Ενημερώσεις υπηρεσιών, κανονιστικές ενημερώσεις και σημαντικές ειδοποιήσεις

Ειδήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Ειδήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Πληροφορηθείτε για τις τελευταίες κανονιστικές ενημερώσεις, διακοπές υπηρεσιών,
ειδήσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Κορονοϊός (Covid-19)

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, και θα συνεχίσουμε να τις προσφέρουμε από και προς περιοχές που επηρεάζονται, όπως το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και περιορισμοί. Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρονικά μας εργαλεία για να ελέγξετε την κατάσταση της αποστολής σας, να λάβετε μία προσφορά ή να επεξεργαστείτε νέους προγραμματισμούς αποστολής.

Ως απόκριση στην απαίτηση της αγοράς, έχουμε προσθέσει επιπλέον πτήσεις για να ανταποκριθούμε σε αυτή την απαίτηση.

O αντίκτυπος του COVID-19 αναγκάζει τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να εκδίδουν εργασιακούς και ταξιδιωτικούς περιορισμούς, γεγονός που έχει επηρεάσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στα υψηλά πρότυπα υπηρεσιών μας. Ως αποτέλεσμα, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την εγγύηση επιστροφής χρημάτων μας για όλες τις υπηρεσίες της FedEx Express, που θα ισχύσουν άμεσα και μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης. Η FedEx Express παίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα τροφοδοσίας και στη σύνδεση του πλανήτη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε, όπως το επιτρέπουν οι κυβερνητικοί περιορισμοί και κανονισμοί. Παραμένουμε επίσης επικεντρωμένοι στο να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και να παρέχουμε προμήθειες βοήθειας στις περιοχές που τις χρειάζονται περισσότερο.

Ενημερώσεις Πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Οι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στις αποστολές. Ελέγξτε το pdf με την ενημέρωση για τις υπηρεσίες για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Κανονιστικές ενημερώσεις

Με έναρξη ισχύος την 1η Μαΐου 2016, ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) γίνεται ο ισχύων νόμος περί εκτελωνισμού και στα είκοσι οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η εφαρμογή του θα επηρεάσει καταλυτικά τον τρόπο εισαγωγής, εξαγωγής, εκτελωνισμού και προώθησης των εμπορευμάτων. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για όλες τις νέες διατάξεις του UCC.

Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη που έχουμε ετοιμάσει, για να σας βοηθήσουμε να αντιληφθείτε τις βασικές αλλαγές στους κανονισμούς και τις διαδικασίες εκτελωνισμού που πρόκειται να σας επηρεάσουν:

 • Απαιτείται από τις αρχές εκτελωνισμού σε κάθε κράτος-μέλος να επαναξιολογήσουν όλες τις υπάρχουσες εξουσιοδοτήσεις σχετικά με τους εκτελωνισμούς το αργότερο μεταξύ 1ης Μαΐου 2016 και 1ης Μαΐου 2019.
 • Οι άδειες Ελάφρυνσης για Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή (Inward Processing Relief – IPR) και Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο (Processing under Customs Control – PCC) θα συγχωνευτούν σε ένα καθεστώς, την Αναστολή IPR.
 • Πλέον υπάρχει νέος ορισμός για τους εξαγωγείς. Σημειώστε ότι όλοι οι εξαγωγείς πρέπει επισήμως να εδρεύουν και να είναι εγγεγραμμένοι εντός της ΕΕ. Διαφορετικά θα πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν φορολογικό εκπρόσωπο που έχει οριστεί επισήμως.
 • Κάθε μεμονωμένη αρχή εκτελωνισμού υποχρεούται να συλλέγει όλα τα ποσά δασμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα εμπορεύματα με αξία μικρότερη των 10 EUR (μια πρακτική που αυτήν τη στιγμή δεν εφαρμόζεται ακόμη σε όλες τις χώρες της ΕΕ).
 • Το 2020 έχει προγραμματιστεί η καθιέρωση μιας συνοπτικής δήλωσης αξιοπιστίας και ασφάλειας εισόδου (ENS) για όλες τις αξίες εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των αντικειμένων αλληλογραφίας.
 • Επίσης, το 2020 θα απαιτείται η εισαγωγή σε κάθε ENS ενός εξαψήφιου εναρμονισμένου κωδικού για κάθε είδος.

Τι θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά;

 • Ένας αριθμός αναφοράς Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (Binding Tariff Information – BTI) πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις τελωνειακές διασαφήσεις που απαιτούνται για τα επιλέξιμα προϊόντα. Έχετε υπόψη ότι η περίοδος ισχύος της BTI μειώνεται στα τρία έτη.
 • Κατά τον καθορισμό της βάσης εκτελωνισμού για τον υπολογισμό δασμών και φόρων σε κάθε σχετικό προϊόν, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία της τελευταίας πώλησης πριν από την είσοδο στην ΕΕ.
 • Κατά περίπτωση, τα δικαιώματα και τα ανταποδοτικά τέλη πρέπει να περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία.
 • Η απαίτηση για Δήλωση Αξίας (DV1) θα είναι αυτοματοποιημένη και θα απαιτείται μόνο για αξίες άνω των 20.000 EUR.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αρκετές από τις παραπάνω απαιτήσεις εξαρτώνται από αλλαγές στα εθνικά συστήματα και στις εθνικές διαδικασίες εκτελωνισμού. Επομένως, σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά στους ιστότοπους περί εκτελωνισμού κάθε χώρας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης και τις σχετικές απαιτήσεις εγγράφων.*

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η FedEx θα παρέχει ενημερώσεις και θα καταστήσει την έναρξη εφαρμογής όλων αυτών των νέων απαιτήσεων όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη και απλή για εσάς.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

Ε: Τι θα αλλάξει από την 1η Μαΐου 2016 στον τρόπο με τον οποίο η FedEx πραγματοποιεί εκτελωνισμό εκ μέρους σας;

Α: Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε εκτελωνισμό. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ε: Πρέπει να σας παρέχουμε νέες ή συγκεκριμένες πληροφορίες εκ των προτέρων;

Α: Ο αριθμός αναφοράς Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (BTI) γίνεται πλέον υποχρεωτικός. Θα πρέπει να παράσχετε στη FedEx τον αριθμό αναφοράς BTI, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης του εγκεκριμένου δασμολογικού κώδικα για τη συγκεκριμένη τελωνειακή διασάφηση.

Ε: Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει ο αριθμός αναφοράς Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (BTI);

Α: Η BTI ισχύει μόνο για 3 έτη. Πρέπει να έχετε υπόψη αυτή τη χρονική διάρκεια και να φροντίσετε να υποβάλετε έγκαιρα νέο αίτημα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαδικασίας BTI.

Ε: Πώς καθορίζεται η βάση εκτελωνισμού για τον υπολογισμό των δασμών και των φόρων;

A: Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία της τελευταίας πώλησης πριν από την είσοδο στην ΕΕ.

Ε: Πώς ο νέος τρόπος υπολογισμού των δασμών και των φόρων επηρεάζει τις έμμεσες δραστηριότητες πωλήσεων ή αλυσίδας πωλήσεων;

Α: Αν η αποστολή σας βγει εκτός της ΕΕ προτού αποσταλεί στον τελικό προορισμό της στην ΕΕ, η αποτίμηση των εμπορευμάτων που περιλαμβάνει θα αλλάξει.

Για παράδειγμα, αν μια κινεζική εταιρεία πουλά εμπορεύματα σε μια εταιρεία στο Ντουμπάι η οποία τα πουλά αμέσως σε έναν παραλήπτη στην ΕΕ, η παραγγελία του παραλήπτη είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η μετακίνηση των εμπορευμάτων εκτός της Κίνας. Η αξία των εμπορευμάτων που θα χρησιμοποιηθεί στη δήλωση εισαγωγής στο τελωνείο της ΕΕ είναι η τιμή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του πωλητή στο Ντουμπάι και του αγοραστή στην ΕΕ. Για να πραγματοποιηθεί εκτελωνισμός, απαιτείται το εμπορικό τιμολόγιο του πωλητή στο Ντουμπάι και του αγοραστή στην ΕΕ.

Ε: Τι ισχύει με τα δικαιώματα και τα ανταποδοτικά τέλη;

Α: Αν ο αγοραστής σας καταβάλει δικαιώματα ή ανταποδοτικά τέλη, θα πρέπει να τα καταχωρίσετε ξεχωριστά στο τιμολόγιο με την τιμή τους ή να διευκρινίσετε ότι περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή.

Ε: Τι συμβαίνει με τα ποσά δασμών κάτω των 10 EUR;

Α: Οι τελωνειακές αρχές έχουν πλέον την υποχρέωση να συλλέγουν όλα τα ποσά δασμών, ανεξαρτήτως αξίας. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό σας ποσό δασμών/φορολογικού τιμολογίου θα μπορούσε να αυξηθεί αν έχετε τέτοιες αποστολές.

Ε: Υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνω στο τιμολόγιο;

Α: Θα πρέπει ακόμα να συμπεριλαμβάνετε μια αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων. Εκτός αυτού, μέχρι το 2020, θα πρέπει να παρέχεται ένας εξαψήφιος εναρμονισμένος κωδικός ανά κατηγορία προϊόντων, καθώς αυτό θα απαιτείται για τη συνοπτική δήλωση αξιοπιστίας και ασφάλειας εισόδου (ENS). Ο κωδικός είναι κοινός για όλα τα κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων (World Customs Organization – WCO).

Ε: Οι αποστολές με αξία κάτω των 22 EUR θα επηρεαστούν από τον UCC;

Α: Ενδέχεται να υπάρχει μια περιστασιακή καθυστέρηση στον εκτελωνισμό αυτών των αποστολών, καθώς οι αρχές εκτελωνισμού μπορεί να σταματούν τις αποστολές που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, προκειμένου να πραγματοποιούν πρόσθετους ελέγχους για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Ωστόσο, δεν αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα.

Ε: Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζω ως εξαγωγέας;

A: Ο ορισμός για τους εξαγωγείς πλέον αλλάζει. Οι εξαγωγείς πρέπει να εδρεύουν στην ΕΕ ή να έχουν ορίσει έναν φορολογικό εκπρόσωπο στην ΕΕ. Αν είστε πελάτης που συμμετέχει σε τριγωνικές εξαγωγές, υπάρχουν συνέπειες για εσάς και θα πρέπει να ελέγξετε αν η δραστηριότητά σας ευθυγραμμίζεται με τις νέες νομικές απαιτήσεις. Η FedEx συνιστά να επικοινωνήσετε με τον λογιστή ή τον νομικό σύμβουλό σας για βοήθεια, σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη νόμιμη δραστηριότητά σας στην ΕΕ.

Ε: Εξακολουθεί να απαιτείται DV1 (δήλωση αξίας);

A: Η DV1 θα είναι αυτοματοποιημένη και θα απαιτείται μόνο για αξίες άνω των 20.000 EUR. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2016 και είναι κάτι που εξαρτάται από τις αλλαγές συστημάτων σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ.

Ε: Θα αλλάξουν όσα ισχύουν για την αξία ήσσονος σημασίας (αξία εμπορευμάτων σύμφωνα με την οποία δεν οφείλονται δασμοί);

A: Όχι, παραμένει στα 150 EUR αναφορικά με τους δασμούς.

Ε: Επηρεάζονται οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (Authorised Economic Operators – AEO);

A: Αν δεν έχετε ακόμη πιστοποίηση AEO, προστίθεται ένα νέο κριτήριο για την απόκτηση της πιστοποίησης τελωνειακών απλουστεύσεων. Πρέπει να αποδείξετε τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού σας που αναλαμβάνει τον εκτελωνισμό, δείχνοντας ότι έχουν εργασιακή εμπειρία 3 ετών, παρουσιάζοντας αρχεία εκπαίδευσης ή αποδεικνύοντας ότι είστε κάτοχος επίσημου διπλώματος.

Ε: Θα αλλάξει κάτι σχετικά με την άδειά μου για IPR (Ελάφρυνση για Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή) ή PCC (Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο);

A: Ναι. Τα IPR και PCC θα συγχωνευτούν σε ένα καθεστώς. Το καθεστώς επιστροφής δασμών IPR θα καταργηθεί και δεν θα οφείλονται πλέον αντισταθμιστικοί τόκοι, με αποτέλεσμα να ισχύει πλέον μόνο το καθεστώς αναστολής IPR.

Σημαντικές ειδοποιήσεις

Έχουμε ενημερώσει τους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς της FedEx Express Europe , με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2021. Μεταβείτε στουςόρους και προϋποθέσεις μεταφοράς. Η χρήση των υπηρεσιών FedEx Express από την 1η Ιουνίου συνεπάγεται αποδοχή των ενημερωμένων όρων, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά.

Αν πραγματοποιείτε αποστολές στη Σαουδική Αραβία, έχετε υπόψη ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, στις συγκεκριμένες αποστολές με τη λύση αυτοματισμού της FedEx, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τους σωστούς ταχυδρομικούς κώδικες και τις σωστές μορφές ταχυδρομικού κώδικα.

Από την αναφερόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος, αν δεν έχετε τα σωστά στοιχεία ταχυδρομικού κώδικα, δεν θα μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε ετικέτα αποστολής χρησιμοποιώντας τη λύση αυτοματισμού της FedEx.

Με αυτήν την αλλαγή θα αποτραπεί η απώλεια ή εγκατάλειψη αποστολών, θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση που παρέχουμε στους πελάτες μας και θα ικανοποιηθούν κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
 

Χρησιμοποιείτε το βιβλίο διευθύνσεων;

Αν χρησιμοποιείτε συχνά το βιβλίο διευθύνσεων ή άλλη πηγή διεύθυνσης παραλήπτη, ενημερώστε τυχόν καταχωρίσεις για τη Σαουδική Αραβία και αποθηκεύστε τον σωστό ταχυδρομικό κώδικα και τη σωστή μορφή του έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2019. Προτείνουμε να ενημερώσετε τώρα τα στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης παραλήπτη, για να αποτραπούν τυχόν προβλήματα με τη δημιουργία ετικέτας αποστολής.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μορφή ταχυδρομικού κώδικα για τη συγκεκριμένη χώρα.


Κωδικός χώρας

Περιοχή

Μορφή ταχυδρομικού κώδικα που ισχύει από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019
SA
Σαουδική Αραβία
Μέση Ανατολή NNNNN (5 ψηφία)

Για να μάθετε περισσότερα
Επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών.

Αν πραγματοποιείτε αποστολές στον Ισημερινό, στη Ρουμανία ή/και στη Σλοβακία, έχετε υπόψη ότι από την 1η Απριλίου 2019, στις συγκεκριμένες αποστολές με τη λύση αυτοματισμού της FedEx, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τους σωστούς ταχυδρομικούς κώδικες και τις σωστές μορφές ταχυδρομικού κώδικα.

Από την αναφερόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος, αν δεν έχετε τα σωστά στοιχεία ταχυδρομικού κώδικα, δεν θα μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε ετικέτα αποστολής χρησιμοποιώντας τη λύση αυτοματισμού της FedEx.

Με αυτήν την αλλαγή θα αποτραπεί η απώλεια ή εγκατάλειψη αποστολών, θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση που παρέχουμε στους πελάτες μας και θα ικανοποιηθούν κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
 

Χρησιμοποιείτε το βιβλίο διευθύνσεων;

Αν χρησιμοποιείτε συχνά το βιβλίο διευθύνσεων ή άλλη πηγή διεύθυνσης παραλήπτη, ενημερώστε τυχόν καταχωρίσεις για αυτές τις χώρες και αποθηκεύστε τον σωστό ταχυδρομικό κώδικα και τη σωστή μορφή του έως τις 31 Μαρτίου 2019. Προτείνουμε να ενημερώσετε τώρα τα στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης παραλήπτη, για να αποτραπούν τυχόν προβλήματα με τη δημιουργία ετικέτας αποστολής.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μορφές ταχυδρομικού κώδικα για τις συγκεκριμένες χώρες. Έχετε υπόψη ότι αλλάζει και η μορφή ταχυδρομικού κώδικα για τον Ισημερινό.


Κωδικός χώρας

Περιοχή

Μορφή ταχυδρομικού κώδικα που ισχύει από την 1η Απριλίου 2019
EC
Ισημερινός
Λατινική Αμερική και Καραϊβική XXXXXX (6 ψηφία)*
RO
Ρουμανία
ΕΕ
XXXXXX (6 ψηφία)
SK
Σλοβακία
XXXXX (5 ψηφία)

*Σημείωση: Η προηγούμενη μορφή ταχυδρομικού κώδικα περιείχε μόνο πέντε ψηφία.

Για να μάθετε περισσότερα
Επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εμπορικών επωνυμιών, σημάτων παροχής υπηρεσιών και λογότυπων της FedEx®

Η FedEx έχει ειδοποιηθεί για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εμπορικών επωνυμιών, σημάτων παροχής υπηρεσιών και λογότυπών της από άτομα ή εταιρείες που παρουσιάζονται δολίως ως FedEx ή ως εκπρόσωποι της FedEx.

Καθημερινά αποστέλλονται εκατομμύρια δόλια email και μηνύματα sms. Ισχυρίζονται πως προέρχονται από αρκετές διαφορετικές πηγές και ορισμένα από αυτά ισχυρίζονται ότι προέρχονται από τη FedEx ή ότι εκπροσωπούν τη FedEx. Τα δόλια email και μηνύματα sms, τα οποία συνήθως αναφέρονται ως «ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)» ή «πλαστογράφηση» επωνυμίας, παρατηρούνται όλο και πιο συχνά. Σε αυτούς τους τύπους μηνυμάτων συνήθως χρησιμοποιούνται εταιρικά λογότυπα, χρώματα και νομικές αποποιήσεις ευθυνών, ώστε να φαίνεται πως είναι πραγματικά. Αποστέλλονται προκειμένου να ξεγελάσουν κάποια άτομα και να τα κάνουν να στείλουν χρήματα και να παραχωρήσουν προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή/και στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθώς και για τη διάπραξη κλοπής, κλοπής ταυτότητας ή/και άλλων εγκλημάτων.

Αναγνώριση email και μηνυμάτων sms για ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και απάτες

Είναι σημαντικό να μπορείτε να αναγνωρίζετε email και μηνύματα sms για ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και απάτες, ώστε να μπορείτε να προστατεύεστε από κλοπές και άλλα εγκλήματα. Ακολουθούν μερικές πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι κάποιο email ή μήνυμα sms μπορεί να είναι δόλιο:

 • Μη αναμενόμενα αιτήματα για χρήματα ως αντάλλαγμα για την παράδοση πακέτου ή άλλου αντικειμένου, καθώς και αιτήματα για προσωπικά ή/και οικονομικά στοιχεία, όπως είναι ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.
 • Σύνδεσμοι προς διευθύνσεις ιστότοπων με ορθογραφικά λάθη ή μικρές τροποποιήσεις. Για παράδειγμα, παραλλαγές της σωστής διεύθυνσης του ιστότοπου fedex.com, όπως fedx.com ή fed-ex.com.
 • Ανησυχητικά μηνύματα και αιτήματα για άμεση δράση, όπως "Αν δεν απαντήσετε, ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε αναστολή εντός 24 ωρών" ή ισχυρισμοί ότι έχετε κερδίσει ένα βραβείο ή σε μια κλήρωση.
 • Ορθογραφικά και γραμματικά λάθη και υπερβολική χρήση θαυμαστικών (!).

Η FedEx δεν ζητάει, μέσω ανεπιθύμητων μηνυμάτων αλληλογραφίας, email ή μηνυμάτων sms, στοιχεία πληρωμής ή προσωπικά στοιχεία για την αποστολή εμπορευμάτων τα οποία είναι υπό μεταφορά ή υπό τη φύλαξή της. Αν έχετε λάβει δόλια email ή μηνύματα sms που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από τη FedEx, μπορείτε να τα αναφέρετε προωθώντας τα στη διεύθυνση abuse@fedex.com.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη FedEx, ανατρέξτε στις υπηρεσίες μας στην ενότητα Υπηρεσίες FedEx ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της FedEx.

To Διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό κανάλι σύνδεσης της FedEx με τους πελάτες της. Αν και δεν υπάρχει κάποια εγγυημένη μέθοδος που να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος της FedEx, παρακολουθούμε συνεχώς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πελατών μας.

Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να αναγνωρίσουμε περιπτώσεις απάτης μέσω email και μηνυμάτων sms, ώστε να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η FedEx δεν ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις ή δαπάνες οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα δόλιας δραστηριότητας που καταχράται το όνομα, τα σήματα παροχής υπηρεσιών και τα λογότυπα της FedEx.

Η FedEx δεν ζητάει μεταφορές χρημάτων μέσω υπηρεσιών τρίτων μεσεγγυητών ή online υπηρεσιών πληρωμής πριν από την παράδοση αποστολών.

Η χρήση του λογότυπου και του ονόματος της FedEx σε αυτούς τους ιστότοπους δεν είναι εξουσιοδοτημένη και το νομικό μας τμήμα θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

H FedEx είναι προσηλωμένη στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του δικτύου της.

Αν και δεν υπάρχει κάποια εγγυημένη μέθοδος που να αποτρέπει τη χρήση του αναγνωρισμένου ονόματος της FedEx σε ανεπιθύμητα email ή πιθανές απάτες, παρακολουθούμε συνεχώς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο.

Συνιστούμε στους πελάτες να είναι επιφυλακτικοί με κάθε αίτημα που δεν λαμβάνουν απευθείας από υπάλληλο ή όνομα τομέα της FedEx, ειδικά αν περιέχει κάποιο συνημμένο το οποίο τους ζητείται να ανοίξουν.

Οι πελάτες δεν θα πρέπει να διστάσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, αν έχουν ερωτήσεις σχετικά με τη νομιμότητα κάποιου email που ζητά προκαταβολική πληρωμή ή την παροχή πρόσθετων ή προσωπικών στοιχείων.