłej Poprawy Bezpieczeństwa zajmują się identyfikacją potencjalnych luk i proponują udoskonalenia procedur bezpieczeństwa. W przypadku ponad 75 000 kierowców pojazdów FedEx będących na drodze każdego dnia, zapobieganie wypadkom jest kwestią priorytetową. W tym celu prowadzone są kursy, które uczą kierowców zasad unikania niebezpiecznych sytuacji podczas jazdy.

FedEx inwestuje miliony dolarów w sprzęt i technologię, aby zapobiec urazom i wypadkom związanych z naszą działalnością, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Flota samolotów spółki korzysta z technologii bezpieczeństwa będących rezultatem programu strategicznego rozwoju, który zrodził liczne innowacyje w zakresie bezpieczeństwa. Szkolenie pilotów jest również istotnym elementem programu bezpieczeństwa, uzupełniając umiejętności osób odpowiedzialnych za bezpieczny transport towarów na całym świecie.