Kanada

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou

Věděli jste o možnosti ušetřit peníze u svých mezinárodních zásilek do a z Kanady? Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) je dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou, jejímž cílem je posílit obchod a podpořit růst a zaměstnanost. Odstraňuje zhruba 98 % všech importních cel za zboží původem z EU nebo Kanady. Díky tomu je import a export snazší a levnější. Jediné, co musíte udělat, je přidat jednoduché prohlášení k obchodní faktuře. Dohoda platí od září 2017 a podle odhadů ušetří jen evropským vývozcům každý rok okolo 590 milionů € na celních poplatcích.1

Zjistěte, jaké výhody vám dohoda CETA může přinést.

Jak to pomůže mému podnikání?

Euro

Úspory na nákladech

Téměř u všech produktů byla zrušena cla a bylo sníženo množství netarifních překážek. 

Mezinárodní

Lepší přístup

Snazší přístup na kanadské a evropské trhy může vašemu podnikání přinést nové příležitosti v oblasti konkurenceschopnosti a investování. 

Dokument

Jednodušší regulace

Spolupráce společností z EU a Kanady je nyní jednodušší. Například jsou vzájemně uznávána prohlášení o shodě a mnoho odborných kvalifikací.

Celní úřad

Jednodušší a modernější celní postupy

Moderní celní procesy umožňují rychlé a snadné odbavení vašeho zboží.

POZNÁMKA: Obchodní dohoda se týká cel, nikoli daní. Stále je nutné platit všechny daně GST/HST u importů do Kanady a DPH u importů do EU.

Jaký z toho mohu mít prospěch?

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z Kanady nebo EU. Stačí k tomu pouze prohlášení. Není třeba žádný formální certifikát. Jednoduše na svou obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidejte následující prohlášení spolu s detailním popisem zboží, který vyplníte jako obyčejně. 

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v Kanadě/EU.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis a jméno tiskacím písmem)

Důležitá poznámka: Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak je celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním textem prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlující poznámky.  

Číslo povolení pro vývozce z EU odpovídá číslu oprávnění schváleného vývozce (REX). Je vyžadováno u všech zásilek s hodnotou nad 6 000 €.

Jak získat číslo REX?

  • Zaregistrujte se online u celního úřadu. Případně vyplňte tento formulář a úřadu jej zašlete.
     
  • Pokud číslo REX používáte poprvé, doporučujeme seznámit se s dokumentem s pokyny pro REX čísla.
     
  • Jakmile své číslo REX obdržíte, můžete jej uvádět na obchodních fakturách u zásilek do Kanady s hodnotou nad 6 000 €.

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z Kanady nebo EU. Stačí k tomu jednoduché prohlášení od odesílatele/vývozce z Kanady. Není třeba žádný formální certifikát. Stačí zajistit, aby odesílatel/vývozce na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidal následující prohlášení): 

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu ((číslo povolení ______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v Kanadě/EU. 

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis a jméno tiskacím písmem)

Důležitá poznámka: Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak je celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním textem prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlující poznámky.  

Číslo povolení pro vývozce z Kanady – odpovídá číslu Canada Revenue Agency Business Number jeho společnosti.

Jak vám může FedEx pomoci?

Letadlo FedExu

Rychlá mezikontinentální přeprava

Pomůžeme vaší firmě dosáhnout plného potenciálu. Díky naší expresní zásilkové službě můžete zboží importovat z Kanady za dva dny a exportovat do Kanady během 1 až 3 dnů*.

práce na notebooku

Snadno použitelné celní aplikace

Naše bezplatné celní aplikace vám usnadní celní odbavení. Díky aplikaci FedEx Electronic Trade Documents můžete odeslat dokumentaci elektronicky, a snížit tak riziko zpoždění na celnici.

*Dostupnost služeb a časy přepravy závisí na typu zásilky, zemi původu a místě doručení. Platí Přepravní podmínky FedEx

Nezapomeňte si vždy před přepravou ověřit pravidla a nařízení v zemích odeslání i určení. Další informace najdete na webu Evropské komise