Φορτηγό της FedEx που οδηγεί σε έναν όμορφο ορεινό αυτοκινητόδρομο

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τις καινοτόμες λειτουργίες

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τις καινοτόμες λειτουργίες

Εργαζόμαστε για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τη βιωσιμότητα εστιάζεται σε τρεις βασικές ιδέες: μείωση, αντικατάσταση και επανάσταση. Είμαστε επικεντρωμένοι στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων και των αποβλήτων, αντικαθιστώντας παλιότερες τεχνολογίες και οχήματα, και φέρνοντας επανάσταση στους στόλους και τις εγκαταστάσεις μας. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας αποτελεσματικά και υπεύθυνα.  


Δείτε πώς προχωρούμε στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας σε κάθε έναν από αυτούς τους βασικούς τομείς:


Εικονίδιο αεροπλάνου (απογείωση)

Στους αιθέρες: Εκσυγχρονισμός και καινοτομίες για τα αεροσκάφη μας

Με σχεδόν 700 αεροπλάνα, καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες αεροπορικών καυσίμων. Αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 61% του αποτυπώματος των εκπομπών μας.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

Εικονίδιο σταγόνας
 • Μείωση των καυσίμων μέσω του FedEx® Fuel Sense

Μείωση των καυσίμων μέσω του FedEx® Fuel Sense

Εικονίδιο αεροπλάνου (απογείωση)
 • Αντικατάσταση αεροσκαφών με πιο αποδοτικά αεροπλάνα

Αντικατάσταση αεροσκαφών με πιο αποδοτικά αεροπλάνα

Εικονίδιο Ιδέες
 • Καινοτομία με βιοκαύσιμα

Καινοτομία με βιοκαύσιμα

Επίτευξη αποτελεσμάτων*

Εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Εξοικονομήθηκαν περίπου 965 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου

Εξοικονομήθηκαν περίπου 965 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου

Εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Αποφεύχθηκαν πάνω από 2,38 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι εκπομπών CO2e

Αποφεύχθηκαν πάνω από 2,38 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι εκπομπών CO2e

Αυτά τα αποτελέσματα ισοδυναμούν με τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 516.976 επιβατικά οχήματα.

Καινοτομία στην πράξη

Εικονίδιο Παράδοση

Στο έδαφος: Αναβάθμιση και βελτιστοποίηση οχημάτων

Ο στόλος χερσαίων μεταφορών μας περιλαμβάνει πάνω από 200.000 οχήματα, εκ των οποίων περισσότερα από 100.000 ανήκουν στην εταιρεία.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

Μείωση των διανυόμενων αποστάσεων και των καυσίμων που καταναλώνονται, με τους εξής τρόπους:

Εικονίδιο Οδήγηση
 • Βέλτιστες πρακτικές για τις συμπεριφορές κατά την οδήγηση

Βέλτιστες πρακτικές για τις συμπεριφορές κατά την οδήγηση

εικονίδιο Παράδοση
 • Υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων

Υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων

Εικονίδιο ενοποίησης
 • Αυτόνομα οχήματα και ρομπότ

Αυτόνομα οχήματα και ρομπότ

Πολλαπλές μέθοδοι, εικονίδιο σιδηροδρόμου
 • Πολλαπλές μέθοδοι, χρήση σιδηροδρόμου

Πολλαπλές μέθοδοι, χρήση σιδηροδρόμου

εικονίδιο εξυπηρέτησης πελατών
 • Φορητά κέντρα εντολών

Φορητά κέντρα εντολών

εικονίδιο χάρτη
 • Βελτιστοποιημένες διαδρομές

Βελτιστοποιημένες διαδρομές

εικονίδιο ανακοίνωσης
 • Προώθηση καθαρών τεχνολογιών

Προώθηση καθαρών τεχνολογιών

Επίτευξη αποτελεσμάτων*

εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Εξοικονομήθηκαν 200 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου

Εξοικονομήθηκαν 200 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου

εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Αποφεύχθηκαν 548.076 μετρικοί τόνοι εκπομπών CO2e

Αποφεύχθηκαν 548.076 μετρικοί τόνοι εκπομπών CO2e

εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Τέθηκαν σε κυκλοφορία 4.091 ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα εναλλακτικών καυσίμων

Τέθηκαν σε κυκλοφορία 4.091 ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα εναλλακτικών καυσίμων

Αυτά τα αποτελέσματα ισοδυναμούν με τις ετήσιες εκπομπές 119.196 επιβατικών οχημάτων και με τις ετήσιες εκπομπές από 99.554 σπίτια σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια.

Καινοτομία στην πράξη

Εικόνα του Roxo

Εξερευνούμε έναν νέο τρόπο για τις αυθημερόν παραδόσεις

Η αυτόνομη υπηρεσία για το τελευταίο στάδιο της παράδοσης ίσως μοιάζει να ακούγεται σαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, γίνεται μια υπαρκτή δυνατότητα χάρη στον Roxo, το ρομπότ παραδόσεων της εταιρείας μας, που περνάει εμπόδια όπως σκάλες και πεζοδρόμια και χρησιμοποιεί μέχρι και φλας για να επικοινωνεί.

Ταχυμεταφορέας σπρώχνει ένα εξειδικευμένο καλάθι χειρός

Καινοτομούμε για να μειώσουμε το αποτύπωμά μας

Σε όλη την Ευρώπη, οι πόλεις εφαρμόζουν νέους κανόνες και κανονισμούς για τις μεταφορές, για να καταπολεμήσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μάθετε πώς ανταποκρινόμαστε με οικολογικές επιλογές παράδοσης, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και εξειδικευμένα καλάθια χειρός.

Εικονίδιο λιανικής

Στις εγκαταστάσεις μας: Σχεδίαση για εξοικονόμηση ενέργειας

Με περισσότερους από 5.000 κόμβους εναέριων και χερσαίων μεταφορών, τοπικούς σταθμούς, κέντρα υπηρεσιών για βαριά φορτία, καθώς και τοποθεσίες λιανικής, πρέπει να λειτουργούμε αποδοτικά για να μειώνεται η περιβαλλοντική τους επίπτωση.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

Εικονίδιο Διαχείριση έργων
 • Σχεδίαση και κατασκευή εγκαταστάσεων για αποδοτικότητα

Σχεδίαση και κατασκευή εγκαταστάσεων για αποδοτικότητα

Εικονίδιο Ιδέες
 • Αναβάθμιση φωτισμού

Αναβάθμιση φωτισμού

Εικονίδιο Ανανεώσιμη ενέργεια
 • Επιδίωξη επιτόπιας ανανεώσιμης ενέργειας 

Επιδίωξη επιτόπιας ανανεώσιμης ενέργειας 

Επίτευξη αποτελεσμάτων*

εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Επιτόπια παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας:
  • 26 ηλιακές εγκαταστάσεις παρήγαγαν πάνω από 24,5 εκατομμύρια κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας

Επιτόπια παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας:

 • 26 ηλιακές εγκαταστάσεις παρήγαγαν πάνω από 24,5 εκατομμύρια κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας

Αυτό το αποτέλεσμα ισοδυναμεί με τον άνθρακα που κατακρατείται από 85+ τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους σε ένα χρόνο.

εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού και συστήματα διαχείρισης ενέργειας:
  • Εξοικονομήθηκαν πάνω από 238 εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας το 2020
  • Αποφεύχθηκαν 193.462 μετρικοί τόνοι εκπομπών CO2e

Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού και συστήματα διαχείρισης ενέργειας:

 • Εξοικονομήθηκαν πάνω από 238 εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας το 2020
 • Αποφεύχθηκαν 193.462 μετρικοί τόνοι εκπομπών CO2e

Αυτά τα αποτελέσματα ισοδυναμούν με την αποφυγή των ετήσιων εκπομπών CO2e από 35.000+ σπίτια σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια.

Καινοτομία στην πράξη

Εικόνα θερμοστάτες

Ένα νέο είδος κλιματισμού

Δείτε πώς εξοικονόμησε η FedEx Office 22 εκατομμύρια κιλοβατώρες ενέργειας σε ένα χρόνο χάρη σε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Εικόνα ηλιακού πάνελ στις εγκαταστάσεις της FedEx Ground στην Φλόριντα

Διατήρηση συνθηκών δροσιάς

Μάθετε για τις εγκαταστάσεις της FedEx Ground στη Φλόριντα που χρησιμοποιούν το φως και τη θερμότητα του ήλιου για να διατηρούν τις θερμοκρασίες χαμηλά. 

Εικόνα ηλιακών πάνελ σε τοποθεσία της FedEx Ground στο Μάουι

Λέμε «aloha» στην ηλιακή ενέργεια

Ανακαλύψτε πώς τροφοδοτούμε μία τοποθεσία της FedEx Ground στο Μάουι με ηλιακά πάνελ και μπαταρίες.

Εικονίδιο Email

Με τις συσκευασίες μας: Χρησιμοποιούμε υλικά που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα και κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο περιεχόμενο

Παραδίδουμε περισσότερα από 15 εκατομμύρια πακέτα κάθε εργάσιμη ημέρα, κατά μέσο όρο. Τα υλικά συσκευασίας με την επωνυμία της FedEx αντιπροσωπεύουν το 72% των υλικών που αγοράζουμε—η μεγαλύτερη κατηγορία βάσει όγκου. 

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

Εικονίδιο Συσκευασία (έκδοση 1)
 • Ελαχιστοποίηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες μας

Ελαχιστοποίηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες μας

Εικονίδιο Βάρος σε λίβρες
 • Εργαζόμαστε με τους πελάτες για βελτιστοποίηση του μεγέθους και του βάρους των συσκευασιών

Εργαζόμαστε με τους πελάτες για βελτιστοποίηση του μεγέθους και του βάρους των συσκευασιών

Εικονίδιο Ανακύκλωση
 • Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης για εξοικονόμηση πόρων και μείωση των αποβλήτων

Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης για εξοικονόμηση πόρων και μείωση των αποβλήτων

Επίτευξη αποτελεσμάτων*

Εικονίδιο επισήμανσης ελέγχου
 • Τα υλικά συσκευασίας από χαρτόνι με την επωνυμία της FedEx είναι 100% ανακυκλώσιμα και περιλαμβάνουν 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Τα υλικά συσκευασίας από χαρτόνι με την επωνυμία της FedEx είναι 100% ανακυκλώσιμα και περιλαμβάνουν 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Χέρι που ανοίγει μια συσκευασία της FedEx

Περισσότερα στοιχεία για το χαρτί και τις συσκευασίες

Τα υλικά συσκευασίας με την επωνυμία της FedEx είναι:

 • 80% πιστοποιημένα από τρίτους, πράγμα που προωθεί την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, προστατεύει από την αποψίλωση των δασών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα.

Επιλέγουμε πιστοποιημένο χαρτί.

 • Το 99,8% του συνόλου του χαρτιού που αγοράστηκε από το FedEx Office κατά το ΟΕ20 ήταν πιστοποιημένο από τρίτους.

Ανακυκλώνουμε ενεργά.

 • Το 69% των στερεών αποβλήτων που παράχθηκαν κατά τις εργασίες μας στάλθηκαν σε μονάδες ανακύκλωσης.

Καινοτομία στην πράξη

Σωρός από παλιές στολές προς μετατροπή χρήσης

Τα φθαρμένα ρούχα προσφέρουν ζεστασιά

Διαβάστε για τα μέλη της ομάδας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, που συνεργάστηκαν με μια τοπική επιχείρηση για να μετατρέψουν παλιές στολές σε κουβέρτες.

Ζευγάρι στην κουζίνα, ανοίγει ένα πακέτο συσκευασίας της Liviri

Συσκευασία που έχει αποτέλεσμα

Δείτε πώς συνεργάστηκε αυτή η επιχείρηση λιανικής με το Εργαστήριο συσκευασιών της FedEx για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής συσκευασίας κρασιού που θα παρέχει προστασία και βιωσιμότητα.

διεθνές εικονίδιο

Πέντε περιοχές με μια ενιαία εστίαση

Η επικέντρωσή μας στη βιωσιμότητα παραμένει ακλόνητη όπου κι αν λειτουργούμε. Ας δούμε συνοπτικά πώς δουλεύουμε ανά τον κόσμο για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.

Χάρτης με επισήμανση στον Καναδά

Καναδάς

Με το να φροντίζουμε ώστε οι οδηγοί μας να εφαρμόζουν πρακτικές «οικολογικής οδήγησης», εξοικονομούμε καύσιμα και μειώνουμε τις εκπομπές, συνεισφέροντας στην προστασία του αέρα που αναπνέουμε. Στον Καναδά, οι οδηγοί μας κάνουν τη διαφορά επιταχύνοντας αργά, αφήνοντας το πεντάλ του γκαζιού προτού φρενάρουν και αποφεύγοντας να αφήνουν τα οχήματα να λειτουργούν στο ρελαντί. Διαβάστε περισσότερα για όσα κάνουμε στον Καναδά

Χάρτης με επισήμανση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Οι συνθήκες κυκλοφορίας στις μεγάλες πόλεις είναι συνήθως επιβαρυμένες, και τα φορτηγά συνεισφέρουν στην κακή ποιότητα του αέρα. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα εναλλακτικών καυσίμων στη Βραζιλία και τη Χιλή, και αναβαθμίζουμε τα ρυμουλκούμενά μας, τα φορτηγά και τους τράκτορες στη Βραζιλία για να πετύχουμε καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με άλλες πρωτοβουλίες στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

Χάρτης με επισήμανση στην Ευρώπη

Ευρώπη

Στο Άμστερνταμ, τη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, το Μιλάνο, τη Μαδρίτη και το Παρίσι, περιορίζουμε τα οχήματά μας και τις εκπομπές στα επιβαρυμένα κέντρα των πόλεων. Εφαρμόζουμε νέες προσεγγίσεις, όπως ποδήλατα με αποθηκευτικό χώρο, που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη συμφόρηση, να περιορίσουμε τις συγκρούσεις και να ελιχθούμε σε στενούς δρόμους σε έως και 600 ευρωπαϊκές πόλεις. μάθετε για αυτές και για άλλες περιβαλλοντικές στρατηγικές στην Ευρώπη

Χάρτης με επισήμανση στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, και την Αφρική

Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική

Σχεδιάζουμε εγκαταστάσεις που θα διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας, νερού και υλικών στα ελάχιστα επίπεδα. Τα κεντρικά γραφεία της FedEx Express για την Ινδία στη Βομβάη έχουν πιστοποίηση LEED Gold. Έχουμε πιστοποιήσεις ISO 14001 σε εννέα χώρες. Έχουμε επίσης και ένα σύστημα επιτόπιας παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο στη Νότιο Αφρική. Δείτε τι άλλο κάνουμε στη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική.  

Χάρτης με επισήμανση στην Ασία-Ειρηνικό

Ασία-Ειρηνικός

Το αναπτυσσόμενο δίκτυο λιανικής που έχουμε σε αυτήν την περιοχή μειώνει τις επιπτώσεις όπως είναι οι εκπομπές και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε εναλλακτικά καύσιμα, οδηγώντας ηλεκτρικά οχήματα και δημιουργώντας ηλιακές εγκαταστάσεις για να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις πάνω από 30 χώρες και περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού. Μάθετε για άλλες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.  

*Πηγή: Έκθεση σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) για το 2021 (Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα στοιχεία καλύπτουν κάθε μία από τις εταιρείες εκμετάλλευσης που διαθέτουμε και όλες τις γεωγραφικές περιοχές για το οικονομικό έτος 2020, το οποίο έληξε στις 31 Μαΐου 2020.)