Cła i podatki

Cła i podatki

Cła i podatki

Dlaczego muszę opłacić cła i podatki?

Być może otrzymanie faktury za cła i podatki jest dla Ciebie zaskoczeniem, więc zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby przekazać Ci informacje o tym, czego dotyczą te opłaty.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Co to cło i podatki? 

Cło to podatek naliczany za wszystkie produkty sprowadzane spoza Unii Europejskiej. Kontrolowane przez polską Służbę Celną cło ma na celu sprowadzenie kosztu importowanych towarów do kosztu towarów produkowanych w Unii Europejskiej, w celu podtrzymania sprawiedliwej konkurencji.

 

Kto musi płacić? 

Osoba lub przedsiębiorstwo otrzymujące przesyłkę jest prawnie zobowiązane do uiszczenia należności celnych, chyba że pole na cła i podatki nadawcy rachunku lub cła i podatki stron trzecich rachunku jest zaznaczone na liście przewozowym (lub lotniczym liście przewozowym), a na liście przewozowym (lub lotniczym liście przewozowym) znajduje się ważny numer rachunku FedEx.

 

Czym jest opłata administracyjna za odprawę celną? 

FedEx opłaca cło i podatki w Twoim imieniu aby zapewnić jak najszybsze dostarczenie przesyłki. Wiąże się to z opłatą administracyjną w wysokości 2,50% cła i podatków przy minimum 48 PLN, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Dlaczego firma FedEx Express nie poinformowała mnie o tym w momencie dostawy? 

W miarę możliwości skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem, podając szacunkowy koszt ceł i podatków, zanim Twoja przesyłka zostanie wyceniona przez polskie służby celne. Nie zawsze jest to jednak możliwe i często nie zdajemy sobie sprawy z opłat pobieranych do momentu dostarczenia przesyłki.

Podatek został już opłacony przy zakupie tej rzeczy 

Towary zakupione poza granicami Polski mogą podlegać opodatkowaniu w kraju pochodzenia, za co nadawca może obciążyć Cię kosztami. W takim przypadku polskie cła importowe będą nadal pobierane przy wjeździe towarów do Polski, ponieważ jest to odrębna opłata.

 

Opłata celna i podatek zostały opłacone przed dostarczeniem towaru 

W momencie importu może zostać naliczona szacunkowa kwota. Jest to obliczane przed dokonaniem przez polskie służby celne wyceny przesyłki. Jeśli wycena będzie niższa od opłaty końcowej, będzie trzeba dopłacić różnicę, a jeśli jest ona wyższa, zwrócimy Ci różnicę.

 

Jeśli kwota faktury różni się od kwoty przedpłaconej, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta FedEx.

 

Uważam, że nadawca zapłacił za wszystkie opłaty związane z tą wysyłką

Opłaty celne i podatkowe nie są naliczane, dopóki przesyłka nie dotrze do Polski. Jeśli Twój nadawca poinformował, że zapłacił FedEx te opłaty, zazwyczaj odnosi się to do płatności, których dokonał za opłaty transportowe, a nie do cła lub podatku.

Jestem tymczasowym gościem w Polsce 

Będziesz musiał(a) uiścić opłaty importowe, ale możesz mieć prawo do żądania zwrotu tych opłat po wyjeździe z Polski. Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji Twojej przesyłki. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji.  

 

Towar został zakupiony przez internet 

Ceny reklamowane na stronach internetowych poza UE często nie zawierają polskiego cła. Może to sprawić, że produkty będą wydawały się tańsze w porównaniu z polskimi cenami. Więcej informacji i porad można znaleźć na stronie internetowej polskiej służby celnej

 

Przesyłka jest prezentem 

Przedmioty o wartości do 45 EUR, które spełniają następujące polskie kryteria celne nie podlegają opłacie importowej: Przesyłka musi być wysłana bezpośrednio od osoby do osoby.

 

Nadawca musi być osobą prywatną, a odbiorca musi odebrać przesyłkę pod adresem prywatnym.

Prezent musi być wysłany bez wymagania opłaty i mieć charakter „okazjonalny”.

Słowo „prezent” musi być zaznaczone na lotniczym liście przewozowym i fakturze handlowej.

Wszystkie pozycje muszą być wyszczególnione z ich pełnym opisem i wartością.

Należy pamiętać, że przedmioty zawierające alkohol i tytoń będą objęte podatkiem akcyzowym. Pozycje zawierające żywność mogą wymagać dodatkowej dokumentacji i podlegać dalszym kontrolom, które mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

 

Przesyłka zawiera próbki 

Próbki mogą być importowane do Polski bez opłat celnych lub podatkowych, o ile spełniają następujące warunki polskiego prawa celnego:

 

Moga być użyte tylko jako próbki.

Mają znikomą wartość i sa w niewielkiej liczbie.

Są przeznaczone do uzyskiwania zamówień na rodzaj reprezentowanych towarów.

Faktura handlowa i wszelkie inne dokumenty dołączone do przesyłki muszą zawierać te informacje. Umożliwi to polskim organom celnym zrobienie odpowiedniego wpisu.

 

Moje towary są używane

Polskie służby celne dokonują oceny zobowiązań celnych i podatkowych niezależnie od wieku lub poprzedniego właściciela. W przypadku zakupu antyków lub oryginalnych dzieł sztuki obowiązuje obniżona stawka podatku VAT, jeśli towary spełniają odpowiednie kryteria.

Jak odrzucić przesyłkę? 

Aby przesyłka została zakwalifikowana jako import odrzucony, musi spełniać następujące polskie kryteria celne: towar jest wadliwy, został uszkodzony przed odprawą celną lub nie spełnia warunków umowy z dostawcą.

 

  • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać przed zwrotem lub zniszczeniem towaru.
  • Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od daty pierwotnego zgłoszenia do polskiego urzędu celnego.

Aby odrzucić przesyłkę, należy uiścić firmie FedEx kwotę obejmującą cła i podatki, by móc następnie zgłosić reklamację bezpośrednio w polskim Urzędzie Celnym.

Więcej informacji o cłach i podatkach 

Więcej informacji na temat ceł i podatków można znaleźć w polskim Urzędzie Celnym: 

E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

Tel. stacjonarny: 801 055 055

Tel. komórkowy: (22) 330 03 30

Połączenia zagraniczne: +48 (22) 330 03 30

Jak uiścić opłatę


Płatność on-line

Płatność on-line

Możesz opłacić fakturę za cło i podatek szybko i bezpiecznie dzięki naszej opcji płatności on-line.

Jeżeli jesteś standardowym klientem i chcesz otrzymywać faktury elektroniczne, skorzystaj z naszego narzędzia FedEx Billing Online.


Wszelkie informacje są prawidłowe w chwili publikacji i nie ponosi odpowiedzialności za zmianę informacji dotyczących danych kontaktowych strony trzeciej bez uprzedniego powiadomienia. Agencja HM Revenue and Customs podejmuje ostateczne decyzje dotyczące wszelkich importów. Warunki i zasady dotyczące faktur można znaleźć w Warunkach usługi