Baza Wiedzy

Zasoby

Zasoby

Raporty korporacyjne

W FedEx jesteśmy zobowiązani do utrzymywania pełnej przejrzystości i należytego ładu korporacyjnego. Często rozpowszechniamy informacje związane z firmą, aby wszystkie zainteresowane strony były dobrze poinformowane i świadome naszej sytuacji.


FedEx European SME Export Report

 FedEx European SME Export Report przedstawia analizę wartości eksportu europejskich małych i średnich firm oraz wpływu innowacyjnych technologii na ich rozwój. W raporcie pokazano, że europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane innowacyjnością, znajdują się w czołówce pod względem wzrostu i ekspansji międzynarodowej oraz w coraz większym stopniu czerpią korzyści z ogromnych możliwości rynków zagranicznych.


Odkryj nasze zautomatyzowane rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Szukasz intuicyjnego i prostego rozwiązania do wysyłania przesyłek? Dowiedz się więcej:


Transport towarów niebezpiecznych i objętych monitoringiem


Przydatne porady i wskazówki


Informacje dla konsumenta

Platforma ODR to interaktywna witryna, która umożliwia prowadzenie postępowania pozasądowego mającego na celu rozwiązanie sporu prawnego z przedsiębiorcą (ODR – Online Dispute Resolution).