Rozmawiający ludzie

Jak wypełnić międzynarodowe dokumenty przewozowe

Jak wypełnić międzynarodowe dokumenty przewozowe

Jak wypełnić fakturę handlową

Faktura handlowa to najważniejszy dokument wykorzystywany przez agencje celne w większości krajów w celu kontroli importu, wyceny towarów oraz ustalania wysokości cła. Poniżej możesz pobrać nasz szablon faktury handlowej w formie edytowalnego pliku PDF.

Aby uzupełnić fakturę handlową, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 

1. Numer międzynarodowego lotniczego listu przewozowego

Podaj numer międzynarodowego lotniczego listu przewozowego, stanowiący główną informację referencyjną dotyczącą Twojej przesyłki.

2. Informacje referencyjne dotyczące eksportu (tj. numer zamówienia, numer faktury itp.)

W przypadku odprawy celnej zawsze wymagany jest numer faktury

3. Nadawca/Eksporter

Pełna nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) lub identyfikator podatkowy eksportera

4. Odbiorca/Importer

Pełna nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz numer EORI lub identyfikator podatkowy importera

5. Importer – jeśli inny niż odbiorca

Jeśli przesyłka obsługiwana będzie przez importera niebędącego jej odbiorcą, należy podać pełną nazwę firmy, adres oraz numer telefonu.

6. Pełny opis towarów

Opis powinien odpowiadać na następujące pytania:

 • Co to jest?
 • Ile sztuk?
 • Z czego jest to wykonane?
 • Do czego jest to przeznaczone?
 • Przykłady:
  • Dwie stalowe sprężyny do maszyny do obróbki drewna
  • 30 stron dokumentów prawnych
  • Żywność – jedna puszka krojonych brzoskwiń

7. Kraj/terytorium produkcji

Podaj nazwę kraju lub terytorium, gdzie zostały wytworzone lub wyprodukowane towary wchodzące w skład przesyłki. Jeśli przesyłka zawiera towary wyprodukowane w różnych krajach lub na różnych terytoriach, podaj poszczególne miejsca przy opisie każdego produktu.

8. Wartość jednostkowa

Wymagane jest podanie prawdziwej wartości celnej, nawet jeśli przesyłane towary nie mają wartości transakcyjnej. Jeśli przesyłka zawiera towary o różnych wartościach, podaj poszczególne wartości przy opisie każdego produktu.

9. Podpis

Przed podpisaniem deklaracji upewnij się, że wszystkie informacje są zgodne z lotniczym listem przewozowym. Umieść na paczce oryginał faktury handlowej oraz dwie jej kopie (osobno podpisane) wraz z lotniczym listem przewozowym.

Jak wypełnić lotniczy list przewozowy online i przesłać dokumentację celną przy użyciu aplikacji FedEx Ship Manager® na stronie fedex.com

Zaloguj się do FedEx Ship Manager na stronie fedex.com

 1. Kliknij Preferencje powyżej sekcji „Szczegóły dotyczące rozliczania”.
 2. Zaznacz pole „Pozwól na korzystanie z Electronic Trade Documents”.
 3. Kliknij „Zapisz zmiany” i gotowe!
 1. Informacje o nadawcy

  Podaj swój pełny adres i numer telefonu.

  W przypadku przesyłek handlowych wysyłanych poza teren Unii Europejskiej podaj swój numer EORI.

 2. Informacje o odbiorcy

  Podaj dane adresowe i numer telefonu odbiorcy.

  W przypadku przesyłek handlowych wysyłanych poza teren Unii Europejskiej należy podaj numer EORI lub identyfikator podatkowy odbiorcy.

 3. Informacje o płatniku

  Uzupełnij informacje dotyczące płatnika kosztów przewozu, cła i podatków.

Dokumentacja celna – krok 2
 1. Wprowadź informacje o produktach/towarach

  W przypadku przesyłek wymagających dokumentów celnych pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie wszystkich informacji o towarach

 2. Informacje o towarach

  W przypadku każdego towaru w przesyłce podaj:

  • Pełny opis towarów w języku angielskim
   • Co to jest?
   • Z czego jest to wykonane?
   • Ile tego jest?
   • Jakie jest tego przeznaczenie?
  • Wartość celna: wymagane jest podanie prawdziwej wartości celnej, nawet jeśli przesyłane towary nie mają wartości transakcyjnej (wartość zerowa nie jest dopuszczalna).
  • Kraj/terytorium produkcji: jeśli przesyłka zawiera towary wyprodukowane w różnych krajach lub na różnych terytoriach, podaj poszczególne miejsca przy opisie każdego produktu.
 3. Wybierz podstawowe dokumenty celne, które chcesz przesłać lub utworzyć

  • Faktura handlowa
   • Nasze zalecenie: skorzystaj z własnej faktury handlowej
   • Upewnij się, że funkcja Electronic Trade Documents jest włączona – umożliwi to przesłanie dokumentacji w formie elektronicznej
   • Upewnij się, że informacje na fakturze handlowej pokrywają się z tymi w lotniczym liście przewozowym
  • Faktura pro forma
   • W przypadku wysyłki bezpłatnych towarów, takich jak próbki produktów, katalogi lub produkty nieprzeznaczone do sprzedaży
   • Nie wszystkie kraje i terytoria akceptują faktury pro forma – zalecamy przygotowywanie we wszystkich przypadkach faktury handlowej, ponieważ nie wiąże się to z dodatkowym nakładem pracy
  • Dodatkowe dokumenty handlowe
   • Załącz wszelkie inne dokumenty handlowe wymagane w przypadku Twojego towaru / miejsca docelowego 
Dokumentacja celna – krok 3
 1. Drukowanie etykiet i dokumentów

  Ostatnim krokiem jest weryfikacja i drukowanie lotniczego listu przewozowego

 2. Dołączone dokumenty

  Możesz wyświetlić dokumenty, które zostały dołączone do Twojej przesyłki

 3. Instrukcja postępowania po wydrukowaniu

  Złóż wydrukowaną stronę wzdłuż linii poziomej

  Umieść etykietę w woreczku i przymocuj go do przesyłki

Uwaga: Jeśli Twoja faktura handlowa nie została przesłana przy użyciu aplikacji FedEx Ship Manager®, wydrukuj trzy kopie faktury handlowej, podpisz je i umieść na przesyłce wraz z lotniczym listem przewozowym

Dokumentacja celna – krok 4