• Fuel Surcharge
  • Międzynarodowa dopłata paliwowa

Dopłata paliwowa


Sprawdź poprzednie dopłaty paliwowe


Procentowa stawka dopłaty paliwowej dla usług FedEx Express podlega cotygodniowym korektom na podstawie publikowanego przez rząd USA indeksu U.S. Gulf Coast (USGC) ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych.

Dopłata ta stosowana jest do opłat transportowych za usługi FedEx Express na wysyłki eksportowe i importowe według cenników publikowanych dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynetu indyjskiego i w Afryki.

Ta dopłata paliwowa nie ma zastosowania do usług FedEx International Express Freight® (IXF) oraz FedEx International Airport-to-Airport® (ATA).


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku.
(Cena USGC za galon w dolarach amerykańskich ($))

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
$1.04  $1.10  9.00%
$1.10  $1.16  9.50%
$1.16  $1.22  10.00%
$1.22  $1.28  10.50%
$1.28  $1.34  11.00%
$1.34  $1.40  11.50%
$1.40  $1.46  12.00%
$1.46  $1.52  12.50%
$1.52  $1.58  13.00%
$1.58  $1.64  13.50%
$1.64  $1.70  14.00%
$1.70  $1.76  14.50%
$1.76  $1.82  15.00%
$1.82  $1.88  15.50%
$1.88  $1.94  16.00%
$1.94  $2.00  16.50%
$2.00  $2.06  17.00%

 Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Więcej informacji znajdą Państwo w pkt. 22 Warunków przewozu Federal Express dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynetu indyjskiego i Afryki. Jeżeli stawka opłaty paliwowej przekroczy maksymalną wartość, spadnie poniżej wartości minimalnej, lub jeśli nastąpią zmiany przedziałów cenowych, tabele zostaną zaktualizowane.

Aktualizacja dopłat paliwowych

Zmiany dopłat paliwowych FedEx Express dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynentu indyjskiego i Afryki obowiązują od pierwszego poniedziałku każdego miesiąca. Procentowa stawka dopłaty paliwowej zostanie zamieszczona na Twojej fakturze. Informacje na temat dopłat paliwowych obowiązujących w danym tygodniu będą dostępne w piątki przed wdrożeniem dopłaty.

  • Aby sprawdzić bieżącą cenę galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych dla usług FedEx Express, należy kliknąć link indeks USGC.
  • Ceny określone w indeksach są publikowane przez Amerykański Departament Energetyki, FedEx nie ponosi odpowiedzialności za podawane informacje.
  • Istnieje dwutygodniowe opóźnienie pomiędzy indeksem ceny paliwa a dopłatą paliwową. Na przykład: dopłata paliwowa 1 stycznia 2018 roku bazuje na średniej cenie paliwa do napędu silników odrzutowych obowiązującej w USA i zgłoszonej przez Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych 22 grudnia.

UWAGA: Kliknięcie na powyższe łącza spowoduje otwarcie nowej strony internetowej poza witryną fedex.com, w nowym oknie przeglądarki.

 


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej


 

  • Dopłata paliwowa dla usług krajowych

Dopłata paliwowa
Dopłata paliwowa dla usług krajowych jest określana każdorazowo na podstawie rynkowych hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen.

Ceną bazową do ustalenia dopłaty paliwowej dla usług krajowych jest cena (średnia arytmetyczna liczona dla cen obowiązujących na 1, 15 i ostatni dzień miesiąca) z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została wystawiona faktura.

Dopłata paliwowa jest naliczana od wartości netto wykonanych, wyszczególnionych na fakturze usług krajowych i wykazywana na fakturze za dany okres rozliczeniowy w pozycji opłata paliwowa i drogowa.


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express Polska Sp. z o.o. (wcześniej Opek)
(Cena [zł] netto zakupu 1000 litrów oleju napędowego i dopłata paliwowa)

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
- 2,921.00 5.50%
2,922.00 3,068.00 6.00%
3,069.00 3,222.00 6.50%
3,223.00 3,384.00 7.00%
3,385.00 3,554.00 7.50%
3,555.00 3,732.00 8.00%
3,733.00 3,919.00 8.50%
3,920.00 4,116.00 9.00%
4,117.00 4,322.00 9.50%
4,323.00 4,539.00 10.00%
4,540.00 4,766.00 10.50%
4,767.00 5,005.00 11.00%
5,006.00 5,256.00 11.50%
5,257.00 5,519.00 12.00%
5,520.00 5,795.00 12.50%
5,796.00 6,085.00 13.00%

 

 Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Jeżeli dopłata paliwowa przekroczy maksymalną wartość lub jeśli nastąpią zmiany przedziałów cenowych, niniejsze tabele zostaną zaktualizowane.


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej