Obchodní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci

Věděli jste, že můžete ušetřit peníze u mezinárodních zásilek přepravovaných do a ze Spojeného království?

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci (TCA) vstoupila v platnost 1. ledna 2021, po odchodu Spojeného království z EU. Obchodování se Spojeným královstvím prošlo změnami, TCA však zajišťuje, že je se zbožím nadále možné obchodovat bezcelně. Jediné, co musíte udělat, je přidat jednoduché prohlášení k obchodní faktuře.

Zjistěte, jaké výhody vám dohoda TCA mezi EU a Spojeným královstvím může přinést.

Jak to pomůže mému podnikání?

Euro

Úspory na nákladech

S veškerým zbožím lze nadále obchodovat bezcelně a i netarifní překážky jsou minimální.

Mezinárodní

Obnovený přístup

Obnovený přístup na britský trh může vašemu podnikání přinést nové příležitosti.

Celní úřad

Jednodušší a modernější celní postupy

Moderní celní procesy umožňují rychlé a snadné odbavení vašeho zboží.

POZNÁMKA: Obchodní dohoda se týká cel, nikoli daní. DPH se u importních zásilek do EU nebo Spojeného království stále musí platit.

Jaký z toho mohu mít prospěch?

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z EU. Stačí k tomu pouze prohlášení. Není třeba žádný formální certifikát. Jednoduše na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidejte následující prohlášení spolu s detailním popisem zboží, který vyplníte standardně:

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v EU.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Jméno vývozce)

Prohlášení o původu bude platit po dobu 24 měsíců od data, kdy bylo vytvořeno pro vývoz do Spojeného království.

Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak může být celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním zněním prohlášení o původu, které je uvedeno včetně vysvětlivek.

Referenční číslo vývozce odpovídá vašemu číslu registrovaného vývozce (REX). Je vyžadováno u všech zásilek s hodnotou nad 6 000 €.

Jak získat číslo REX?

  • Zaregistrujte se online u celního úřadu.
     
  • Pokud číslo REX používáte poprvé, doporučujeme seznámit se s dokumentem s pokyny pro REX čísla.
     
  • Jakmile obdržíte své REX číslo, můžete jej uvádět na obchodních fakturách pro zásilky do Spojeného království s hodnotou nad 6 000 €.

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem ze Spojeného království. Stačí k tomu prohlášení od odesílatele ze Spojeného království. Není třeba žádný formální certifikát. Jednoduše zajistěte, aby odesílatel/vývozce na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidal následující prohlášení):

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ ve Spojeném království.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Jméno vývozce)

Prohlášení o původu bude platit po dobu 12 měsíců od data, kdy bylo vytvořeno pro dovoz ze Spojeného království.

Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak může být celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním zněním prohlášení o původu, které je uvedeno včetně vysvětlivek.

Referenční číslo vývozce odpovídá číslu EORI společnosti. Je vyžadováno u všech zásilek bez ohledu na hodnotu.

Jak získat číslo EORI

  • Podniky, které chtějí získat číslo EORI, mohou navštívit speciální webové stránky britské státní správy.

  • Upozornění: Pokud už odesílatel číslo EORI má, ale nezačíná písmeny GB, bude muset zažádat o nové.

Obchod se Severním Irskem

Důležitá poznámka: Pro firmy z EU obchodující se Severním Irskem se nic nezměnilo. Podle podmínek Protokolu o Irsku a Severním Irsku, který je součástí Dohody o vystoupení Spojeného království z EU, je zboží přepravované mezi EU a Severním Irskem považováno za zboží pohybující se v rámci EU a nepodstupuje žádné celní kontroly.

To znamená, že při přepravě zboží z nebo do Severního Irska nemusíte provádět žádné celní formality a můžete pokračovat v obchodu bez omezení stejně jako dříve.

Jak vám může FedEx pomoci?

Letadlo FedExu

Rychlá mezikontinentální přeprava

Pomůžeme vám plně využít potenciálu vašeho podnikání. Díky naší expresní zásilkové službě můžete přepravit zboží do a ze Spojeného království během pouhých 1–2 dní*.

práce na notebooku

Snadno použitelné celní aplikace

Naše bezplatné celní aplikace vám usnadní celní odbavení. Díky aplikaci FedEx Electronic Trade Documents můžete odeslat dokumentaci elektronicky, a snížit tak riziko zpoždění na celnici.

*Dostupnost služeb a doby přepravy závisí na typu zásilky, místě odeslání a místě doručení. Úplné znění Přepravních podmínek a podrobné informace o našich službách najdete na stránkách fedex.com.

Nezapomeňte si vždy před přepravou ověřit předpisy a nařízení v zemích odeslání i určení. Další informace najdete v Dohodě mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci.