• Kultura bezpieczeństwa

O FedEx > Nasi pracownicy > Kultura bezpieczeństwa

 

Kultura bezpieczeństwa

W FedEx zobowiązaliśmy się do ciągłego ulepszania naszych zasad bezpiecznej pracy. Aktywnie promujemy i wspieramy kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy dla dobra naszych pracowników, wykonawców i interesariuszy, a także dla społeczeństwa.

Zarządzanie globalną siecią ludzi, placówek, samochodów dostawczych, samolotów oraz technologii wymaga, by zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zostały strategicznie włączone do wszystkich aspektów naszej działalności. Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo – wyraził to założyciel naszej firmy i prezes zarządu, Frederick W. Smith. „Tak jak dążymy do ciągłego ulepszania usług świadczonych na rzecz naszych klientów, powinniśmy także ciągłe doskonalić praktyki i procedury, które mogą uczynić nasze miejsce pracy bezpieczniejszym dla pracowników”.

  • Culture of Safety

Bezpieczne miejsce pracy

Wszechstronne nauczanie na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy jest integralną częścią naszych programów szkoleniowych, których zakresy w wielu przypadkach przekraczają wymogi ustawowe. Globalna sieć specjalistów ds. bezpieczeństwa ściśle współpracuje z zarządem i pracownikami nad określeniem metod uniknięcia obrażeń i wypadków, a także monitoruje zgodność z przepisami i procedurami bezpieczeństwa. Prowadzi ona również dochodzenia mające na celu ustalanie przyczyn wypadków w sposób umożliwiający eliminację czynności niebezpiecznych w przyszłości.

Dobra praktyka

FedEx wierzy we wprowadzanie „najlepszych praktyk” względem bezpieczeństwa. Na przykład pracownicy pierwszej linii uczestniczący w pracach Zespołów ds. Ciągłej Poprawy Bezpieczeństwa zajmują się identyfikacją potencjalnych luk i proponują udoskonalenia procedur bezpieczeństwa. W przypadku kierowców pojazdów FedEx pracujących codziennie na drodze, kluczowym punktem jest zapobieganie wypadkom. Realizację tego celu wspierają kursy bezpiecznej jazdy, podczas których kierowcy uczą się zasad unikania niebezpiecznych sytuacji.

FedEx inwestuje miliony dolarów w sprzęt i technologię, aby zapobiec urazom i wypadkom związanych z naszą działalnością, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Flota samolotów spółki korzysta z technologii bezpieczeństwa będących rezultatem programu strategicznego rozwoju, który zrodził liczne innowacje w zakresie bezpieczeństwa. Szkolenie pilotów jest również istotnym elementem programu bezpieczeństwa, uzupełniając umiejętności osób odpowiedzialnych za bezpieczny transport towarów na całym świecie.

7. Aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w kwestie związane z bezpieczeństwem, pobierz raport Global Citizenship Report.

  • Culture of Safety