Dopłata paliwowa

Dopłata paliwowa

Dopłata paliwowa

Międzynarodowa dopłata paliwowa

Data obowiązywania

Wartość indeksu USGC

Dopłata

20 września, 2021 - 26 września, 2021
$1.91
19.50%

Procentowa stawka dopłaty paliwowej dla usług FedEx Express podlega cotygodniowym korektom na podstawie publikowanego przez rząd USA indeksu U.S. Gulf Coast (USGC) ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych.

Dopłata ta stosowana jest do opłat transportowych za usługi FedEx Express® na wysyłki eksportowe i importowe według cenników publikowanych dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki.


Proszę zwrócić uwagę, że Amerykański Departament Energetyki (EIA) zaprzestał publikacji indeksu Rotterdam ceny spot (bieżącej) galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych. To znaczy, że od 6 grudnia 2010 FedEx będzie korzystał z indeksu USGC (U.S. Gulf Coast ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych) publikowanego przez EIA.


Powrót do początku strony


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express; data wejścia w życie: 6 stycznia 2020 r.

(Cena USGC za galon w dolarach amerykańskich ($))

Cena USGC co najmniej – ale mniej niż Dopłata paliwowa
$0.44 - $0.50 7.50%
$0.50 - $0.56 8.00%
$0.56 - $0.62 8.50%
$0.62 - $0.68 9.00%
$0.68 - $0.74 9.50%
$0.74 - $0.80 10.00%
$0.80 - $0.86 10.50%
$0.86 - $0.92 11.00%
$0.92 - $0.98 11.50%
$0.98 - $1.04 12.00%
$1.04 - $1.10 12.50%
$1.10 - $1.16 13.00%
$1.16 - $1.22 13.50%
$1.22 - $1.28 14.00%
$1.28 - $1.34 14.50%
$1.34 - $1.40 15.00%
$1.40 - $1.46 15.50%
$1.46 - $1.52 16.00%
$1.52 - $1.58 16.50%
$1.58 - $1.64 17.00%
$1.64 - $1.70 17.50%
$1.70 - $1.76 18.00%
$1.76 - $1.82 18.50%
$1.82 - $1.88 19.00%
$1.88 - $1.94 19.50%
$1.94 - $2.00 20.00%
$2.00 - $2.06 20.50%
$2.06 - $2.12 21.00%
$2.12 - $2.18 21.50%
$2.18 - $2.24 22.00%
$2.24 - $2.30 22.50%
$2.30 - $2.36 23.00%
$2.36 - $2.42 23.50%
$2.42 - $2.48 24.00%


Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Więcej informacji znajdą Państwo w pkt. 22 Warunków przewozu Federal Express dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki. Jeżeli stawka opłaty paliwowej przekroczy maksymalną wartość, spadnie poniżej wartości minimalnej lub jeśli nastąpią zmiany elementów wpływających na stawki, tabele zostaną zaktualizowane.

Aktualizacja dopłat paliwowych

Zmiany dopłat paliwowych FedEx Express dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki obowiązują od pierwszego poniedziałku każdego miesiąca. Procentowa stawka dopłaty paliwowej zostanie zamieszczona na Twojej fakturze. Informacje na temat dopłat paliwowych obowiązujących w danym tygodniu będą dostępne w piątki przed wdrożeniem dopłaty.

  • W przypadku usług FedEx Express należy sprawdzić bieżącą cenę galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych w indeksie USGC.
  • Ceny określone w indeksach są publikowane przez Amerykański Departament Energetyki, a FedEx nie ponosi odpowiedzialności za podawane informacje.
  • Istnieje dwutygodniowe opóźnienie pomiędzy indeksem ceny paliwa a dopłatą paliwową. Na przykład dopłata paliwowa w dniu 1 stycznia 2018 roku jest oparta na średniej cenie paliwa do napędu silników odrzutowych w USA ogłoszonej przez Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych 22 grudnia.

UWAGA: Kliknięcie na powyższe łącza spowoduje otwarcie nowej strony internetowej poza witryną fedex.com, w nowym oknie przeglądarki.

 


Powrót do początku strony


Dopłata paliwowa dla usług krajowych

Dopłata paliwowa

Dopłata Data obowiązywania
11,00% 1 wrzesnia, 2021 r. - 30 wrzesnia, 2021 r.
11,00% 1 sierpnia , 2021 r. - 31 sierpnia , 2021 r.

Dopłata paliwowa dla usług krajowych jest określana każdorazowo na podstawie rynkowych hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen.

Ceną bazową do ustalenia dopłaty paliwowej dla usług krajowych jest cena (średnia arytmetyczna liczona dla cen obowiązujących na 1., 15. i ostatni dzień miesiąca) z miesiąca poprzedzającego ten, w którym została wystawiona faktura.

Dopłata paliwowa jest naliczana od wartości netto wykonanych, wyszczególnionych na fakturze usług krajowych i wykazywana na fakturze za dany okres rozliczeniowy w pozycji Opłata paliwowa i drogowa.

Tabela dopłat paliwowych FedEx Express Polska Sp. z o.o. (wcześniej Opek), cena netto [PLN] zakupu 1000 litrów oleju napędowego i dopłata paliwowa

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
-
2921,00 7%
2922,00 3068,00 7,5%
3069,00 3222,00 8%
3223,00 3384,00 8,5%
3385,00 3554,00 9%
3555,00 3732,00 9,5%
3733,00 
3919,00 10,00%
3920,00 4116,00 10,50%
4117,00 4322,00 11,00%
4323,00 4539,00 11,50%
4540,00 4766,00 12,00%
4767,00 5005,00 12,50%
5006,00 5256,00 13,00%
5257,00 5519,00 13,50%
5520,00 5795,00 14,00%
5796,00 6085,00 14,50%


Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Jeśli stawka opłaty paliwowej przekroczy wartość maksymalną, spadnie poniżej wartości minimalnej lub jeśli nastąpią zmiany przedziałów cenowych, powyższe tabele zostaną zaktualizowane.


Powrót do początku strony


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej

Dopłata Data obowiązywania
11,00% 1 lipca, 2021 r. - 31 lipca, 2021 r.
9,00% 7 czerwca, 2021 r. - 4 lipca, 2021 r.
9,00% 3 maja, 2021 r. - 6 czerwca, 2021 r.

Dopłaty paliwowe — FedEx Express IXF i ATA

Dopłata Data obowiązywania
0,45 €/kg 4 października 2021 r. - 31 października 2021 r.
0,50 €/kg 6 wrzesnia 2021 r. - 3 października 2021 r.

Procentowa stawka dopłaty paliwowej dla usług FedEx Express podlega comiesięcznym korektom na podstawie zaokrąglonej średniej indeksu U.S. Gulf Coast (USGC) ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych.

Dopłata ta stosowana jest do opłat transportowych za usługi FedEx Express (FedEx Express FedEx International Express Freight® (IXF) oraz FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) na wysyłki eksportowe według cenników publikowanych dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki. Sprawdź dopłaty paliwowe dla innych usług

Proszę zwrócić uwagę, że Amerykański Departament Energetyki (EIA) zaprzestał publikacji indeksu Rotterdam ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych. To znaczy, że od 6 grudnia 2010 r. FedEx będzie korzystał z indeksu USGC (U.S. Gulf Coast ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych) opublikowanego przez EIA.

Prosimy o kontakt z lokalnym Biurem Obsługi Klienta ds. frachtu w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Powrót do początku strony


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express 023

(Cena USGC za galon w dolarach amerykańskich ($))

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
0,10 $ 0,98 $ 0,15 €/kg
0,98 $ 1,13 $
0,20 €/kg
1,13 $ 1,28 $ 0,25 €/kg
1,28 $ 1,42 $ 0,30 €/kg
1,42 $ 1,57 $ 0,35 €/kg
1,57 $ 1,72 $ 0,40 €/kg
1,72 $ 1,87 $ 0,45 €/kg
1,87 $ 2,01 $ 0,50 €/kg
2,01 $ 2,16 $ 0,55 €/kg
2,16 $ 2,31 $ 0,60 €/kg
2,31 $ 2,46 $ 0,65 €/kg
2,46 $ 2,60 $ 0,70 €/kg
2,60 $ 2,80 $ 0,75 €/kg
2,80 $
3,00 $ 0,80 €/kg
3,00 $ 3,19 $ 0,85 €/kg
3,19 $ 3,39 $ 0,90 €/kg
3,39 $ 3,59 $ 0,95 €/kg
3,59 $ 3,78 $ 1,00 €/kg
3,78 $ 3,98 $ 1,05 €/kg
3,98 $ 4,18 $ 1,10 €/kg
4,18 $ 4,37 $ 1,15 €/kg
4,37 $ 4,57 $ 1,20 €/kg
4,57 $ 4,76 $ 1,25 €/kg
4,76 $ 4,95 $ 1,30 €/kg
4,95 $   1,35 €/kg


Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Więcej informacji znajdą Państwo w pkt. 22 Warunków przewozu Federal Express dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki. Jeżeli stawka opłaty paliwowej przekroczy maksymalną wartość, spadnie poniżej wartości minimalnej lub jeśli nastąpią zmiany elementów wpływających na stawki, tabele zostaną zaktualizowane.

Aktualizacja dopłat paliwowych

Zmiany dopłat paliwowych FedEx Express dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki obowiązują od pierwszego poniedziałku każdego miesiąca. Procentowa stawka dopłaty paliwowej zostanie zamieszczona na Twojej fakturze. Informacje na temat dopłat paliwowych obowiązujących w danym tygodniu będą dostępne w piątki przed wdrożeniem dopłaty.

  • W przypadku usług FedEx Express należy sprawdzić bieżącą cenę galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych w indeksie USGC.
  • Ceny określone w indeksach są publikowane przez Amerykański Departament Energetyki, a FedEx nie ponosi odpowiedzialności za podawane informacje.
  • Istnieje dwutygodniowe opóźnienie pomiędzy indeksem ceny paliwa a dopłatą paliwową. Na przykład dopłata paliwowa w dniu 1 stycznia 2018 roku bazuje na średniej cenie paliwa do napędu silników odrzutowych w USA zgłoszonej przez Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych 22 grudnia.

UWAGA: Kliknięcie na powyższe łącza spowoduje otwarcie nowej strony internetowej poza witryną fedex.com, w nowym oknie przeglądarki.


Powrót do początku strony


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej

Dopłata Data obowiązywania
0,45 €/kg 2 sierpnia 2021 r. - 5 wrzesnia 2021 r.
0,45 €/kg 5 lipca 2021 r. - 1 sierpnia 2021 r.
0,40 €/kg 7 czerwca 2021 r. - 4 lipca 2021 r.