Vietnam

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

 

 

 

 

 

 

Věděli jste, že můžete ušetřit peníze u mezinárodních zásilek přepravovaných do a z Vietnamu? Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) vytváří významné příležitosti pro firmy v obou regionech. Odstraňuje cla u téměř všech produktů s původem z EU nebo Vietnamu. Jediné, co musíte udělat, je přidat jednoduché prohlášení k obchodní faktuře.

Zjistěte si, jaké výhody vám dohoda EVFTA mezi EU a Vietnamem může přinést.

Co z toho plyne pro vaše podnikání?

Euro

Úspory na nákladech

Téměř u všech produktů se ruší cla a snižuje množství netarifních překážek (okamžitě nebo průběžně).

Mezinárodní

Lepší přístup

Snazší přístup na vietnamský trh může vašemu podnikání přinést nové příležitosti.

Dokument

Jednodušší regulace

Spolupráce společností z EU a Vietnamu je nyní jednodušší, například díky sjednocení norem bezpečnosti produktů.

Celní úřad

Jednodušší a modernější celní postupy

Moderní celní procesy umožňují rychlé a snadné odbavení vašeho zboží.

POZNÁMKA: Obchodní dohoda se týká cel, nikoli daní. DPH se u importů do EU nebo Vietnamu stále musí platit.

Jaký z toho mohu mít prospěch?

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z EU. Stačí k tomu pouze prohlášení. Není třeba žádný formální certifikát. Jednoduše na svou obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidejte následující prohlášení spolu s detailním popisem zboží, který vyplníte standardním způsobem:

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v EU.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis vývozce a jméno osoby podepisující toto prohlášení, které musí být jasně uvedeno čitelným písmem)

Prohlášení o původu bude platit po dobu 12 měsíců od data, kdy bylo vytvořeno pro vývoz do Vietnamu.

Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak může být celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním zněním prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlivky.

Číslo oprávnění odpovídá vašemu číslu registrovaného vývozce (REX). Je vyžadováno u všech zásilek v hodnotě nad 6 000 €.

Jak získat číslo REX?

  • Zaregistrujte se online u celního úřadu.

  • Pokud číslo REX používáte poprvé, doporučujeme seznámit se s pokyny pro čísla REX.

  • Jakmile své číslo REX obdržíte, můžete jej uvádět na obchodních fakturách pro zásilky do Vietnamu s hodnotou nad 6 000 €.

Zboží v hodnotě 6 000 € nebo méně

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z Vietnamu. U zboží s hodnotou 6 000 € nebo méně stačí pouze prohlášení odesílatele z Vietnamu. Není třeba žádný formální certifikát. Stačí zajistit, aby odesílatel/vývozce na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidal následující prohlášení):

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo celního oprávnění______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ ve Vietnamu.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis vývozce a jméno osoby podepisující toto prohlášení, které musí být jasně uvedeno čitelným písmem)

Prohlášení o původu bude platit po dobu 12 měsíců od data, kdy bylo vytvořeno pro vývoz do EU.

Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak může být celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním zněním prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích a obsahuje vysvětlivky.

Vietnamští vývozci, kteří vyváží zboží s hodnotou pod 6 000 €, mohou ponechat místo pro číslo celního oprávnění prázdné.

Zboží v hodnotě nad 6 000 €

U zásilek z Vietnamu, jejichž hodnota přesahuje 6 000 €, je vyžadováno prohlášení o původu vydané příslušnými orgány Vietnamu.

Jak získat osvědčení o původu

  • Pokud potřebujete osvědčení o původu, spojte se s vietnamským ministerstvem průmyslu a obchodu nebo vietnamskou průmyslovou a obchodní komorou.

  • Ukázky a náležitosti osvědčení o původu najdete v příloze VII 1. protokolu dohody.

Jak vám může FedEx pomoci?

Letadlo FedExu

Rychlá mezikontinentální přeprava

Pomůžeme vám plně využít potenciálu vašeho podnikání. Díky naší expresní zásilkové službě můžete přepravit zboží do a z Vietnamu během pouhých 2 dní*.

práce na notebooku

Snadno použitelné celní aplikace

Naše bezplatné celní aplikace vám usnadní celní odbavení. Díky aplikaci FedEx Electronic Trade Documents můžete odeslat dokumentaci elektronicky, a snížit tak riziko zpoždění na celnici.

*Dostupnost služeb a doby přepravy závisí na typu zásilky, místě odeslání a místě doručení. Úplné znění Přepravních podmínek a podrobné informace o našich službách najdete na stránkách fedex.com.

Nezapomeňte si vždy před přepravou ověřit předpisy a nařízení v zemích odeslání i určení. Další informace najdete v dohodě EVFTA mezi EU a Vietnamem.