FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Vytváření, spouštění, správa a stahování reportů – vše na jednom místě.

Vytváření, spouštění, správa a stahování reportů – vše na jednom místě.

Typy standardních reportů

Podrobný report opravy adresy

Získejte podrobnosti na úrovni zásilky o všech odpovídajících zásilkách, u kterých byl naúčtován poplatek za opravu adresy. Údaje tohoto reportu lze použít k omezení chyb při odesílání a snížit dodatečné poplatky pomocí aktualizace nesprávných adres.

Podrobnosti o balíku v případě ceny podle rozměrů – fakturační údaje

Vyhledejte podrobnosti na úrovni zásilky o všech odpovídajících zásilkách, u kterých byl balík fakturován podle rozměrové nebo nadměrné hmotnosti.

Souhrn výdajů a objemu (USD a fakturační měna)

Získejte konsolidované zobrazení objemů, nákladů na služby a hmotností k odpovídajícím zásilkám podle tří klasifikací způsobu platby:

 • Předplaceno: Zásilka, která je vámi zaplacena a odeslána se stejným číslem účtu.
 • Platba příjemcem: Zásilka, u které jste uvedeni jako příjemce. Za zásilku jste zaplatili a účet odesílatele se liší od účtu, ze kterého je placeno.
 • Třetí strana: Zásilka, za kterou jste zaplatili a nejste u ní uvedeni jako odesílatel ani jako příjemce.

Souhrn odesílatelů – datum fakturace (USD)

Získejte konsolidované zobrazení objemů, nákladů na služby a hmotností k odpovídajícím zásilkám podle čísla účtu odesílatele a podle tří klasifikací způsobu platby (definice viz výše):

 • Předplaceno
 • Platba příjemcem
 • Třetí strana

Podrobnosti o zásilce – faktura (USD)

Získejte podrobnosti na úrovni zásilky o všech odpovídajících zásilkách, které byly fakturovány v zadaném období.

Spravujte své reporty

Jako odesílatel máte přístup k možnostem správy služby FedEx Reporting Online. To vám umožní:

 • Získávat e-mailová upozornění při dokončení reportů.
 • Povolit uživatelům v rámci vaší organizace vytvářet vlastní reporty.

Uspořádat reporty způsobem, který vám vyhovuje, a získat podrobný přehled o svých datech. Služba FedEx Reporting Online vám umožní:

 • Navrhovat vlastní souhrnné reporty.
 • Vytvářet a ukládat přizpůsobené skupiny účtů.
 • Exportovat reporty ve formátech Excel, CSV, PowerPoint a PDF.
 • Vyhledávat účty podle čísla účtu, společnosti nebo adresy.
 • Vizualizovat meziroční náklady a objemy podle průměrných a celkových nákladů na libru, kus atd.
 • Vybrat si mezi USD a fakturační měnou nebo mezi kilogramy a librami.
 • Vytvářet denní, týdenní a měsíční reporty s podrobnostmi na úrovni zásilky.
 • Vytvářet přizpůsobené interaktivní reporty k zobrazení trendů, filtrování dat, tvorbě diagramů, grafů atd. Tyto šablony si navíc můžete uložit pro opakované použití.

Vybrat si ze dvou úrovní reportů:

Souhrnný

 • Vyberte si mezi jednorázovým reportem a týdenním nebo měsíčním opakujícím se reportem.
 • Získejte data za období až 24 měsíců s možností týdenního nebo měsíčního opakování.
 • Prohlížejte si grafy meziročních trendů.
 • Filtrujte reporty během zpracování.

Podrobný

 • Pro jednorázový report si zvolte jakékoliv časové období do dvou let.
 • Vyberte si z možností denního, týdenního nebo měsíčního opakování.
 • Spouštějte několik reportů současně.
 • Report si přizpůsobte a navrhněte si vlastní možnosti reportu.

Další informace o použití služby FedEx Reporting Online jsou uvedeny v dokumentu Smluvní podmínky služby FedEx Reporting Online.