Servicebeskeder, regelopdateringer og vigtige meddelelser

Servicebeskeder

Servicebeskeder

Få sidste nyt om regelopdateringer, serviceafbrydelser
og servicebeskeder.

Coronavirus (COVID-19)

Vi fortsætter med at afhente og levere forsendelser i den udstrækning, de lokale betingelser og restriktioner tillader det. Du kan med fordel bruge vores onlineværktøjer til at tjekke status for din forsendelse, indhente et tilbud eller booke en forsendelse.

For at imødekomme efterspørgslen på markedet, har vi indsat ekstra fly.

Vi ønsker fortsat at yde den bedst mulige service til vores kunder, på trods af omstændighederne. Derfor implementerer vi et midlertidigt tillæg på alle internationale forsendelser og fragtforsendelser sendt med FedEx Express og TNT fra 6. april, og indtil andet meddeles.

Tillægget gælder ikke for indenrigsforsendelser.     

COVID-19 pandemien får lokale, statslige og nationale regeringer i Europa og hele verden til dagligt at udstede arbejds- og rejsebegrænsninger. Dette påvirker desværre vores normalt høje servicestandarder. Som konsekvens af dette har vi besluttet at suspendere vores tilbagebetalingsgaranti for alle FedEx Express-tjenester med øjeblikkelig virkning. FedEx Express spiller en afgørende rolle i den globale forsyningskæde samt forbinder verden i denne kritiske tid, og vi fortsætter med at operere, inden for de begrænsninger og restriktioner der er indført. Vi har fortsat fokus på at servicere vores kunder og levere nødhjælp til de områder, der har mest brug for det.

Servicebeskeder til kunder

Der kan forekomme forsinkelser på dine forsendelser. Se vores pdf-fil om serviceopdateringer for at få den seneste opdatering.

Hvis du sender til Saudi-Arabien, skal du være opmærksom på, at pr. 30. september 2019 skal du benytte de korrekte postnumre og postnummerformater, når du sender til Saudi-Arabien med din onlineløsning fra FedEx.

Fra den dato kan du ikke længere generere en forsendelsesetik uden korrekt postnummer med din onlineløsning fra FedEx.

Med ændringen kan du undgå, at dine forsendelser bliver væk eller efterlades, og opleve, at servicen forbedres, når du lever op til de gældende toldkrav.
 

Benytter du adressefunktionen?

Hvis du ofte benytter funktionen adressebog eller anden modtagerkilde, skal du opdatere dine oplysninger for Saudi-Arabien og gemme postnummeret i det korrekte format senest 29. september 2019. Vi anbefaler, at du allerede nu opdaterer leveringsadresserne på dine modtagere, så du undgår problemer med at generere dine forsendelsesetiketter.

I følgende tabel kan du se postnummerformatet for dette land.


Landekode

Region

Nye krav til postnumre fra 30. september 2019
SA
Saudi-Arabien
Mellemøsten XXXXX (5 cifre)

Hvis du vil vide mere,
kan du kontakte din lokale kundeservice.

Hvis du sender til Ecuador, Rumænien og/eller Slovakiet, skal du være opmærksom på at benytte de korrekte postnumre og postnummerformater gældende fra 1. april 2019, når du sender til et af disse tre lande med en automatiseret løsning fra FedEx.

Fra den dato kan du ikke længere generere en forsendelsesetik uden korrekt postnummer med din onlineløsning fra FedEx.

Med ændringen kan du undgå, at dine forsendelser bliver væk eller efterlades, og opleve, at servicen forbedres, når du lever op til de gældende toldkrav.
 

Benytter du adressefunktionen?

Hvis du ofte benytter funktionen adressebog eller anden modtagerkilde, skal du opdatere dine oplysninger for disse lande og gemme postnummeret i det korrekte format senest 31. marts 2019. Vi anbefaler, at du allerede nu opdaterer leveringsadresserne på dine modtagere, så du undgår problemer med at generere dine forsendelsesetiketter.

I følgende tabel kan du se de tre landes postnummerformater. Vær opmærksom på, at formatet for Ecuadors postnumre også ændres.


Landekode

Region

Postnummerformat pr. 1. april 2019
EC
Ecuador
LAC XXXXXX (6 cifre)*
RO
Rumænien
EU
XXXXXX (6 cifre)
SK
Slovakiet
EU XXXXX (5 cifre)

*Bemærk: Det tidligere postnummerformat indeholdt kun fem cifre.

Hvis du vil vide mere,
kan du kontakte din lokale kundeservice.

IATA oplyser, at mange forbrugsvarer i dag kører på litiumbatterier, lige fra mobiltelefoner og legetøj til biler og elcykler. Men disse forsendelser betragtes som farligt gods og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis forsendelsen ikke klargøres i overensstemmelse med transportlovgivningen. Klik her for at få flere oplysninger.

Færre risici og øget sikkerhed

Når du i dag skal sende varer indeholdende litiumbatterier under sektion II (UN3481 og UN3091) via FedEx Ship ManagerTM at fedex.com, bedes du oplyse, hvilken type litiumbatterier der indgår i din forsendelse.

Da litiumbatterier under sektion II er pålagt færre restriktioner end andre typer litiumbatterier, er dine oplysninger med til at øge synligheden igennem vores netværk og sørge for sikker og ordentlig håndtering af farligt gods hele vejen til slutdestinationen.

Brugervenlighed

 • Vælg Send i overskriften øverst på denne side, og vælg Send online –alle funktioner
 • Indtast login og adgangskode, hvis du ikke er logget ind
 • Vælg Send og derefter Opret en forsendelse for at angive dine forsendelsesoplysninger
 • Under Særlige ydelser (valgfrit) skal du sætte kryds i "Litiumbatterier/-celler" og den beskrivelse, der gælder for din forsendelse:

  • Litium-ion-batterier/-celler pakket med udstyr (FN 3481 – PI 966)
  • Litium-ion-batterier/-celler i udstyr (FN 3481 – PI 967)
  • Litium-metalbatterier/-celler pakket med udstyr (FN 3091– PI 969)
  • Litium-metalbatterier/-celler i udstyr (FN 3091 – PI 970)

Læs mere

 • Læs mere om litiumbatterier i IATA's manual om farligt gods, som kan købes på iata.org. Denne manual indeholder oplysninger om emballering, mærkning, etikettering og dokumentation i forbindelse med litiumbatterier.

Regelopdateringer

Det er ikke nyt, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelforvaltning (FDA) stiller store lovkrav til afsender om at anføre bestemte produktoplysninger i deres forsendelsesdokumentation.

Men FDA har for nylig strammet op på kravene til antallet af data, der skal oplyses ved import. Blandt andet skal der anføres flere FDA-koder for produkt og anvendelsesformål og helst på selve handelsfakturaen eller på et separat informationsark. Kravene er ufravigelige og medfører samtidig, at kategorien UNKNOWN (UNK) ikke længere accepteres.

De nye krav gælder for FDA-kontrollerede varer – medicinsk udstyr, medicin til mennesker og dyr og biologiske produkter – de største ændringer gælder for medicinsk udstyr. Hvis noget af den medfølgende forsendelsesdokumentation ikke er nøjagtig eller udførlig, kan disse forsendelser ikke længere indføres i USA.

For at undgå forsinkede leveringer opfordrer vi derfor alle FedEx-kunder, der eksporterer FDA-regulerede produkter, til at sikre sig, at deres forsendelsesdokumentation er nøjagtig, udførlig og overholder alle FDA-regler.

Få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer, at din forsendelsesdokumentation overholder de nye regler, ved at klikke her. Du kan også følge retningslinjerne på FDA's hjemmeside.

CETA-handelsaftalen (the Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellem EU og Canada trådte i kraft 21. september 2017 som en indledende aftale. Den fjerner cirka 98% af al importtold 1 mellem de to regioner og giver store muligheder for virksomheder ved at gøre det lettere at importere og eksportere gods og tjenester.

Vigtige fordele for din virksomhed

 • Aftalen gør det billigere for virksomheder i EU at handle i Canada (og selvfølgelig for canadiske virksomheder at handle her) ved at reducere antallet af toldafgifter, som virksomheder skal betale.
 • Det kan også betyde nye handelspartnere og investeringsmuligheder, og at det bliver lettere at få adgang til materialer og dele til dine produkter og meget mere.

Krav

For at opnå en importafgift på 0% skal de produkter, der importeres ind i Canada, have oprindelse i EU (det samme gælder for produkter fra Canada, der importeres ind i EU). Bemærk: Oprindelsescertifikater udstedes ikke af toldmyndighederne, og EUR1-formularen kan ikke bruges som oprindelsescertifikat. Oprindelsescertifikatet er fremover baseret på en angivelse og ikke et formelt certifikat.

Som eksportør skal du lave en oprindelsesangivelse på din handelsfaktura eller andet handelsdokument sammen med en udførlig beskrivelse af dine produkter. Produkter med oprindelsesstatus får herefter fordel af CETA med udgangspunkt i oprindelsesangivelsen.

Bemærk: Ved forsendelser med en værdi på over 6.000 euro skal du oplyse dit autoriserede eksportørnummer (også kendt som REX-nummer) sammen med oprindelsesangivelsen. Hvis du endnu ikke har et REX-nummer, skal du registreres i REX-systemet, før du går videre.

Besøg vores CETA-side for at se et eksempel på en oprindelsesangivelse eller få oplysninger om REX-tilmelding.

Sådan kan FedEx hjælpe

FedEx kan hjælpe dig og din virksomhed med at nå jeres fulde potentiale på det globale marked. Når det handler om eksport til Canada, kan vi tilbyde forsendelsesløsninger med fortoldning og dør-til-dør-levering fra EU til Canada på 1-3 hverdage.2.

Kontakt FedEx, hvis du overvejer at handle med kunder i Canada.

1 Nogle landbrugsprodukter er stadig pålagt restriktioner, og afgifter på andre produkter vil blive udfaset over de næste år.

2 Transittider og leveringstjenester kan variere afhængigt af destinationen og oprindelsen. Kontakt kundeservice på 70 233 332 for at få oplyst servicetilgængelighed, som afhænger af dit postnummer.

FedEx Express foretager følgende ændringer i vores politik for farligt gods-forsendelser (DG). Dette uafhængige tiltag er for at imødegå de regelændringer, der følger i kølvandet på den stigende bekymring omkring sikker håndtering af samleforsendelser og enkeltstående forsendelser indeholdende litiumbatterier.

Fra 1. januar 2017 kan FedEx Express-kunder, som sender samleforsendelser indeholdende litiumbatterier (UN 3090 og UN 3480), kun få deres varer sendt med FedEx Express, hvis forsendelserne behandles som fuldt reguleret farligt gods (DG).

Dette tiltag giver os et bedre overblik over de typer af litiumbatterier, der sendes gennem vores netværk, og er med til at sikre alle vores farligt gods-forsendelser frem til slutdestinationen.

Hvilke konsekvenser har det for samleforsendelser indeholdende litiumbatterier?

Fra 1. januar 2017 skal FedEx Express’ kunder, der sender UN 3090- og UN 3480-forsendelser, følge disse trin:

 • Tilføje en afsendererklæring for farligt gods, som skal udfyldes af en farligt gods-specialist.
 • Anføre UN-nummeret på litiumbatteri-mærkaten (IATA, figur 7.1 C), som kan anvendes fra 1. januar 2017. Hvis du foretrækker at bruge din egen fortrykte emballage eller egne etiketter, som du allerede har på lager, til litiumbatterierne sammen med litiumbatteri-etiketten (IATA, figur 7.4 H), kan du forsat bruge dem frem til 31. december 2018, hvorefter litiumbatteri-mærkaten bliver et krav. 

Bemærk: Hvis du anvender  litiumbatteri-etiketten, bedes du tilføje FN-nummeret på den pakke, som etiketten hører til [FX-05]. Fra 1. juli 2017 er dette et krav fra FedEx.

Litiumbatteriets etiket 
(gyldig fra og med den 1. januar 2017)

Litiumbatteriets mærket

Litiumbatteriets mærkat 
(gyldig til den 31. december 2018)

Litiumbatteriets mærket

* Her skal UN-nummeret angives

** Her skal telefonnummeret til yderligere oplysninger angives

Derudover skal afsender huske at følge samme instrukser som anført ovenfor med hensyn til at medtage litiumbatteri-mærkaten eller litiumbatteri-etiketten, selvom den nye regel ikke omfatter enkeltpakkede litiumbatterier eller batterier, som medfølger i udstyr (UN3091 og UN3481 som defineret under sektion II).

 • Tilføj en klasse 9-mærkat for litiumbatterier og en "Cargo Aircraft Only"-etiket på hver enkelt forsendelse
 
Litiumbatteri
Fragtfly
 • Sørg for, at al emballage til litiumbatteriforsendelserne overholder IATA’s emballeringskrav for UN 3480 - PI965 og UN 3090 - PI968.

Bemærk, at der kan påløbe et håndteringsgebyr ved farligt gods-forsendelser, der indeholder sådanne litiumbatterier.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?

 • Læs om FedEx Express' ændrede politik for litiumbatterier i IATA's manual for farligt gods, Dangerous Goods Regulations Manual, som kan købes på www.iata.org. Her finder du også oplysninger om emballering, mærkning, etikettering og dokumentation for litiumbatterier.

Fra og med den 1. maj 2016 bliver unionens toldkodeks (UCC) den gældende toldlovgivning i alle 28 medlemslande i Den europæiske union (EU).

Introduktionen får afgørende betydning for den måde, som gods importeres, eksporteres, godkendes og videresendes på. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i alle de nye betingelser i UCC.

Vi har udarbejdet en kort oversigt over de vigtigste ændringer i toldregler og procedurer, som nu gælder for dig:

 • Toldmyndighederne i hvert medlemsland skal nu revurdere alle eksisterende toldautorisationer mellem 1. maj 2016 og 1. maj 2019 senest.
 • Fritagelseslicenserne IPR og PCC bliver samlet i et system, IPR-suspendering.
 • En ny definition af eksportør er nu gældende. Bemærk: Alle eksportører skal enten være officielt etableret eller registreret inden for EU eller være repræsenteret af en officielt udpeget skatterepræsentant.
 • Alle toldmyndigheder er nu forpligtet til at opkræve alle toldbeløb, deriblandt dem for varer til en værdi, som er mindre end 10 euro (en praksis, som indtil nu ikke har været tilfældet i alle EU-lande).
 • En summarisk indgangsangivelse (ENS) af sikkerhedshensyn er planlagt gennemført i 2020 for alle værdier af varer med undtagelse af brevforsendelser.
 • En 6-cifret harmoniseringskode for hver vare skal også angives på hver ENS i 2020.

Hvad skal du gøre anderledes?

 • Der skal angives et BTI-referencenummer på alle toldklareringer for valgbare produkter. Bemærk, at gyldighedsperioden for BTI er reduceret til tre år.
 • Når toldgrundlaget for udregning af told og skatter af relevante produkter skal fastlægges, skal værdien af det seneste salg før indførelse i EU anvendes.
 • Gebyrer til royalties og licenser skal, hvor gældende, inkluderes i toldværdien.
 • Toldværdiangivelsen DV1 bliver automatiseret og er kun påkrævet ved værdier over 20.000 euro.

Det skal bemærkes, at flere af ovennævnte krav afhænger af ændringer i de nationale toldsystemer og -procedurer. Vi vil derfor stærkt anbefale, at du løbende tjekker de enkelte landes toldsider på nettet, så du kan holde dig opdateret med de præcise implementeringsdatoer og medfølgende dokumentationskrav.*

I mellemtiden kan du trygt stole på, at FedEx sender opdateringer og giver dig en introduktion til alle de nye krav – så enkelt og ligetil som muligt.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

Spørgsmål: Hvad ændres fra og med den 1. maj 2016 i forbindelse med den måde, FedEx udfører toldklarering på vores vegne på?

Svar: Den måde, vi udfører fortoldningen på, vil ikke blive ændret. Der kan dog komme ændringer på et senere tidspunkt.

Spørgsmål: Skal vi give jer nye eller særlige oplysninger på forhånd?

Svar: BTI-referencenummeret (bindende tariferingsoplysninger) bliver nu obligatorisk. Du skal oplyse dit BTI-referencenummer til FedEx, for at vi kan garantere, at du har tilladelse til at benytte den godkendte tarifkode til den pågældende toldangivelse.

Spørgsmål: Hvor længe gælder BTI-referencenummeret (bindende tariferingsoplysninger)?

Svar: Dit BTI er kun gyldigt i 3 år. Det er vigtigt, at du holder øje med, hvornår perioden slutter, så du kan søge om en fortsættelse af BTI-processen.

Spørgsmål: Hvordan fastlægges toldgrundlaget for udregning af told og skatter?

Svar: Det er værdien af dit seneste salg, før du går ind i EU, der tages i betragtning.

Spørgsmål: Hvordan vil den nye metode til udregning af told og afgifter påvirke mit indirekte salg eller mine kædesalgsaktiviteter?

Svar: Hvis din forsendelse sendes uden for EU, før den sendes til slutdestinationen i EU, ændres værdiansættelsen af varerne.

Hvis en kinesisk virksomhed eksempelvis sælger varer til et firma i Dubai, som straks sælger dem videre til en modtager i EU, så er det modtagerens ordre, der igangsætter varens bevægelse ud af Kina Den vareværdi, der skal bruges på EU-toldimportklareringen, er den pris, der er aftalt mellem sælgeren i Dubai og køberen i EU. Ved toldklareringen skal handelsfakturaen fra sælger i Dubai og køber i EU anvendes.

Spørgsmål: Hvad med royalties og licensgebyrer?

Svar: Hvis din køber betaler for royalties eller licenser, skal prisen enten anføres separat på fakturaen, eller det skal klart fremgå, at de er inkluderet i den samlede pris.

Spørgsmål: Hvad sker der med toldbeløb under 10 euro?

Svar: Toldmyndighederne skal nu indkassere alle toldbeløb uanset størrelse, hvilket betyder, at dit samlede beløb til betaling af told og afgifter kan stige, hvis du har sådanne forsendelser.

Spørgsmål: Ændres de oplysninger, som jeg skal angive på fakturaen?

Svar: Du skal stadig lave en detaljeret beskrivelse af varerne. I 2020 skal du desuden oplyse en 6-cifret harmoniseringskode pr. produktkategori, da det bliver lovpligtig information på den summariske indgangsangivelse (ENS) som ekstra sikkerhedstjek Koden er fælles for alle medlemslandene i WCO.

Spørgsmål: Er forsendelser med en værdi på under 22 euro underlagt UCC?

Svar: Du vil engang imellem kunne opleve toldforsinkelser af sådanne forsendelser, da toldmyndighederne også kan finde på at stoppe forsendelser inden for denne kategori og lave ekstra stikprøver. Men vi forventer dog ikke den store effekt.

Spørgsmål: Hvad bør jeg ellers vide som eksportør?

Svar: Definitionen på en eksportør ændres nu. Eksportøren skal være etableret i EU eller have udnævnt en skattemæssig repræsentant i EU. Hvis du er kunde og involveret i trekantshandel med eksport, bliver du påvirket og skal undersøge, om din status lever op til de nye lovkrav. FedEx anbefaler, at du kontakter din revisor eller en juridisk rådgiver, hvis du er usikker på din juridiske status i forhold til EU.

Spørgsmål: Kræves der stadig en DV1 (toldværdiangivelse)?

Svar: DV1 bliver automatiseret og er kun påkrævet ved værdier over 20.000 euro. Det er dog ikke aktuelt endnu her pr. 1. maj 2016 og afhænger af systemændringer i de enkelte EU-medlemslande.

Spørgsmål: Ændrer de minimi sig (vareværdi, hvorunder der ikke skal betales told)?

Svar: Nej, den forbliver 150 euro for fortoldning.

Spørgsmål: Får det nogen indflydelse for autoriserede økonomiske operatører (AEO)?

Svar: Hvis du endnu ikke er AEO, er der tilføjet et nyt kriterie for at opnå certifikat for forenklede toldbestemmelser. Du skal kunne bevise, at dit toldpersonale er uddannet og kvalificeret, enten med 3 års anciennitet, et uddannelsesbevis eller ved at fremvise en godkendt uddannelsesgrad.

Spørgsmål: Sker der nogen ændringer i forhold til min fritagelseslicens for aktiv forædling (IPR eller PCC)?

Svar: Ja. IPR og PCC lægges sammen til ét system. IPR-tilbagebetalingsordningen ophæves, og der udbetales ikke længere udligningsrenter, og IPR-suspendering bliver eneste mulige system.

Vigtige meddelelser

Vi har opdateret vores transportbetingelser og -vilkår for FedEx Express Europa. De opdaterede betingelser og vilkår træder i kraft d. 1. juni 2021. De kan læses her transportbetingelser og -vilkår. Ved brug af FedEx Express-tjenester fra d. 1. juni accepteres de opdaterede vilkår, medmindre andet udtrykkeligt aftales.

Uautoriseret brug af FedEx® firmanavnet, servicemærker og logoer

FedEx er blevet advaret om, at personer eller virksomheder, der på bedragerisk vis udgiver sig for at være FedEx eller at repræsentere FedEx, gør uautoriseret brug af FedEx' firmanavne, servicemærker og logoer.

Hver dag sendes der millioner af bedrageriske e-mails og sms-beskeder. Afsenderne hævder at være en lang række kilder, og nogle af dem udgiver sig for at være FedEx eller repræsentanter for FedEx. Bedrageriske e-mails eller sms-beskeder, der ofte omtales som "phishing" eller "brandspoofing," bliver mere og mere almindelige. Denne type beskeder bruger ofte virksomheders logoer, farver og ansvarsfraskrivelser til at få det til at se ud, som om de er ægte. De sendes med det formål at forsøge at narre folk til at sende penge og afgive personlige oplysninger som fx brugernavne, adgangskoder og/eller kreditkortoplysninger og med henblik på tyveri, identitetstyveri og/eller andre former for kriminalitet.

Sådan kan du genkende phishing-forsøg via e-mail og sms

Det er vigtigt at kunne genkende bedrageriske phishing-forsøg via e-mails og sms-beskeder, for at du kan beskytte dig selv mod tyveri og andre former for kriminalitet. Her er nogle tegn på, at en e-mail eller sms er svindel:

 • Uventede anmodninger om penge som betaling for levering af en pakke eller en anden genstand, personlige og/eller økonomiske oplysninger som fx dit CPR-nummer, bankkontonummer eller anden identifikation.
 • Links til forkert stavede eller ændrede webadresser. Det kan fx være variationer af den korrekte hjemmesideadresse, fedex.com, fx fedx.com eller fed-ex.com.
 • Alarmerende meddelelser og anmodninger om øjeblikkelig handling, fx "Din konto vil blive lukket inden for 24 timer, hvis du ikke svarer" eller påstande om, at du har vundet i lotto eller vundet en præmie.
 • Stavefejl og grammatiske fejl samt overdreven brug af udråbsregn (!).

FedEx vil aldrig sende en uopfordret e-mail eller sms med anmodning om betaling eller udlevering af personlige oplysninger til gengæld for varer, som er ved at blive sendt eller er i FedEx' varetægt. Hvis du har modtaget en bedragerisk e-mail eller sms fra en afsender, der hævder at være FedEx, kan du anmelde det ved at videresende den til  abuse@fedex.com.

Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med tjenester fra FedEx, kan du læse om vores tjenester under  FedEx-tjenester eller kontakte FedEx kundeservice.

Internettet er en vigtig kanal for kontakten mellem FedEx og vores kunder. Der findes ingen 100% sikker metode til at forhindre uautoriseret brug af FedEx' navn, men vi overvåger løbende denne type aktivitet for at bidrage til at beskytte vores kunders interesser.

Tak, fordi du hjælper os med at identificere og skride ind over for bedrageriske e-mails og sms'er.


BEMÆRK: FedEx er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter eller omkostninger, der opstår som følge af bedragerisk aktivitet, der misbruger FedEx' navn, servicemærker eller logoer.

FedEx anmoder ikke om pengeoverførsler gennem betinget kontrakt deponeret hos tredjepart eller onlinebetalinger forud for forsendelseslevering.

Anvendelsen af FedEx' logo og navn på disse websteder er uautoriseret, og vores juridiske afdeling vil tage sig af sagen sammen med de relevante myndigheder.

FedEx er forpligtet til at beskytte vores netværks sikkerhed og integritet.

Der findes ingen 100% sikker metode til at forhindre, at det respekterede FedEx-navn misbruges i spam-e-mails eller potentielle bedragerier, men vi overvåger konstant denne type aktiviteter og samarbejder med retshåndhævende myndigheder verden over.

Vi opfordrer vores kunder til at være agtpågivende over for enhver anmodning, der ikke kommer direkte fra en FedEx-medarbejder eller et FedEx-domænenavn, især hvis den indeholder en vedhæftet fil, som kunden bliver bedt om at åbne.

Kunderne bedes kontakte os med det samme, hvis de har spørgsmål vedrørende legitimiteten af en e-mail, der anmoder om forudbetaling, eller anmodninger om yderligere eller personlige oplysninger.