Japonsko

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem

Věděli jste o možnosti ušetřit peníze u svých mezinárodních zásilek do a z Japonska? Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a Japonskem vytváří významné příležitosti pro firmy v obou regionech. Odstraňuje cla u téměř všech produktů původem z EU nebo Japonska, díky čemuž můžete snadněji a levněji dovážet a vyvážet zboží. Jediné, co musíte udělat, je přidat jednoduché prohlášení k obchodní faktuře. Dohoda platí od února 2019 a očekává se, že ušetří jen evropským vývozcům každý rok okolo miliardy € na celních poplatcích.1

Zjistěte, jaké výhody vám dohoda EPA mezi EU a Japonskem může přinést.

Jak to pomůže mému podnikání?

Euro

Úspory na nákladech

Téměř u všech produktů byla zrušena cla a bylo sníženo množství netarifních překážek. 

Mezinárodní

Lepší přístup

Snazší přístup na japonský trh může vašemu podnikání přinést nové příležitosti v oblasti konkurenceschopnosti a investování.

Dokument

Jednodušší regulace

Spolupráce společností z EU a Japonska je nyní jednodušší, například díky sjednocení norem bezpečnosti produktů.

Celní úřad

Jednodušší a modernější celní postupy

Moderní celní procesy umožňují rychlé a snadné odbavení vašeho zboží.

POZNÁMKA: Obchodní dohoda se týká cel, nikoli daní. Stále je nutné platit všechny spotřební daně u importů do Japonska a DPH u importů do EU.

Jaký z toho mohu mít prospěch?

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z Evropské unie. Stačí k tomu pouze prohlášení. Není třeba žádný formální certifikát. Jednoduše na svou obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidejte následující prohlášení spolu s detailním popisem zboží, který vyplníte jako obyčejně: 

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v Evropské unii. 

__________________________________
(Použitá kritéria původu)

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Jméno vývozce tiskacím písmem)

Důležitá poznámka: Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak je celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním textem prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlující poznámky. 

Referenční číslo vývozce odpovídá vašemu číslu registrovaného vývozce (REX). Je vyžadováno u všech zásilek s hodnotou nad 6 000 €. 

Jak získat číslo REX?

  • Zaregistrujte se online u celního úřadu.
     
  • Pokud číslo REX používáte poprvé, doporučujeme seznámit se s dokumentem s pokyny pro REX čísla.
     
  • Jakmile své číslo REX obdržíte, můžete jej uvádět na obchodních fakturách u zásilek do Japonska s hodnotou nad 6 000 €. 

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z Japonska. Stačí k tomu prohlášení od zasílatele z Japonska. Není třeba žádný formální certifikát. Stačí zajistit, aby odesílatel/vývozce na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidal následující prohlášení):

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v Japonsku.

__________________________________
(Použitá kritéria původu)

__________________________________
(Místo a datum)

_________________________________

(Jméno vývozce tiskacím písmem)

Důležitá poznámka: Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak je celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním textem prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlující poznámky.  

Referenční číslo vývozce pro vývozce z Japonska – odpovídá číslu Japan Corporate Number jeho společnosti. Je vyžadováno u všech zásilek s hodnotou nad 6 000 €.

Jak vám může FedEx pomoci?

Letadlo FedExu

Rychlá mezikontinentální přeprava

Pomůžeme vaší firmě dosáhnout plného potenciálu. Díky naší expresní zásilkové službě můžete zboží importovat z Japonska za jeden až dva dny a exportovat do Japonska během 2 dnů*.

práce na notebooku

Snadno použitelné celní aplikace

Naše bezplatné celní aplikace vám usnadní celní odbavení. Díky aplikaci FedEx Electronic Trade Documents můžete odeslat dokumentaci elektronicky, a snížit tak riziko zpoždění na celnici.

*Dostupnost služeb a časy přepravy závisí na typu zásilky, zemi původu a místě doručení. Platí Přepravní podmínky FedEx

Nezapomeňte si vždy před přepravou ověřit pravidla a regulace v zemích odeslání i určení. Další informace najdete v textu dohody EPA mezi EU a Japonskem