• Customs Documentation Basics for Importers

Usługi > Proste i skuteczne rozwiązania celne / Wskazówki dla importerów

 

Dokumentacja celna dla importerów

Jako importer, zazwyczaj nie musisz przygotowywać dokumentacji celnej. Jednakże za pierwszym razem, możesz zostać poproszony o wypełnienie pełnomocnictwa w celu upoważnienia FedEx do wykonywania kontroli celnej w Twoim imieniu.

Gdy Twoja przesyłka jest w podróży, przygotujemy formalności i odprawę celną. Skontaktujemy się z Tobą tylko w przypadku braku lub niekompletności dokumentów. Twoja szybka odpowiedź wpłynie na terminowe rozliczenie i dostawę przesyłki.

Warto wiedzieć: Cała dokumentacja celna musi być przygotowana przez eksportera na wstępie i uzupełniona prawidłowo, aby zapewnić terminową i bezproblemową odprawę celną.

Dowiedz się więcej o POA ►

  • Your role, step by step, in the international shipping process

Krok 1

Wskazówka: Aby zapewnić terminową i bezproblemową odprawę celną, eksporter musi uzupełnić dokumentację celną prawidłowo.

Krok 2

Wskazówka: Aby zapewnić terminową i bezproblemową odprawę celną, eksporter musi uzupełnić dokumentację celną prawidłowo. Narzędzia wysyłki FedEx przeprowadzą eksportera przez całą dokumentację wysyłki i dokumentację celną.

Krok 4

Przeprowadzimy przesyłkę przez eksportową odprawę celną. Skontaktujemy się z eksporterem tylko w przypadku braku lub niekompletności dokumentów.

Warto wiedzieć: Opóźnienia w eksportowej odprawie celnej zdarzają się rzadko.

Krok 6

Przeprowadzimy przesyłkę przez importową odprawę celną. Skontaktujemy się z Tobą tylko w przypadku braku informacji (numer EORI, pełnomocnictwo, niekompletne informacje o produktach, etc. ...).

Dowiedz się więcej o POA ►

Wskazówka: Aby zapewnić terminowe dostarczenie przesyłki, szybko zareaguj na wszelkie kwestie związane z importem.

Krok 7

Przesyłka zostanie dostarczona na adres widniejący na lotniczym liście przewozowym przez jednego z naszych kurierów.

Krok 8

Jeśli nie uzgodniono inaczej z nadawcą, będziesz musiał uiścić opłatę za cła i podatki poniesione przez FedEx.

Prześlemy Ci dokumentację odprawy wraz z fakturami.

Warto wiedzieć: W zależności od wartości przesyłki, być może będziesz musiał uiścić opłaty przed odbiorem przesyłki.

Dowiedz się więcej

Czym jest numer EORI?

Czym jest numer EORI?

EORI jest unikalnym numerem referencyjnym nadanym przez organ celny w celu zidentyfikowania podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej. Numer niezbędny dla wszystkich firm i wszelkich rodzajów przesyłek eksportowych i importowych. Od 1 lipca 2009 roku Unia Europejska wprowadziła wymóg przyjęcia systemu EORI (Economic Operators Registration and Identification) przez państwa członkowskie.

Dlaczego potrzebujesz numeru EORI?

Numer EORI jest wymogiem prawnym i powinien być uwzględniony we wszystkich zgłoszeniach celnych do Krajów/terytoriów spoza Unii Europejskiej. Organy celne odmówią przejścia przez granicę towarom bez EORI.

Jak uzyskać numer EORI?

Numer EORI musi być przydzielony przez organy celne kraju/terytorium, w którym Ty lub Twoja firma jesteście zarejestrowani.

Ubiegaj się o nadanie numeru EORI w Polsce ►

Z kim się skontaktować w celu zaktualizowania informacji?

Jeśli aplikacja jest w trakcie instalacji, poinformuj nas o zatwierdzeniu numeru EORI na adres e-mail: poland@fedex.com

Czym jest pełnomocnictwo i jak mogę je przyznać FedEx?

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo (POA) jest pisemnym upoważnieniem do reprezentowania lub działania w cudzym imieniu w sprawach prywatnych, biznesowych lub innych.

POA to pozwolenia importera lub eksportera na wykonywanie odprawy celnej przez FedEx w ich imieniu.

Dlaczego jest potrzebne?

Posiadanie POA jest wymogiem prawnym, także wymaganym przez służby celne.

Jak udzielić pełnomocnictwa FedEx?

Możesz je udzielić wysyłając kopię POA na adres e-mail Poland@fedex.com i oryginał do biura FedEx: ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa.

Skomplikowane odprawy celne? Pomożemy!

Potrzebujesz wsparcia agencji rządowej?

Niektóre towary są regulowane i kontrolowane przez odrębną agencję rządową i podlegają szczególnym procesom odprawy. Aby przyspieszyć odprawę tych rodzajów przesyłek FedEx może dostarczyć niezbędną dokumentację (w formie papierowej lub elektronicznej) dla odpowiedniej agencji rządowej. Uiścimy zaliczki opłat dla zewnętrznych agencji rządowych w Twoim imieniu. Opłaty rządowe i manipulacyjne FedEx zostaną następnie zafakturowane zleceniodawcy.

Potrzebujesz tranzytu wewnętrznego?

Jeśli zdecydujesz się sam przejść przez odprawę celną lub zatrudnić firmę inną niż FedEx, pobierzemy opłatę serwisową w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji transferowej. Przeniesiemy także Twoją przesyłkę z punktu przybycia do określonej lokalizacji.

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź wszystkie dodatkowe usługi odprawy celnej lub skontaktuj się z działem sprzedaży FedEx.

Potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? Możesz polegać na naszej wiedzy dotyczącej odprawy celnej, która pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Rozwijaj swój biznes z FedEx. Poznaj historie naszych klientów, porady i narzędzia.

Dowiedz się więcej

  • Grow your business with FedEx. Learn more with shipping stories, tips and tools.