Sprawdź poprzednie dopłaty paliwowe

 


Procentowa stawka dopłaty paliwowej do usług FedEx Express podlega comiesięcznym korektom obliczanym na podstawie zaokrąglonej średniej indeksu U.S. Gulf Coast (USGC) ceny bieżącej galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych.

Dopłata ta stosowana jest do opłat transportowych za usługi FedEx Express na wysyłki eksportowe i importowe według cenników publikowanych dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynetu indyjskiego i w Afryki.

Ta dopłata paliwowa nie ma zastosowania do usług FedEx International Express Freight® (IXF) oraz FedEx International Airport-to-Airport® (ATA).

Uwaga: Amerykański Departament Energetyki (EIA) przestał publikować cenę bieżącą galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych na rynku paliwowym ARA (Amsterdam - Rotterdam - Antwerpia). Dlatego też, od 6 grudnia 2010 r. firma FedEx będzie stosować indeks USGC (cena bieżąca paliwa do silników odrzutowych typu benzynowego U.S. Gulf Coast) publikowany przez EIA.

 


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express, obowiązująca od 4 stycznia 2016 r.
(Cena USGC za galon w dolarach amerykańskich ($))

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata

$0,83

$0,89

5,00%

$0,89

$0,95

5,50%

$0,95

$1,01

6,00%

$1,01

$1,07

6,50%

$1,07

$1,13

7,00%

$1,13

$1,19

7,50%

$1,19

$1,25

8,00%

$1,25

$1,31

8,50%

$1,31

$1,37

9,00%

$1,37

$1,43

9,50%

$1,43

$1,49

10,00%

$1,49

$1,55

10,50%

$1,55

$1,61

11,00%

$1,61

$1,67

11,50%

$1,67

$1,73

12,00%

$1,73

$1,79

12,50%

$1,79

$1,85

13,00%

$1,85

$1,91

13,50%

$1,91

$1,97

14,00%

$1,97

$2,03

14,50%

$2,03

$2,09

15,00%

 

 Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Więcej informacji znajdą Państwo w pkt. 22 Warunków przewozu Federal Express dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynetu indyjskiego i Afryki. Jeżeli stawka opłaty paliwowej przekroczy maksymalną wartość, spadnie poniżej wartości minimalnej, lub jeśli nastąpią zmiany przedziałów cenowych, tabele zostaną zaktualizowane.


Aktualizacja dopłat paliwowych


Zmiany dopłat paliwowych FedEx dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu, subkontynetu indyjskiego i w Afryki obowiązują od pierwszego poniedziałku każdego miesiąca. Zastosowana wysokość dopłaty podana będzie na Państwa fakturze FedEx. Informacje na temat dopłat paliwowych obowiązujących w danym miesiącu będą dostępne około dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem.

  • Aby sprawdzić bieżącą cenę galonu paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych dla usług FedEx Express, należy kliknąć link indeks USGC.
  • Ceny określone w indeksach są publikowane przez Amerykański Departament Energetyki, FedEx nie ponosi odpowiedzialności za podawane informacje.
  • Istnieje dwumiesięczne opóźnienie pomiędzy indeksem ceny paliwa a dopłatą paliwową. Na przykład: dopłata paliwowa za grudzień 2010 r. bazuje na średniej cenie bieżącej paliwa w październiku 2010 r.

UWAGA: Kliknięcie na powyższe łącza spowoduje otwarcie nowej strony internetowej poza witryną fedex.com, w nowym oknie przeglądarki.

 


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej


Sprawdź poprzednie dopłaty paliwowe


Dopłata paliwowa dla usług krajowych jest określana każdorazowo na podstawie rynkowych hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen.

Ceną bazową do ustalenia dopłaty paliwowej dla usług krajowych jest cena (średnia arytmetyczna liczona dla cen obowiązujących na 1, 15 i ostatni dzień miesiąca) z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została wystawiona faktura.

Dopłata paliwowa jest naliczana od wartości netto wykonanych, wyszczególnionych na fakturze usług krajowych i wykazywana na fakturze za dany okres rozliczeniowy w pozycji opłata paliwowa i drogowa.


Tabela dopłat paliwowych FedEx Express Polska Sp. z o.o. (wcześniej Opek)
(Cena [zł] netto zakupu 1000 litrów oleju napędowego i dopłata paliwowa)

Co najmniej Ale mniej niż Dopłata
- 2,921.00 5.50%
2,922.00 3,068.00 6.00%
3,069.00 3,222.00 6.50%
3,223.00 3,384.00 7.00%
3,385.00 3,554.00 7.50%
3,555.00 3,732.00 8.00%
3,733.00 3,919.00 8.50%
3,920.00 4,116.00 9.00%
4,117.00 4,322.00 9.50%
4,323.00 4,539.00 10.00%
4,540.00 4,766.00 10.50%
4,767.00 5,005.00 11.00%
5,006.00 5,256.00 11.50%
5,257.00 5,519.00 12.00%
5,520.00 5,795.00 12.50%
5,796.00 6,085.00 13.00%


Stawki dopłaty paliwowej, elementy wpływające na jej zmiany oraz metody obliczania mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia. Jeżeli dopłata paliwowa przekroczy maksymalną wartość lub jeśli nastąpią zmiany przedziałów cenowych, niniejsze tabele zostaną zaktualizowane.


Poprzednie stawki dopłaty paliwowej