System rozliczeń FedEx® Billing Online

System rozliczeń FedEx Billing Online

System rozliczeń FedEx Billing Online

Otrzymywanie, przeglądanie, opłacanie i wyjaśnianie faktur międzynarodowych w jednej bezpiecznej lokalizacji internetowej.

Otrzymywanie, przeglądanie, opłacanie i wyjaśnianie faktur międzynarodowych w jednej bezpiecznej lokalizacji internetowej.

eFaktury FedEx: wydajne rozliczenia, wydajna działalność.

Teraz możliwe jest otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu FedEx Billing Online i uwolnienie się od faktur papierowych na zawsze. Podpisane cyfrowo faktury są identyczne z papierowymi, ale wiążą się z nimi dodatkowe korzyści, w tym:

Faktury

Wyświetlanie faktur, not kredytowych i szczegółów dostaw online.

Po przygotowaniu faktury wyślemy odpowiednie powiadomienie.

Pobierz

Pobieranie, zapisywanie i drukowanie eFaktur w formie pliku PDF, XML, XLS lub CSV.

Dane dostępne przez 180 dni po opłaceniu eFaktury.

Konta

Zarządzanie kilkoma kontami z wykorzystaniem jednego identyfikatora użytkownika.

Łatwe rozwiązywanie sporów odnośnie opłat za przesyłkę.

Istniejący użytkownicy

Aktywuj eFaktury i przejdź na obsługę bez użycia papieru.

Zaloguj się

Nowi użytkownicy

Zarejestruj się w FedEx® Billing Online i otrzymuj efaktury.

Zarejestruj się

Elastyczne opcje płatności w celu spełnienia Twoich potrzeb.

 Elektroniczny przelew bankowy (EFT)

Elektroniczny przelew bankowy (EFT)

Dokonaj przelewu środków ze swojego do naszego banku w dogodnym dla siebie czasie. Jest to doskonała opcja w przypadku chęci zaoszczędzenia czasu i uproszczenia przetwarzania płatności.

W celu dokonania płatności z wykorzystaniem elektronicznego transferu środków dokonaj przelewu z wykorzystaniem następujących danych:
Nazwa konta: FedEx Express Poland sp. z o.o
ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, Polska
id. VAT PL: 6342750606

Bank: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
IBAN: PL45 1750 0009 0000 0000 1121 4037
BIC: PPABPLPK

WAŻNE: przy dokonywaniu elektronicznego transferu środków należy pamiętać o podaniu numeru faktury, a w przypadku opłacania wielu faktur o dołączeniu numeru klienta w celu zapewnienia niezwłocznej i prawidłowej alokacji. Alternatywną opcją jest wysłanie polecenia płatności:

E-mail: billpl@fedex.com


System rozliczeń FedEx online — często zadawane pytania

Zarejestruj się

System FedEx Billing Online to bezpłatny, szybki i łatwy sposób zarządzania fakturami i przelewami, notami kredytowymi oraz dokumentacją celną online. Zamiast papierowych faktur wykorzystywane będą podpisane cyfrowo faktury i noty kredytowe w formacie PDF.

eFakturowanie umożliwia otrzymywanie faktur i not kredytowych podpisanych cyfrowo w formacie PDF za pośrednictwem systemu FedEx Billing Online. Papierowe wersje faktur nie będą już wystawiane. eFaktury wystawiane w systemie FedEx Billing Online wykorzystują podpis cyfrowy w celu potwierdzenia ich pochodzenia i autentyczności, zarówno dla użytkownika, jak i lokalnych organów podatkowych.

FedEx oferuje szereg wygodnych metod płatności, takich jak:

 • Karta kredytowa
 • Elektroniczny przelew bankowy

Niezależnie od wyboru sposobu płatności faktury zawsze istnieje możliwość elektronicznego otrzymywania faktur za pośrednictwem systemu FedEx Billing Online. Wiąże się to z rezygnacją z papieru oraz szybszym zarządzaniem fakturami i kredytami, dostępnym bezpłatnie online.

System FedEx Billing Online to łatwy w użyciu, wygodny i efektywny sposób zarządzania procesem fakturowania firmy FedEx. Wysyłamy powiadomienie od razu po przygotowaniu dokumentów, co umożliwia:

 • Łatwe wyświetlanie faktur, not kredytowych i informacji celnych online oraz zarządzanie nimi
 • Pobieranie, zapisywanie i drukowanie faktur, not kredytowych i informacji celnych w formie pliku PDF, XML, XLS lub CSV
 • Zarządzanie kilkoma kontami z wykorzystaniem jednego identyfikatora użytkownika
 • Tworzenie dynamicznych poleceń przelewu do realizacji płatności offline
 • Tworzenie płatności kredytowych i debetowych za pomocą funkcji płatności automatycznych
 • Łatwe rozwiązywanie sporów odnośnie opłat za przesyłkę

Potrzebny jest dostęp do internetu i przeglądarka internetowa. System FedEx Billing Online obsługuje bieżące wersje wszystkich głównych przeglądarek internetowych.

Aby zarejestrować się w systemie FedEx Billing Online, przejdź do witryny fedex.com i wybierz opcję Wyświetl/opłać faktury online w sekcji Zarządzanie kontem. W przypadku dysponowania nazwą użytkownika i hasłem witryny fedex.com kliknij opcję „Zaloguj się” i sprawdź informacje o koncie. W przypadku korzystania z witryny fedex.com po raz pierwszy zarejestruj się, klikając łącze Zarejestruj się na stronie logowania.

Zaloguj się w systemie FedEx Billing Online, kliknij opcję Moje opcje w górnej części strony, a następnie Zarządzaj ustawieniami konta. Przewiń do pozycji Zmień formę rozliczania, wybierz w menu wartość Tylko elektroniczne, a następnie kliknij opcję Zmień formę rozliczania.

Tak. Dokumenty te zawierają podpis cyfrowy potwierdzający ich pochodzenie i autentyczność, przydatny zarówno Tobie, jak i organom podatkowym. System FedEx Billing Online wykorzystuje najwyższy poziom podpisu cyfrowego (kwalifikowany podpis elektroniczny), zgodny z dyrektywą UE w sprawie VAT.

FedEx sprawdza podpisy cyfrowe zawarte we wszystkich cyfrowo podpisanych fakturach i notach kredytowych oraz udostępnia raport weryfikacyjny w celu potwierdzenia ich autentyczności. Ten dokument PDF stanowi dla lokalnych organów podatkowych dowód, że podpis cyfrowy dokumentu został sprawdzony. Podpis cyfrowy dokumentu można sprawdzić samodzielnie, korzystając z usług, takich jak www.signature-check.com.

Użytkownik, który jako pierwszy zarejestruje konto w systemie FedEx Billing Online, jest domyślnie ustawiany jako Administrator. Podaj wszystkie wymagane informacje dotyczące firmy oraz informacje kontaktowe, a także, w razie potrzeby, numery dwóch ostatnich faktur FedEx wystawionych w okresie ostatnich 60 dni. W przypadku braku numerów dwóch najnowszych faktur skontaktuj się z obsługą klienta FedEx za pośrednictwem Centrum obsługi i wsparcia w celu telefonicznej weryfikacji konta.

Bezpieczeństwo danych konta jest dla FedEx bardzo ważne. System rozliczeń Billing Online automatycznie szyfruje poufne informacje za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), korzystając z klucza szyfrowania o długości 256 bitów.

Informacje dotyczące konta

Po zarejestrowaniu konta w systemie FedEx Billing Online można użyć łącza Dodaj konto (na ekranie Podsumowanie konta), aby zarejestrować dodatkowe konta systemu FedEx Billing Online, korzystając z tego samego identyfikatora użytkownika.

Jeśli Twoja firma ma obecnie kilka numerów kont FedEx przypisanych do jednego konta głównego, wystarczy zarejestrować tylko konto główne, aby móc wyświetlać wszystkie przesyłki zaksięgowane na tym koncie oraz na wszystkich kontach z nim skojarzonych.

Jeśli chcesz zarządzać każdym kontem rozliczeniowym za pomocą oddzielnego identyfikatora użytkownika, możesz przeprowadzić początkową rejestrację dla każdego konta i wybrać odpowiednie identyfikatory użytkowników oraz hasła.

Faktury będą wyświetlane w dotychczasowy sposób. Dla każdego konta zostanie przesłana oddzielna faktura lub, w przypadku otrzymywania jednej faktury z opłatami dla wszystkich kont, jej format nie ulegnie zmianie.

Można ustanowić relację konto nadrzędne/podrzędne dla posiadanych kont. Wybierz łącze Dodaj konto na ekranie Podsumowanie konta, wprowadź Numer konta FedEx i Nazwę firmy konta podrzędnego, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto podrzędne. Kraj rozliczeniowy konta podrzędnego musi być identyczny z krajem konta nadrzędnego.

W przypadku kont z innymi krajami rozliczeniowymi można je skonfigurować jako konta nadrzędne. Wybierz opcję Zarządzanie ustawieniami konta na karcie Moje opcje, kliknij opcję Dodaj konto nadrzędne i kliknij opcję Informacje na temat konta FedEx. System FedEx Billing Online wyświetli listę rozwijaną umożliwiającą przełączanie się pomiędzy wszystkimi dostępnymi kontami nadrzędnymi.

Tak. W celu przypisania niestandardowych nazw do kont wybierz opcję Zarządzanie ustawieniami konta z menu Opcje. W sekcji Edytuj informacje o koncie wybierz odpowiednie konta, wprowadź niestandardową nazwę do pola Nowy identyfikator magazynu, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj identyfikator magazynu.

Szczegóły faktur

Po zalogowaniu się w systemie rozliczeń FedEx Billing Online zobaczysz stronę Podsumowanie konta, która zawiera listę otwartych faktur wraz z odpowiednimi saldami, kwotę do zapłaty i kwotę niezapłaconą w terminie (jeśli taka istnieje).

Faktury są grupowane zgodnie z ich bieżącym Statusem. Dostępne są następujące grupy, spośród których można wybrać faktury do wyświetlenia:

 • Wszystkie otwarte: domyślny widok pokazujący wszystkie otwarte faktury dostępne w systemie FedEx Billing Online, w tym także te, które są Zaległe lub Sporne.
 • Zaległe: ten widok pokazuje jedynie faktury o statusie Zaległe.
 • Opłacone/zamknięte: ten widok pokazuje faktury, dla których nie ma salda do opłacenia.
 • Sporne: ten widok pokazuje faktury, dla których zgłoszony został spór dotyczący opłat.

Aby wyświetlić szczegóły faktury, kliknij Numer faktury na ekranie Podsumowanie konta. Na ekranie Szczegóły faktury kliknij Numer lotniczego listu przewozowego, aby wyświetlić informacje o przesyłce.

Informacje o fakturach są dostępne przez 180 dni po ich opłaceniu. Aby wyświetlić opłacone faktury, kliknij kartę grupy Opłacone/zamknięte wyświetloną nad listą faktur. Zalecamy regularne pobieranie i zapisywanie faktur do potrzeb dokumentacyjnych.

Wersję PDF faktury można wyświetlić, klikając ikonę PDF faktury wyświetloną na ekranie Podsumowanie konta. Wersję PDF faktury można wydrukować lub pobrać, klikając kolejno Numer faktury na ekranie Podsumowanie konta, opcję Pobierz fakturę i klikając opcję PDF na rozwijanej liście pobierania, a następnie klikając przycisk Utwórz plik do pobrania. Nie zapomnij o kliknięciu przycisku Odśwież w celu aktywacji plików. Plik PDF powinien być w ciągu kilku sekund dostępny w sekcji Wyszukiwanie/pobieranie w Centrum pobierania i pozostanie dostępny przez 14 dni.

 UWAGA: Aby wyświetlić fakturę w formacie PDF, należy zainstalować na komputerze bezpłatny program Adobe Reader.

Wersję PDF noty kredytowej można wyświetlić, wydrukować lub pobrać, klikając ikonę PDF noty wyświetloną na ekranie Widok historii faktur.

Wybierz odpowiedni numer faktury, aby wyświetlić Widok szczegółowy faktury, a następnie kliknij Numer lotniczego listu przewozowego, aby wyświetlić ekran Szczegóły identyfikatora śledzenia. W przypadku kliknięcia teraz łącza Pobierz dokumentację celną zostanie wygenerowany dokument PDF składający się (zależnie od dostępności) z lotniczego listu przewozowego, faktury handlowej oraz importowej odprawy celnej, dostępnych w Centrum pobierania.

Kliknij odpowiedni numer faktury, aby wyświetlić Widok szczegółowy faktury, następnie kliknij Numer lotniczego listu przewozowego, aby wyświetlić ekran Szczegóły identyfikatora śledzenia. Po tym można kliknąć łącze Wyświetl Potwierdzenie dostarczenia przez podpis.

Adobe Reader posiada ograniczone możliwości weryfikacji podpisów cyfrowych, które nie zostały wystawione w Stanach Zjednoczonych. Ważność cyfrowego podpisu można potwierdzić podpisem cyfrowym przy pomocy usług, takich jak www.signature-check.com lub z wykorzystaniem raportu weryfikacyjnego dołączanego do wszystkich cyfrowo podpisanych faktur i not kredytowych.

Firma FedEx bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa posiadacza karty i w związku z tym podejmuje czynności mające na celu zapewnienie akceptacji kart kredytowych pochodzących tylko od ich właścicieli. W przypadku połączenia kart kredytowych z profilem płatności uwierzytelnianie karty jest przeprowadzane poprzez zainicjowanie przez bank-wystawcę karty kredytowej transakcji na kwotę 1 USD (lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie). System bankowy wyświetli monit o wprowadzenie kodu PIN/hasła jako części tej transakcji w celu potwierdzenia tożsamości klienta. Wynosząca 1 USD kwota transakcji nie jest przekazywana firmie FedEx i jest zwracana przez wystawcę karty po około siedmiu dniach.

System FedEx Billing Online wykonuje transakcję uwierzytelniającą opiewającą na kwotę 1 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie), obciążającą kartę kredytową/debetową dodaną do nowego lub zaktualizowanego profilu płatności. Ta opłata służy tylko potwierdzeniu prawidłowości danych karty kredytowej. Kwota transakcji nie jest przekazywana FedEx i jest zwracana przez wystawcę karty po około siedmiu dniach.

Można dodać konto w funkcji płatności automatycznych FBO. Więcej informacji zawiera poniższa sekcja na temat funkcji płatności automatycznych FBO.

Wybierz jedną lub więcej otwartych faktur albo faktur zaległych na stronie Podsumowanie konta i kliknij przycisk Opłać. Te elementy pojawią się w Koszyku płatności. Autoryzuj kwotę, którą chcesz zapłacić, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj proces płacenia. Na Stronie potwierdzenia możesz ostatni raz sprawdzić szczegóły koszyka i wprowadzić zmiany. Po potwierdzeniu szczegółów system rozliczeń FedEx Billing Online wygeneruje dynamiczne polecenie przelewu na autoryzowaną kwotę. Jeśli w kraju, w którym się rozliczasz, stosowane są potwierdzenia zapłaty, dla każdej autoryzowanej faktury dostępne będą osobne potwierdzenia zapłaty do wydruku.

System FedEx Billing Online umożliwia ponowne wydrukowanie poleceń zapłaty przez siedem dni kalendarzowych od ich utworzenia. Te aktywne polecenia zapłaty można wyświetlać i ponownie drukować w sekcji Status płatności w menu rozwijanym Podsumowanie konta.

Po uwzględnieniu płatności system rozliczeń FedEx Billing Online automatycznie odejmie tę płatność od należnej kwoty. Płatności online zostaną zastosowane w ciągu 48 godzin. Jeśli faktura została w pełni opłacona, system rozliczeń FedEx Billing Online zmieni stan faktury na Zamknięta. Możesz wyświetlić historię wszelkich płatności dotyczących określonej faktury, klikając wskaźnik stanu w kolumnie Stan faktury na liście faktur na stronie Podsumowanie konta.

Spory

Jeśli masz wątpliwości dotyczące faktury lub przesyłki i chcesz ją zakwestionować przed opłaceniem, możesz to zrobić przez internet.

Aby zakwestionować całą fakturę, kliknij Numer faktury na ekranie Podsumowanie konta. Zostanie wyświetlony ekran Szczegóły faktury. Na tym ekranie kliknij przycisk Zakwestionuj fakturę.

Poszczególne przesyłki możesz zakwestionować, klikając odpowiedni Numer lotniczego listu przewozowego i przycisk Zakwestionuj.

Pojawi się prośba o wybranie przyczyny zakwestionowania i o podanie dodatkowych informacji na ten temat.

Po zakwestionowaniu opłaty skontaktuje się z Tobą przedstawiciel FedEx w celu uzyskania dodatkowych informacji lub poinformowania o rozstrzygnięciu sporu. W systemie FedEx Billing Online będzie wyświetlana informacja o tym, że spór został zainicjowany, ale nie jest pokazywany stan sporów.

Wyszukiwanie i pobieranie

Użyj funkcji Nowe wyszukiwanie lub pobieranie, jeśli znasz Numer faktury, Numer lotniczego listu przewozowego lub Numer referencyjny płatności. Wpisz odpowiednie informacje i kliknij przycisk Szybkie wyszukiwanie. W przypadku znalezienia dokumentu zostanie wyświetlona odpowiednia strona z dalszymi informacjami.

Za pomocą funkcji Nowe wyszukiwanie lub Pobieranie możesz znaleźć faktury zawierające określoną usługę, mające określony stan lub należące do danego zakresu dat. Nie jest potrzebny numer faktury ani lotniczego listu przewozowego. Wybierz kryteria z różnych pól rozwijanych i kliknij przycisk Szukaj, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na ekranie.

W celu pobrania wyników wyszukiwania w formacie Excel, CSV lub XML kliknij przycisk Pobierz dane. Konieczne będzie określenie pliku do utworzenia w systemie FedEx Billing Online oraz formatu danych (Excel, CSV lub XML). Wyniki zostaną zapisane w Centrum pobieraniai będą dostępne do pobrania przez maksymalnie 14 dni.

Aby zapewnić szybkie wyświetlanie wyników pobierania, system FedEx Billing Online zapobiega pobieraniu bardzo dużych plików. Jeśli zlecenie pobierania przekracza maksymalny rozmiar pliku wynoszący 30 MB i wyświetlany jest status „Przekracza limit”, zmniejsz liczbę pobieranych rekordów, korzystając z opcji pól rozwijanych i/lub zakresów dat.

Preferencje i administracja

Wybierz pozycję Moje opcje u góry strony i wybierz opcję Zarządzaj użytkownikami, Zarządzaj ustawieniami konta lub Profil FedEx.com. W tym miejscu możesz zapraszać nowych użytkowników, zarządzać ustawieniami konta, zmieniać administratora i aktualizować profil w systemie FedEx Billing Online.

Wybierz pozycję Moje opcje u góry strony i wybierz opcję Profil FedEx.com. Na wyświetlonej stronie możesz edytować swoją nazwę użytkownika i hasło.

Jeśli nie pamiętasz hasła do systemu rozliczeń FedEx Billing Online, kliknij łącze Nie pamiętasz hasła na głównym ekranie logowania w systemie FedEx Billing Online. Zostanie wyświetlona prośba o podanie informacji weryfikujących Twoją tożsamość, a następnie otrzymasz wiadomość e-mail z przypomnieniem hasła.

Wybierz pozycję Moje opcje u góry strony i wybierz opcję Zarządzaj użytkownikami. Zostanie wyświetlona lista użytkowników mających dostęp do faktur na danym koncie rozliczeń. W tym miejscu można zaprosić nowego użytkownika, wprowadzając jego imię, nazwisko i adres e-mail, lub usunąć obecnych użytkowników. Tylko administrator systemu FedEx Billing Online może wyświetlać, dodawać i usuwać użytkowników konta.

Wybierz pozycję Moje opcje u góry strony i wybierz opcję Zarządzaj użytkownikami. Zostanie wyświetlona lista użytkowników mających dostęp do faktur na danym koncie rozliczeń. Tylko administrator systemu FedEx Billing Online może wyświetlać listę użytkowników konta.

Wybierz pozycję Moje opcje u góry strony i wybierz opcję Zarządzaj użytkownikami. W sekcji Zmiana administratora wybierz Nazwę istniejącego użytkownika z menu rozwijanego i kliknij przycisk Zmień administratora. Tylko bieżący administrator systemu rozliczeń FedEx Billing Online może mianować nowego administratora.

Nie. Tylko bieżący administrator może otrzymywać powiadomienia e-mail z systemu FedEx Billing Online.

Wybierz pozycję Moje opcje u góry strony i wybierz opcję Zarządzaj użytkownikami. Zostanie wyświetlona lista użytkowników mających dostęp do faktur na danym koncie rozliczeń. W tym miejscu można zaprosić nowego użytkownika, wprowadzając jego imię, nazwisko i adres e-mail, lub usunąć obecnych użytkowników. Tylko administrator systemu FedEx Billing Online może wyświetlać, dodawać i usuwać użytkowników konta.

W celu ponownego otrzymywania faktur papierowych konieczne jest wyrejestrowanie konta w systemie FedEx Billing Online. Zaloguj się w systemie FedEx Billing Online, kliknij opcję Moje opcje w górnej części strony, a następnie Zarządzaj ustawieniami konta. Przewiń do pozycji Zmień formę rozliczania, wybierz w menu wartość Wyrejestruj się z systemu FedEx Billing Online, a następnie kliknij opcję Zmień formę rozliczania.

Aby otrzymać dodatkową pomoc, kliknij opcję Kontakt z pomocą techniczną systemu rozliczeń online w menu Pomoc na dowolnym ekranie. Zostanie wyświetlony formularz internetowy, w którym możesz podać szczegółowe informacje dotyczące prośby o pomoc.

Płatności automatyczne FBO

Płatności automatyczne FBO umożliwiają połączenie konta FedEx w systemie FedEx Billing Online z kartą kredytową, dzięki czemu nowe faktury automatycznie obciążają wybraną kartę kredytową. Płatności można dokonywać za pomocą kart kredytowych American Express, MasterCard oraz Visa.

Aby skonfigurować Płatności automatyczne FBO, konieczne jest utworzenie Profilu płatności zawierającego szczegóły płatności, a następnie kliknięcie przycisku Zarejestruj w płatnościach automatycznych na ekranie Zarządzaj preferencjami płatności.

Tak. W menu Moje opcje wybierz pozycję Zarządzaj preferencjami płatności. Kliknij łącze Edytuj w Profilu płatności, który ma zostać zaktualizowany, wprowadź potrzebne zmiany, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj profil, aby zapisać zmiany.

Wiele kont można wyświetlić poprzez dodanie konta głównego. Wybierz opcję Zarządzanie ustawieniami konta na karcie Moje opcje, kliknij opcję Dodaj konto główne i kliknij opcję Informacje na temat konta FedEx.

Płatności automatyczne FedEx

Płatności automatyczne FedEx umożliwiają połączenie konta FedEx z kartą kredytową, dzięki czemu nowe faktury automatycznie obciążają wybraną kartę kredytową. Płatności można dokonywać za pomocą kart kredytowych American Express, MasterCard oraz Visa.
Nie ma potrzeby rejestracji w systemie rozliczeń FedEx Billing Online.

W przypadku korzystania z Płatności automatycznych FedEx wszystkie wystawiane faktury są opłacane automatycznie za pomocą karty kredytowej przypisanej do Twojego konta FedEx. Opłacanie tych faktur w systemie FedEx Billing Online nie jest możliwe.

Jeśli nie można zakończyć przetwarzania płatności, faktura będzie niezapłacona i wyświetlana na ekranie Podsumowanie konta systemu FedEx Billing Online w sekcji Faktury zaległe do odrzucenia. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj i zapłać można sprawdzić poprawność szczegółów Płatności automatycznych FedEx, zaktualizować je i zapisać, aby niezapłacone faktury mogły zostać przekazane do opłacenia.

Aby zaktualizować szczegóły karty kredytowej, wybierz menu Zaktualizuj kartę kredytową, co spowoduje przejście bezpośrednio do ekranu profilu karty kredytowej. Zaktualizuj szczegóły karty kredytowej i kliknij opcję Wprowadź, aby potwierdzić.