O firmie FedEx

O firmie FedEx

O firmie FedEx

Nasze rozwiązania łączą ludzi i możliwości.

Łączenie ludzi z dostępnymi towarami, usługami i ideami tworzy możliwości i zapewnia wyższą jakość życia. W firmie FedEx uważamy, że świat z dużymi możliwościami łączności to lepszy świat. To przekonanie przyświeca wszystkim naszym działaniom.

Informacje o firmie

Informacje o firmie

Europejska sieć FedEx oferuje dostawę na następny dzień na kilkuset rynkach.

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy

FedEx jest firmą światowej klasy, w której centrum zainteresowania zawsze znajdują się ludzie.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Firma FedEx zaangażowała się w świadczenie usług komunikacji globalnej, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko.

Zaangażowanie

Zaangażowanie

W ramach globalnej platformy przekazywania środków FedEx Cares, firma FedEx zobowiązała się do zainwestowania 200 mln USD w 200 społeczności do 2020 roku.

Sponsoring sportowy

Sponsoring sportowy

FedEx wspiera zawody sportowe należące do najważniejszych na świecie. Razem dostarczamy doskonałość – zarówno na arenach sportowych, jak i poza nimi.

Zasoby

Zasoby

Tutaj można znaleźć publikacje do pobrania, raporty, akredytacje standardów jakości i inne użyteczne dokumenty.

Brexit

Brexit

Chcemy, aby nasi klienci wiedzieli, że firmy FedEx i TNT są dobrze przygotowane do obsługi ich potrzeb w zakresie przesyłek transgranicznych, zarówno dziś, jak i w przyszłości.