Właściciel sklepu trzyma etykietę FedEx, patrząc na komputer

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Sprawny proces odprawy celnej.
 

Sprawny proces odprawy celnej.
 

FedEx Electronic Trade Documents (ETD) to proste, bezpłatne rozwiązanie pozwalające przesyłać dokumentację celną w formie elektronicznej na potrzeby przesyłek międzynarodowych.

Korzyści dla Ciebie

Kobieta patrzy na materiał obok laptopa

 

Oszczędność czasu przy przygotowywaniu przesyłek międzynarodowych

Wgraj własne dokumenty celne lub skorzystaj z dokumentów wygenerowanych przez FedEx, dzięki czemu możesz je wydrukować, podpisać, złożyć i dołączyć do każdej przesyłki. Swoje elektroniczne dokumenty możesz też spersonalizować, wgrywając własny nagłówek firmowy i podpis.

Samolot FedEx w hubie FedEx

Zmniejszenie ryzyka opóźnień odprawy celnej

Dzięki przesłaniu dokumentów handlowych przed wysyłką przyspieszasz odprawę celną i pozwalasz na szybszą weryfikację dokumentacji. Otrzymujesz powiadomienia o ewentualnych błędach lub brakujących dokumentach wcześniej, co zmniejsza ryzyko opóźnienia przesyłki.

Etykieta FedEx na biurku obok klawiatury i myszy

 

Oszczędność pieniędzy i ograniczenie emisji dwutlenku węgla

Ograniczenie zużycia papieru i tonera przy tworzeniu przesyłek międzynarodowych. Przesyłki w obrębie Unii Europejskiej, dzięki funkcji Electronic Trade Documents będą wymagały druku tylko jednej etykiety.

Często zadawane pytania

Nie wszystkie kraje i terytoria akceptują przesyłki wygenerowane za pomocą FedEx Electronic Trade Documents.

Jeśli kraj nadania lub kraj docelowy nie akceptuje elektronicznych dokumentów handlowych, przesyłka zostanie oznaczona etykietą EWO (Electronics with Originals). Oznacza to, że można bezproblemowo przesłać dokumenty celne drogą elektroniczną, aby umożliwić agentom ich wcześniejsze sprawdzanie, ale nadal konieczne będzie załączenie do przesyłki drukowanych kopii dokumentów celnych, aby spełnić wymogi prawne.

Wyświetl pełną listę, aby zobaczyć, w których krajach rozwiązanie to jest akceptowane w przypadku paczek przychodzących i wychodzących.

Z rozwiązania FedEx Electronic Trade Documents można korzystać w przypadku importowanych i eksportowanych przesyłek FedEx Express®, a najwięcej korzyści odniosą nadawcy wysyłający przesyłki inne niż dokumenty i przesyłki towarowe. Możliwe jest także przesyłanie towarów niebezpiecznych oraz suchego lodu.

Rozwiązanie Electronic Trade Documents jest dostępne w FedEx Ship Manager™ na stronie fedex.com (nowe i starsze wersje), w oprogramowaniu FedEx Ship Manager w usługach FedEx Web Services oraz w FedEx Server. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Jak korzystać z ETD.

Należy przesłać przynajmniej fakturę handlową (CI) lub fakturę pro forma. Inne dokumenty celne (np. świadectwo pochodzenia towaru, oświadczenie o produkcji itp.) można przesłać w zależności od kraju pochodzenia i przeznaczenia oraz wymagań dotyczących wysyłki.

Faktura handlowa

 • Faktura handlowa jest potrzebna, gdy towary stanowią część transakcji handlowej lub są przeznaczone do sprzedaży i jest wymagana przez organy celne do klasyfikacji towarów, tak aby cła i podatki mogły zostać prawidłowo naliczone.
 • Jest to międzynarodowy dokument przewozowy, który należy wypełnić w pierwszej kolejności, ponieważ stanowi podstawę wszelkich innych dokumentów handlowych. Informacje podane w innych międzynarodowych dokumentach przewozowych (w tym w lotniczym liście przewozowym lub na etykiecie wysyłkowej) muszą być zgodne z fakturą handlową.
 • Faktura handlowa jest przygotowywana przez eksportera i jest wymagana przez importera w celu udowodnienia własności oraz pokrycia kosztów opłat celnych i podatków.
 • Nie trzeba wystawiać faktury handlowej na towary w swobodnym obrocie wysyłane w obrębie Unii Europejskiej. Faktury handlowe są obowiązkowe w przypadku wysyłek do krajów spoza UE.

Faktura pro forma

 • W przypadku wysyłki bezpłatnych towarów, takich jak próbki produktów, upominki, katalogi lub produkty nieprzeznaczone do sprzedaży, lub gdy nie ma żądania płatności.
 • Nie wszystkie kraje i terytoria akceptują faktury pro forma – zalecamy przygotowywanie we wszystkich przypadkach faktury handlowej.

Drogą elektroniczną można przesłać:

 • Do 5 dokumentów na przesyłkę
 • Do 5 MB na dokument
 • Dozwolone formaty: . doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png .pdf
 • Nazwy plików powinny zawierać mniej niż 244 znaki
 • Wyszukaj wymagane dokumenty dla swojej przesyłki międzynarodowej za pomocą funkcji Znajdź Dokumenty Międzynarodowe w systemie FedEx Global Trade Manager.
 • Dokumenty celne można przygotowywać, przechowywać i ponownie wykorzystywać w Centrum Przygotowania Dokumentów FedEx.
 • Upewnij się, że informacje są dokładne i spójne we wszystkich wymaganych dokumentach — w szczególności w odniesieniu do wartości przedmiotu i jego opisu.