Smluvní podmínky – Online registrace účtu se slevou („OADR“)

Program OADR („Program“):

  1. Když si u společnosti FedEx zaregistrujete online účet po 1. března 2021, budete povinni přijmout tyto Smluvní podmínky.
  2. Po úspěšném dokončení online registrace účtu na stránkách fedex.com můžete začít objednávat přepravu s využitím nových slev plynoucích z Programu (pokud je zásilka považována za Způsobilou, jak je definováno níže v odstavci 3).
  3. Za „Způsobilou zásilku“ jsou považovány všechny mezinárodní zásilky a z této definice jsou explicitně vyloučeny vnitrostátní zásilky.
  4. Nabízené slevy budou vypočítány na základě standardních ceníkových sazeb platných v den, kdy jsou zásilky nabídnuty společnosti FedEx.Standardní ceníkové sazby jsou publikovány na stránkách fedex.com a jsou k dispozici zde. Platná sleva vztahující se k tomuto Programu je k dispozici zde.
  5. Pokud v těchto Smluvních podmínkách není uvedeno jinak, platí nabízené slevy vztahující se k tomuto Programu pouze pro standardní ceníkové sazby za přepravu a neplatí pro příplatky, poplatky za zvláštní zacházení, cla, daně ani jiné dodatečné nebo minimální poplatky.
  6. Slevy nabízené prostřednictvím Programu nelze kombinovat s žádnými jinými slevami FedExu dostupnými prostřednictvím společnosti FedEx Express nebo jakéhokoli autorizovaného zástupce společnosti FedEx.
  7. Společnost FedEx si vyhrazuje právo upravit, změnit, pozastavit nebo ukončit všechny slevy nabízené prostřednictvím tohoto Programu, upravit standardní ceníkové sazby publikované na stránkách fedex.com a uplatnit příplatky (včetně mimo jiné palivového příplatku), a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez nutnosti oznámení.
  8. U všech Způsobilých zásilek vztahujících se k tomuto Programu platí příslušné přepravní podmínky platné v den podání zásilky. Pokud dojde ke konfliktu mezi přepravními podmínkami a těmito Smluvními podmínkami, platí přepravní podmínky.
  9. Společnost FedEx si vyhrazuje právo kdykoli tyto Smluvní podmínky bez oznámení upravit. Podléhá platným regulatorním schválením.