Jižní Korea

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou

Věděli jste o možnosti ušetřit peníze u svých mezinárodních zásilek do a z Jižní Korey?

Dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a Jižní Koreou odstraňuje téměř 99 % všech importních cel za zboží původem z EU nebo Jižní Korey.1 Díky tomu je import a export snazší a levnější. Je v platnosti od roku 2011 a jediné, co musíte udělat, je přidat jednoduché prohlášení k obchodní faktuře. Díky tomu, že evropské podniky využívají bezcelní přístup na lukrativní jihokorejský trh, vzrostl objem exportu z EU do Jižní Korey mezi lety 2010 a 2018 o 77 %.2

Zjistěte, jaké výhody vám dohoda FTA mezi EU a Jižní Koreou může přinést.

Jak to pomůže mému podnikání?

Euro

Úspory na nákladech

Téměř u všech produktů byla zrušena cla a bylo sníženo množství netarifních překážek. 

Mezinárodní

Lepší přístup

Snazší přístup na jihokorejský trh může vašemu podnikání přinést nové příležitosti v oblasti konkurenceschopnosti a investování.

Dokument

Jednodušší regulace

Spolupráce společností z EU a Jižní Korey je nyní jednodušší. 

Celní úřad

Jednodušší a modernější celní postupy

Moderní celní procesy umožňují rychlé a snadné odbavení vašeho zboží.

POZNÁMKA: Obchodní dohoda se týká cel, nikoli daní. DPH se u importů do EU nebo Jižní Korey stále musí platit.

Jaký z toho mohu mít prospěch?

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z Jižní Korey. Stačí k tomu pouze prohlášení. Není třeba žádný formální certifikát. Jednoduše na svou obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidejte následující prohlášení spolu s detailním popisem zboží, který vyplníte jako obyčejně:

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v EU.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis vývozce a jméno osoby podepisující toto prohlášení, které musí být jasně uvedeno čitelným písmem)

Důležitá poznámka: Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak je celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním textem prohlášení o původu, který najdete v příloze III oficiálního textu dohody. Text je dostupný ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlující poznámky. 

Číslo povolení odpovídá vašemu číslu schváleného vývozce. Je vyžadováno u všech zásilek s hodnotou nad 6 000 €.

Jak získat číslo schváleného vývozce?

  • Pokud se chcete stát schváleným vývozcem, obraťte se na váš celní úřad.
     
  • Pokyny k tomu, jak získat tento status v EU, najdete v této příručce.

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z Jižní Korey. Stačí k tomu jednoduché prohlášení od zasílatele. Není třeba žádný formální certifikát. Stačí zajistit, aby zasílatel na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidal následující prohlášení): 

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v Jižní Koreji.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis vývozce a jméno osoby podepisující toto prohlášení, které musí být jasně uvedeno čitelným písmem)

Důležitá poznámka: Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak může být celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním textem prohlášení o původu, který najdete v příloze III oficiálního textu dohody. Text je dostupný ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlující poznámky. 

Číslo povolení odpovídá vašemu číslu schváleného vývozce společnosti. Je vyžadováno u všech zásilek s hodnotou nad 6 000 €.

Jak vám může FedEx pomoci?

Letadlo FedExu

Rychlá mezikontinentální přeprava

Pomůžeme vaší firmě dosáhnout plného potenciálu. Díky naší expresní zásilkové službě můžete zboží importovat z Jižní Korey za jeden až dva dny a exportovat do Jižní Korey během 2 dnů*.

práce na notebooku

Snadno použitelné celní aplikace

Naše bezplatné celní aplikace vám usnadní celní odbavení. Díky aplikaci FedEx Electronic Trade Documents můžete odeslat dokumentaci elektronicky, a snížit tak riziko zpoždění na celnici.

*Dostupnost služeb a časy přepravy závisí na typu zásilky, zemi původu a místě doručení. Platí Přepravní podmínky FedEx

Nezapomeňte si vždy před přepravou ověřit pravidla a regulace v zemích odeslání i určení. Další informace najdete na webu Evropské komise.