Dopłata paliwowa

Dopłata paliwowa

Dopłata paliwowa

Międzynarodowa dopłata paliwowa

Data obowiązywania

Wartość indeksu USGC

Dopłata

06 grudnia, 2021 - 12 grudnia, 2021
$2.172
21.50%

Procentowa stawka dopłaty paliwowej dotyczącej usług FedEx Express International podlega cotygodniowym korektom na podstawie indeksu U.S. Gulf Coast (USGC) ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych, publikowanego co tydzień przez amerykańską Administrację Informacji Energetycznych (EIA).

Dopłata paliwowa stosowana jest do opłat transportowych1 za usługi FedEx Express®, na wysyłki eksportowe i importowe według cenników publikowanych w Europie. 

1Międzynarodowa dopłata paliwowa nie ma zastosowania do FedEx® Regional Economy i FedEx® Regional Economy Freight. W przypadku tych dwóch usług sprawdź sekcję regionalnej dopłaty paliwowej poniżej.


Powrót do początku strony


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express International, obowiązująca od 6 stycznia 2020 roku

(Cena USGC za galon w dolarach amerykańskich ($))

Cena USGC co najmniej – ale mniej niż Dopłata paliwowa
$0.44 - $0.50 7.50%
$0.50 - $0.56 8.00%
$0.56 - $0.62 8.50%
$0.62 - $0.68 9.00%
$0.68 - $0.74 9.50%
$0.74 - $0.80 10.00%
$0.80 - $0.86 10.50%
$0.86 - $0.92 11.00%
$0.92 - $0.98 11.50%
$0.98 - $1.04 12.00%
$1.04 - $1.10 12.50%
$1.10 - $1.16 13.00%
$1.16 - $1.22 13.50%
$1.22 - $1.28 14.00%
$1.28 - $1.34 14.50%
$1.34 - $1.40 15.00%
$1.40 - $1.46 15.50%
$1.46 - $1.52 16.00%
$1.52 - $1.58 16.50%
$1.58 - $1.64 17.00%
$1.64 - $1.70 17.50%
$1.70 - $1.76 18.00%
$1.76 - $1.82 18.50%
$1.82 - $1.88 19.00%
$1.88 - $1.94 19.50%
$1.94 - $2.00 20.00%
$2.00 - $2.06 20.50%
$2.06 - $2.12 21.00%
$2.12 - $2.18 21.50%
$2.18 - $2.24 22.00%
$2.24 - $2.30 22.50%
$2.30 - $2.36 23.00%
$2.36 - $2.42 23.50%
$2.42 - $2.48 24.00%

Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Zobacz europejskie Warunki Przewozu FedEx Express. Jeśli stawka dopłaty paliwowej przekroczy wartość maksymalną, spadnie poniżej wartości minimalnej lub jeśli nastąpią zmiany przedziałów cenowych, powyższe tabele zostaną zaktualizowane.

 


Powrót do początku strony


Regionalna dopłata paliwowa

Ma zastosowanie do usług FedEx® Regional Economy i FedEx® Regional Economy Freight, które są dostępne dla wybranych klientów od października 2021 r.

Procentowa stawka dopłaty paliwowej dotyczącej usług FedEx Express Regional2 podlega cotygodniowym korektom na podstawie zaokrąglonej średniej cen oleju napędowego do samochodów (w euro) na terenie Unii Europejskiej, publikowanej przez Dział Transportu i Energetyki Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem ceł i podatków.

Dopłaty Data obowiązywania
13,00% 22 listopada 2021 - 28 listopada 2021
13,00% 15 listopada 2021 - 21 listopada 2021

2 Stawka dopłaty paliwowej dotyczącej usług Regional ma zastosowanie do usług FedEx® Regional Economy i FedEx® Regional Economy Freight.


Tabela dopłat paliwowych dotyczących usług FedEx Express Regional

(cena za 1 litr oleju napędowego w euro)

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
- 0,75 € 0%

0,75 €

0,79 €

4%

0,79 €

0,83 €

4,5%

0,83 €

0,87 €

5%

0,87 €

0,91 €

5,5%

0,91 €

0,95 €

6%

0,95 €

0,99 €

6,50%

0,99 €

1,03 €

7%

1,03 €

1,07 €

7,5%

1,07 €

1,11 €

8%

1,11 €

1,15 €

8,5%

1,15 €

1,19 €

9,00%

1,19 €

1,23 €

9,50%

1,23 €

1,27 €

10,00%

1,27 €

1,31 €

10,50%

1,31 €

1,35 €

11,00%

1,35 €

1,39 €

11,50%

1,39 €

1,43 €

12,00%

1,43 €

1,47 €

12,50%

1,47 €

1,51 €

13,00%

1,51 €

1,55 €

13,50%

1,55 €

1,59 €

14,00%

1,59 €

1,63 €

14,50%

1,63 €

1,67 €

15,00%

1,67 €

1,71 €

15,50%

1,71 €

1,75 €

16,00%

1,75 €

1,79 €

16,50%

1,79 €

1,83 €

17,00%

Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Zobacz europejskie Warunki Przewozu FedEx Express. Jeżeli stawka dopłaty paliwowej przekroczy maksymalną wartość, spadnie poniżej wartości minimalnej lub jeśli nastąpią zmiany elementów wpływających na stawki, tabele zostaną zaktualizowane.

Zmiany dopłat paliwowych dotyczących usług FedEx Express Regional zaczynają obowiązywać od każdego poniedziałku. Zastosowana stawka dopłaty paliwowej będzie widoczna na Twojej fakturze. Informacje na temat dopłat paliwowych obowiązujących w danym tygodniu będą dostępne w przybliżeniu w piątek, poprzedzający wdrożenie dopłaty.

W przypadku usług FedEx Regional prosimy sprawdzić cenę litra oleju napędowego w euro. Cena w tym indeksie jest opublikowana przez Dział Transportu i Energetyki Komisji Europejskiej, a FedEx nie bierze na siebie odpowiedzialności za podane informacje.

UWAGA: Kliknięcie powyższych łączy spowoduje otwarcie pliku PDF lub nowej strony internetowej poza witryną fedex.com, w nowym oknie przeglądarki.

Powrót do początku


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej

Dopłata Data obowiązywania
13,00% 8 listopada 2021 - 14 listopada 2021
13,00% 1 listopada 2021 - 7 listopada 2021
13,00% 25 października 2021 r. – 31 października 2021 r.

Dopłata paliwowa dla usług krajowych

Dopłata paliwowa

Dopłata Data obowiązywania
12,50% 1 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
12,50% 1 listopada 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

3 Stawka dopłaty paliwowej za usługi krajowe FedEx dotyczy wyłącznie usługi Fedex Priority Overnight®.

Dopłata paliwowa dla usług krajowych jest określana każdorazowo na podstawie rynkowych hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen.

Ceną bazową do ustalenia dopłaty paliwowej dla usług krajowych jest cena (średnia arytmetyczna liczona dla cen obowiązujących na 1., 15. i ostatni dzień miesiąca) z miesiąca poprzedzającego ten, w którym została wystawiona faktura.

Dopłata paliwowa jest naliczana od wartości netto wykonanych, wyszczególnionych na fakturze usług krajowych i wykazywana na fakturze za dany okres rozliczeniowy w pozycji Opłata paliwowa i drogowa.

Tabela dopłat paliwowych FedEx Express Polska Sp. z o.o. (wcześniej Opek), cena netto [PLN] zakupu 1000 litrów oleju napędowego i dopłata paliwowa

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
-
2921,00 7%
2922,00 3068,00 7,5%
3069,00 3222,00 8%
3223,00 3384,00 8,5%
3385,00 3554,00 9,00%
3555,00 3732,00 9,50%
3733,00 
3919,00 10,00%
3920,00 4116,00 10,50%
4117,00 4322,00 11,00%
4323,00 4539,00 11,50%
4540,00 4766,00 12,00%
4767,00 5005,00 12,50%
5006,00 5256,00 13,00%
5257,00 5519,00 13,50%
5520,00 5795,00 14,00%
5796,00 6085,00 14,50%


Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Jeśli stawka opłaty paliwowej przekroczy wartość maksymalną, spadnie poniżej wartości minimalnej lub jeśli nastąpią zmiany przedziałów cenowych, powyższe tabele zostaną zaktualizowane.


Powrót do początku strony


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej

Dopłata Data obowiązywania
11,50% 1 października 2021 r. – 31 października 2021 r.
11,00% 1 września 2021 r. – 30 września 2021 r.
11,00% 1 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Dopłaty paliwowe — FedEx Express IXF i ATA

Dopłata Data obowiązywania
0,60 €/kg 6 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.
0,50 €/kg 1 listopada 2021 r. – 5 grudnia 2021 r.

Procentowa stawka dopłaty paliwowej dotyczącej usług FedEx Express podlega comiesięcznym korektom na podstawie zaokrąglonej średniej indeksu U.S. Gulf Coast (USGC) ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych, publikowanego przez amerykańską Administrację Informacji Energetycznych (EIA).

Dopłata paliwowa dotycząca usług FedEx Express® ma zastosowanie do opłat za przesyłki eksportowe FedEx International Express Freight® (IXF) oraz FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) według cenników publikowanych w Europie. Zobacz dopłatę paliwową obowiązującą w przypadku innych usług.

Prosimy o kontakt z lokalnym Biurem Obsługi Klienta ds. frachtu w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Powrót do początku strony


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express 023

(Cena USGC za galon w dolarach amerykańskich ($))

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
0,10 $ 0,98 $ 0,15 €/kg
0,98 $ 1,13 $
0,20 €/kg
1,13 $ 1,28 $ 0,25 €/kg
1,28 $ 1,42 $ 0,30 €/kg
1,42 $ 1,57 $ 0,35 €/kg
1,57 $ 1,72 $ 0,40 €/kg
1,72 $ 1,87 $ 0,45 €/kg
1,87 $ 2,01 $ 0,50 €/kg
2,01 $ 2,16 $ 0,55 €/kg
2,16 $ 2,31 $ 0,60 €/kg
2,31 $ 2,46 $ 0,65 €/kg
2,46 $ 2,60 $ 0,70 €/kg
2,60 $ 2,80 $ 0,75 €/kg
2,80 $
3,00 $ 0,80 €/kg
3,00 $ 3,19 $ 0,85 €/kg
3,19 $ 3,39 $ 0,90 €/kg
3,39 $ 3,59 $ 0,95 €/kg
3,59 $ 3,78 $ 1,00 €/kg
3,78 $ 3,98 $ 1,05 €/kg
3,98 $ 4,18 $ 1,10 €/kg
4,18 $ 4,37 $ 1,15 €/kg
4,37 $ 4,57 $ 1,20 €/kg
4,57 $ 4,76 $ 1,25 €/kg
4,76 $ 4,95 $ 1,30 €/kg
4,95 $   1,35 €/kg


Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Zobacz europejskie Warunki Przewozu FedEx Express. Jeżeli stawka dopłaty paliwowej przekroczy maksymalną wartość, spadnie poniżej wartości minimalnej lub jeśli nastąpią zmiany elementów wpływających na stawki, tabele zostaną zaktualizowane.

Aktualizacje dopłat paliwowych

Zmiany dopłat paliwowych FedEx Express dla regionu Europy obowiązują od pierwszego poniedziałku każdego miesiąca. Procentowa stawka dopłaty paliwowej zostanie zamieszczona na Twojej fakturze. Informacje na temat dopłat paliwowych obowiązujących w danym tygodniu będą dostępne w przybliżeniu w piątek poprzedzający wdrożenie dopłaty.

  • W przypadku usług FedEx Express należy sprawdzić bieżącą cenę galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych w indeksie USGC.
  • Ceny określone w indeksach są publikowane przez Amerykański Departament Energetyki, a FedEx nie ponosi odpowiedzialności za podawane informacje.
  • Istnieje dwutygodniowe opóźnienie pomiędzy indeksem ceny paliwa a dopłatą paliwową. Na przykład dopłata paliwowa w dniu 1 stycznia 2018 roku jest oparta na średniej cenie paliwa do napędu silników odrzutowych w USA ogłoszonej przez Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych 22 grudnia.

UWAGA: Kliknięcie na powyższe łącza spowoduje otwarcie nowej strony internetowej poza witryną fedex.com, w nowym oknie przeglądarki.


Powrót do początku strony


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej

Dopłata Data obowiązywania
0,45 €/kg 4 października 2021 r. – 31 października 2021 r.
0,45 €/kg 2 sierpnia 2021 r. – 5 września 2021 r.
0,45 €/kg 5 lipca 2021 r. – 1 sierpnia 2021 r.